Preskočiť na obsah


Aktuality

26.09.2022

29. slovenské geodetické dni v Žiline

Vážení kolegovia, geodeti a kartografovia či z katastra či z IS konečne sa po 3 rokoch budeme môcť vidieť naživo 26. - 27.10.2022 v ŽILINE v Holiday Inn na tradičných 29. Slovenských geodetických dňoch organizovaných KGK, kde sa dozviete najnovšie veci aj z KGK aj z rezortu ÚGKK SR. Dozviete sa čo sa UROBILO na čom pracujete a čo plánujeme urobiť, aby sa LEPŠIE NA SLOVENSKU žilo a pracovalo aj v našom rezorte.


16.06.2022

Nový cenník

Oznamujeme Vám, že k 16.6.2022 vstúpil do platnosti nový cenník.


25.05.2022

Informácie pre používateľov Portálu ESKN

Informácie pre používateľov Portálu ESKN na základe skúseností z prvých týždňov od vypnutia KaPor


05.05.2022

Oznámenie o návrhu na vklad

Postup pri vytváraní oznámenia o návrhu na vklad


28.04.2022

Ukončenie prevádzky Katastrálneho portálu

Starý portál pod menom KAPOR - Katastrálny portál - bude nahradený modernejšími službami v ESKN a ZB GIS od 01.05.2022


19.04.2022

Upozornenie na pripravované odstavenie Katastrálneho portálu KaPor

Upozornenie na pripravované odstavenie Katastrálneho portálu KaPor


15.04.2022

Návod na riešenie

Problém s elektronickým podpisovaním Portáli ESKN súvisiaci s ochranou HTTPS komunikácie vo webovom prehliadači a antivírovým softvérom


13.04.2022

Pozvánka na verejný odpočet

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na verejný odpočet Výročnej správy Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave o plnení úloh za rok 2021, ktorý sa uskutoční dňa 18.mája 2022 o 9,00 hod. v zasadačke GKÚ.


12.04.2022

Nový cenník

Oznamujeme Vám, že k 12.4.2022 vstúpil do platnosti nový cenník.


23.02.2022

Informácia

Informácie pre občanov k oblastiam najčastejšie kladených otázok ohľadne Portálu ESKN – elektronické služby katastra nehnuteľností


Aktualizované 01.06.2022