Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Referáty | GKÚ

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Referáty

Autor Názov referátu rok ppt (pdf) text (pdf)
Smolík Karol, Ján Bublavy, Droščák Branislav Novinky z oblasti geodetických základov, rezortnej transformačnej služby a SKPOS 2023 stiahnuť  
Branislav Droščák, Papčo Juraj GNSS – InSAR collocation in Slovakia 2023 stiahnuť  
Ferianc Martin, Droščák Branislav, Smolík Karol, Roháček Miroslav, Steinhubel Miroslav, Dekan Tomáš National report of Slovakia 2023 2023 stiahnuť  
Butkovská Simona Testovanie služieb SKPOS - bakalárska práca 2023 stiahnuť  
Droščák Branislav, Jančovičová Miroslava, Bublavý Ján Ako postupujeme pri zavádzaní nového výškového systému Slovenska 2023 stiahnuť  
Droščák Branislav, Smolík Karol National report of Slovakia 2023 2023 stiahnuť  
Droščák Branislav, Papčo Juraj GNSS and InSAR collocation (experience from Slovakia) 2023 stiahnuť  
Smolík Karol Service Quality monitoring Working roup status 2023 stiahnuť  
Droščák Branislav, Tomaštík Július The use of GNSS signals for the purpose of locating and monitoring the state of vegetation in a forest environment 2023 stiahnuť  
Droščák Branislav, Papčo Juraj, Ferianc Martin a kol. Satellite-based InSAR Geodesy and Collocation with GNSS 2023 stiahnuť  
Droščák Branislav Metrologické zabezpečenie vo vrcholovej atletike 2023 stiahnuť  
Droščák Branislav, Bublavý Ján Novinky z oblasti poskytovania údajov o bodoch geodetických základov a rezortnej transformačnej služby na Slovensku 2023 stiahnuť stiahnuť
Smolík Karol, Ferianc Martin, Butkovská Simona Test RTK merania na najbližšiu referenčnú stanicu v službe SKPOS 2023 stiahnuť stiahnuť
Smolík Karol EUPOS Service quality monitoring working group status 2022 stiahnuť  
Droščák Branislav, Smolík Karol National report of Slovakia 2022 2022 stiahnuť  
Smolík Karol Status of usage of Trimble Online Postprocessing tool in Slovakia 2022 stiahnuť  
Droščák Branislav GNSS - InSAR collocation in Slovakia 2022 stiahnuť  
Smolík Karol, Droščák Branislav 16 rokov SKPOS 2022 stiahnuť  
Jančovičová Miroslava, Bublavý Ján, Droščák Branislav Kvázigeoid pre Jadranský výškový systém na Slovensku 2022 stiahnuť  
Ferianc Martin Nový prepočet súradníc SKPOS a ich príspevok ku geokinematike Slovenska 2022 stiahnuť  
Bublavý Ján, Droščák Branislav Koniec stereografického systému na Slovensko-Maďarskej štátnej hranici 2022 stiahnuť  
Droščák Branislav Moderné geodetické základy a záväzné transformácie 2022 stiahnuť  
Ferianc Martin, Roháček Miroslav, Smolík Karol Slovenská priestorová observačná služba a jej využitie pre účely presného poľnohospodárstva 2022 stiahnuť  
Droščák Branislav National report of Slovakia 2022 2022 stiahnuť  
Ferianc Martin Computation of the 2ns SKPOS multi-year solution as a new EUREF densification for Slovakia 2022 stiahnuť  
Smolík Karol Vplyv rušenia GNSS signálu na geodetické meranie 2022 stiahnuť stiahnuť
Droščák Branislav, Smolík Karol 15 rokov SKPOS, aktuálny stav, novinky, zaujímavosti 2022 stiahnuť stiahnuť
Droščák Branislav, Smolík Karol, Ferianc Martin, Bublavý Ján National report of Slovakia 2021 2021 stiahnuť  
Roháček Miroslav Z otázok používateľov - najčastejšie chyby 2021 stiahnuť  
Smolík Karol Vyhodnotenie pripomienok z dotazníka 2021 stiahnuť  
Ferianc Martin SKPOS Online Postprocesing 2021 stiahnuť  
Steinhubel Miroslav SKPOS mimo geodézie 2021 stiahnuť  
Smolík Karol Rušenie GPS/GNSS signálu 2021 stiahnuť  
Smolík Karol Prínos družicových systémov Gallileo a BeiDou 2021 stiahnuť
Droščák Branislav Naše plány do budúcna 2021 stiahnuť  
Ferianc Martin Kontrola Kvality SKPOS 2021 stiahnuť  
Roháček Miroslav Čo je nové v SKPOS 2021 stiahnuť  
Smolík Karol National report of Slovakia 2021 2021 stiahnuť  
Droščák Branislav, Smolík Karol Experience with using Galileo and BeiDou from slovakia 2021 stiahnuť  
Smolík Karol Experience with car GPS signal jammer 2021 stiahnuť  
Ing. Martin Ferianc Ing. Branislav Droščák, PhD. Geokinematika Slovenska GNSS Seminar Brno 2020 2020 stiahnuť stiahnuť
Ing. Karol Smolík a kol. Prínos družicových systémov Galileo a BeiDou GNSS Seminar Brno 2020 2020 stiahnuť stiahnuť
Ing. Ján Bublavý, Ing. Branislav Droščák, PhD. Ing. Miroslava Majkráková Výpočet nového výškového systému Geodezia kartografia geoinformatika 2019 2019 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD. a Ing. Ján Bublavý Novinky SKPOS a poskytovania údajov o bodoch GZ GNSS Seminar Brno 2018 2019 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD. a kol. First_Experience_with_Gal_and_Bds_Trimble_User_Conference_2019 2019 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. EUPOS Geodezia kartografia geoinformatika 2019 2019 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. a kol. Vertikálna grav.zakladna Ganovce Lomnicky stit 2019 27SGD Zilina 2019 2019 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. Bublavý Ing. Miroslava Majkráková 27SGD_Zilina_2019 2019 stiahnuť  
Ing. Martin Ferianc Ing. Branislav Droščák, PhD. Geokinematika Slovenska Geodezia kartografia geoinformatika 2019 2019 stiahnuť  
Ing. Martin Ferianc Ing. Karol Smolík SKPOS Quality Control GNSS Seminar Brno 2019 2019 stiahnuť  
Ing. Martin Ferianc Ing. Branislav Droščák, PhD. Geokinematika Slovenska Geodézia kartografia geodynamika 2019 2019   stiahnuť
Ing. Miroslava Majkráková a kol. Vypocet realizacie noveho vyskoveho systemu na Slovensku GKU Bratislava 2019 stiahnuť  
Ing. Karol Smolík a kol. SKPOS skúsenosti GAL+BDS Geodezia kartografia geoinformatika 2019 2019 stiahnuť  
Ing. Karol Smolík SKPOS Svetový deň geodetov UGKKSR 2019 2019 stiahnuť  
Droščák Branislav, Smolík Karol, Bublavý Ján, Ferianc Martin, Majkráková Miroslava National report of Slovakia 2019 2019 stiahnuť  
Ferianc Martin, Smolík Karol Experience with GNSS Data Quality Monitoring of the SKPOS Reference Stations 2019 stiahnuť  
Dekan Tomáš, Smolík Karol Mapové podklady, produkty a služby poskytované rezortom geodézie, kartografie a katastra SR 2019 stiahnuť stiahnuť
Ferianc Martin, Droščák Branislav, Smolík Karol Activities of GKU EPN Operational Centre 2019 stiahnuť stiahnuť
Droščák Branislav, Smolík Karol National report of Slovakia 2019 2019 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. , Ing. Eva Ďurková Účasť GKU pri hraniciach SR 2018 stiahnuť  
  GKÚ preskúšanie PL SK hranice 2018 stiahnuť
  GKÚ preskúšanie UA SK hranice 2018 stiahnuť  
  GKÚ rozhraničovanie ČR SR 2018 stiahnuť  
Ing. Karol Smolík ANALÝZA MERANÍ POUŽÍVATEĽOV SKPOS Z POHĽADU RÝCHLOSTI FIXÁCIE 2018 stiahnuť stiahnuť
Miroslava Majkráková,
Juraj Papčo,
Branislav Droščák
VÝSKUM RECENTNÝCH VERTIKÁLNYCH POHYBOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 2018 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD. Vývoj polohových geodetických základov na Slovensku od rozdelenia ČSFR po súčasnosť 2018 stiahnuť stiahnuť
Ing. Ján Bublavý,
Ing. Branislav Droščák, PhD.,
Ing. Monika Polláková
SPRESŇOVANIE POLÔH BODOV ŠTÁTNEJ NIVELAČNEJ SIETE NA ÚZEMÍ SR 2018 stiahnuť stiahnuť
Droščák Branislav, Smolík Karol, Bublavý Ján, Ferianc Martin, Roháček Miroslav National report of Slovakia 2018 2018 stiahnuť  
Smolík Karol, Droščák Branislav, Ferianc Martin, Roháček Miroslav, Steinhubel Miroslav Analysis of the network RTK users initialisation times – experiences from Slovakia 2018 stiahnuť  
Droščák Branislav, Ferianc Martin, Smolík Karol Problematic CORS HW/monumentation detection(Experience based on SKPOS CORS) 2018 stiahnuť  
Smolík Karol New application for SKPOS quality control 2018 stiahnuť  
Smolík Karol, Droščák Branislav, National report of Slovakia 2018 2018 stiahnuť  
Droščák Branislav GNSS signal interference by radio amateurs 2018 stiahnuť  
Karol Smolík,
Dr. Branislav Droščák
EUPOS® countries network RTK quality monitoring tool 2017 stiahnuť stiahnuť
Ing. Karol Smolík 10 rokov prevádzky SKPOS: analýza meraní používateľov 2017 stiahnuť stiahnuť
Miroslava Majkráková,
Juraj Papčo,
Branislav Droščák
The study of recent vertical movements using very precise levelling measurements 2017 stiahnuť stiahnuť
Miroslava Majkráková,
Juraj Papčo,
Branislav Droščák
VYUŽITIE NIVELAČNÝCH MERANÍ PRI VÝSKUME RECENTNÝCH VERTIKÁLNYCH POHYBOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 2017 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD. Vývoj geodetických základov na Slovensku od rozdelenia ČSFR po súčasnosť 2017 stiahnuť  
Dr. Branislav Droščák,
Karol Smolík
Analysis of the network RTK users initialisation times – experiences from Slovakia 2017 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD.
Ing. Juraj Kováčik,
Martin Borovský
História a súčasný stav gravimetrických základní vybudovaných na území SR 2017 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD.,
Ing. Pavol Ceizel
Geokinematika Slovenska z pohľadu spracovania údajov z referenčných staníc SKPOS (roky 2007-2017) 2017 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD.
Ing. Juraj Kováčik,
Martin Borovský
Stav budovania vertikálnej gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štít 2017 stiahnuť stiahnuť
Dr. Branislav Droščák,
Karol Smolík
EUPOS® real time monitoring tools 2017 stiahnuť  
Ing. Ján Bublavý,
Ing. Miroslava Majkráková,
Ing. Branislav Droščák, PhD.
Stav tvorby novej národnej realizácie výškového systému Bpv 2017 stiahnuť stiahnuť
Ing. Ján Bublavý,
Ing. Branislav Droščák, PhD.
Tvorba novej realizácie výškového referenčného systému Bpv 2017 stiahnuť stiahnuť
Ing. Pavol Ceizel,
Ing. Karol Smolík,
Ing. Branislav Droščák, PhD.
SKÚSENOSTI Z ANALÝZY HARDVÉRU REFERENČNÝCH STANÍC SKPOS 2017 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD. REZORTNÁ TRANSFORMAČNÁ SLUŽBA A ZÁVӒZNÉ TRANSFORMÁCIE NA SLOVENSKU 2017 stiahnuť stiahnuť
Droščák Branislav, Smolík Karol, Ceizel Pavol, Roháček Miroslav National report of Slovakia 2017 2017 stiahnuť  
Roháček Miroslav News from Slovakia 2017 2017 stiahnuť  
Ing. Miroslav Roháček a kol. Základné informácie o SKPOS 2016 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. 10 rokov SKPOS 2016 stiahnuť  
Ing. Karol Smolík a kol. SKPOS back office 2016 stiahnuť  
Ing. Karol Smolík a kol. SKPOS front office 2016 stiahnuť  
Miroslav Mališ SKPOS a legislatíva 2016 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. SKPOS spolupráca a podpora projektov 2016 stiahnuť  
Ing. Miroslav Roháček a kol. Vyhodnotenie pripomienok z dotazníka 2016 stiahnuť  
Bc. Miroslav Steinhübel Využitie SKPOS SKPOS nie je len geodézia 2016 stiahnuť  
Ing. Karol Smolík,
Ing. Emília Havlíková
Z otázok používateľov Praktické riešenie problémov 2016 stiahnuť  
Ing. Karol Smolík a kol. Sme pripravení na Galileo a BeiDou? 2016 stiahnuť  
Dr. Branislav Droščák,
Jan Bublavý,
Miroslava Majkráková
Preparations for new realizations of vertical reference systems in Slovakia 2016 stiahnuť  
Branislav Droščák,
Miroslav Roháček,
Karol Smolík,
Miroslav Steinhubel,
Pavol Ceizel,
Emília Havlíková,
Elena Beňová
2006-2016, 10 ROKOV SKPOS 2016 stiahnuť stiahnuť
Branislav Droščák,
Miroslav Roháček,
Karol Smolík,
Miroslav Steinhübel
10 ROKOV SKPOS® – NOVINKY, ZAUJÍMAVOSTI, ŠTATISTIKY 2016 stiahnuť stiahnuť
Katarína Leitmannová,
Miroslav Mališ,
Branislav Droščák
Zámery Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v oblasti geodetických základov na roky 2016 – 2020 2016 stiahnuť stiahnuť
Karol Smolík,
Branislav Droščák
Comparison of the EUPOS® countries network RTK quality 2016 stiahnuť  
Karol Smolík,
Branislav Droščák
NÁSTROJ NA MONITOROVANIE KVALITY SIEŤOVÉHO RIEŠENIA POLOHOVÝCH SLUŽIEB KRAJÍN INICIATÍVY EUPOS 2016 stiahnuť stiahnuť
Horváth Ivan, Droščák Branislav, Smolík Karol National report of Slovakia 2016 2016 stiahnuť  
ÚGKK, GKÚ Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom slovenskej priestorovej observačnej služby 2016 stiahnuť  
Droščák Branislav 10 rokov Slovenskej priestorovej observačnej služby (2006 - 2016) 2016   stiahnuť
Smolík Karol News from Slovakia 2016 2016 stiahnuť  
Smolík Karol, Droščák Branislav News from Slovakia 2016 2016 stiahnuť  
Ing. Ján Bublavý,
Ing. Branislav Droščák, PhD.
Prvé kroky k novej realizácii výškového systému na Slovensku a stav kvázigeoidov 2015 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. Projekt ESKN –ZBGIS Transformačná služba 2015 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD.,
Ing. Emília Havlíková,
Ing. Miroslava Kyselicová-Chmátilová
Spracovanie Lokálnej geodynamickej siete TATRY s uvážením rozličného prístrojového vybavenia 2015 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák PhD. Geodetické základy SR - Prehľad vývoja elektronického poskytovania údajov a služieb 2015 stiahnuť  
Dr. Branislav Droščák,
Karol Smolík
Monitoring tool for EUPOS countries network RTK quality 2015 stiahnuť  
Ing. Katarína Danišovičová Geoportál ÚGKK SR a elektronické služby 2015 stiahnuť  
Ing. Lenka Kravcová Informačný systém ZBGIS 2015 stiahnuť  
Ing. Lenka Kravcová,
Ing. Katarína Moravčíková
Problematika zobrazovania a publikovania údajov ZBGIS 2015 stiahnuť  
Katarína Leitmannová,
Miroslav Mališ,
Branislav Droščák
Zámery Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v oblasti geodetických základov na roky 2016 – 2020 2015 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák PhD. Odbor geodetických základov 2015 stiahnuť  
Ing. Miroslav Roháček,
Ing. Branislav Droščák,
Bc. Miroslav Steinhübel,
Ing. Karol Smolík,
Ing. Elena Beňová
Novinky z SKPOS 2015 stiahnuť  
Miroslav Roháček,
Branislav Droščák,
Miroslav Steinhübel,
Karol Smolík
NOVINKY Z SKPOS® – MODERNIZÁCIA STANÍC, AKTUALIZÁCIA SW A HW, PODPORA PROJEKTOV 2015 stiahnuť stiahnuť
Karol Smolík,
Branislav Droščák
NÁSTROJE NA SPRÁVU A ANALÝZU ÚDAJOV GNSS VYVINUTÉ NA GKÚ BRATISLAVA 2015 stiahnuť stiahnuť
Ing. Karol Smolík Aplikácie na správu a analýzu údajov GNSS vyvinuté na GKÚ Bratislava 2015 stiahnuť  
Droščák Branislav, Smolík Karol, Roháček Miroslav, Steinhubel Miroslav National report of Slovakia 2015 2015 stiahnuť  
Droščák Branislav, Smolík Karol National presentationf of Slovakia for PosKEN 2015 2015 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. SKPOS® – NOT ONLY POSITIONING SERVICE R&D PROJECTS SUPPORTER 2014 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. Realizácie geodetických referenčných systémov v SR 2014 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. Vývoj a budúcnosť aplikácii, služieb a elektronického poskytovania údajov odboru geodetických základov GKÚ 2014 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD.,
Ing. Karol Smolík
Nezávislé on-line monitorovanie kvality sieťového riešenia SKPOS® 2014   stiahnuť
Karol Smolík,
Miroslav Roháček,
Branislav Droščák
SKPOS® 2014 – o krok bližšie k používateľom 2014 stiahnuť  
Branislav Droščák,
Karol Smolík
ANALYSIS OF THE SKPOS® USERS INITIALISATION TIMES 2014   stiahnuť
Branislav Droščák,
Karol Smolík
SKÚSENOSTI Z MONITOROVANIA KVALITY SIEŤOVÉHO RIEŠENIA SKPOS® 2014 stiahnuť stiahnuť
Karol Smolík,
Miroslav Roháček,
Branislav Droščák
SKPOS® 2014 – o krok bližšie k používateľom 2014 stiahnuť stiahnuť
Droščák Branislav, Smolík Karol, Roháček Miroslav, Beňová Elena National report of Slovakia 2014 2014 stiahnuť  
Smolík Karol, Droščák Branislav News related to SKPOS, October 2014 2014 stiahnuť  
Smolík Karol, Droščák Branislav SKPOS (EUPOS) network solution monitoring application 2014 stiahnuť  
Droščák Branislav News from Slovakia 2014 2014 stiahnuť  
Renáta KMEŤKOVÁ,
Petra PECHOVÁ
DIGITALIZÁCIA KATASTRÁLNYCH MÁP SLOVENSKEJ REPUBLIKY A TVORBA ICH METAÚDAJOV 2013 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD. ČASOVÉ RADY PERMANENTNÝCH STANÍC SKPOS® 2013 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD.,
Bc. Karol Smolík
Skúsenosti z analýzy inicializačných časov používateľov SKPOS aplikáciou ASMARUP 2013 stiahnuť  
Ing. Emília Havlíková,
Ing. Branislav Droščák PhD.
Niekoľko poznatkov k spracovaniu meraní postprocesingom s využitím SKPOS 2013 stiahnuť stiahnuť
Ing. Karol Smolík,
Ing. Branislav Droščák, PhD
NOVÝ NÁSTROJ NA MONITOROVANIE KVALITY SIEŤOVÉHO RIEŠENIA SKPOS 2013 stiahnuť stiahnuť
Bc. Karol Smolík Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS v reálnom čase 2013 stiahnuť stiahnuť
Bc. Karol Smolík Virtuálny monitoring SKPOS open source softvérom 2013   stiahnuť
Roháček Miroslav SKPOS 2013 2013 stiahnuť  
Beňová Elena SKPOS 2013 stiahnuť  
Droščák Branislav, Roháček Miroslav, Smolík Karol, Michalík Ľuboslav, Ferianc Dušan, Beňová Elena National report of Slovakia 2013 2013 stiahnuť  
Roháček Miroslav, Beňová Elena, Droščák Branislav, Ferianc Dušan, Steinhubel Miroslav Súčasný stav činnosti SKPOS 2013 stiahnuť  
Roháček Miroslav, Beňová Elena, Ferianc Dušan, Steinhubel Miroslav SKPOS 2013 2013 stiahnuť  
Droščák Branislav News from Slovakia 2013 2013 stiahnuť  
Droščák Branislav, Smolík Karol Monitoring of SKPOS network solution (network RTK) quality 2013 stiahnuť  
Droščák Branislav, Smolík Karol Analysis of SKPOS users initialisation time 2013 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák, PhD. PRVÉ SKÚSENOSTI S MONITOROVANÍM VPLYVU IONOSFÉRY NA RTK MERANIA V SKPOS 2012 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav Droščák, PhD.
Bc. Karol Smolík
Analýza inicializačných časov používateľov SKPOS® 2012 stiahnuť  
Ing. Miroslava Majkráková,
Ing. Branislav Droščák, PhD.,
Ing. Michal Kozák,
Ing. Dušan Ferianc,
Ing. Július Kováčik
Detailnejší pohľad na testovací nivelačný okruh Modra-Piesok 2012   stiahnuť
Bc. Karol Smolík NÁVRH RIEŠENIA MONITORINGU KVALITY SIEŤOVÉHO RIEŠENIA SKPOS 2012   stiahnuť
Bc. Karol Smolík Čo sa skrýva za meraniami v SKPOS alias užitočný nástroj na analýzu RTK meraní 2012   stiahnuť
Ferianc Dušan, Beňová Elena, Roháček Miroslav, Steinhubel Miroslav Slovenská priestorová observačná služba - SKPOS 2012 stiahnuť  
Beňová Elena, Ferianc Dušan, Roháček Miroslav SKPOS 2012 2012 stiahnuť  
Droščák Branislav, Roháček Miroslav, Ferianc Dušan National report of Slovakia 2012 2012 stiahnuť  
Branislav DROŠČÁK,
Dušan FERIANC,
Katarína LEITMANNOVÁ
Experience from implementation of the new national CRS realisation in Slovakia 2011 stiahnuť  
Branislav Droščák,
Dušan Ferianc,
Miroslav Roháček,
Miroslav Steinhubel
SKPOS 2011 2011   stiahnuť
Branislav Droščák PREPARATIONS FOR THE INTRODUCTION OF FOREIGN PERMANENT STATIONS INTO SKPOS 2011   stiahnuť
Ing. Branislav DROŠČÁK, PhD. Ako správne transformovať medzi ETRS89 a S-JTSK, VYUŽITIE MODERNÝCH GEODETICKÝCH TECHNOLÓGIÍ VSÚČASNÝCH GEODETICKÝCH REFERENČNÝCH SYSTÉMOCH. 24. -25. November 2011, Tatranská Lomnica, Slovensko 2011 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav DROŠČÁK, PhD. Nový prístup k spracovaniu geodynamickej kampane LGS TATRY, VYUŽITIE MODERNÝCH GEODETICKÝCH TECHNOLÓGIÍ VSÚČASNÝCH GEODETICKÝCH REFERENČNÝCH SYSTÉMOCH. 24. -25. November 2011, Tatranská Lomnica, Slovensko 2011 stiahnuť stiahnuť
Ing. Branislav DROŠČÁK, PhD. Nový prístup k spracovaniu geodynamickej kampane LGS TATRY, VYUŽITIE MODERNÝCH GEODETICKÝCH TECHNOLÓGIÍ VSÚČASNÝCH GEODETICKÝCH REFERENČNÝCH SYSTÉMOCH. 24. -25. November 2011, Tatranská Lomnica, Slovensko 2011 stiahnuť  
Eva Ďurková Odbor centrálneho katastra nehnuteľností 2011 stiahnuť  
ING. DUŠAN FERIANC,
ING. DROŠČÁK, PHD.,
ING.BEŇOVÁ
POSKYTOVANIE ÚDAJOV A SLUŽIEB V JTSK03 2011 stiahnuť  
Leitmannová Katarína, Droščák Branislav, Ferianc Dušan National report of Slovakia 2011 2011 stiahnuť  
Droščák Branislav, Ferianc Dušan Využitie služby SKPOS na presné geodetické merania 2011 stiahnuť  
Mgr. Ľuboslav Michalík ZB GIS – referenčný základ národnej infraštruktúry priestorových informácií 2010 stiahnuť  
Mgr. Ľuboslav Michalík ZB GIS – nové štátne mapové dielo 2010 stiahnuť  
Štefan Karpiš CENTRÁLNY KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ 2010 stiahnuť  
Branislav Droščák,
Dušan Ferianc
Aktívne geodetické základy SR (Monitoring stability SKPOS staníc) 2010 stiahnuť  
Branislav Droščák,
Dušan Ferianc
First results and experience from determination of the new Slovakian ETRS89 reference frame - SKTRF09 2010 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák SKPOS permanent stations stability monitoring 2010   stiahnuť
Ing. Branislav Droščák Skúsenosti z monitorovania stability staníc SKPOS, Odborný seminár s medzinárodnou účasťou na tému Družicové technológie a súčasná geodézia Bratislava, Slovensko 8. december, 2010 2010 stiahnuť  
Ing. Dušan Ferianc,
Ing. Branislav Droščák ,
Ing. Elena Beňová
AKTÍVNE GEODETICKÉ ZÁKLADY SR 2010   stiahnuť
RNDr. Adrián Belák Mapový fond Ústredného archívu geodézie a kartografie ako zdroj hydroným 2010   stiahnuť
Mgr. Ľuboslav Michalík ZB GIS – new electronic services 2010 stiahnuť  
Mgr. Ľuboslav Michalík Status of the basic reference topographic database for NSDI in Slovakia 2010 stiahnuť  
  Ústredný archív geodézie a kartografie 2010 stiahnuť  
Roháček Miroslav, Droščák Branislav, Steinhubel Miroslav SKPOS - fenomén dneška 2010 stiahnuť  
Droščák Branislav, Ferianc Dušan, Roháček miroslav National report of Slovakia 2010 2010 stiahnuť  
Ferianc Dušan Modernizácia SKPOS 2010 stiahnuť  
Ing. Branislav Droščák,
Ing. Emília Havlíková
Použitie SKPOS a terestrických meraní na určenie štátnej hranice v JTSK03 2009 stiahnuť  
Ing. Zuzana Kadáková Digitalizácia máp katastra nehnuteľností v rezorte. 2009   stiahnuť
Branislav Droščák SKPOS CONTRIBUTION TO GEOKINEMATICS RESEARCH 2009   stiahnuť
Branislav Droščák SKTRF2009 – GEOKINEMATIKA SLOVENSKA 2009   stiahnuť
Katarína Leitmannová,
Branislav Droščák,
Martina Behuliaková
Die Benutzung des SKPOS Dienstes in der Katastervermessung 2009   stiahnuť
Mgr. Ľuboslav Michalík Spatial Data Infrastructure in Slovakia , GSDI 11 WORLD CONFERENCE, Rotterdam, TheNetherlands, 15-19 June2009 2009 stiahnuť  
Ing. Droščák Branislav Geokinematika Vysokých Tatier – 10 rokov meraní GNSS, Tatry 2009, Tatranská Lomnica, 29.-30.9.2009 2009 stiahnuť  
Ing. Droščák Branislav SKTRF2009 - geokinematika Slovenska Globálne navigačné družicové systémy ako efektívny prostriedok na určovanie priestorovej polohy - Tatry 2009, Tatranská Lomnica, 29.-30.9.2009 2009 stiahnuť  
Ferianc Dušan SKPOS - Slovenská priestorová observačná služba GNSS 2009 stiahnuť  
Roháček Miroslav Aktuálne informácie o SKPOS 2009 stiahnuť  
Ferianc Dušan, Droščák Branislav, Šalátová Elena National Report of Slovakia 2009 2009 stiahnuť  
Roháček Miroslav SKPOS - Slovenská priestorová obsevačná služba GNSS 2009 stiahnuť  
Ferianc Dušan, Droščák Branislav, Steinhubel Miroslav Predstavenie slovenskej permanentnej služby na využívanie globálnych navigačných satelitných systémov - SKPOS 2009 stiahnuť  
Ing. Droščák Branislav STANICE SKPOS Z POHĽADU ČASOVÝCH RADOV 2008   stiahnuť
Katarina Leitmannova,
Branislav Droscak
Slovak real-time positioning service as an integral part of EUPOS The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space-Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications 11-14. November 2008, Berlin, Germany 2008 stiahnuť  
Dušan FERIANC,
Matej KLOBUŠIAK,
Katarína LEITMANNOVÁ,
Tomáš PRIBUL,
Elena ŠALÁTOVÁ
SKPOS - SLOVENSKÁ PRIESTOROVÁ OBSERVAČNÁ SLUŽBA GNSS 2008 stiahnuť  
Ferianc Dušan, Šalátová Elena, Roháček Miroslav National report of Slovakia 2008 2008 stiahnuť  
Ing. Dušan Ferianc,
Ing. Katarína Leitmannová,
Ing. Elena Šalátová
SKPOS - SLOVENSKÁ PRIESTOROVÁ OBSERVAČNÁ SLUŽBA 2007   stiahnuť
Ing. Dušan Ferianc Geodetické základy v roku 2007 2007   stiahnuť
Ing. Michal Hudec,
Ing. Dušan Ferianc
Štátna nivelačná sieť 2007   stiahnuť
Ing.Pavol Kvarda Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 2007   stiahnuť
Ing. Monika Martinčáková SÚČASNÝ STAV ZB GIS a CPD - MOŽNOSTI VYUŽITIA ÚDAJOV 2007 stiahnuť  
Hedviga Májovská TATRY 2007 - GEODETICKÉ SIETE A PRIESTOROVÉ INFORMÁCIE 2007 stiahnuť  
Ing. Martin Tomko SK-POS a názory odbornej verejnosti 2007 stiahnuť  
Dušan Ferianc,
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Elena Šalátová
SKPOS - NOVÁ SLUŽBA NA URĆOVANIE PRESNEJ PRIESTOROVEJ POLOHY V REÁLNOM ČASE 2007   stiahnuť
Ing. Elena Šalátová,
Ing. Miroslav Roháček,
Bc. Miroslav Steinhübel
Slovenská priestorová obsevačná služba 2007 stiahnuť  
Ing. Dušan Ferianc Geodetické základy 2007 2007 stiahnuť  
Katarína Leitmannová
Emília Havlíková
SKTRF 2007 - Slovenský terestrický referenčný rámec 2007 stiahnuť  
Dušan FERIANC,
Katarína LEITMANNOVÁ,
Elena ŠALÁTOVÁ
VYUŽIJE SLOVENSKÚ PRIESTOROVÚ OBSERVAČNÚ SLUŽBU DOPRAVA ? 2007   stiahnuť
Ferianc Dušan Využitie SKPOS pre kataster 2007   stiahnuť
Šalátová Elena, Ferianc Dušan, Leitmannová Katarína, Roháček Miroslav, Steinhubel Miroslav SKPOS - Slovenská priestorová observačná služba 2007 stiahnuť stiahnuť
Leitmannová Katarína, Ferianc Dušan, Šalátová Elena Slovenská priestorová observačná služba - SKPOS 2007   stiahnuť
Ferianc Dušan, Leitmannová Katarína, Šalátová Elena SKPOS - Slovenská priestorová obsevačná služba 2007   stiahnuť
Leitmannová Katarína, Ferianc Dušan, Šalátová Elena National Report of Slovakia 2007 2007 stiahnuť  
Ferianc Dušan Budovanie slovenskej permanentnej služby na využívanie globálnych navigačných satelitných systémov SKPOS 2007 stiahnuť  
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová
SKPOS A 3D PROJEKČNÝ PRIESTOR 2006   stiahnuť
Lacena Marián GEOPORTÁL ÚGKK SR: POUŽITIE V PRAXI 2006   stiahnuť
Andrej Vojtičko Rezort ÚGKK SR zriaďovateľ novej služby SKPOS 2006 stiahnuť  
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc
SKPOS a práca v národných súradnicových a výškových referenčných systémoch 2006 stiahnuť  
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc
SKPOS – KĽÚČ K PRESNÉMU URČOVANIU POLOHY, NAVIGÁCII A SYNCHRONIZÁCII ČASU 2006   stiahnuť
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc
S-JTSK A ETRS89 ODHAD TRANSFORMAČNÝCH PARAMETROV METÓDOU TRANSFORMÁCIE NA POVRCHU ELIPSOIDU STOTOŽNENÍM NORMÁL 2006   stiahnuť
Ing. Martin Kalafut,
Ph.D., Ing. Matej Klobušiak,
Ph.D., Ing. Katarína Leitmanová,
Ing. Dušan Ferianc,
Ing. Tomáš Pribul, Doc.
Ing. Marcel Mojzeš, Ph.D.,
Ing. Elena Šalátová
Využitie integrovaného merania v podmienkach služby SKPOS 2006   stiahnuť
Ferianc Dušan, Klobušiak Matej, Leitmannová Katarína, Pribul Tomáš, Šalátová Elena Pilotný projekt služby SKPOS 2006 stiahnuť stiahnuť
Klobušiak Matej, Leitmannová Katarína, Ferianc Dušan, Pribul Tomáš Slovenská permanentná služba na využitie GNSS 2006 stiahnuť  
Ing. Kamil FAKO, PhD.,
Mgr. Ľuboslav MICHALÍK
Súčasný stav v budovaní a zbere údajov pre ZBGIS a CPD. 2005   stiahnuť
Dušan FERIANC,
Michal HUDEC,
Matej KLOBUŠIAK,
Katarína LEITMANNOVÁ,
Elena ŠALATOVÁ
ZHODNOTENIE "KONCEPCIE ROZVOJA GEODETICKÝCH ZÁKLADOV SLOVENSKA NA ROKY 2001 - 2005" 2005   stiahnuť
Matej Klobušiak,
Marián Lacena
Ján Čukan
Martina Smékalová
Ľuboslav Michalík
GeoPortál ÚGKK SR základ NIPI SR prístupný cez OGC WMS 2005   stiahnuť
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc,
REALIZÁCIA ZÁVäZNÝCH TRANSFORMÁCIÍ NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH SÚRADNICOVÝCH A VÝŠKOVÉHO SYSTÉMU DO EURÓPSKEHO TERESTRICKÉHO REFERENČNÉHO SYSTÉMU 1989 2005   stiahnuť
KLOBUŠIAK,M.,
LEITMANNOVÁ,K.,
FERIANC, D.
SKTRF 2005 SLOVENSKÝ TERESTRICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC 2005   stiahnuť
Ing. Eva Ďurková,
Ing. Pavol Koniar,
Ing. Dušan Ferianc,
SÚRADNICOVÉ SYSTÉMY NA ŠTÁTNYCH HRANICIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2005   stiahnuť
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc,
VYUŽITIE SKPOS NA GEODETICKÉ ČINNOSTI 2005   stiahnuť
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc,
SPGS (SKPOS) NÁSTROJ NA REFORMU KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 2005   stiahnuť
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc,
Tomáš Pribul
SLOVENSKÁ PERMANENTNÁ SLUŽBA VYUŽITIA GNSS A INTELIGENTNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY 2005   stiahnuť
Májovská Heviga, Klobušiak Matej Chirurgická presnosť veľkého brata 2005   stiahnuť
Matej Klobušiak,
Marián Lacena,
Martina Smékalová,
Ľuboslav Michalík,
Katarína Leitmannová,
Monika Martinčáková,
Dušan Ferianc,
Elena Skýpalová,
Miloslav Ofúkaný,
Martin Tomko
GEOPORTÁL ÚGKK SR
ZÁKLAD NÁRODNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRIESTOROVÝCH INFORMÁCIÍ SLOVENSKA
2004   stiahnuť
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc
GEODETICKÉ ZÁKLADY SLOVENSKA PRE ZAČIATOK TRETIEHO TISÍCROČIA
Ústav geodézie VUT v Brne, seminár „SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ BODOVÝCH POLÍ“, Brno 3. februára 2004
2004   stiahnuť
Pavol Kvarda KATASTRÁLNÝ PORTÁL 12. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI Bratislava, 4-5. novembra 2004 2004   stiahnuť
  Záverečná štúdia pracovnej skupiny pre Referenčné dáta a metadáta (WG-RDM) 2004 stiahnuť  
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc
REALIZÁCIA ZÁVÄZNÝCH REFERENČNÝCH SYSTÉMOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA PROSTREDNÍCTVOM PERMANENTNEJ SLUŽBY NA URČOVANIE PRESNEJ POLOHY V REÁLNOM ČASE 2004   stiahnuť
Odbor geodézie a kartografie ÚGKK KONCEPCIA ROZVOJA KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ DO ROKU 2005 2004   stiahnuť
Ing. Ivana Ivánová SÉMANTICKÁ PRESNOSŤ – ZANEDBÁVANÝ PARAMETER KVALITY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV 2004   stiahnuť
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová
SLOVENSKÁ PERMANENTNÁ GNSS SLUŽBA NA PREVÁDZKOVANIE SLOVENSKÉHO PRIESTOROVÉHO OBSERVAČNÉHO SYSTÉMU - NOVÉ GEODETICKÉ PRIESTOROVÉ ZÁKLADY 2004   stiahnuť
Klobušiak Matej Slovak GNSS Permanent Service based on Slovak Spatial Observation System 2004 stiahnuť  
  Aplikácie SPGS 
Možnosti využitia presnej služby na určenie polohy v reálnom čase, najmä pre "negeodetov"
2003 stiahnuť  
Katarína Čuláková,
Miloslav Ofúkaný
Presnosť digitálneho modelu reliéfu územia PVOD Kočín 2003   stiahnuť
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová
ETRS 89 versus JTSK, GLOBÁLNE RIEŠENIE PROTI LOKÁLNYM
11. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI Bratislava, 4. – 5. decembra 2003
2003   stiahnuť
Ing. Dušan Ferianc STAV PRÁC V GEODETICKÝCH ZÁKLADOCH SLOVENSKA
11. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI Bratislava, 4. – 5. decembra 2003
2003   stiahnuť
Ing. Dušan Ferianc Štátna priestorová sieť (postprocessing)
SPGS pracovný seminár 7.novembra 2003 Bratislava
2003 stiahnuť  
Katarína Leitmannová, Matej Klobušiak SLOVENSKÁ PERMANENTNÁ SLUŽBA NA VYUŽÍVANIE GLOBÁLNYCH NAVIGAČNÝCH SATELITNÝCH SYSTÉMOV
11. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI Bratislava, 4. – 5. decembra 2003
2003   stiahnuť
Matej Klobušiak Návrh autorizovaných vzťahov medzi ETRS89 a S-JTSK 2003 stiahnuť  
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc,
Martin Tomko,
Michal Gašparovič,
Martina Smékalová
Slovenská permanentná služba využitia globálnych navigačných satelitných systémov na určovanie polohy v reálnom čase 2003 stiahnuť  
Leitmannová Katarína Slovenská permanentná GNSS služba 2003 stiahnuť  
Klobušiak Matej, Leitmannová Katarína Efforts to establish Slovak national infrastructure for the use of GNSS 2003 stiahnuť  
Klobušiak Matej, Leitmannová Katarína, Ferianc Dušan Realizácia záväzných referenčných systémov na území Slovenska prostredníctvom permanentnej služby na určovanie presnej polohy v reálnom čase 2003 stiahnuť stiahnuť
Ferianc Dušam, Hefty Ján, Leitmannov Katarína National Report of Slovakia 2003 2003 stiahnuť  
Klobušiak Matej, Leitmannová Katarína, Ferianc Dušan Slovenská permanentná GNSS služba - určovanie polohy objektov v reálnom čase 2003 stiahnuť  
Klobušiak Matej, Leitmanová katarína, Ferianc Dušan Georeferencovanie novej generácie - služba na určovanie priestorovej polohy objektu a javu s vysokým časovým ča priestorovým rozlíšením v reálnom čase 2003 stiahnuť  
Matej Klobušiak,
Katarína Leitmannová,
Dušan Ferianc,
Štefan Priam
The Stage and Future Plans in Development of Slovak Permanent GNSS Service 2002 stiahnuť  
Matej Klobušiak SPGS a ZB GIS (Slovenská permanentná GNSS služba a Referenčné údaje pre GIS) Pracovný seminár GKÚ Bratislava, 12 Júna 2002 2002 stiahnuť  
Katarína Leitmannová Služba na určovanie priestorovej polohy - SAPOS ® v Nemecku, SPGS s vlastnosťami SAPOS a nové geodetické základy Bratislava, 12.6.2002 2002 stiahnuť  
  Road Data & Services 
Projekt EuroGeographics
2002 stiahnuť  
Matej Klobušiak SPGS SLOVENSKÁ PERMANENTNÁ GNSS SLUŽBA 
Pracovný seminár GKÚ Bratislava, 12 Júna 2002
2002 stiahnuť stiahnuť
Juraj Vališ Slovensko a INSPIRE ?
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, 21.6.2002
2002 stiahnuť  
Klobušiak Matej, Leitmannová Katarína Slovenská permanentná GNSS služba na prevádzkovanie Slovenského priestorového observačného systému - nové geodetický priestorové základy 2002 stiahnuť  
Katarína Leitmannová,
Matej Klobušiak,
Štefan Priam,
Dušan Ferianc
SKTREF 2001 - Referenčný rámec pre štátnu priestorovú sieť 2001   stiahnuť
Ing. Eva Ďurková Štátne hranice SR
z pohľadu geodetických prác vykonávaných
Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava
2001   stiahnuť

 

Aktualizované 19.12.2023