Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 11.04.2024

Písmeno: w

Termín webová mapová dlaždicová služba (WMTS)
Definícia

<vo webových službách> webová služba, ktorá prostredníctvom štandardizovaného HTTP rozhrania poskytuje georeferencované mapy vo forme dlaždíc predpripravených z jednej alebo viacerých distribuovaných priestorových databáz

Poznámka

1. Webová mapová dlaždicová služba je zobrazovacou službou.
2. Službu WMTS vyvíja konzorcium Open Geospatial Consortium (OGC).

Trieda C

Termín webová mapová služba (WMS)
Definícia

<vo webových službách> webová služba, ktorá prostredníctvom štandardizovaného HTTP rozhrania poskytuje georeferencované mapy z jednej alebo viacerých distribuovaných priestorových databáz

Poznámka

1. Webová mapová služba je zobrazovacou službou.
2. Službu WMS vyvíja konzorcium Open Geospatial Consortium (OGC).

Trieda C

Termín webová objektová služba (WFS)
Definícia

<vo webových službách> webová služba, ktorá prostredníctvom štandardizovaného HTTP rozhrania poskytuje geografické objekty, zahŕňajúca manipuláciu a vykonávanie operácií s geografickými objektmi

Poznámka

1. Webová objektová služba je sťahovacou službou.
2. Službu WFS vyvíja konzorcium Open Geospatial Consortium (OGC).

Trieda C

Termín webová povrchová služba (WCS)
Definícia

<vo webových službách> webová služba, ktorá prostredníctvom štandardizovaného HTTP rozhrania poskytuje viacrozmerné priestorové dáta vo forme povrchov

Poznámka

1. Webová povrchová služba je sťahovacou službou.
2. Službu WCS vyvíja konzorcium Open Geospatial Consortium (OGC).

Trieda C

Termín webová služba (WS)
Definícia

1. <vo webových službách> služba, ktorá je dostupná prostredníctvom webu
2. <vo webových službách> systém navrhnutý tak, aby podporoval vzájomnú interakciu medzi strojmi prostredníctvom siete pomocou volaní nezávislých od platformy

Poznámka

Webové služby používajú vzdialené volanie procedúr pomocou prenosu správ v jazyku XML a protokolu HTTP.

Trieda C

Termín webová služba na spracovanie (WPS)
Definícia

<vo webových službách> webová služba, ktorá prostredníctvom štandardizovaného HTTP rozhrania vykonáva výpočtové procesy vzdialeného geopriestorového spracovania geografických objektov

Poznámka

1. Dáta požadované webovou službou na spracovanie môžu byť doručené cez sieť alebo môžu byť dostupné na serveri. Spracovanie priestorových dát sa vykoná u poskytovateľa služby.
2. Službu WPS vyvíja konzorcium Open Geospatial Consortium (OGC).

Príklad

Webovou službou na spracovanie môže byť vzdialený výpočet obalovej zóny, viditeľnosti, prekrývanie vrstiev a pod.

Trieda C

Aktualizované 26.02.2024