Preskočiť na obsah


Produkty a služby

Našim zákazníkom – odberateľom poskytujeme produkty služby priamo v zákazníkovom centre alebo i cez pilotnú prevádzku portálu Produkty a služby a to:

  • Produkty a služby, ktoré si môže zákazník objednať podľa Katalógu produktov, ktorý je k dispozícii tu.
  • Produkty a služby sú oceňované podľa cenníka, ktorý je k dispozícii tu.

Úradné hodiny na poskytovanie údajov

Zákaznícke centrum, Ústredný archív geodézie a kartografie

Zákaznícke centrum a bádateľňa ÚAGK sú otvorené v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami, skeny a kópie archívnych dokumentov naďalej poskytujeme na základe písomných žiadostí. Podrobné informácie pre návštevu bádateľne sú uvedené na stránke https://www.geoportal.sk/sk/archiv/.

Objednanie produktov a služieb

V prípade záujmu o poskytnutie našich produktov alebo služieb je potrebné doručiť kompletne vyplnenú a potvrdenú príslušnú objednávku:

  • A) v elektronickej forme na: gkuzc@skgeodesy.sk
  • B) alebo poštou na našu adresu:
    Geodetický a kartografický ústav Bratislava
    Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
    827 45 Bratislava

Objednávku si môžete stiahnuť a vyplnenú ju odoslať elektronickou poštou, kamennou poštou, alebo priniesť osobne, pričom preferovaný spôsob doručenia objednávky je elektronickou poštou.

Pri objednávkach študentov je vyžadovaný podpis vedúceho katedry, preto tento typ objednávky zatiaľ nie je možné posielať elektronickou poštou.

Aktualizované 24.07.2023