Preskočiť na obsah


Všeobecné kontakty

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava

IČO: 17316219
DIČ: 2020838083


E-mail: gku@skgeodesy.sk

 

 

Elektronická podateľňa slovensko.sk

Podateľňa GKÚ Bratislava E-mail: gku@skgeodesy.sk  

Zákaznícke centrum: gkuzc@skgeodesy.sk

Informácie ohľadom objednávok: +421902906640, +421902906631

Informácie ohľadom Portálu produktov a služieb: +421902906613, +421902906640

Informácie ohľadom Portálu ESKN, MK ZBGIS: +421940991454, +421902906631

Technická podpora aplikácie „Zoznam stavieb": +421902906631, zoznamstavieb@skgeodesy.sk

Ústredný archív geodézie a kartografie​: uagk@skgeodesy.sk
Tel.: +421940991350
 

Riaditeľ

Michalík Ľuboslav, Mgr.

Sekretariát riaditeľa

Mecková Eva
Tel.: +421 940991014

Námestník riaditeľa

Droščák Branislav, Ing. PhD. 

Sekretariát námestníka

Dana Martinatová
Tel.: +421 940991017
E-mail: gkusekretariat@skgeodesy.sk

Odbor geodetických základov (prevádzka služby SKPOS)

Bublavý Ján, Ing. - vedúci odboru
E-mail: gkuogz@skgeodesy.sk

Beňová Elena, Ing. - vedúca oddelenia správy GZ
E-mail: gkuosgz@skgeodesy.sk

Prevádzka služby SKPOS

E-mail: skpos@skgeodesy.sk

Odbor centrálneho katastra nehnuteľností

Ďurková Eva, Ing. - vedúca odboru
E-mail: gkuockn@skgeodesy.sk

Odbor ZBGIS

Molnárová Valéria, Ing. - vedúca odboru
E-mail: gkuorugis@skgeodesy.sk

Kancelária riaditeľa

Pavlovová Monika, PhDr. JUDr. PhD. - vedúca kancelárie riaditeľa
E-mail: gkukr@skgeodesy.sk

Personalistka

Magdaléna Richnáková
Tel.: +421 902 906 615
E-mail:  magdalena.richnakova@skgeodesy.sk

Ekonomický odbor

Boriová Simona, Ing. - vedúca odboru
E-mail: gkueo@skgeodesy.sk

 

 

 

Aktualizované 27.06.2024