Preskočiť na obsah


Aktuality

01.07.2023

Nový cenník

Oznamujeme Vám, že k 1.7.2022 vstúpil do platnosti nový cenník.


21.06.2023

Úspora spotreby tepla ÚGKK SR po zateplení budovy svojho sídla znížením jej energetickej náročnosti

ÚGKK SR zrealizoval obnovu budovy svojho sídla zateplením v priebehu rokov 2021-2022 tak , aby budova spĺňala minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.


16.12.2022

Používanie Portálu ESKN so staršími eID

Vážení používatelia Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností, dovoľujeme si Vás informovať o používaní elektronických služieb so starším typom elektronického občianskeho preukazu vydaného pred 20.6.2021. Ako informuje MV SR (https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornenie-pre-aktivnych-pouzivatelov-elektronickeho-podpisu-na-obcianskom-preukaze), kvalifikované certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis budú na týchto starších typoch eID zneplatnené k 31.12.2022. Po tomto dátume už nebude možné týmto občianskym preukazom vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis.


14.10.2022

Oznámenie o návrhu na vklad

Postup pri vytváraní oznámenia o návrhu na vklad


25.05.2022

Informácie pre používateľov Portálu ESKN

Informácie pre používateľov Portálu ESKN na základe skúseností z prvých týždňov od vypnutia KaPor


28.04.2022

Ukončenie prevádzky Katastrálneho portálu

Starý portál pod menom KAPOR - Katastrálny portál - bude nahradený modernejšími službami v ESKN a ZB GIS od 01.05.2022


19.04.2022

Upozornenie na pripravované odstavenie Katastrálneho portálu KaPor

Upozornenie na pripravované odstavenie Katastrálneho portálu KaPor


15.04.2022

Návod na riešenie

Problém s elektronickým podpisovaním Portáli ESKN súvisiaci s ochranou HTTPS komunikácie vo webovom prehliadači a antivírovým softvérom


13.04.2022

Pozvánka na verejný odpočet

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na verejný odpočet Výročnej správy Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave o plnení úloh za rok 2021, ktorý sa uskutoční dňa 18.mája 2022 o 9,00 hod. v zasadačke GKÚ.


12.04.2022

Nový cenník

Oznamujeme Vám, že k 12.4.2022 vstúpil do platnosti nový cenník.


Aktualizované 05.04.2023