Preskočiť na obsah


Faktúry 2012-2013

Faktúry za rok 2013
Január
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
 
30001 vodné a stočné 15,23   PZ00027084/24.5.2004 2.1.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
30002 nájom zariadení 13195,50   2007/CPX_GKU/001/1 8.1.2013 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 851 01 Bratislava 31400671
30003 stravné lístky 9900,00 1-112/13   4.1.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30004 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 4.1.2013 Orange Slovensko Metodova 8, 821 03 Bratislava 35697270
30005 digitálna televízia 50,10   1588813/22.7.2010 4.1.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
30006 oprava automobilu 69,54 1-112/13   9.1.2013 Autoteam, s.r.o Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava 35819464
30007 upratovanie 3188,30   S07/2011 9.1.2013 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
30008 internet 1919,54   35707003 14.1.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143
30009 stravné lístky 3062,40 002/112/2013   9.1.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30010 monitorovanie objektu 1Q/13 319,64   98900379/S 9.1.2013 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
30011 poplatky za MT 946,86   T-Mobile/21.2.2012 15.1.2013 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
30012 predplatné mesačníka 31,10 12/13   15.1.2013 IURA EDITION s.r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 31348262
30013 kontrola EPS 246,00   0705/1.6.2005 16.1.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
30014 nájom nebytových priestorov 115,00   03/21/2006 16.1.2013 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske 34059105
30015 upgrade softweru 870,00   10358735 8.1.2013 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland 0
30016 právne služby 1194,00   29.02.2008 d č.1 17.1.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
30017 preplatok za el. energiu -222,34   971277ZoP/2.1.2008 21.1.2013 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222
30018 el. energia 504,68   140262865/1.2.2010 22.1.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
30019 prenájom nebyt. Priestorov 1192,80   113-200-2012 22.1.2013 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884
30020 pohonné hmoty 800,70   SN-SSN-56100-02 23.1.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30021 vodné a stočné 149,50   6247PO/4.2.2008 24.1.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
30022 komunálny odpad 100,10     25.1.2013 Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov 00327646
30023 zemný plyn 45,48   6300144751/2.7.2009 28.1.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
30024 vodné a stočné 544,08   PZ00024967/24.5.2004 30.1.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
Február
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30025 vodné a stočné 21,77   PZ00027084/24.5.2004 1.2.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
30026 el. energia 703,00   971277ZoP/2.1.2008 1.2.2013 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
30027 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 4.2.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30028 prev. náklady v Žiline 229,06   92/08 z 1.7.2008 4.2.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30029 výpočtová technika 972,12 005-112/2013   4.2.2013 MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o. Čermeľská 60, 040 01 Košice 31664423
30030 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 5.2.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30031 poplatky pevnej siete 129,54   TP20401/4.5.1996 5.2.2013 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30032 údržba výťahov 67,56   23/2000 5.2.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30033 oprava mot. vozdila 963,00 6-112/13   5.2.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30034 stravné lístky 8250,00 006-112/13   5.2.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30035 upratovanie za 01/13 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 6.2.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30036 odpad 844,56 003-112/2013   6.2.2013 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava 00681300
30037 kontrola EPS 50,18   0705/1.6.2005 6.2.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 82102 Bratislava 13994964
30038 nájom zariadení 13195,50   2007/CPX_GKU/001/1 7.2.2013 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
30039 sťahovanie 511,20 007-112/2012   7.2.2013 TRIV s.r.o. Agátová 22, 844 15 Bratislava 36435872
30040 pohonné hmoty 1513,89   SN-SSN-56100-02 7.2.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30041 stravné lístky 2428,80 009-112/2013   7.2.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30042 nájom nehnuteľností v LM 89486,87   17.12.2008 8.2.2013 ARMAGEDON Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 44374551
30043 kom. odpad 530,88   300423/4.3.1993 8.2.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30044 strážna služba 2812,32   01/2011 z 22.11.2010 8.2.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30045 autosúčiastky 656,63 3-112/13   11.2.2013 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30046 zrážková voda 71,68   PZ00024967/24.5.2004 11.2.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30047 zrážková voda 11,94   PZ00027084/24.5.2004 11.2.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30048 zrážková voda 218,28   PZ00024967/24.5.2004 11.2.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30049 nájom fľaša oceľová 113,09   80107/1.1.1997 11.2.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30050 upratovanie 01/13 v LM 744,00   5.8.2010 11.2.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30051 školenie vodičov 686,00 2-112/13   12.2.2013 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava 17424763
30052 tepelná energia 301,37   621490/12.9.2008 12.2.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
30053 IP telefóny 180,04   H35706071/6.2.2006 12.2.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30054 internet 1907,99   35707003 12.2.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30055 el. energia 4925,69   93003422/21.6.2010 13.2.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30056 tonery 976,28 011-112/2013   14.2.2013 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 31327681
30057 kopírovací papier 965,64 013-112/2013   14.2.2013 Grex SK Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682
30058 poplatky za MT 892,67   T-Mobile/21.2.2012 14.2.2013 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
30059 právne služby 1194,00   29.02.2008 d.č.1 18.2.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30060 prev. náklady 01/13 469,43   zo dňa 2.1.2002 19.2.2013 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 35540249
30061 el. energia 1702,87   140262865/1.2.2010 19.2.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30062 pohonné hmoty 1515,88   SN-SSN-56100-02 21.2.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30063 prenájom nebyt. priestorov -894,53   113-200-2012 25.2.2013 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava 00156884
30064 upratovanie za 01/13 3188,30   S07/2011 25.2.2013 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127
30065 knihárske plátno 770,40 014-112/2013   26.2.2013 MEGA JANKO Bratislavska 52, 908 51 Holíč 37526111
30066 autosúčiastky 393,62 04-122/13   27.2.2013 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30067 vysávače 782,00 11-122/13   28.2.2013 Montes SK, s. r. o. Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava 35904500
Marec
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30068 odborná literatúra 9,20     1.3.2013 PORADCA Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
30069 stravné lístky 6600,00 015-112/2013   1.3.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30070 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 4.3.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30071 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 4.3.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30072 odvoz odpadu 470,16 008-112/2013   4.3.2013 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300
30073 zrážková voda 65,17   Z696/24.5.2004 4.3.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30074 zrážková voda 9,78   Z696/24.5.2004 4.3.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30075 zrážková voda 196,58   Z696/24.5.2004 4.3.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30076 poplatky pevná sieť 131,63   TP20401/4.5.1996 5.3.2013 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30077 údržba výťahov 67,56   23/2000 5.3.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30078 čistenie kan. potrubia 201,22 012-112/2013   6.3.2013 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357
30079 náklady 4Q/12 chata v TŠ 1397,52   1.7.2002 6.3.2013 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava 31321704
30080 nájom nehnuteľností v LM 89486,87   17.12.2008 6.3.2013 ARMAGEDON Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 44374551
30081 upratovanie v Lučenci 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 6.3.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30082 nájom zariadení 13195,50   2007/CPX_GKU/001/1 6.3.2013 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
30083 pohonné hmoty 1330,12   SN-SSN-56100-02 7.3.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30084 komunálny odpad 464,52   300423/4.3.1994 7.3.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30085 nájom fľaša oceľová 102,14   80107/1.1.1997 8.3.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30086 stravné lístky 2432,10 019-112/2013   11.3.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30087 upratovanie v LM 744,00   5.8.2010 11.3.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30088 sťahovanie 796,80 018-112/2013   11.3.2013 TRIV s.r.o. Agátová 22, 844 15 Bratislava 36435872
30089 kontrola EPS 50,18   0705/1.6.2005 12.3.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 82102 Bratislava 13994964
30090 prev. Náklady v Žiline 145,14   92/08 z 1.7.2008 12.3.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30091 tepelná energia -1731,96   621490/12.9.2008 12.3.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
30092 internet 1907,99   35707003 12.3.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30093 IP telefóny 162,65   H35706071/6.2.2006 12.3.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30094 autosúčiastky 131,28 9-122/13   13.3.2013 Autoteam, s.r.o Hviezdoslavova 167, 900 37 Stupava 35819464
30095 strážna služba 2540,16   01/2011 z 22.11.2010 13.3.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30096 el. energia 3490,86   93003422/21.6.2010 13.3.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30097 daň z nehnuteľností 8888,32   1/13/010413-36/55 13.3.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30098 služby vrátnika 11,35   92/2008 13.3.2013 Katastrálny úrad v Žiline Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina 37808095
30099 poplatky za MT 893,49   T-Mobile/21.2.2012 14.3.2013 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
30100 oprava autoservisného zdviháka 894,00 05-122/2013   15.3.2013 GALAMI, s. r. o. Pezinská 30, 903 01 Senec 35787503
30101 predpaltné periodika rok 2013 24,40     14.3.2013 PORADCA Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
30102 odpad 108,95   1620142784/2013 18.3.2013 Mesto Liptovský Mikuláš Štúrová 41, 031 42 LM 315584
30103 povinné zmluvné poistenie 403,42   1100000564 15.3.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
30104 Havarijné poistene 647,58   7710001632 15.3.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
30105 odmena za právne služby 10800,00   40-112-81/2013 18.3.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30106 vodné a stočné 19,75   PZ00024967/24.5.2004 19.3.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30107 vodné a stočné 410,33   PZ00024967/24.5.2004 19.3.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30109 právne služby 1194,00   zo dňa 29.2.2008 19.3.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30110 el. energia 1081,91   140262865/1.2.2010 20.3.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30111 oprava automobilu 228,76 14-122/13   20.3.2013 Mgr. Štefan Mikluš-PROFI CAR Bidovce 52, 044 45 Bidovce 32563523
30112 oprava automobilu 1453,24 15-122/2013   21.3.2013 PROCAR, a.s. Demänovská 800, 031 01 LM 36384992
30113 pracovné oblečenie 105,00 021/112/2013   21.3.2013 STOMEX s.r.o. Za potokom 19, 080 06 Prešov 31650091
30114 hygienické potreby 145,08 020-112/2013   21.3.2013 3P plus Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464
30115 oprava automobilu 955,00 13-122/13   22.3.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30116 pohonné hmoty 1366,27   SN-SSN-56100-02 22.3.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30117 prev. Náklady v Žiline 130,98   92/08 z 1.7.2008 22.3.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30118 analýza stavu riadenia a vývoja softvéru 11712,00   zo dňa 4.1.2013 22.3.2013 NOWIRE s.r.o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 35975750
30119 daň z nehnuteľností 1308,24   rozhod.162512/2013 22.3.2013 Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov 00327646
30120 autosúčiastky 214,50 16-122/13   25.3.2013 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava 17329477
30121 autosúčiastky 819,62 17-122/13   25.3.2013 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30122 kalibrácia nivelačných lát 1824,58     26.3.2013 Technische Universität Můnchen Arcisstrase 21, 803 33 Munchen, Germany 0
30123 prev. Náklady 02/13 422,69   zo dňa 02.01.2002 26.3.2013 Katastrálny úrad Košice Južná tireda 82, 040 17 Košice 35540249
30124 IP telefóny 79,04   H35706071/6.2.2006 27.3.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30125 tepelná energia -2634,22   621490/12.9.2008 27.3.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
Apríl
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30108 daň z nehnuteľností 79,32   rozh.č.0058822013 2.4.2013 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, 984 01 Lučenec 316181
30126 stravné lístky 7260,00 029-112/2013   3.4.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30127 káblová televízia 50,10   1588813/22.7.2010 3.4.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
30128 údržba výťahov 67,56   23/2000 3.4.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30129 prevádzkové náklady Žilina 95,10   92/08 z 1.7.2008 3.4.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30130 oprava auta 933,00 12-122/2013   3.4.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30131 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 3.4.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30132 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 4.4.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
30133 prevádzkové náklady Lučenec 383,30   2/606/2002 4.4.2013 Katastrálny úrad B.Bystrica Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 B.Bystrica 37827731
30134 poplatok za pevnú sieť 133,02   TP20401/4.5.1996 5.4.2013 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30135 monitorovanie objektu 319,64   98900379/S 5.4.2013 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
30136 upratovanie v Lučenci 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 5.4.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30137 strážna služba 2812,32   01/2011 z 22.11.2010 5.4.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30138 nájomné 13195,50   2007/CPX_GKU/001/1 5.4.2013 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
30139 invarová lata s príslušenstvom 9831,04 016-112/2013   5.4.2013 GEOTECH Bratislava Ing. Vanda Lovišková Hajova 37, 851 10 Bratislava 17502497
30140 servis dochádzkového systému 211,20 027-112/2013   8.4.2013 APIS s.r.o. Lazová 12, 974 01 B.Bystrica 30222575
30141 zastrešenie výklenkov 5018,00 017-112/2013   8.4.2013 Balogh Ján Janiky 65, 930 39 33468711
30142 stravné lístky 2640,00 031-112/2013   8.4.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30143 upratovanie 744,00   5.8.2010 8.4.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30144 nájomné oceľová fľaša 113,09   80107/1.1.1997 8.4.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852
30145 daň z nehnuteľností 74,11   rozhod.z.26.3.2013 9.4.2013 Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 335/1, Žilina 0
30146 poplatok za komunálny odpad 514,29   300423/4.3.1993 9.4.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30147 voda z povrchového odpadu 218,32   PZ00024967/24.5.2004 9.4.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30148 voda z povrchového odpadu 11,95   PZ00027084/24.5.2004 9.4.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30149 voda z povrchového odpadu 71,69   PZ00024967/24.5.2004 9.4.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30150 značkovací spray 84,96 034-112/2013   9.4.2013 Geoteam, spol.s.r.o. Gunduličova 1, 811 06 Bratislava 31367917
30151 dodávka redakčného systému 11985,60   42-112-124/2013 9.4.2013 CREDIT INTELLIGENCE s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 16, 811 01 Bratislava 43896766
30152 pohonné hmoty 1209,76   SN-SSN-56100-02 9.4.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30153 servis Panik 90,00   EMM-UGKK 9.4.2013 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, 82012 Bratislava 166260
30154 oprava auta 57,00 8-122/13   9.4.2013 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, 984 01 41814916
30155 odborná prehliadka 985,00 025-112/2013   10.4.2013 ELAZ - HORVÁTH Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457
30156 vykonanie ročnej prehliadky 954,24   0705/1.6.2005 10.4.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 82102 Bratislava 13994964
30157 nájom nehnuteľností v L.Mikuláši 89486,87   zo dňa 17.12.2008 10.4.2013 ARMAGEDON Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 44374551
30158 osobný certifikát zamestnanca 120,00 023-112/2013   10.4.2013 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946
30159 preplatok - vyúčtovanie -204,19   621490/12.9.2008 11.4.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 812 12 Bratislava 35823542
30160 výkon PCO 3/2013 29,28   98900379/S 11.4.2013 Securiton Servis Nevädzová 8, 821 01 Bratislava 35693835
30161 vložné na konferenciu v T.Tepliciach 1740,00 5042013   11.4.2013 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Kocelova 15, 815 94 Bratislava 17314453
30162 internet 1907,99   35707003 11.4.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30163 nedoplatok - vyučtovanie 3754,23   93003422/21.6.2010 12.4.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30164 vodné, stočné 397,16   PZ00024967/24.5.2004 12.4.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30165 vodné, stočné 17,56   PZ00027084/24.5.2004 12.4.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30166 odvoz odpadu 49,80   SZ91700121/21.8.2007 12.4.2013 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava 00681300
30167 prenájom priestorov 115,00   03/21/2006 15.4.2013 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske 34059105
30168 licencia 5669,44   024-112/2013 15.4.2013 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland 0
30169 upratovanie 259,20   274-112-865/2012 16.4.2013 Geodézia Žilina a.s. Holleho 7, 010 50 Žilina 36859010
30170 právne služby 1194,00   zo dňa 29.02.2008 16.4.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
30171 poplatky MT 900,70   TP20401/4.5.1996 16.4.2013 Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30172 prevádzkove náklady 3/2013 420,32   zo dňa 2.1.2002 16.4.2013 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 35540249
30173 výmena čelného skla 66,39 21-122/2013   17.4.2013 Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774, 01701 Považská Bystrica 31600476
30174 poistenie zodpovednosti 295,23   13 3 1338 17.4.2013 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 06 Bratislava 31322051
30175 nivelizačné značky 192,72 028-112/2013   17.4.2013 ORNTH spol. s r.o. Tr. SNP 82, 974 01 B.Bystrica 31559956
30176 oprava kopírovacieho stroja 391,58 033-112/2013   18.4.2013 Perena Topľčianska 25,851 05 Bratislava 35910232
30177 prenájom nebytových priestorov 298,20   113-200-2012 18.4.2013 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884
30178 elektrina 1167,79   140262865/1.2.2010 18.4.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30179 vyúčtovanie 200,86   50-000006247PO2008 19.4.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Mlynská 31, 04291 Košice 36570460
30180 prev.náklady i.Q. T.Štrba 1519,56   1.7.2002 19.4.2013 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava 31321704
30181 mobilné siete 164,86   H35706071/6.2.2006 22.4.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30182 oprava auta 995,00 18-122/2013   22.4.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30183 revízia elektroinštalácie 1250,00 035-112/2013   23.4.2013 ELAZ - HORVÁTH Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457
30184 PHM 1605,95   SN-SNN-56100-02 23.4.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30185 autosúčiastky 980,12 20-122/2013   23.4.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30186 slovakryl 994,57 036-112/2013   24.4.2013 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, Stupava 17607230
30187 oprava auta 197,80 27-122/13   25.4.2013 OBNOVA-AUTO, s.r.o. Vajnorská 95, 831 04 Bratislava 35848316
30188 obrazový valec 642,00 040-112/2013   26.4.2013 JURIGA spol. s r.o. Garceová 3, 851 01 Bratislava 31344194
30189 daň z nehnuteľností 335,71   B/2013/037102 29.4.2013 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135
30190 elektrina 703,00   971277oP/2.1.2008 30.4.2013 Východoslovenská elektrina Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222
Máj
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30191 dielektické galoše 251,76 043-112/2013   2.5.2013 EL - INŠ s.r.o. Priemyselná 2 917 01 Trnava 45882797
30192 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 2.5.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30193 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 3.5.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30194 pneumatiky na auto 993,60 23-122/2013   3.5.2013 Jaroslav Olejník - PROTEK Vútocká 57, 821 04 Bratislava 2 32193700
30195 zrážková voda 69,52   PZ00024967/24.5.2004 6.5.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30196 zrážková voda 10,86   PZ00027084/24.5.2004 6.5.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30197 zrážková voda 210,71   PZ00024967/24.5.2004 6.5.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30198 stravné lístky 7260,00 045-112/2013   6.5.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30199 nájom nehnuteľností 89486,87   zo dňa 17.12.2008 7.5.2013 ARMAGEDON Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 44374551
30200 upratovavie v Lučenci 128,22   1.3.2003 d.č.1,2,3,4 7.5.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30201 daň z nehnuteľností 123,30   101/2013 7.5.2013 Obec Bacúrov Bacúrov 75 0
30202 oprava kan. priestorov 9557,12 041-112/2013   7.5.2013 STUDIAL, spol.s.r.o. Mýtna 15, 821 04 Bratislava 00684414
30203 údržba výťahov 4/2013 67,56   23/2000 7.5.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30204 poplatky pevnej siete 135,16   T-Mobile/21.2.2012 7.5.2013 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30205 slovakryl 986,14 042-112/2013   7.5.2013 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230
30206 skúšky DO a PP 56,26 039-112/2013   9.5.2013 Enermont Hraničná 14, 827 14 Bratislava 35859423
30207 prev. náklady Žilina 159,46   92/08 z1.7.2008 9.5.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30208 preplatok el. energie -30,43   93003422/21.6.2010 9.5.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30209 vodné, stočné 41,70   PZ00027084/24.5.2004 9.5.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30210 komunálny odpad 464,52   300423/4.3.1994 9.5.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30211 nájomná fľaša oceľová 110,46   80107/1.1.1997 9.5.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30212 keramická tabuľa 408,00 032-112/2013   10.5.2013 AMOS 91 s.r.o. Polianky 15, P.O.BOX 74, 840 02 Bratislava 42 17327822
30213 oprava auta 142,46 28-122/2013   10.5.2013 OBNOVA-AUTO, s.r.o. Vajnorská 95, 831 04 Bratislava 35848316
30214 upratovanie L. mikuláš 4/2013 744,00   5.8.2010 10.5.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30215 pohonné hmoty 1566,57   SN-SSN-56100-02 10.5.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30216 oprava auta 193,42 29-122/2013   14.5.2013 B.R.M moto plus a.s. Južná trieda 78, 040 01 Košice 44831889
30217 stravné lístky 2465,10 046-112/2013   14.5.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30218 tepelná energia 2538,67   621490/12.9.2008 14.5.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
30219 polatky za MT 937,10   21.2.2012 14.5.2013 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
30220 odmena za právne služby 4/13 1194,00   zo dňa 29.2.2008 13.5.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30221 strážna služba v LM 2721,60   01/2011z22.11.2010 13.5.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30222 el. energia 1120,35   93003422/21.6.2010 13.5.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30223 IP telefóny 167,27   H35706071/6.2.2006 13.5.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30224 internet 1907,99   35707003 13.5.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30225 výkres A3 99,00 047-112/2013   15.5.2013 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
30226 pneumatiky na auto 998,40 26-122/13   16.5.2013 Jaroslav Olejník - PROTEK Vrútocká 57, 821 04 Bratislava 2 32193700
30227 servisné služby sublicencie 1800,00   z 10.2.2010 16.5.2013 GEO-KOD, s.r.o. Karloveská 24, 841 05 Bratislava 35715456
30228 tonery 1247,11 051-112/2013   17.5.2013 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 31327681
30229 autosúčiastky 826,07 24-122-13   17.5.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Piviničná 89, 903 01 Senec 32825811
30230 vodné, stočné 373,04   PZ00024967/24.5.2004 17.5.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30231 kurz cudzích jazykov 332,00 48-122-135/2013   21.5.2013 Claro, s.r.o. Astronomická 11, 821 02 Bratislava 46730052
30232 el. energia 1053,58   140262865/1.2.2010 20.5.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30233 pracovné oblečenie 118,80 044-112/2013   21.5.2013 STOMEX s.r.o. Za potokom 19, 080 06 Prešov 31650091
30234 predplatné mesačníka 24,90 234/13   21.5.2013 PORADCA Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
30235 pohonné hmoty 2204,12   SN-SSN-56100-02 23.5.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30236 oprava strechy 9799,20   117-122-232/2013 23.5.2013 SIDOP spol. s r. o. Ružová dolina 6, Bratislava 31331637
30237 oprava auta 810,00   19-122/13 24.5.2013 Štefan Máhr autoservis c.d.227, 903 01 Tureň 11831219
30238 inštalácia okenných fólií 385,00   055-112/2013 24.5.2013 Nyting s.r.o. Nánanaská cesta 64, 943 01 Štúrovo 44602073
30239 prev. náklady 304,09   zo dňa 02.01.2002 24.5.2013 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 78, 040 01 Košice 35540249
30240 servis tlačiarenského stroja 129,30 049-112/2013   27.5.2013 Océ - Slovenská republika Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35869534
30241 kontrola EPS 50,18   0705/1.6.2005 27.5.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
30242 školenie Ing. Sýpalová-doplatok 6,00     28.5.2013 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, 811 08 Bratislava 35833637
30243 úprava terénu, lik. porastu 750,00 054-112/2013   29.5.2013 HAMD František Horváth Jasná 13, 903 01 Senec 17579813
30244 oprava kan. priestorov 6654,94 050-112/2013   29.5.2013 STUDIAL, spol.s.r.o. Mýtna 15, 821 04 Bratislava 00684414
30245 falošný poplach 19,92     29.5.2013 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava I 166260
30246 pracovné oblečenie 3798,00 037-112/2013   31.5.2013 STOMEX s.r.o. Za potokom 19, 080 06 Prešov 31650091
30247 deratizácia 168,00 048-112/2013   31.5.2013 CHEMIX-D Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava 31406840
30248 kontrola has. prístrojov 118,32 052-112/2013   31.5.2013 BTS-POs.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
Jún
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30249 stravné lístky 7260,00 064-112/2013   3.6.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30250 autosúčiastky 354,20 22-122/2013   3.6.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Piviničná 89, 903 01 Senec 32825811
30251 registrácia domény 21,60     3.6.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30252 údržba výťahov 67,56   23/2000 4.6.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30253 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 5.6.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30255 oprava automobilu 262,70     5.6.2013 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, 984 01 Lučenec 41814916
30256 poplatok za pevnú sieť 130,66   TP20401/4.5.1996 6.6.2013 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30257 upratovanie v LM 5/2013 744,00   5.8.2010 6.6.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30258 upratovanie za 05/2013 v Lučenci 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 6.6.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30259 hygienické potreby 292,80 066-112/2013   6.6.2013 3P plus Fučíková 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464
30260 čistenie kan. stúpačiek 590,00 062-112/2013   6.6.2013 KANAL M.P.S. s.r.o. Vajnorská 1361/110, 831 04 Bratislava 35710357
30261 geodetický materiál 336,60 058-112/2013   7.6.2013 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82, 974 01 Bánska Bystrica 31559956
30262 predplatné periodika 24,90 262/13   7.6.2013 PORADCA Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
30263 stravné lístky 2366,10 067-112/2013   7.6.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30264 predplatné publikácie mzdový poradca 2014 73,74 264/13   7.6.2013 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 01 01 Žilina 31592503
30265 pohonné hmoty 3708,45   SN-SSN-56100-02 7.6.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30266 prev. náklady v Žiline 276,43   92/08 z 1.7.2008 10.6.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30267 poplatok za kom. odpad 580,65   300423/4.3.1994 10.6.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30268 nájomn fľaša oceľová 114,11   80107/1.1.1997 10.6.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30269 preplatok el. energia -847,84   93003422/21.6.2010 11.6.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30270 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 11.6.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30271 internet 1907,99   35707003 11.6.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30272 IP telefóny 146,03   H35706071/6.2.2006 11.6.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30273 výučba anj. jazyka 515,00   48-122-135/2013 11.6.2013 Claro, s.r.o. Astronomická 11, 821 02 Bratislava 46730052
30274 kontrola EPS 06/2013 50,18   0705/1.6.2005 11.6.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
30275 servis klimatizácie 2748,00   č.25/01/2011 12.6.2013 Xway Trnavská 59, 821 01 Bratislava 35966301
30276 revízie elektrických spotrebičov 2952,00 057-112/2013   12.6.2013 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457
30277 kopírovací papier 2421,60 069-112/2013   12.6.2013 Grex SK Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682
30278 certifikát pre doménu s platnosťou 1 rok 82,20 072-112/2013   12.6.2013 Advanced s.r.o. Na vinohrady 4, 911 05 Trenčín 36330299
30279 tepelná energia 230,98   621490/12.9.2008 12.6.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
30280 zrážková voda 71,69   24976/2010 12.6.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30281 zrážková voda 11,95   24976/2010 12.6.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30282 zrážková voda 218,32   24976/2010 12.6.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30283 strážna služba v LM 2812,32   01/2011 z 22.11.2010 13.6.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30284 výmena radiátorov 997,80 070-112/2013   13.6.2013 Tibor Katulinec Bulharská 16, 821 04 Bratislava 33824720
30285 odmena za právne služby 1194,00   29.02.2008 d.č.1 13.6.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30286 odmena za právne služby 717,03   18.03.2013 13.6.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30287 oprava strechy 4988,51 061-112/2013   14.6.2013 Špeciálne izolácie Bratislava a.s. Staviteľská 1/B, 831 04 Bratislava 31321861
30288 ochranný tyčový znak 980,00 056-112/2013   14.6.2013 Balogh Ján 939 39 Janíky č. 65 33468711
30289 povinné zmluvné poistenie 403,42   1100000564 17.6.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
30290 havarijné poistenie 647,58   7710001632 17.6.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
30291 el. energia 1340,84   140262865/1.2.2010 17.6.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30292 rekonfigurácia diskového poľa 1140,00 063-112/2013   17.6.2013 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799
30293 poplatky za MT 927,78   T-Mobile/21.2.2012 18.6.2013 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
30294 prev. náklady za máj 2013 300,08   zo dňa 02.01.2002 18.6.2013 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice 35540249
30295 oprava automobilu 843,00 33-122/2013   18.6.2013 Štefan Máhr autoservis c.d.227, 903 01 Tureň 11831219
30296 pohonné hmoty 2800,16   SN-SSN-56100-02 21.6.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30297 zapožičanie stan. Trimble 10800,00 059-112/2013   24.6.2013 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654
30298 oprava gulových čapov 380,00 7-112/2013   25.6.2013 Detari Jozef Turen 204, 903 01 12685445
30299 autosúčiastky 902,00 31-122/2013   25.6.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Piviničná 89, 903 01 Senec 32825811
30300 oprava automobilu 780,83     25.6.2013 PROCAR, a.s. Dämänovská ul. 800, 031 01 Liptovský Mikuláš 36384992
30301 odstránenie plyn. rozvodu 69,72 053-112/2013   26.6.2013 PLYNO - služba s.r.o. Zvolenská 12, 821 09 Bratislava 2 35928093
30302 vodné a stočné 24,14   PZ00027084/24.5.2004 26.6.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30303 oprava bleskozvodu 254,80 074-112/2013   26.6.2013 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457
30304 stravné lístky 6600,00 080-112/2013   28.6.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
Júl
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30305 upratovanie v Žiline za 2Q/13 259,20   28.12.2009 2.7.2013 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, 010 50 Žilina 36859010
30306 káblová televízia 51,03   1588813/22.7.2010 2.7.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
30307 poplatok za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 2.7.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30308 vodné a stočné 373,04   PZ00024967/24.5.2004 2.7.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30309 kan. nábytok 354,40 083-112/2013   2.7.2013 Rosnička - drevopredaj, s. r. o. Lysáková 2, 841 01 Bratislava 5749458
30310 geodetický materiál 348,01 073-112/2013   2.7.2013 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230
30311 oprava tlač. stroja 849,34 068-112/2013   2.7.2013 Océ - Slovenská republika Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 35869534
30312 kan. potreby 594,00 084-112/2013   3.7.2013 JURIGA spol. s r.o. Grecenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
30313 výučba anj. jazyka 515,00   48-122-135/2013 3.7.2013 Claro, s.r.o. Astronomická 11, 821 02 Bratislava 46730052
30314 údržba výťahov za 06/13 67,56   23/2000 3.7.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30315 odkanalizovanie odp. vôd 233,78   25019/2010 4.7.2013 OZETA NEO, a.s. Dopravná 2098/9, 955 01 Topoľčany 36329843
30316 odkanalizovanie zrážkových vôd 160,97   24976/2010 4.7.2013 OZETA NEO, a.s. Dopravná 2098/9, 955 01 Topoľčany 36329843
30318 upratovanie v Lučenci 06/13 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 4.7.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30319 nájomné fľaša oceľová 110,46   80107/1.1.1997 8.7.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30320 upratovanie v L.M 06/13 744,00   5.8.2010 8.7.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30321 strážna služba 319,64   98900379/S 8.7.2013 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
30322 zrážková voda 69,52   Z696/24.5.2004 8.7.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30323 vodné a stočné 28,54   PZ00027084/24.5.2004 8.7.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30324 zrážková voda 10,86   Z696/24.5.2004 8.7.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30325 zrážková voda 210,71   Z696/24.5.2004 8.7.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30326 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 8.7.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30327 komunálny odpad 464,52   300423/4.3.1994 8.7.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30328 tonery 5129,63 076/112/2013   9.7.2013 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 31327681
30329 el. energia 504,68   140262865/1.2.2010 9.7.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30330 odmena za právne služby 1194,00   29.02.2008 9.7.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30331 poplatky pevnej siete 134,77   TP20401/4.5.1996 9.7.2013 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30332 stravné lístky 2389,20 085-112/2013   9.7.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30333 pohonné hmoty 2840,94   SN-SSN-56100-02 10.7.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30334 tepelná energia 191,16   621490/12.9.2008 10.7.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
30335 el. energia 42,47   93003422/21.6.2010 10.7.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30336 internet 1907,99   35707003 11.7.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30337 IP telefóny 104,51   H35706071/6.2.2006 11.7.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30338 úschova odpadu 51,79   SZ91700121/21.8.2007 12.7.2013 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300
30339 prev. náklady v Žiline 172,87   92/08 z 1.7.2008 12.7.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30340 strážna služba v L.M 07/2013 2721,60   01/2011 z 22.11.2010 15.7.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30341 prenájom astronomickej pozorovateľni 115,00   03/21/2006 d.č.3 15.7.2013 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske 34059105
30342 poplatky za MT 914,27   T-Mobile/21.2.2012 15.7.2013 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35705019
30343 toner 288,00 077-112/2013   15.7.2013 Impromat-Slov s.r.o. Koceľova 9, 821 08 Bratiaslva 31331785
30344 autosúčiastky 359,51 39-122/2013   15.7.2013 Autotrend Fleet Services, s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava 45352348
30345 geodetický materiál 1430,89 60-112/2013   15.7.2013 JK PRESTIGE TRADING s.r.o. Volfartická 38, 471 07 Žandov, CZ 63676851
30346 el. energia 1412,33   140262865/1.2.2010 15.7.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30347 oprava tlač. stroja 65,82     17.7.2013 Canon Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 35782889
30348 skúška a revízia EZS systému 230,95   181/2003 17.7.2013 Ján Časár - All Security Group. Voljanského 1368/16, 960 01 Zvolen 34323112
30349 povinné zmluvné poistenie 403,42   1100000564 17.7.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
30350 oprava plynovodu 959,22 082-112/2013   17.7.2013 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 35910739
30351 oprava kan. priestorov 11412,34 071-112/2013   17.7.2013 STUDIAL, spol.s.r.o. Mýtna 15, 821 04 Bratislava 00684414
30352 prenájom nebyt. priestorov 298,20   113-200-2012 19.7.2013 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 00156884
30353 náklady za chatu v ŤŠ 2Q/13 1263,04   1.7.2002 d. č. 1 19.7.2013 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, 834 04 Bratiaslva 34 31321704
30354 kan. nábytok 2044,32 078-112/2013   22.7.2013 DOBROTA & SPOL s.r.o. Partizánska cesta 89, 974 01 Bánska Bystrica 46505342
30355 oprava automobilu 245,10 38-122/2013   22.7.2013 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, 984 01 Lučenec 41814916
30356 vodné a stočné 193,92   6247PO/4.2.2008 23.7.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
30357 pohonné hmoty 2821,44   SN-SSN-56100-02 23.7.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30358 autosúčiastky 547,48 40-122/2013   24.7.2013 Autotrend Fleet Services, s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava 45352348
30359 výroba expanznej nádrže 380,00 25-122/2013   26.7.2013 Robert Szakál Mierová 973/31, 925 23 Jelka 41866134
30360 oprava automobilu 804,00 43-122/2013   26.7.2013 Golden Hands, s. r. o. Vranovská 4, 851 02 Bratislava 45629358
30361 autosúčiastky 815,39 34-122/2013   26.7.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30362 oprava automobilu 375,00 42-122/2013   29.7.2013 Zoltán Baros Štúrová 1122/15 Jelka 35201649
30363 oprava automobilu 356,00 41-122/2013   29.7.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30364 kontrola EPS 7/13 246,00   0705/1.6.2005 29.7.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
30365 prev. náklady v Žiline 48,86   92/08 z 1.7.2008 29.7.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30366 vodné a stočné 281,61   PZ00024967/24.5.2004 30.7.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30367 prev. náklady za 06/2013 277,26   zo dňa 02.01.2002 30.7.2013 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice 35540249
30368 elektronický podpis 55,00 089-112/2013   31.7.2013 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946
August
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30369 stravné lístky 6600,00 093-112/2013   1.8.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30370 školský kiartón A3 594,00 092-112/2013   2.8.2013 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
30371 údržba výťahov 67,56   23/2000 2.8.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30372 rozšírenie sieťovej licencie 1643,28 086-112/2013   2.8.2013 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, 811 08 Bratislava 1 00698202
30373 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 5.8.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30374 vodné a stočné 19,75   PZ00027084/24.5.2004 5.8.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30375 el. energia 703,00   PZ00024967/24.5.2004 5.8.2013 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222
30377 služby pevnej siete 135,41   TP20401/4.5.1996 6.8.2013 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30378 upratovacie práce 744,00   5.8.2010 6.8.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30379 poskytovanie podporných služieb 2804,36   149-112-241/2013 6.8.2013 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799
30380 vodné a stočné 366,44   971277-ZoP/2.1.2008 6.8.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30381 poplaky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 6.8.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30382 stravné lístky 1699,50 094-112/2013   7.8.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30383 komunálny odpad 514,29   300423/4.3.1994 7.8.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30384 strážna služba 2812,32   01/2011 z 22.11.2010 7.8.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30385 oprava kompresora 438,00 48-112/2013   7.8.2013 GALAMI, s. r. o. Pezinská 30, 903 01 Senec 35787503
30386 autosúčiastky 154,12 49-122/2013   7.8.2013 Autotrend Fleet Services, s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava 45352348
30387 školenie pre terénné práce 8400,00 065-112/2013   8.8.2013 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654
30388 zrážková voda 11,95   Z696/24.5.2004 8.8.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30389 zrážková voda 218,32   Z696/24.5.2004 8.8.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30390 zrážková voda 71,69   Z696/24.5.2004 8.8.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30391 nájomné fľaša oceľová 114,11   80107/1.1.1997 8.8.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30392 výjazd 29,28   98900379/S 8.8.2013 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
30393 výučba anj. jazyka 568,50   48-122-135/2013 8.8.2013 Claro, s.r.o. Astrononmická 11, 821 02 Bratislava 46730052
30394 upratovanie Lučenec 128,22   zo dňa 1.3.2003 8.8.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30395 oprava mot. vodzidla 995,00 44-122/2013   8.8.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30396 autosúčiastky 702,50 46-122/2013   8.8.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30397 pohonné hmoty 2409,29   SN-SSN-56100-02 9.8.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30398 oprava automobilu 677,44 45-122/2013   8.8.2013 B.R.M moto plus a.s. Južná trieda 78, 040 01 Košice 44831889
30399 príslušenstvo k výpočtovej technike 300,00 090-112/2013   8.8.2013 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654
30400 tepelná energia 89,84   621490/12.9.2008 12.8.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
30401 meranie tiahového zrýchlenia 3300,00 038-112/2013   9.8.2013 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Ústecká 98, CZ 250 66 025615
30402 odst. hav. stavu na klimatizacií 3468,00 075-112/2013   12.8.2013 Xway Trnavská 59, 821 01 Bratislava 35966301
30403 oprava GNSS antény 4625,00 087-112/2013   13.8.2013 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654
30404 autosúčiastky 633,28 50-122/2013   13.8.2013 Autotrend Fleet Services, s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava 45352348
30405 prezutie pneumatík 720,00 30-122/2013   13.8.2013 Jaroslav Olejník - PROTEK Vrútoská 57, 821 01 Bratislava 2 32193700
30406 poplatky za MT 1027,21   T-Mobile/21.2.2012 13.8.2013 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35705019
30407 el. energia 11,86   93003422/21.6.2010 13.8.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30408 odmena za právne služby 1194,00   29.02.2008 d.č.1 13.8.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30409 IP telefóny 178,15   H35706071/6.2.2006 14.8.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30410 internet 1907,99   35707003 14.8.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30411 el. energia 1866,18   140262865/1.2.2010 14.8.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30412 prezutie pneumatík 499,20 47-122/13   14.8.2013 Jaroslav Olejník - PROTEK Vrútoská 57, 821 01 Bratislava 2 32193700
30413 vyhotovenie leteckých snímok 250,00 088-112/2013   15.8.2013 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82, 974 01 Bánska Bystrica 31559956
30414 autosúčiastky 175,00 053-122/2013   16.8.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30415 oprav automobilu 801,01 51-122/13   19.8.2013 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava 17329477
30416 ubytovanie 245,60 097-112/2013   19.8.2013 SOREA s.r.o. Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204
30417 prezutie pneumatík 235,20 54-122/13   20.8.2013 Jaroslav Olejník - PROTEK Vrútoská 57, 821 01 Bratislava 2 32193700
30418 prev. náklady Lučenec 192,25   2/606/2002 20.8.2013 Katastrálny úrad B.Bystrica Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 37827731
30419 kontrola EPS 50,18   0705/01.06.2005 21.8.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
30420 autosúčiastky 963,00 099-112/2013   21.8.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30421 Anywhere usb 5 Port 1506,00 091-112/2013   21.8.2013 Atos IT Solutions and Services s.r.o. Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 45650276
30422 inštalačné práce 942,60 079-112/2013   21.8.2013 Tibor Katulinec Bulharská 16, 821 04 Bratislava 33824720
30423 pohonné hmoty 2610,39   SN-SSN-56100-02 22.8.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30424 prev. náklady 239,63   zo dňa 02.01.2002 23.8.2013 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice - Barca 35540249
30425 geodetický materiál 280,80 098-112/2013   23.8.2013 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82, 974 01 Bánska Bystrica 31559956
30426 odborný mesačník 58,00     27.8.2013 PORADCA Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
30427 geo. materiál 160,02   096-112/2013 28.8.2013 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230
30428 oprava palivovej nádrže 230,00 55-122/2013   30.8.2013 Zoltán Baros Štúrava 1122/15, Jelka 35201649
September
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30429 stravné lístky 6600,00 104-112/2013   2.9.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30430 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 2.9.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30431 letenka 208,43 105-112/2013   3.9.2013 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, 821 08 Bratislava 35914645
30432 nájom za nebytové priestory 480,00   122-391/2013 3.9.2013 KL GAL, s.r.o. Horný dvor 7, 900 27 Bernolákovo 46199071
30434 poskytované podporné služby 3951,60   149-112-241/2013 4.9.2013 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799
30435 údržba výťahov za 08/2013 67,56   23/2000 4.9.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30436 funkčná skúška alarmu 233,52   181/2003 4.9.2013 Ján Časár - All Security Group. Voljanského 1368/16, Zvolen 34323112
30437 upratovanie v Lučenci 08/13 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 5.9.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30438 vodné a stočné 280,87   PZ00024967/24.5.2004 5.9.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30439 upratovanie v L.M 08/13 744,00   5.8.2010 6.9.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30440 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 6.9.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30441 pohonné hmoty 2663,11   SN-SSN-56100-02 9.9.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30442 prev. Náklady v Žiline 167,56   92/08 z 1.7.2008 9.9.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30443 zrážková voda 11,95   Z696/24.5.2004 9.9.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30444 zrážková voda 71,69   Z696/24.5.2004 9.9.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30445 zrážková voda 218,32   Z696/24.5.2004 9.9.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30446 komunálny odpad 530,88   300423/4.3.1994 9.9.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30447 nájomné fľaša oceľová 114,11   80107/1.1.1997 9.9.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30448 výjazd 27,89   98900379S 9.9.2013 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
30449 oprava automobilu 671,00 57-122/2013   9.9.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30450 poplatky pevnej siete 129,11   TP20401/4.5.1996 9.9.2013 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469
30451 stravné lístky 1735,80 107-112/2013   9.9.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30452 školenie Descartes, Bentlley Map 1500,00 026-112/2013   9.9.2013 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland 0
30454 kurz anj. jazyka 418,50   48-122-135/2013 10.9.2013 Claro, s.r.o. Astrononmická 11, 821 02 Bratislava 46730052
30455 materiál na údržbu 36,00 106-112/2013   11.9.2013 GUMMI-PRINT Slovakia s.r.o. Fučíkova 61, 038 52 Sučany 31580254
30456 autosúčiastky 891,08 51-122/2013   11.9.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30457 internet 1907,99   35707003 11.9.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30458 IP telefóny 162,91   H35706071/6.2.2006 11.9.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30459 poplatok za mobilné služby 1068,00   T-Mobile/21.2.2012 12.9.2013 T-Mobile Slovensko Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35705019
30460 inštalačné práce 953,90 102-112/2013   12.9.2013 Tibor Katulinec Bulharská 16, 821 04 Bratislava 33824720
30461 tepelná energia 61,14   621490/12.9.2008 13.9.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
30462 kancelársky nábytok 95,00 109-112/2013   13.9.2013 KATER s.r.o. Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves 1 44099916
30463 zabezpečenie výstupu meračskej skupiny 220,00 103-112/2013   13.9.2013 Roman Jelenský Senohrad 585, 962 43 Senohrad 41154371
30464 strážna služba 2812,32   01/2011 z 22.11.2010 13.9.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30465 kancelársky papier 918,84 111-112/2013   16.9.2013 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
30467 služby digitálnej retransmisie 555,44 112-112/2013   16.9.2013 Alza.cz, a.s. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 27082440
30468 digitálne fotoaparáty 879,96 108-112/2013   16.9.2013 Pyroslovakia s.r.o. Jateční 33a, 17000 Praha 7 44608101
30469 odmena za právne služby 1194,00   29.02.2008 d.č.1 16.9.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30470 prev. Náklady 80,39   92/2008 17.9.2013 Katastrálny úrad v Žiline Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina 37808095
30471 el. energia 1963,27   140262865/1.2.2010 17.9.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30472 prev. náklady za august 225,21   zo dňa 02.01.2002 17.9.2013 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Kočice - Barca 35540249
30473 geodetický materiál 2194,75 113-112/2013   17.9.2013 GEOTECH Bratislava Ing. Vanda Lovišková Černyševského 26, 851 01 Bratislava 17502497
30474 príslušenstvo k výpočtovej technike 364,30 095-112/2013   17.9.2013 IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o Vajnorská 136, 831 04 Bratislava 00699454
30475 poplach 19,92     17.9.2013 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 166260
30476 predplatné publikácie 19,98 476/13   18.9.2013 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
30477 dodanie meranných GNSS dát 75600,00   082013 18.9.2013 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654
30478 interiérové vybavenie 512,53 115-112/2013   19.9.2013 JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643
30479 povinné zmluvné poistenie 647,58   7710001632 19.9.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, 812 75 Bratislava 00151700
30480 výpočtová technika 729,24 101-112/2013   20.9.2013 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava I 36815799
30481 daň z nehnuteľností 86,75   002392/2012 23.9.2013 Obec Štrba Hlavná 188/67, 059 38 Štrba 00326615
30482 pohonné hmoty 3793,51   SN-SSN-56100-02 23.9.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30483 kontrola EPS 09/2013 50,18   0705/1.6.2005 24.9.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64 821 02 Bratislava 13994964
30484 oprava motorového vozdila 653,00   60-122/13 27.9.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30485 autosúčiastky 944,39 56-122/13   27.9.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
Október
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30486 predplatné mesačníka 48,00 472/13   1.10.2013 IURA EDITION s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262
30487 stravné lístky 6719,59 121-112/2013 189-122-456/2013 1.10.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30488 káblová televízia 50,70   1588813/22.7.2010 1.10.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
30489 údržba výťahov 09/13 67,56   23/2000 2.10.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30490 kurz anj. jazyka 558,00   48-122-135/2013 2.10.2013 Claro, s.r.o. Astronomická 11, 821 02 Bratislava 46730052
30491 kancelárske stoličky 5160,00 119-112/2013   3.10.2013 Miroslav Šimko SIMEX Štastná 6, 821 05 Bratislava 17485100
30492 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 3.10.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30493 autosúčiastky 495,40 58-122/13   3.10.2013 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30494 nájom nebytových priestorov 480,00   122-391/2013 3.10.2013 KL GAL, s.r.o. Horný dvor 7, 900 27 Bernolákovo 46199071
30495 podporné služby 09/13 3951,60   149-112-241/2013 3.10.2013 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799
30496 upratovanie v Lučenci 09/13 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 3.10.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30497 právne služby 1194,00   29.02.2008 d.č.1 4.10.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30498 vodné a stočné 370,84   PZ00024967/24.5.2004 4.10.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30499 vodné a stočné 48,28   PZ00027084/24.5.2004 4.10.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30500 upratovanie v L.M 09/13 744,00   5.8.2010 7.10.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30501 fľaša oceľová 110,46   80107/1.1.1997 7.10.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30502 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 7.10.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30503 geodetický materiál 7,97 126-112/2013   7.10.2013 Ing. Tomáš Gír - TomsHardware Dubová 31, 010 07 Žilina 44860625
30504 bleskozvod 207,00 124-112/2013   7.10.2013 3S POWER s.r.o. Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 4 35925965
30505 komunálny odpad 464,52   300423/4.3.1994 8.10.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30507 monitorovanie objektu 319,64   98900379/S 8.10.2013 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
30508 pracovné vesty 279,60 118-112/2013   8.10.2013 Milada Šedivá - ŠEMI Ladislava Dérera 37, 831 01 Bratislava 44396911
30510 zrážková voda 10,86   Z696/24.5.2004 9.10.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30511 zrážková voda 210,71   Z696/24.5.2004 9.10.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30512 zrážková voda 69,52   Z696/24.5.2004 9.10.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30513 pohonné hmoty 3603,55   SN-SSN-56100-02 9.10.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30514 kontorla EPS 246,00   0705/1.6.2005 10.10.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64 821 02 Bratislava 13994964
30515 tepelná energia 160,68   621490/12.9.2008 10.10.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
30516 stravné lístky 2398,90 123-112/2013 189-122-456/2013 10.10.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30517 úschova odpadu 53,78   SZ91700121/21.8.2007 11.10.2013 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300
30518 krovinorez 249,00 128-112/2013   11.10.2013 Ing. Peter Dzadík -Velotera Mičurinova 24, 080 01 Prešov 22909133
30519 internet 1907,99   35707003 11.10.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30520 IP telefóny 199,09   H35706071/6.2.2006 11.10.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30521 strážna služba 2721,60   01/2011 z 22.11.2010 14.10.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina 31661025
30522 oprava strechy 13508,98 114-112/2013   15.10.2013 SIDOP spol. s r. o. Ružová dolina 6, Bratislava 31331637
30523 podporné služby 10/13 1274,71   149-112-241/2013 15.10.2013 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799
30524 registrácia domény 21,60   35707003-22.01.2007 15.10.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30525 poplatok za MT 1029,27   T-Mobile/21.2.2012 15.10.2013 T-Mobile Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35705019
30526 el. energia 1454,70   130292998/1.2.2010 16.10.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30527 poplatok 0,99   207-122-525/2013 16.10.2013 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155
30528 prenájom nebytových priestorov 298,20   113-200-2012 17.10.2013 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 00156884
30529 odborná prehliadka plynových zariadení 325,00 122-112/2013   18.10.2013 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, 851 05 Bratislava 11801034
30530 autosúčiastky 903,85 61-112/2013   18.10.2013 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30531 školenie 660,00 30.9.2013   21.10.2013 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Kocelova 15, 815 94 Bratislava 17314453
30532 prev. náklady 186,88   92/08 z 1.7.2008 21.10.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30533 prenájom astronomickej pozorovateľni 115,00   03/21/2006 21.10.2013 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske 34059105
30534 zimné pneumatiky 200,82 63-132/2013   21.10.2013 Mgr. Štefan Mikluš-PROFI CAR Bidovca 52, 044 45 Bidovce 32563523
30535 odborná prehliadka plynových zariadení 1062,00 116-112/2013   22.10.2013 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, 080 01 Prešov 31652816
30536 vodné a stočné 182,15   50-000006247PO2008 22.10.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
30537 oprava automobilu 946,00 62-122/2013   22.10.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30538 poplatky pevnej siete 130,30     22.10.2013 T Com, Slovak Telekom Bajkalska 28, 817 62 Bratislava 35763469
30539 chata v Tatranskej Štrbe 1416,91     22.10.2013 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava 31321704
30540 kontrola komína 23,00 117-112/2013   23.10.2013 Jozef Róža, Kominárstvo Vajnorská 12, 831 04 Bratislava 30375312
30541 deratizácia 168,00   127-112/2013 23.10.2013 CHEMIX-D Pri vinohradoch 72, 831 06 Bratislava 31406840
30542 pohonné hmoty 2826,87   SN-SSn-56100-02 23.10.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30543 vyhotovenie znaleckého posudku 2989,00 125/112/2013   24.10.2013 Ing. Jozef Fajnor Uhrova 22, 831 01 Bratislava 31741169
30544 geodetický materiál 675,65 130-112/2013   24.10.2013 GEOTECH Bratislava Ing. Vanda Lovišková Černyševského 26, 851 01 Bratislava 17502497
30545 zastrešenie vonkajších výklenkov 5904,00 120-112/2013   25.10.2013 Balogh Ján 930 39 Janíky č. 65 33468711
30546 autosúčiastky 691,34 64-122/2013   29.10.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30547 oprava kan.potrubia 11038,15 132-112/2013   29.10.2013 KANAL M.P.S. s.r.o. Vajnorská 1361/110, 831 04 Bratislava 35710357
30548 el. energia 703,00   971277-ZoP/2.1.2008 30.10.2013 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222
30549 bentley descartes 1392,70 110-112/2013   31.10.2013 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland 0
30550 konferenčné stoličky 111,60 136-112/2013   31.10.2013 OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava 36192384
30551 odborná prehliadka el. zdviháka 98,00 129-112/2013   31.10.2013 Imrich Barath-GBART Pezinská 30, 903 01 Senec 11696648
30552 odber betónu 49,90 1-212/2013   30.10.2013 SCORP, spol. s r.o. Jaroslavská 7, 071 01 Michalovce 31662919
November
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30553 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 4.11.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30554 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 4.11.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30555 vodné, stočné 362,06   PZ00024967/24.5.2004 4.11.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30556 vodné, stočné 32,92   PZ00027084/24.5.2004 4.11.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30557 uživateľská konferencia 476,31   podla vnútorného listu č. 4/13 4.11.2013 ARCDATA PRAHA Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1 14889749
30558 preprava zásielky 127,42 131-112/2013   4.11.2013 TNT Express Worldwide spol. s r.o. Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36 31351603
30559 údržba výťahov 67,56   23/2000 5.11.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30560 nájom nebyt. priestorov na ubytovanie a kan. účely 480,00   122-391/2013 6.11.2013 KL GAL, s.r.o. Horný dvor 7, 900 27 Bernolákovo 46199071
30561 upratovanie Lučenec 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 6.11.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30563 stravné lístky 5039,70 138-112/2013 189-122-456/2013 6.11.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30564 kopírovací papier 711,60 135-112/2013   6.11.2013 Grex SK Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682
30565 poskytované podporné služby 1912,07   223-112-545/2013 6.11.2013 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799
30566 poplatok za pevnú sieť 130,48   TP20401/4.5.1996 7.11.2013 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469
30567 stravné lístky 2116,67 139-112/2013 189-122-456/2013 8.11.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30568 komunálny odpad 530,88   300423/4.3.1994 8.11.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30569 nájomné fľaša oceľová 121,55   80107/1.1.1997 8.11.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30570 kurz anj. jazyka 601,00   48-122-135/2013 8.11.2013 Claro, s.r.o. Astronomická 11, 821 02 Bratislava 46730052
30571 pohonné hmoty 2993,76   SN-SSN-56100-02 8.11.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30572 povinné zmluvné poistenie 647,58   7710001632 11.11.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, 812 75 Bratislava 00151700
30573 oprava automobilu 942,00 67-122/2013   11.11.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30574 odmena za právne služby 1194,00   29.2.2008 d.č.1 12.11.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
30576 upratovanie L. Mikuláš 744,00   5.8.2010 13.11.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30577 zrážková voda 218,32   Z696/24.5.2004 13.11.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30578 zrážková voda 11,95   Z696/24.5.2004 13.11.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30579 zrážková voda 71,69   Z696/24.5.2004 13.11.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30580 poplatky za terminál platobných kariet 9,92   207-122-525/2013 13.11.2013 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155
30582 poplatky za MT 1039,52   T-Mobile/21.2.2012 13.11.2013 T-Mobile Slovensko Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35705019
30583 autosúčiastky 983,08 70-122/13   13.11.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30584 internet 1907,99   35707003 13.11.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30585 IP telefóny 193,34   H35706071/6.2.2006 13.11.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30586 kontrola EPS 50,18   0705/1.6.2005 14.11.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64 821 02 Bratislava 13994964
30587 el. energia 1955,84   140262865/1.2.2010 15.11.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30588 autosúčiastky 993,77 66-122/2013   18.11.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30589 upratovanie v Žiline 259,20   28.12.2009 18.11.2013 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, 010 50 Žilina 36859010
30590 údržba MaR pred zimným vykurovaním 350,00   97-112-206/2012 19.11.2013 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, 841 01 Bratislava 32152205
30591 strážna služba v L.M 2812,32   01/2011 z 22.11.2010 20.11.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina 31661025
30592 vodné a stočné 52,66   PZ00027084/24.5.2004 20.11.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30593 údržba MaR počas vykurovacieho obdobia 350,00   97-112-206/2012 21.11.2013 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, 841 01 Bratislava 32152205
30594 autosúčiastky 977,54 73-122/2013   22.11.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30595 vyčisteneie lapača tukov 862,80 141-112/2013   22.11.2013 KANAL M.P.S. s.r.o. Vajnorská 1361/110, 831 04 Bratislava 35710357
30596 pohonné hmoty 2706,26   SN-SSN-56100-02 22.11.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30597 prev. náklady Žilina 324,04   92/08 z 1.7.2008 25.11.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30598 oprava automobilu 612,00 69-122/2013   26.11.2013 Detari Jozef Turen 204, 903 01 12685445
30599 pneumatiky 840,00 71-122/2013   26.11.2013 Jaroslav Olejník - PROTEK Vrútocká 57, 821 04 Bratislava 32193700
30600 servis klimatizácie za 4Q/13 1200,00   GKU-205-122-499/2013 26.11.2013 Xway Trnavská 59, 821 01 Bratislava 35966301
30601 oprava, montáž a napojenie osvetlenia na kamerový systém 912,00 133-112/2013   26.11.2013 EMM International s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 42 35706503
30602 kalibrácia antény GNSS 650,00 134-112/2013   26.11.2013 Senatsverwaltung fűr Stadtentwicklung Fehrbelliner Platz 1, 10 707 Berlin-Wilmersdorf 0
30603 kalendáre 700,44 140-112/2013   27.11.2013 Milada Šedivá - ŠEMI Ladislava Dérera 37, 831 01 Bratislava 44396911
30604 nabrúsenie nožov na polygraf. rezačku 87,00 142-112/2013   28.11.2013 Tomáš Gramblička Hrobáková 1, 851 02 Bratislava 5 40770842
30605 ochrana objektu Košice 47,20   zo dňa 02.01.2002 28.11.2013 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866
30606 prev. Náklady Košice 236,00   zo dňa 02.01.2002 28.11.2013 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866
30607 autosúčiastky 995,80 75-122/2013   28.11.2013 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30608 elektornický podpis 20,00 143-112/2013   28.11.2013 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946
30609 geodetický prístroj 19668,00   236-122/2013 29.11.2013 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava 45948992
December
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30610 dodávka obehového čerpadla 999,96 145-112/2013   2.12.2013 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22/3590, 080 01 Prešov 31652816
30611 pneumatiky a prezutie 772,80 76-122/13   2.12.2013 Jaroslav Olejník - PROTEK Vrútocká 57, 821 01 Bratislava 2 32193700
30612 oprava mot. vozidla 832,00 72-122/2013   2.12.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30613 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 3.12.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30614 letecké snímky, skenovanie 32670,00   211-2-1599/2008 3.12.2013 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen 42001315
30615 povinné poistenie 1998,32   6566897141 4.12.2013 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Uhoľná 1, 010 01 Žilina 00585441
30616 mesačná kontrola EPS 12/13 50,18   0705/1.6.2005 4.12.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64 821 02 Bratislava 13994964
30617 havarijné poistenie 8904,05   5515011272 4.12.2013 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Uhoľná 1, 010 01 Žilina 00585441
30619 poskytované podporné služby za 11/13 3951,60   223-122-545/2013 4.12.2013 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799
30620 oprava mot. vozdila 980,00 59-122/13   4.12.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30621 stravné lístky 5594,06 147-112/2013   4.12.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30623 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 5.12.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30624 upratovanie v Lučenci 11/13 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 5.12.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30625 údržba výťahov 11/13 67,56   23/2000 5.12.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30626 kovová brána 450,00 146-112/2013   6.12.2013 Balogh Ján č. 65, 930 39 Janíky 33468711
30627 odmena za právne služby 1194,00   29.02.2008 d. č.1 6.12.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
30628 upratovanie 11/13 v L.M 744,00   5.8.2010 6.12.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30629 poplatky za kom. odpad 514,29   300423/4.3.1994 6.12.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30630 nivelačná značka klincová 167,16 144-112/2013   9.12.2013 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82, 974 01 Bánska Bystrica 31559956
30631 poplatky pevnej siete 129,79   TP20401/4.5.1996 9.12.2013 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35763469
30632 nájomné fľaša oceľová 117,66   80107/1.1.1997 9.12.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30633 zrážková voda 210,71   Z696/24.5.2004 9.12.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30634 zrážková voda 10,86   Z696/24.5.2004 9.12.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30635 zrážková voda 69,52   Z696/24.5.2004 9.12.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30636 vodné a stočné 421,31   PZ00024967/24.5.2004 9.12.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30637 inštalácia geodetických. programov 5648,00 150-112/2013   9.12.2013 Ing.Matej Klobušiak, PhD. Martinčekova 26, 821 09 Bratislava 43521185
30638 oprava vodovodného podtubia 940,00 74-122/2013   9.12.2013 Jozef Lachkovič Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava 43436668
30639 koberce 531,47 152-112/2013   9.12.2013 Tatranské Studio s.r.o. Továrenská 604, 984 01 Lucenec 45991243
30640 chladnička 167,99 151-112/2013   9.12.2013 František Majtán - Euronics TPD Fárského 26, 851 01 Bratislava 11790547
30641 servisná preliadka na Lean Liftoch 595,20   247-112-777/2012 9.12.2013 KASYS s.r.o. Rozmarínová 37, 821 04 Bratislava 35698179
30642 pohonné hmoty 2087,37   SN-SSN-56100-02 9.12.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30643 upgrade v rácmi služby Bentley Select 10260,00   10358735 z 19/2/09 9.12.2013 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland 0
30644 sedacia súprava 898,00 122/2013   10.12.2013 IKEA Bratislava, s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436
30645 autosúčiastky 986,52 78-122/13   10.12.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30646 kurz anj. jazyka 408,50   48-122-135/2013 10.12.2013 Claro, s.r.o. Astronomická 11, 821 02 Bratislava 46730052
30647 internet 1907,99   35707003 10.12.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143
30648 IP telefóny 206,05   H35706071/6.2.2006 10.12.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143
30650 koberce, PVC krytina 811,09 156-112/2013   11.12.2013 JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643
30651 prev. náklady 197,26   92/08 z 1.7.2008 11.12.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30652 strážna služba 2721,60   01/2011 z 22.11.2010 11.12.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina 31661025
30653 pneumatiky 792,00 77-122/2013   11.12.2013 Jaroslav Olejník - PROTEK Vrútocká 57, 821 01 Bratislava 2 32193700
30654 zvýšenie kapacity úložiska 25918,80   35707003 d. č. 2 12.12.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143
30655 poplatky za MT 1059,76   T-Mobile/21.2.2012 12.12.2013 T-Mobile Slovensko Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 35705019
30656 opakovaná úradná skúška výťahu 984,00 154-112/2013   13.12.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30657 servis výťahov za 12/13 67,56   23/2000 13.12.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30658 údržba výpočtovej techniky 23411,58 148-112/2013   13.12.2013 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
30659 grafické sporacovanie kalendárov 860,40 137-112/2013   13.12.2013 PhDr. Anton Vrana Reklamná agentúra AV Vydavateľstvo CORNIX Rovná 12, 821 05 Bratislava 17429196
30660 výmena obehového čerpadla 280,04 155-112/2013   13.12.2013 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22/3590, 080 01 Prešov 31652816
30661 el. energia 1464,29   93003422/21.6.2010 13.12.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
30662 oprava stien kancelárií 3990,00 158-112/2013   13.12.2013 Peter Lukovič Trhová 327/15, 925 23 Jelka 41866258
30663 el. energia 1635,05   140262865/1.2.2010 13.12.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30664 poskytované podporné služby za 12/13 3951,60   223-122-545/2013 17.12.2013 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799
30665 montážne práce a materiál 23734,68 153-112/2013   17.12.2013 MADIS s.r.o. Hraničná 53, 058 01 Poprad 36492442
30666 elektrický zdrojový agregát 111000,00   370-122-655/2013 17.12.2013 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, 821 04 Bratislava 2 31354521
30667 povinné zmluvné poistenie 403,42   1100000564 18.12.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
30668 oprava hav. stavu strešného plášťa 1586,11 159-112/2013   18.12.2013 MP Izol s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 44229828
30669 tlač kalendárov 999,60 157-112/2013   19.12.2013 PhDr. Anton Vrana Reklamná agentúra AV Vydavateľstvo CORNIX Rovná 12, 821 05 Bratislava 17429196
30670 multifunkčná tlačiareň 440,38 163-112/2013   20.12.2013 Softline Services a.s. J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava 35825304
30671 výpočtová technika-HDD 726,00 161-112/2013   20.12.2013 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799
30672 poplatky za platby plat. kartami 26,19   207-122-525/2013 20.12.2013 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155
30673 výpočtová technika-PC, notebooky 16293,60 160-112/2013   20.12.2013 Datalan a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734
30674 pohonné hmoty 1437,51   SN-SSN-56100-02 23.12.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30675 poplatky za kom. odpad 12/13 464,52   300423/4.3.1994 23.12.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30676 prev. náklady 196,05   zo dna 02.01.2002 23.12.2013 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866
30677 čistiace prostriedky 418,78 166-112/2013   27.12.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464
30678 oprava elektroinštalácií 7222,36 163-112/2013   27.12.2013 BEREL s.r.o. č. 260, 930 39 Janíky 35912481
30679 odstránenie havarijného stavu dát. úložiska 235999,80 165-112/2013   27.12.2013 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
30680 prev. náklady 60,62   CPKE-OMP-3-272/13 30.12.2013 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866
30681 upratovanie v Lučenci 12/13 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 7.1.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30682 údržba servis a kontrola Mar 11/13 350,00   97-112-206/2013 2.1.2014 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, 841 01 Bratislava 32152205
30683 upratovanie v Žiline 12/13 259,20   28.12.2009 7.1.2014 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, 010 50 Žilina 36859010
30684 strážna služba 2812,32   01/2011 z 22.11.2010 9.1.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30685 výučba anj. jazyka 344,00   48-122-135/2013 9.1.2014 Claro, s.r.o. Astrononmická 11, 821 02 Bratislava 46730052
30686 nájom,né fľaša oceľová 121,55   80107/1.1.1997 9.1.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30687 poplatky pevnej siete 130,37   TP20401/4.5.1996 9.1.2014 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30688 upratovanie 744,00   5.8.2010 9.1.2014 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30689 odkanalizovanie zrážkových vôd 163,63   24976/2010 10.1.2014 OZETA NEO, a.s. Dopravná 2098/9, 955 01 Topoľčany 36329843
30690 odkanalizovanie 226,91   25019/2010 10.1.2014 OZETA NEO, a.s. Dopravná 2098/9, 955 01 Topoľčany 36329843
30691 poplatky za plat. terminál 28,98   207-122-525/2013 10.1.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 31320155
30692 el. energia 251,05   140262865/1.2.2010 10.1.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30693 el. energia 4637,48   93003422/21.6.2010 10.1.2014 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30694 vodné a stočné 329,16   PZ00024967/24.5.2004 13.1.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30695 vodné a stočné 13,16   PZ00027084/24.5.2004 13.1.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30696 zrážková voda 71,69   Z696/24.5.2004 13.1.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30697 zrážková voda 11,95   Z696/24.5.2004 13.1.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30698 zrážková voda 218,32   Z696/24.5.2004 13.1.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
30699 IP telefóny 130,61   H35706071/6.2.2006 13.1.2014 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30700 odmeny za právne služby 1194,00   29.2.2008. d. č.1 14.1.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30701 poplatky za MT 920,50   T-Mobile/21.2.2012 14.1.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35705019
30702 el. energia 31,55   93003422/21.6.2010 15.1.2014 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30703 úschova odpadu 51,79   SZ91700121/21.8.2007 17.1.2014 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300
30704 poplatok za finančného spravodaja 14,21 SMZ13/C011   20.1.2014 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
Faktúry za rok 2012
Január
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
 
20001 údržba výťahov 67,56   23/2000 3.1.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
20002 servis OST 174,27   33-315/93 4.1.2012 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, 84101 Bratislava 32152205
20003 digital basic 50,10   1588813/22.7.10 4.1.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967
20004 vodné a stočné 19,00   PZ00027084/24.5.04 4.1.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť, a.s. Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
20005 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.10 4.1.2012 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20006 telefónne poplatky 129,61   z 24.6.2010 5.1.2012 T Com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
20007 upratovanie 195,74   z 28.12.2009 5.1.2012 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, 01050 Žilina 36859010
20008 stravné lístky 2 964,00 001-112/2012   9.1.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20009 stravné lístky 11 400,00 001-112/2012   9.1.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20010 pohonné hmoty 124,84   SN-SSN-56100-02 9.1.2012 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
20011 prenájom rohoží 19,15   zo 7.4.2006 9.1.2012 Lindström, s.r.o. Orešianska č.3, 91701 Trnava 35742364
20012 upratovanie 128,22   z 1.3.2003/d.1,2,3,4 9.1.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20013 komunálny odpad 530,88   300423/4.3.1994 9.1.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
20014 nájomné oceľ.fľaše 107,14   801107/1.1.1997 9.1.2012 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20015 upratovanie 744,00   z 5.8.2010 9.1.2012 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
20016 vodné a stočné 113,45   25019/2010 9.1.2012 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, 91105 Trenčín 36329843
20017 zrážková voda 130,73   24976/2010 9.1.2012 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, 91105 Trenčín 36329843
20018 zrážková voda 194,58   Z696/24.5.2004 9.1.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť, a.s. Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
20019 zrážková voda 10,36   Z696/24.5.2004 9.1.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť, a.s. Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
20020 zrážková voda 64,18   Z696/24.5.2004 9.1.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť, a.s. Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
20021 nájom zariadení 13 195,50   2007/CPX-GKU/001/1 9.1.2012 Comparex Slovakia spol. s r.o. Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
20022 monitorovanie objektu 319,64   98900379/S 10.1.2012 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, 82105 Bratislava 35693835
20023 právne služby 1 194,00   z 29.2.2008/dod.1 11.1.2012 Advokátska kancelária Gritters a spol.,s.r.o. Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
20024 úschova odpadu 51,79   SZ91700121/21.8.07 12.1.2012 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava 00681300
20025 vypratie prádla 13,92 002-112/2012   12.1.2012 Spoločnosť HILARION s.r.o. Nová 311, 03203 Litptovský Ján 36403156
20026 výmena pneumatík 864,00 1-112/12   13.1.2012 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, 83221 Bratislava 17329477
20027 elektrina 192,20   140262865/1.2.10 13.1.2012 Západoslovenská energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20028 elektrina 2 987,71   93003422/21.6.10 13.1.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
20029 teplo -1 888,82   621490/12.9.08 13.1.2012 Bratislavská teplárenská, a.s Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
20030 vykonanie stráž.služby 2 812,32   01/2011 z 22.11.10 13.1.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20031 nájom nebyt.priesstorov 36,00   č.144-200-2010 16.1.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava 00156884
20032 nájom nebyt.priesstorov 62,35   č.240-200-2006 16.1.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava 00156884
20033 nájom nebyt.priesstorov 49,79   č.240-200-2006 16.1.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava 00156884
20034 pripojenie do internetu 1 907,99   č.35707003 16.1.2012 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20035 pripojenie do internetu 11,56   A990321724 16.1.2012 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20036 poplatku za IP telefóny 77,52   H35706071/6.2.06 16.1.2012 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20037 poplatky za MT 761,64   z 24.6.2010 16.1.2012 T-Mobile Slovensko, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20038 elektrina 2 082,41   140262865/1.2.10 17.1.2012 Západoslovenská energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20039 elektrina 86,32   971277ZoP/2.1.2008 17.1.2012 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
20040 vyúčtovanie za FS r.2011 21,19   495/10 17.1.2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 31592503
20041 nájom nebyt.priesstorov 120,11   Z15-200-2003 18.1.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava 00156884
20042 elektrina 56,99   5100009408C/1.1.06 18.1.2012 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
20043 prevádzkové náklady 554,69   z 2.1.2002 20.1.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 35540249
20044 vodné a stočné 172,14   01/07/95/2.2.95 20.1.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50,04248 Košice 36570460
20045 nájom nebyt.priesstorov 115,00   č.03/21/06/dod.3 20.1.2012 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 95804 Partizánske 34059105
20046 PHM,dial.známky,mýto 982,98   SN-SSN-56100-02 23.1.2012 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
20047 plyn - 87,90   6300144751/2.7.09 25.1.2012 Slovenský plynárenský priem., a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
20048 mesačná+štvrťroč.kontr.EPS 246,00   0705/1.6.2005 26.1.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 82102 Bratislava 13994964
20049 rekonštručné práce 5 346,00 005-112/2012   26.1.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef 93006 Sap č.230 32327803
20050 upratovanie 3 188,30   S-07/2011 27.1.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127
20051 stravné lístky 9 900,00 004-112/2012   30.1.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20052 toner 79,80 007-112/2012   31.1.2012 Juriga spol. s r.o. Gercenova 3, 85101 Bratislava 31344194
Február
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
20053 časová pečiatka 192,00 006-112/2012   1.2.2012 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 35975946
20054 elektrina 468,32   140262865/1.2.2010 1.2.2012 Západoslovenská energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20055 zemný plyn 1 059,00   6300144751/2.7.09 2.2.2012 Slovenský plynárenský priem.,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
20056 dobropis strav.lístkov -1 485,00   list z 16.1.2012 2.2.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20057 prenájom rohoží 19,15   zo 7.4.2006 3.2.2012 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364
20058 servis výťahov 67,56   23/2000 3.2.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20059 upratovanie 128,22   z 1.3.2003/d.1,2,3,4 3.2.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20060 vodné a stočné 10,55   PZ00027084/24.5.04 3.2.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť,a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20061 nájom zariadení 13 195,50   č.2007/CPX-GKU/001/1 3.2.2012 Comparex Slovakia spol. s r.o. Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
20062 elektrina 815,00   971277ZoP/2.1.2008 6.2.2012 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
20063 poplatky za telefóny 128,28   TP20401/4.5.1996 6.2.2012 T Com, Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
20064 upratovanie 744,00   z 5.8.2010 6.2.2012 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
20065 poplatok za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 7.2.2012 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20066 nájom nehnuteľnosti 89 486,87   zo 17.12.2008 8.2.2012 ARMAGEDON, s.r.o. Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20067 komunálny odpad 464,52   300423/4.3.1994 8.2.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
20068 stravné lístky 2 418,90 008-112/2012   8.2.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20069 zrážky 73,49   Z696/24.5.2004 8.2.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20070 zrážky 11,87   Z696/24.5.2004 8.2.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20071 zrážky 222,64   Z696/24.5.2004 8.2.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20072 hygienické potreby 76,22 003-112/2012   9.2.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127
20073 PHM,mýtne,diaľ.známky 1 167,01   SN-SSN-56100-02 9.2.2012 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
20074 nájomné oceľovné fľaše 107,14   80107/1.1.1997 9.2.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20075 skener 286,80 009-112/2012   9.2.2012 Juriga spol. s r.o. Gercenova 3, 85101 Bratislava 31344194
20076 odborný mesačník PaM 54,80     10.2.2012 PORADCA Pri Celulózke 40, 01011 Žilina 36371271
20077 prevádzkové náklady 128,10   92/08 z 1.7.2008 13.2.2012 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, 01701 Povazská Bystrica 36859001
20078 vodné a stočné 413,69   PZ00024967/24.5.04 13.2.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20079 preplatok tepla -1 249,24   621490/12.9.2008 13.2.2012 Bratislavská teplárenská,a.s. Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
20080 elektrina 3 426,59   93003422/21.6.2010 13.2.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
20081 poplatok za IP telefóny 99,66   H3570607186.2.06 13.2.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20082 poplatok za internet 1 907,99   č.35707003 13.2.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20083 za vykonanie stráž.služby 2 812,32   č.01/2011 z 22.11.10 14.2.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20084 sťahovanie 708,00 010-112/2012   14.2.2012 TRIV s.r.o. Okružná 49, 02942 Bobrov 36435872
20085 školenie vodičov motor.voz. 714,00 2-112/2012   14.2.2012 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, 84105 Bratislava 4 17424763
20086 poplatky za MT 759,64   z 24.6.2010 15.2.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20087 za právne služby 1 194,00   z 29.2.08/dod.1 16.2.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
20088 oprava okien 3 336,00 013-112/2012   17.2.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef 93006 Sap č.230 32327803
20089 oprava archív.priestorov 9 985,00 014-112/2012   17.2.2012 HM-STAV Erik Hamar 93006 Sap č.203 46167404
20090 inzercia 66,00 015-112/2012   20.2.2012 PEREX, a.s. Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava 00685313
20091 havarijné čistenie kanal.pot. 3 865,78 012-112/2012   21.2.2012 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357
20092 upratovanie 3 188,30   S07/2011 21.2.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127
20093 elektrina 2 075,51   140262865/1.2.2010 22.2.2012 Západoslovenská energia Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20094 postavebné upratovanie 386,88 017-112/2012   21.2.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127
20095 PHM,mýtne,diaľ.známky 1 370,42   SN-SSN-56100-02 23.2.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
20096 oprava motor.vozidla 1 292,00 3-112/12   27.2.2012 Štefan Máhr autoservis 90301 Tureň č.d.227 11831219
20097 poplatok za komunál.odpad 205,92     24.2.2012 Mesto Prešov Hlavná 73, 08011 Prešov 00327646
20098 mesačná kontrola EPS 50,18   0705/01.06.2005 27.2.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 82102 Bratislava 13994964
20099 odvoz odpadu 578,63 011-112/2012   27.2.2012 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava 00681300
20100 vodné a stočné 52,22   PZ00027084/24.5.04 28.2.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20101 prevádzkové nákl. 1/12 509,82     28.2.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 35540249
20102 automateriál 415,70 6-112/12   29.2.2012 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 90301 Senec 32825811
Marec
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
20103 stravné lístky 8 250,00 020-112/2012   1.3.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20104 oprava motor.vozidla 283,62 5-112/12   2.3.2012 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Rožňavská 28/A, 82104 Bratislava 17329477
20105 daň z nehnuteľnosti 8 888,32     2.3.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
20106 servis a údržba výťahu 67,56   23/2000 2.3.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20107 zemný plyn 1 059,00   6300144751/2.7.09 2.3.2012 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
20108 letenka 228,56 019-112/2012 ; 2.3.2012 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, 82108 Bratislava 35914645
20109 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.10 2.3.2012 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20110 prenájom rohoží 19,15   zo 7.4.2006 5.3.2012 Lindström Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364
20111 upratovanie 744,00   z 5.8.2010 5.3.2012 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
20112 poplatky za telefóny 129,70   TP20401/4.5.1996 5.3.2012 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
20113 poistná udalosť 265,55 7-112/12   5.3.2012 AUTOSKLO H&D spol. s r.o. Vajnorská 93, 83104 Bratislava 31325459
20114 hygienický potreby 67,39 016-112/2012 S07/2011 7.3.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127
20115 upratovanie 128,22   z 1.3.03/dod.1,2,3,4 7.3.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20116 za nájom nehnuteľnosti 89 486,87   zo 17.12.2008 7.3.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20117 za právne služby 46 800,00   z 5.3.2012 7.3.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
20118 za nájom zariadení 13 195,50   2007/CPX-GKU/001/1 8.3.2012 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
20119 zrážková voda 69,35   Z696/24.5.2004 8.3.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20120 zrážková voda 10,84   Z696/24.5.2004 8.3.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20121 zrážková voda 210,22   Z696/24.5.2004 8.3.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20122 za komunálny odpad 514,29   300423/4.3.1994 8.3.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
20123 za nájomné oceľ.fľaše 100,22   80107/1.1.1997 8.3.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20124 upratovanie 247,04   92/08 z 1.7.2008 8.3.2012 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, 01701 Povazská Bystrica 36859001
20125 stravné lístky 2 616,90 023-112/2012   8.3.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20126 prev.náklady chata Štrba 1 815,64   z 1.7.2002 8.3.2012 Geodézia Bratislava, a.s. Pekná cesta 15, 83404 Bratislava 31321704
20127 pripojenie do internetu 1 907,99   č.35707003 9.3.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20128 poplatky za IP telefóny 119,04   H35706071/6.2.06 9.3.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20129 pohonné hmoty,dial.známky 958,05   SN-SSN-56100-02 9.3.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
20130 výkony PCO 87,84   98900379/S 9.3.2012 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 82105 Bratislava 35693835
20131 údržba softvéru 2 413,44 022-112/2012   9.3.2012 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, 81108 Bratislava 00698202
20132 výkon strážnej služby 2 630,88   č.01/2011 z 22.11.10 12.3.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20133 teplo 781,06   621490/12.9.2008 12.3.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
20134 toner 83,88 025-112/2012   12.3.2012 Juriga Gercenova 3, 85101 Bratislava 31344194
20135 poplatky za MT 806,13   z 24.6.2010 13.3.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20136 za komunálny odpad 105,22     14.3.2012 Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš 315584
20137 daň z nehnuteľnosti 79,32     14.3.2012 Mesto Lučenec - mestský úrad Ulica Novohradká 316/1, 98401 Lučenec 316181
20138 za elektrickú energiu 4 253,74   93003422/21.6.10 14.3.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
20139 za elektrickú energiu 2 008,13   140262865/1.2.10 15.3.2012 Západoslovenská energia Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20140 vodné a stočné 524,48   PZ00024967/24.5.04 15.3.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20141 knihárske plátno 364,80 024-112/2012   15.3.2012 MEGA JANKO Bratislavska 52, 90851 Holič 37526111
20142 za právne služby 1 194,00   z 29.2.2008/dod.1 16.3.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
20143 za havarijné poistenie 647,58   č.7710001632 16.3.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700
20144 kalibrácia zariadenia 129,30 021-112/2012   16.3.2012 Océ - Slovenská republika Kamenárska 5, 82104 Bratislava 35869534
20145 údržba softvéru 141 744,00   č.86-21-170/2012 16.3.2012 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 83102 Bratislava 36356654
20146 povinné zmluvné poistenie 403,42   č.1100000564 19.3.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700
20147 upratovanie 3 188,30   S07/2011 20.3.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127
20148 prevádzkové náklady 586,18   z 2.1.2002 20.3.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 35540249
20149 oprava motor.vozidla 1 195,00 8-112/12   21.3.2012 Štefan Máhr autoservis 90301 Tureň č.d.227 11831219
20150 mesačná kontrola EPS 50,18   0705/1.6.2005 21.3.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 82102 Bratislava 13994964
20151 oprava schodov 9 114,00 027-112/2012   22.3.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef 93006 Sap č.230 32327803
20152 daň z nehnuteľnosti 234,02     22.3.2012 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice 00691135
20153 pohonné hmoty,dial.známky 517,02   SN-SSN-56100-02 22.3.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
20154 oprava WC 4 380,00 034-112/2012   23.3.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef 93006 Sap č.230 32327803
20155 daň z nehnuteľnosti 1 332,33   rozh.č.162512/2012 28.3.2012 Mesto Prešov Hlavná 73, 08011 Prešov 00327646
20156 školenie 86,40 018-112/2012   28.3.2012 VUJE a.s. Okružná 5, 91864 Trnava 31450474
20157 autosúčiastky 330,13 10-112/12   29.3.2012 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 90301 Senec 32825811
20158 lepidlo 27,36 031-112/2012   29.3.2012 GUMMI-PRINT Slovakia s.r.o. Fučíková 61, 03852 Sučany 31580254
20159 prevádzkové náklady 174,51   2/606/2002 29.3.2012 Katastrálny úrad B.Bystrica Nám. Ľ.Štúra 1, 97405 Banská Bystrica 37827731
20160 servis a údržba softvéru 238 560,00   č.86-21-170/2012 30.3.2012 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 83102 Bratislava 36356654
Apríl
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
20161 oprava motor.vozidla 1 123,00 12-112/12   2.4.2012 Štefan Máhr autoservis 90301 Tureň č.d.227 11831219
20162 servis a údržba OST 174,27   33-315/93 2.4.2012 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, 84101 Bratislavadi 32152205
20163 prenájom rohoží 19,15   zo 7.4.2006 2.4.2012 Lindström Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364
20164 stravné lístky 6 600,00 037-112/2012   2.4.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20165 digital basic 50,10   1588813/22.7.2010 3.4.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967
20166 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 3.4.2012 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20167 zemný plyn 1 059,00   6300144751/2.7.2009 3.4.2012 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
20168 vodné a stočné 487,49   PZ00024967/24.5.2004 3.4.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20169 školenie 200,00   zo dňa 14. 3. 2012 3.4.2012 Actoris System, s.r.o. Drieňova 37. 82102 Bratislava 45357137
20170 údržba výťahov 67,56   23/2000 4.4.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20171 za nájom nehnuteľnosti 89 486,87   zo 17.12.2008 4.4.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20172 ročná kontrola EPS 954,24 035-112/2012   4.4.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 82102 Bratislava 13994964
20173 upratovanie 128,22   1.3.2003/d.1,2,3,4 4.4.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20174 údržba hardweru a softveru 317 760,00   86-21-170/2012 4.4.2012 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 83102 Bratislava 36356654
20175 odstránenie havarij.stavu SAN 6 120,00 028-112/2012   5.4.2012 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
20176 odstrán.havirij.stavu záloh.TSM 5 100,00 029-112/2012   5.4.2012 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
20177 za nájom zariadení 13 195,50   2007/CPX_GKU/001/1 5.4.2012 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
20178 za teplo -1 507,84   621490/12.9.2008 16.4.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
20179 oprava WC 721,00 038-112/2012   5.4.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef 93006 Sap č.230 32327803
20180 kalibrácia nivelačných lát 1 635,96 026-112/2012   5.4.2012 Technische Universität Můnchen Arcisstrase 21, 80333 München, G 0
20181 telefónne poplatky 128,48   TP20401/4.5.1996 5.4.2012 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
20182 vykonanie strážnej služby LM 2 812,32   01/2011 z 22.11.10 5.4.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20183 pohonné hmoty 1 009,26   SN-SSN-56100-02 10.4.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
20184 monitorovanie objektu 319,64   98900379/S 10.4.2012 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 82105 Bratislava 35693835
20185 nájomné oceľ. Fľaše 107,14   80107/1.1.97 10.4.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20186 upgrade hardweru 68 736,00   86-21-170/2012 10.4.2012 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 83102 Bratislava 36356654
20187 stravné lístky 2 003,10 040-112/2012   11.4.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20188 daň z nehnuteľnosti 74,11   rozh.202962/2012 11.4.2012 Mesto Žilina Nám.obetí komunizmu 1,01131 Žilina 0
20189 vyúčtovanie tepla -8 644,21   621490/12.9.2008 11.4.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
20190 poplatky za MT 910,50   24.6.2010 11.4.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20191 vrtné kladivo + nabijačka 1 199,70 043-112/2012   13.4.2012 A - Z STROJ s.r.o. Trenčianska 66, 82109 Bratislava 31327397
20192 zrážkova voda 224,30   Z696/24.5.2004 11.4.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20193 zrážkova voda 11,92   Z696/24.5.2004 11.4.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20194 zrážkova voda 73,68   Z696/24.5.2004 11.4.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20195 poplatok za komunálny odpad 530,88   300423/4.3.1994 11.4.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
20196 upratovanie 744,00   z 5.8.2010 11.4.2012 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
20197 poskytnutie obedov pre Eupos 99,00   036-112/2012 11.4.2012 M+M Market Centrum s.r.o Gessayova 10, 85102 Bratislava 35874961
20198 služby za nájom nebyt.priest. 62,35   240-200-2006 13.4.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava 00156884
20199 za prenájom nebytov.priestorov 49,79   240-200-2006 13.4.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava 00156884
20200 za prenájom nebytov.priestorov 36,00   144-200-2010 13.4.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava 00156884
20201 pripojenie do internetu 1 907,99   35707003 13.4.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20202 poplatky za IP telefony 110,57   H35706071/6.2.2006 13.4.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20203 úschova odpadu 51,79   SZ91700121/21.8.07 16.4.2012 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava 00681300
20204 za právne služby 1 194,00   29.2.2008 d. č. 1 16.4.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
20205 elektrina 1 946,00   93003422/21.6.2010 16.4.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
20206 letenky 650,48 044-112/2012   16.4.2012 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, 82108 Bratislava 35914645
20207 elektrina 1 536,46   140262865/1.2.2010 17.4.2012 Západoslovenská energia Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20208 za prenájom nebytov.priestorov 120,11   15-200-2003 d. č. 1 18.4.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava 00156884
20209 havarijná oprava kanal.potrubia 9 073,07 030-112/2012   18.4.2012 KANAL M.P.S. s.r.o. Vajnorská 14361/110, 83104 Bratislava 35710357
20210 poistenie nehnuteľnosti v LM 295,23   1331338/30.4.2010 20.4.2012 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 1 31322051
20211 nájom nebytových priestorov 115,00   03/21/2006 d. č. 3 20.4.2012 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 95804 Partizánske 34059105
20212 výmena okien 9 408,00 047-112/2012   20.4.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef 93006 Sap č.230 32327803
20213 vodné a stočné 206,22   6247PO/4.2.2008 23.4.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
20214 oprava motor.vozidla 352,49 11-112/12   23.4.2012 Autotrend Fleet Services, s.r.o. Rožňavská 24, 82104 Bratislava 45352348
20215 pohonné hmoty,diaľ.nál.,mýtne 1 420,90   SN-SSN-56100-02 23.4.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
20216 upratovanie 3 188,30   S07/2011 23.4.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127
20217 servis kopír.stroja 76,51 049-112/2012   23.4.2012 FOLLOW ME SERVIS Dukelská štvrť 1401, 01841 Dubnica n/V 36293377
20218 prevádzkové náklady 3/12 390,81   2.1.2002 24.4.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 35540249
20219 úprava pochodia 20 184,00 048-112/12   24.4.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef 93006 Sap č.230 32327803
20220 náklady na rekr.chatu Štrba 1 446,61   z 1.7.2002 24.4.2012 Geodézia Bratislava Pekná cesta 15, 83404 Bratislava 31321704
20221 oprava motor.vozidla 910,00 13-112/2012   25.4.2012 Štefan Máhr autoservis 90301 Tureň č.d.227 11831219
20222 čítačka,licencia 9 675,84   10/2011/003 5.4.2012 PosAm Odborárska 21, 83102 Bratislava 31365078
20223 výpočtova technika, server 179 365,44   10/2011/003 23.4.2012 PosAm Odborárska 21, 83102 Bratislava 31365078
20224 autosúčiastky 550,42 15-112/12   26.4.2012 Imrich Bodo Pivničná 89, 90301 Senec 32825811
20225 oprava kanalizačnoho potrubia 4 548,00 052-112/2012   25.4.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef 93006 Sap č.230 32327803
20226 stravné lístky 6 600.00 057-112/2012   30.4.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20227 elektrina 815   971277ZoP/2.1.2008 27.4.2012 Východoslovenská energetika, a. s. Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
20228 kancelársky nábytok 4 608,68 033-112/2012   27.4.2012 OTTO Office, s. r. o. Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava 35944226
20229 prenájom rohoží 5,26   zo 7.4.2006 27.4.2012 Lindström Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364
20230 letenky 11 615,06 050-112/2012   26.4.2012 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, 82108 Bratislava 35914645
20231 predplatné časopisu 1,20 4208068   30.4.2012 L.K.PERMANENT Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31352782
Máj
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
20232 zemný plyn 1 059,00   6300144751/2.7.2009 2.5.2012 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
20233 upratovanie 202,50   z 28.12.2009 2.5.2012 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, 010 50 Žilina 36859010
20234 údržba výťahov 67,56   23/2000 2.5.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20235 dekompenzačná tlmivka 2 934,00 039-112/2012   2.5.2012 Power Grid s.r.o. Hviezdoslavova 145/21, 017 01 Považská Bystrica 36351334
20236 likvidácia odpadu 900,00 045-112/2012   3.5.2012 HAMD František Horváth Jasná 13, 903 01 Senec 17579813
20237 poplatky za MT 24,20   A5077133/2.6.2010 3.5.2012 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20238 kancelársky nábytok 1 129,03 033-112/2012   3.5.2012 OTTO Office s.r.o. Dostojovského rad 5, 811 09 Bratislava 35944226
20239 oprava stien 5 580,00 048-112/2012   3.5.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef Sap č.230, 930 06 32327803
20240 za nájom zariadení 13 195,50   2007/CPX_GKU/001/1 4.5.2012 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
20241 vodné a stočné 457,03   PZ00024967/24.5.2004 4.5.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20242 za nájom nehnuteľností 89 486,87   17.12.2008 4.5.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20243 obsluha kotolne 201,58   92/08 z 1.7.2008 4.5.2012 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
20244 telefónne poplatky 128,52   TP20401/4.5.1996 4.5.2012 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
20245 opravy stien 3 450,00 055-112/2012   4.5.2012 Erik Hamar - HM - STAV Sap č. 203, 930 06 46167404
20246 samolepiace etikety 462,96 046-112/2012   7.5.2012 FAMI s.r.o. Hradská 57, 821 07 Bratislava 36319970
20247 upratovacie práce 744,00   z 5.8.2010 7.5.2012 JASTAR+, s.r.o. ul. Kollárová 3588/24, 031 01 Liptovský Mikuláš 36431800
20248 zrážkova voda 10,88   PZ00027084/24.5.2004 7.5.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20249 stravné lístky 2 379,30 060-112/2012   7.5.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20250 vykonanie strážnej služby LM 2 721,60   01/2011 z 22.11.2010 7.5.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20251 výučba AJ 930,61 36-112-100/2012   4.5.2012 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 166260
20252 nájomné oceľ. Fľaše 103,68   80107/1.1.1997 9.5.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20253 upratovanie 128,22   1.3.2003/d.č.1,2,3,4 9.5.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20254 pohonné hmoty 2 294,54   SN-SSN-56100-02 9.5.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
20255 daň z nehnuteľností rok 2012 123,30   rozh. 87/2012 10.5.2012 Obec Bacúrov Bacúrov 75, 962 61 Bacúrov 0
20256 zrážkova voda 216,72   PZ00024967/24.5.2004 10.5.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20257 zrážkova voda 10,84   PZ00024967/24.5.2004 10.5.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20258 zrážkova voda 71,52   PZ00024967/24.5.2004 10.5.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20259 komunálny odpad za 04/12 464,52   300423/4.3.1994 10.5.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481
20260 revízia el. zariadenia 1 420,00 059-112/2012   10.5.2012 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457
20261 elektrina - 91,28   93003422/21.6.2010 11.5.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
20262 deratizácia 168,00 042-112/2012   11.5.2012 CHEMIX-D Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava 31406840
20263 upratovanie interiérov 3 188,30 S07/2011   11.5.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20264 hygien. materiál 67,39 S07/2011   11.5.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20265 pripojenie do internetu 1 907,99   35707003 11.5.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20266 7 x preukaz na vstup do ŠD 23,17     3.5.2012 Katastrálny úrad v Bratislave Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava 36071072
20267 poplatky za IP telefony 84,98   H35706071/6.2.2006 11.5.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20268 poplatky za MT 867,29   TP20401/4.5.1996 14.5.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20269 za teplo 49,24   621490/12.9.2008 15.5.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
20270 hasiaci prístroj 667,20 054-112/2012   16.5.2012 BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
20271 elektrina 1 417,98   140262865/1.2.2010 16.5.2012 Západoslovenská energia Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
20272 školenie Banásová 48,00 17.05/2012   21.5.2012 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
20273 oprava dekompenzačného zariadenia 1 140,00 058-112/2012   21.5.2012 Power Grid s.r.o. Hviezdoslavova 145/21, 017 01 Považská Bystrica 36351334
20274 právne služby 1 194,00   29.02.2008 d. č. 1 21.5.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
20275 pohonné hmoty 2 324,30   SN-SSN-56100-02 23.5.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
20276 tonery 2 119,08 068-112/2012   23.5.2012 Juriga Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
20277 kancelársky nábytok 608,90 033-112/2012   23.5.2012 OTTO Office s.r.o. Dostojovského rad 5, 811 09 Bratislava 35944226
20278 kancelársky nábytok 2 606,02 033-112/2012   23.5.2012 OTTO Office s.r.o. Dostojovského rad 5, 811 09 Bratislava 35944226
20279 oprava kompresora UNI 400 249,60 022-112/2012   24.5.2012 GALAMI, s. r. o. Pezinská 30, 903 01 Senec 35787503
20280 kancelársky nábytok 6 015,00 032-112/2012   24.5.2012 KATER s.r.o. Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves 1 44099916
20281 výmena okien 9 756,00     24.5.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef Sap č. 203, 930 06 32327803
20282 výmena okien 6 246,00     24.5.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef Sap č. 203, 930 06 32327803
20283 kontrola EPS za 05/2012 56,18 0705/01.06.2005   25.5.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
20284 pneumatiky 1 160,00 017-112/2012   25.5.2012 Jaroslav Olejník - PROTEK Vrútocka 57, 821 04 Bratislava 2 32193700
20285 prev. náklady 348,97   zo dňa 2. 1. 2002 25.5.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice - Barca 35540249
20286 kurz prvej pomoci 490,00 z 23. 05. 2012   25.5.2012 Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava 4 35859857
20287 geo. materiál 467,40 063-112/2012   28.5.2012 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica 31559956
20288 oprava equitermicekej reg. strojovne 915,94 053-112/2012   30.5.2012 Thermis, s. r o. Furmanská 7, 841 03 Bratislava 17314381
20289 auto súčiastky 402,24 023-112/12   31.5.2012 Imrich Bodo Pivičná 89, 90301 Senec 32825811
20290 motáž samozatvárača na dvere 102,55 066-112/2012   31.5.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20291 nivelačný prístroj 9 811,20 062-112/2012   31.5.2012 Geotech Bratislava Černyševského 26, 851 01 Bratislava 17502497
Jún
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
20292 geometria kolies 62,71 21-112/12   1.6.2012 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7, 831 07 Bratislava 35873647
20293 stravné lístky 6 600,00 073-112/2012   1.6.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20294 predplatné publikácie 24,40     4.6.2012 PORADCA Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
20295 autosúčiastky 1 167,00 019-112/2012   4.6.2012 Štefan Máhr autoservis c. d. 227, 903 01 Turen 11831219
20296 zemný plyn 1 059,00   6300144751/2.7.2009 4.6.2012 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
20297 vodné a stočné 10,88   PZ00027084/24.5.2004 4.6.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20298 daň z nehnuteľnosti 86,75   rozh. č. 002392/2012 4.6.2012 Obecný úrad Štrba Hlavná 188/67, 05938 Štrba 00326615
20299 upratovanie 128,22   1.3.2003 d.č.1,2,3,4 5.6.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20300 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 5.6.2012 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
20301 telefónné poplatky 132,72   TP20401/4.5.1996 5.6.2012 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
20302 komponenty IT 10 136,00 074-112/2012   5.6.2012 ZONI, s.r.o. Sládkovičkova 1162/9, 900 28 Ivanka pri Duaji 44959621
20303 predplatné publikácie 70,18     4.6.2012 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
20304 vodné a stočné 422,21   PZ00024967/24.5.2004 6.6.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20305 registrácia domény.sk 21,60     6.6.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20306 nájom nehnuteľností v LM 89 486,87   zo 17.12.2008 6.6.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20307 vykonávanie strážnej služby v LM 2 812,32   01/2011 z 22.11.2010 6.6.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20308 nájom zariadení 13 195,50   2007/CPX_GKU/001/1 7.6.2012 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
20309 stravné lístky 2 422,20 078-112/2012   7.6.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20310 komunálny odpad 530,88   300423/4.3.1994 7.6.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481
20311 časová pečiatka 13,44 070-112/2012   8.6.2012 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946
20312 služby pri žiadosti o NFP 11 400,00   Z2011028 8.6.2012 Stengl. a. s. Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 35873426
20313 údržba výťahov 67,56   23/2000 8.6.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20314 nájomné oceľ. fľaše 107,14   80107/1.1.1997 8.6.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20315 zrážky 224,30   PZ00024967/24.5.2004 8.6.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20316 zrážky 11,92   PZ00027084/24.5.2004 8.6.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20317 zrážky 73,68   PZ00024967/24.5.2004 8.6.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20318 alkohol tester 668,00 067-112/2012   11.6.2012 Compex-Slovakia, spol. s r.o. Furdekova 16, 851 03 Bratislava 31397468
20319 upratovacie práce 744,00 z 5.8.2010   11.6.2012 JASTAR+, s.r.o. ul. Kollárová 3588/24, 031 01 Liptovský Mikuláš 36431800
20320 oprava mat. vozidla 76,34 025-112/2012   11.6.2012 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459
20321 pohonné hmoty 2 145,90   SN-SSN-56100-02 12.6.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20322 preplatok za teplo - 237,28   621490/12.9.2008 12.6.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
20323 pripojenie do internetu 1 907,99   35707003 13.6.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20324 obsluha kotolne 270,07   92/08 z 1.7.2008 13.6.2012 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
20325 poplatky za MT 812,52   24.6.2010 13.6.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20326 skartovač 358,80 079-112/2012   13.6.2012 Juriga Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
20327 preplatok za el. energiu -1 659,39   93003422/21.6.2010 14.6.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20328 havarijné poistenie 647,58   7710001632 15.6.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
20329 pov. zml. poistenie 403,42   1100000564 15.6.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
20330 el. energia 1 753,64   140262865/1.2.2010 15.6.2012 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
20331 právne služby 1 194,00   29. 02. 2008 d. č. 1 19.6.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
20332 komponenty IT 5 974,80 076-112/2012   22.6.2012 PosAm Odborárska 21, 831 02 Bratislava 31365078
20333 komponenty IT 11 318,40 077-112/2012   21.6.2012 PosAm Odborárska 21, 831 02 Bratislava 31365078
20334 kan. nábytok 2 116,34 033-112/2012   20.6.2012 OTTO Office s.r.o. Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava 35944226
20335 upratovanie interiérov 3 188,30   S07/2011 22.6.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20336 pohonné hmoty 2 426,13   SN-SSN-56100-02 22.6.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20337 autosúčiastky 516,78 024-112/2012   25.6.2012 Autotrend Fleet Services, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava 45352348
20338 oprava auta 335,00 027-112/2012   25.6.2012 Štefan Máhr autoservis c. d. 227, 903 01 Turen 11831219
20339 autosúčiastky 603,13 026-112/2012   25.6.2012 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
20340 vratka za teplo - 5,23     25.6.2012 Mesto Trnava Hlavná 1, 917 01 Trnava 313114
20341 hyg. materiál 134,78 080-112/2012   26.6.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20342 prev. náklady maj/12 333,64 zo dna. 2. 1. 2002   29.6.2012 Katastrálny úrad v Košiciach Južná trieda 82, 040 17 košice - Barca 355402249
20343 mesačná kontrola EPS 50,18   0705/1.6.2005 29.6.2012 PETRIŠIN PAVOL - SERVIS EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
20344 geodetický prístroj 35 868,00   160-112-451/2012 29.6.2012 GEOTECH Bratislava Černyševského 26, 851 01 Bratislava 17502497
Júl
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
20345 stravné lístky 6 600,00 082-112/2012   2.7.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20346 odst. hav. stavu ležatého rozvodu SV 914,70 069-112/2012   2.7.2012 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, 841 03 Bratislava 17314381
20347 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 2.7.2012 Orange Slovensko Metodova 8, 821 03 Bratislava 35697270
20348 Digital Basic 50,10   1588813/22.7.2010 2.7.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
20349 zemný plyn 1 059,00   6300144751/2.7.2009 3.7.2012 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 35815256
20350 náterové farby 2 970,58 083-112/2012   3.7.2012 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230
20351 údržba výťahov 06/12 67,56   23/2000 4.7.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20352 umývanie okien 94,46 071-112/2012   4.7.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20353 úroky z omeškania 5 011,26   17.12.2008 4.7.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20354 papier Target plus 510,00 081-112/2012   4.7.2012 Juriga Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
20355 vodné a stočné 63,12   PZ00027084/24.5.2004 6.7.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20356 odkanalizovanie zráž. vôd 142,97   24976/2010 6.7.2012 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín 36329843
20357 nájom nehnuteľnosti 89 486,87   17.12.2008 6.7.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20358 odkanalizovanie odpadových vôd 140,35   25019/2010 6.7.2012 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín 36329843
20359 oprava zálohovania riešenia 7 142,86 075-112/2012   6.7.2012 Comparex Slovakia Furdekova 16, 851 03 Bratislava 31400671
20360 mes. nájomné, poistné 13 195,50   2007/CPX_GKU/001/1 6.7.2012 Comparex Slovakia Furdekova 16, 851 03 Bratislava 31400671
20361 kom. odpad 514,29   300423/4.3.1994 9.7.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481
20362 monitorovanie objektu 319,64   98900379/S 9.7.2012 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
20363 stravné lístky 2 379,30 084-112/2012   9.7.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20364 nájomné fľaša oceľová 103,68   80107/1.1.1997 9.7.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20365 upratovacie práce 06/12 v LM 744,00   z 5.8.2010 10.7.2012 JASTAR+, s.r.o. ul. Kollárová 3588/24, 031 01 Liptovský Mikuláš 36431800
20366 pohonné hmoty 2 307,33   SN-SSN-56100-02 10.7.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20367 strážna služba 2 721,60   01/2011 z 22.11.2010 10.7.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20368 pevná linka 128,28   TP20401/4.5.1996 9.7.2012 T Com, Slovak Telekom Prešovská 48, 82646 Bratislava 35763469
20369 zrážky 216,72   Z696/24.5.2004 11.7.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20370 zrážky 71,52   Z696/24.5.2004 11.7.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20371 zrážky 10,84   Z696/24.5.2004 11.7.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20372 vodné a stočné 494,03   PZ00024967/24.5.2004 11.7.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20373 el. energia 1 361,71   130260102/30.6.2009 12.7.2012 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
20374 tepl. energia - 22,51   621490/12.9.2008 12.7.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
20375 internet 1 907,99   35707003 12.7.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20376 upratovanie 06/12 128,22   1.3.2003 d.č.1,2,3,4 12.7.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20377 umiestnenei technológie v SHMÚ 36,00   144-200-2010 13.7.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884
20378 prenájom nebyt. Priestorov 49,79   240-200-2006 13.7.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884
20379 povinné zmluvné poistenie 403,42   1100000564 13.7.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
20380 nádoba na plasty, papier 51,79   SZ91700121/21.8.2007 13.7.2012 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300
20381 el. energia 1 431,26   140262865/1.2.2010 13.7.2012 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
20382 preplatok za el .energiu -1 871,78   93003422/21.6.2010 13.7.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20383 poplatky za MT 804,77   24.6.2010 13.7.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20384 energie 164,92   92/08 z 1.7.2008 16.7.2012 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
20385 nájom nebyt. priestorov 115,00   03/21/2006 17.7.2012 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske 34059105
20386 nájom nebyt. priestorov 120,11   15-200-2003 18.7.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884
20387 služby spojené s nájmom 62,35 240-200-2006   18.7.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884
20388 odmena za právne služby 1 194,00   zo dňa 29.02.2008 18.7.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
20389 nedoplatok za el .energiu 0,91   12197863 18.7.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20390 odst. hav. stavu kanaliz. potrubia 11 899,58 087-112/2012   20.7.2012 KANAL M.P.S. s.r.o. Vajnorská 1361/110, 831 04 Bratislava 35710357
20391 servis auta 963,42 29-112/12   20.7.2012 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459
20392 prev. náklady za jún/2012 280,70   2.1.2002 27.7.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice-Barca 35540249
20393 pohonné hmoty 1 693,30   5611862793 20.7.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20394 rekreačná chata v TŠ 1 257,05 313241704   20.7.2012 Geodézia Bratislava Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava 34 31321704
20395 internet 90,38     20.7.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20396 upratovanie 2. štvrťrok 2012 202,50   1201123302012 23.7.2012 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, 010 50 Žilina 36859010
20397 absolútne tiažové meranie 3 300,00 041-112/2012   23.7.2012 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, CZ - 250 66 ZDIBY 0
20398 oprava kan. priestorov 2. posch. 10 140,00 089-112/2012   24.7.2012 Hamar Jozef FY-H-K-H Sap 203, 930 06 32327803
20399 búracie a murárske práce 11 976,00 088-112/2012   24.7.2012 Hamar Jozef FY-H-K-H Sap 203, 930 06 32327803
20400 vodné a stočné 189,37   4590005011 25.7.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
20401 kontrola EPS 246,00   0705/01.06.2005 30.7.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
20402 optimalizácia GNSS 390,00 086-112/2012   31.7.2012 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, 812 43 Bratislava 00397687
20403 el. energia 815,00   971277ZoP/2.1.2008 31.7.2012 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222
20404 likvidácia nebezp. odpadu 1 898,14 090-112/2012   31.7.2012 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357
August
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
20405 stravné lístky 6 600,00 091-112/2012   1.8.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20406 vodné a stočné 28,30   PZ00027084/24.5.2004 1.8.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20407 upratovanie 3 188,30   S07/2011 2.8.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20408 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 2.8.2012 Orange Slovensko Metodova 8, 821 03 Bratislava 35697270
20409 servis klimatizácie 2 748,00   25/01/2011 3.8.2012 Xway Trnavská 59, 821 01 Bratislava 35966301
20410 servis klimatizácie 2 748,00   25/01/2011 3.8.2012 Xway Trnavská 59, 821 01 Bratislava 35966301
20411 nájomné 13 195,50   2007/CPX_GKU/001/1 6.8.2012 Comparex Slovakia Furdekova 16, 851 03 Bratislava 31400671
20412 zemný plyn 1 059,00   6300144751/2.7.2009 6.8.2012 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 35815256
20413 murárske práce 10 020,00 094-112/2012   6.8.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef Sap 203, 930 06 32327803
20414 tel. poplatky 132,23   TP20401/4.5.1996 6.8.2012 T Com, Slovak Telekom Prešovská 48, 82646 Bratislava 35763469
20415 údržba výťahov 67,56   23/2000 6.8.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20416 strážna služba 2 812,32   01/2011 z 22.11.2010 7.8.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20417 stravné lístky 2 220,90 093-112/2012   7.8.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20418 náj. oceľová fľaša 107,14   80107/1.1.1997 7.8.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20419 vodné a stočné 385,21   PZ00024967/24.5.2004 7.8.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20420 nájom 89 486,87   17.12.2008 7.8.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20421 ubytovanie 797,50 085-112/2012   8.8.2012 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a, SK-041 77 Košice 00493546
20422 upratovanie 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 9.8.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20423 pohonné hmoty 1 992,39   SN-SSN-56100-02 9.8.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20424 kom. odpad 464,52   300423/4.3.1994 9.8.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481
20425 zrážky 11,92   Z696/24.5.2004 9.8.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20426 zrážky 73,68   Z696/24.5.2004 9.8.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20427 zrážky 224,30   Z696/24.5.2004 9.8.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20428 el. energia 1 795,99   93003422/21.6.2010 10.8.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20429 internet 1 907,99   35707003 10.8.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20430 pevná linka 70,08   H35706071/6.2.2006 10.8.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20431 upratovanie v LM 744,00   5.8.2010 13.8.2012 JASTAR+, s.r.o. ul. Kollárová 3588/24, 031 01 Liptovský Mikuláš 36431800
20432 poplatky za MT 1 249,30   T-Mobile/21.2.2012 13.8.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20433 tep. energia 54,60   621490/12.9.2008 13.8.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
20434 oprava kanalizácie 9 888,00 096-112/2012   13.8.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef Sap 203, 930 06 32327803
20436 el. aukcia 120,00 097-112/2012   13.8.2012 E-aukcie, s.r.o. Svoradova1, 811 03 Bratislava 44980515
20435 el. energia 2 089,80   140262865/1.2.2010 14.8.2012 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
20437 opr. kan. potrubia 11 825,30 095-112/2012   15.8.2012 KANAL M.P.S. s.r.o. Vajnorská 1361/110, 831 04 Bratislava 35710357
20438 služby v oblasti VO 216,00   63-112-440/2012 16.8.2012 Stengl. a. s. Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 35873426
20439 advokát 1 194,00   zo dňa 29.02.2008 17.8.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
20440 oprava mot. vozidla 315,00 32-112/2012   20.8.2012 Štefan Máhr autoservis c. d. 227, 903 01 Turen 11831219
20441 upratovanie 3 188,30   S07/2011 21.8.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20442 pohonné hmoty 2 553,46   SN-SSN-56100-02 23.8.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20443 autosúčiastky 442,80 33-112/2012   24.8.2012 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
20444 prev. náklady 276,07   02.01.2002 27.8.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice-Barca 35540249
20445 vrt na pevný meračský bod 709,61 092-112/2012   31.8.2012 Arkona Plus, s. r. o. Pri Hati 1, 040 01 Košice 31661050
September
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
20446 upratovacie práce 744,00   5.8.2010 3.9.2012 JASTAR+, s.r.o. ul. Kollárová 3588/24, 031 01 Liptovský Mikuláš 36431800
20447 poplatok za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 4.9.2012 Orange Slovensko Metodova 8, 821 03 Bratislava 35697270
20448 stravné lístky 6 600,00 099-112/2012   4.9.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20449 poplatok pevnej siete 133,22   TP20401/4.5.1996 5.9.2012 T Com, Slovak Telekom Prešovská 48, 82646 Bratislava 35763469
20450 nájom neh. v LM 89 486,87   17.12.2008 5.9.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20451 odborný mesačník 54,80   495/10 5.9.2012 PORADCA Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
20452 zemný plyn 1 059,00   6300144751/2.7.2009 5.9.2012 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 35815256
20453 kontrola EPS 08/12 50,18   0705/1.6.2005 6.9.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
20454 vodné a stočné 28,30   PZ00027084/24.2004 6.9.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20455 paušálna údržba výťahov 67,56   23/2000 6.9.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20456 oprava miestnosti č. 25 7 420,00 102-112/2012   6.9.2012 Krisztián Hamar - Stavebné práce Sap 203, 930 06 46791841
20457 stravné lístky 1 752,30 103-112/2012   7.9.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20458 strážna služba 2 812,32   01/2011 z 22.11.2010 7.9.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20459 mesačné nájomné, pois. 13 195,50   2007/CPX_GKU/001/1 7.9.2012 Comparex Slovakia Furdekova 16, 851 03 Bratislava 31400671
20460 upratovanie v Lučenci 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 7.9.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20467 preddavok na fin. spravodajcu 19,98 467/12   7.9.2012 Poradca podnikateľa Martine Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
20461 pohonné hmoty 3 272,69   SN-SSN-56100-02 10.9.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20462 komunálny odpad 580,65   300423/4.3.1994 10.9.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481
20463 zrážky 224,30   Z696/24.5.2004 10.9.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20464 zrážky 73,68   Z696/24.5.2004 10.9.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20465 zrážky 11,92   Z696/24.5.2004 10.9.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20466 nájom fľaša oceľová 107,14   80107/1.1.1997 10.9.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20468 tepelná energia 1,35   621490/12.9.2008 12.9.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
20469 poplatky za MT 859,47   T-Mobile/21.2.2012 12.9.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20470 havarijné poistenie 647,58   7710001632 12.9.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
20471 oprava miestnosti č. 22,23 8 290,00 104-112/2012   13.9.2012 Krisztián Hamar - Stavebné práce Sap 203, 930 06 46791841
20472 el. energia -1 492,74   93003422/21.6.2010 13.9.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20476 IP telefóny 128,90   H35706071/6.2.2006 14.9.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20473 internet 1 907,99   35707003 14.9.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20474 el. energia 2 038,99   140262865/1.2.2010 17.9.2012 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
20475 prev. náklady 08/12 339,81   02.01.2002 18.9.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice-Barca 35540249
20477 vodné a stočné 454,86   PZ00024967/24.5.2004 19.9.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20478 právnik-právne služby 1 194,00   29.02.2008 d. č. 1 19.9.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
20479 prev. Náklady v Žiline 309,92   92/08 z 1.7.2008 19.9.2012 GZ REAL Nám. A, Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
20480 has. prístroje a kontrola HP 880,20 101-112/2012   20.9.2012 Pyroslovakia Bratislavská 442, 911 06 Trenčín 44608101
20481 kan. nábytok 1 489,10 109-112/2012   20.9.2012 Kika Nábytok Slovensko s.r.o. Galavaniho 11, 821 04 Bratislava 35883103
20482 hydroizolácia strechy 11 856,00 106-112/2012   21.9.2012 ZONC s.r.o. Tureň 341, 903 01 Senec 35751363
20483 upratovanie 3 188,30   S07/2011 21.9.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20484 pohonné hmoty 2 311,29   SN-SSN-56100-02 21.9.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20485 ubytovanie 266,40 098-112/2012   21.9.2012 SOREA s.r.o. Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204
20486 maliarské a murárske práce 11 502,00 108-112/2012   24.9.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef Sap 203, 930 06 32327803
20487 prev. náklady I.polrok Lučenec 169,34   2/606/2002 25.9.2012 Katastrálny úrad B.Bystrica Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Bánska Bystrica 37827731
20488 kontorla komína 20,00 107-112/2012   25.9.2012 Jozef Róža, Kominárstvo Vanorská 12, 831 04 Bratislava 30375312
20489 kontrola EPS 09/12 50,18   0705/1.6.2005 26.9.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
20490 vodné a stočné 8,70   PZ00027084/24.2004 27.9.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20491 autosúčiastky 691,70 34-112/2012   27.9.2012 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
20492 tonery 1 788,20 110-112/2012   28.9.2012 3P plus Fučíková 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464
Október
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
 
20493 upratovanie v Lučenci 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 2.10.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20494 stravné lístky 6 600,00 111-112/2012   2.10.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20495 Digital Basic 50,10   1588813/22.7.2010 3.10.2012 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
20496 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 3.10.2012 Orange Slovensko Metodova 8, 821 03 Bratislava 35697270
20497 autosúčiastky 234,00 37-112/2012   4.10.2012 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
20498 nájom nehnu. v LM 89 486,87   17.12.2008 4.10.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20499 údržba výťahov 67,56   23/2000 4.10.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20500 nájom zariadení, poist. 13 195,50   2007/CPX_GKU/001/1 4.10.2012 Comparex Slovakia Furdekova 16, 851 03 Bratislava 31400671
20501 stravné lístky 1 290,30 116-112/2012   5.10.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20502 monitorovanie objektu 319,64   98900379/S 5.10.2012 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
20503 zemný plyn 1 059,00   6300144751/2.7.2009 5.10.2012 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 35815256
20504 kancelársky nábytok 564,00 112-112/2012   5.10.2012 KATER s.r.o. Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves 1 44099916
20505 poplatky pevnej siete 131,65   TP20401/4.5.1996 5.10.2012 T Com, Slovak Telekom Prešovská 48, 82646 Bratislava 35763469
20506 netienený kábel 83,88 117-112/2012   8.10.2012 Juriga Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
20507 zrážková voda 10,84   PZ00027084/24.2004 8.10.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20508 zrážková voda 71,52   PZ00024967/24.5.2004 8.10.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20509 zrážková voda 216,72   PZ00024967/24.5.2004 8.10.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20510 nájomné fľaša oceľová 103,68   80107/1.1.1997 8.10.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20511 strážna služba 2 721,60   01/2011 z 22.11.2010 8.10.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20512 pohonné hmoty, diaľ. známky 3 121,63   SN-SSN-56100-02 9.10.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20513 upratovanie v LM 744,00   5.8.2010 9.10.2012 JASTAR+, s.r.o. ul. Kollárová 3588/24, 031 01 Liptovský Mikuláš 36431800
20514 dodatkové tabule 136,42 114-112/2012   9.10.2012 Mobilita servis s.r.o. Technická 6, 821 04 Bratislava 35693011
20515 servisný zásah pre Priport 26,40 105-112/2012   9.10.2012 Impromat-Slov s.r.o. Koceľova 9, 821 08 Bratislava 31331785
20516 oprava schodov 11 832,00 119-112/2012   9.10.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef Sap 203, 930 06 32327803
20517 výjazd 57,17   98900379/S 9.10.2012 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
20518 právnické služby 1 194,00   29.02.2008 d.č. 1 10.10.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
20519 pozemný relatívny gravimeter 127 885,20   217-112-620/2012 10.10.2012 GEOTECH Bratislava Ing. Vanda Lovišková Černyševského 26, 851 01 Bratislava 17502497
20520 komunálny odpad 464,52   300423/4.3.1994 11.10.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481
20521 úschova odpadu 51,79   SZ91700121/21.8.2007 11.10.2012 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300
20522 vodné a stočné 520,14   PZ00024967/24.5.2004 11.10.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20523 el. energia - preplatok -1 388,98   93003422/21.6.2010 11.10.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20524 el. energia 1 222,86   140262865/1.2.2010 11.10.2012 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
20525 poplatky za MT 884,50   T-Mobile/21.2.2012 12.10.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20526 tlačiarne HP 933,60 118-112/2012   12.10.2012 COMSYCO, s. r. o. Nám. Slobody 28, 811 06 Bratislava 35795786
20527 knihárske plátno 192,00 121-112/2012   12.10.2012 MEGA JANKO Bratislavska 52, 908 51 Holíč 37526111
20528 prehliadky el. zdviháka 98,00 115-112/2012   12.10.2012 Imrich Barath-GBART Pezinska 30, 903 01 Senec 11696648
20529 odborná prehliadka plyn. rozvodní 325,00 123-112/2012   12.10.2012 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, 851 05 Bratislava 11801034
20530 internet 1 907,99   35707003 12.10.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20531 IP telefóny 117,34   H35706071/6.2.2006 12.10.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20532 tepelná energia - preplatok - 66,16   621490/12.9.2008 15.10.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
20533 umiestnenie technológie III. Q/12 36,00   144-200-2010 15.10.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884
20535 autosúčiastky 690,10 38/112/2012   16.10.2012 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
20536 registrácia domény.sk 21,60     16.10.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20534 nájom priestorov IV. Q/12 115,00   03/21/2006 17.10.2012 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske 34059105
20537 kontrola EPS 246,00   0705/1.6.2005 17.10.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
20538 upratovanie za 3Q/12 202,50   28.12.2009 19.10.2012 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, 010 50 Žilina 36859010
20539 náklady za chatu v TŠ 1 378,69   1.7.2002 19.10.2012 Geodézia Bratislava Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava 34 31321704
20541 autosúčšiastky 640,80 100-112/2012   22.10.2012 Plynospol s.r.o. Pivničná 89, 903 01 Senec 31652816
20540 odborná prehiadka 974,14 40-112/2012   22.10.2012 Imrich Bodo Autosúčiastky Budovateľská 2/3590, 080 01 Prešov 32825811
20542 prenájom nebyt. preistorov 1 192,80   113-200-2012 23.10.2012 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884
20543 pohonné hmoty 3 046,80   SN-SSN-56100-02 23.10.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20544 preumatiky 870,00 129-112/2012   24.10.2012 PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. ul. 1 mája 485, 031 01 Liptovský Mikuláš 36382353
20545 oprava auta 453,60 39-112/2012   24.10.2012 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
20546 upratovanie 09/12 3 188,30   S07/2011 25.10.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20547 motorový olej 970,90 41-112/2012   29.10.2012 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
20548 vodné a stočné 168,12   6247PO/4.2.2008 29.10.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
20549 školenie 54,00     29.10.2012 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311
20550 kancelársky materiál 69,90 130-112/2012   29.10.2012 3P plus Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464
20551 tonery 324,25 126-112/2012   30.10.2012 Océ - Slovenská republika Kamenárska 5, 821 04 Bratislava 35869534
20552 prev. náklady 293,15   02.01.2002 31.10.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice - Barca 35540249
20553 kovové palety 504,00 122-112/2012   31.10.2012 PALETTEN TRADE spol. s r .o. Okružná 33/2406, 960 01 Zvolen 36625078
November
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
20554 stočné a vodné 478,79   PZ00024967/24.5.2004 5.11.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20555 stočné a vodné 15,23   PZ00027084/24.2004 5.11.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20556 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 5.11.2012 Orange Slovensko Metodova 8, 821 03 Bratislava 35697270
20557 poplatky pevnej siete 133,63   TP20401/4.5.1996 5.11.2012 T Com, Slovak Telekom Prešovská 48, 82646 Bratislava 35763469
20558 el. energia 815,00   971277ZoP/2.1.2008 5.11.2012 Východoslovenská energetika a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36211222
20559 nájom nehnuteľnosti 89 486,87   17.12.2008 5.11.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20560 prev. náklady 225,64   92/08 z 1.7.2008 5.11.2012 GZ REAL Nám. Andreja Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
20561 žalúzie 1 604,00 127-112/2012   5.11.2012 SHUTTER Hečkova 54, 903 01 Senec 32827504
20562 školenie 750,00 113-112/2012   5.11.2012 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland 0
20563 údržba výťahov 67,56   23/2000 6.11.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20564 prezutie penumatík 204,00 43-112/2012   6.11.2012 Jaroslav Olejník - PROTEK Vrútocka 57, 821 04 Bratislava 2 32193700
20565 stravné lístky 8 250,00 132-112/2012   6.11.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20566 revízia el. zariadenia 2 172,00 131-112/2012   7.11.2012 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457
20567 upratovanie v L.M. 744,00   5.8.2010 7.11.2012 JASTAR+, s.r.o. ul. Kollárová 3588/24, 031 01 Liptovský Mikuláš 36431800
20568 komunálny odpad 514,29   300423/4.3.1994 7.11.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481
20569 upratovanie v Lučenci 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 7.11.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20570 nájomné a poistné 13 195,50   2007/CPX_GKU/001/1 7.11.2012 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 851 01 Bratislava 31400671
20571 stravné lístky 2 118,60 134-112/2012   8.11.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20572 pohonné hmoty 3 331,84   SN-SSN-56100-02 8.11.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20573 nájoné fľaša oceľová 107,14   80107/1.1.1997 9.11.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20574 zemný plyn 1 059,00   6300144751/2.7.2009 9.11.2012 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 35815256
20575 výučba AJ 3 663,26   1-100/2012 9.11.2012 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava I 166260
20576 zrážková voda 224,30   Z696/24.5.2004 12.11.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20577 zrážková voda 11,92   Z696/24.5.2004 12.11.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20578 zrážková voda 73,68   Z696/24.5.2004 12.11.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20579 strážna služba 2 812,32   01/2011 z 22.11.2010 13.11.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20580 havarijné poistenie 647,58   7710001632 13.11.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, 812 75 Bratislava 00151700
20581 internet 1 907,99   35707003 13.11.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20582 IP telefóny 149,20   H35706071/6.2.2006 13.11.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20583 preplatok tep. energie -1 170,39   621490/12.9.2008 14.11.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
20584 preplatok el. energie - 395,74   93003422/21.6.2010 14.11.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20585 oprava skenera 9 950,00 133-112/2012   14.11.2012 MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o. Čermeľská 60, 040 01 Košice 31664423
20586 el. energia 1 779,18   140262865/1.2.2010 15.11.2012 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
20587 právne služby 1 194,00   29.02.2008 d.č.1 16.11.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
20588 poplatky a MT 898,15   T-Mobile/21.2.2012 16.11.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20589 autosúčiastky 978,18 42-112/2012   19.11.2012 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
20598 ubytovanie 55,50     19.11.2012 Panoráma šport hotel, a. s. Uhoľná 1, 010 01 Žilina 36430641
20590 prev. náklady 346,46   02.01.2002 20.11.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice - Barca 35540249
20597 deratizácia 168,00 124-112/2012   21.11.2012 CHEMIX-D Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava 31406840
20591 oprava motor. vozdila 511,00 44-112/2012   22.11.2012 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
20592 pracovné oblečenie 1 102,80 120-112/2012   22.11.2012 STOMEX s.r.o. Za potokom 19, 080 06 Ľubotice Prešov 31650091
20593 pohonné hmoty 3 092,30   SN-SSN-56100-02 22.11.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20594 kalendáre 588,60 136-112/2012   23.11.2012 Milada Šedivá - ŠEMI Ladislava Dérera 37, 831 01 Bratislava 44396911
20595 kan. nábytok 1 860,00 125-112/2012   23.11.2012 AMOS 91 s.r.o. Polianky 15, P.O.BOX 74, 840 02 Bratislava 42 17327822
20596 servis klimatizácie 2 748,00   25/01/2011 23.11.2012 Xway Trnavská 59, 821 01 Bratislava 35966301
20599 poplatok za sublicenciu 1 800,00   214-112-0171/2010 26.11.2012 GEO-KOD, s.r.o. Karloveská 24, 841 05 Bratislava 35715456
20600 prev. náklady v Žiline 88,44   92/2008 26.11.2012 Katastrálny úrad v Žiline Hollého 7, 011 81 Žilina 37808095
20601 kontrola EPS 50,18   0705/1.6.2005 27.11.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
20602 kopírovací papier 2 067,60 140-112/2012   28.11.2012 Grex SK Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682
20603 stolička konferenčná 751,20 142-112/2012   29.11.2012 OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava 36192384
20605 servis,kontrola MaR v OST 350,00   33-315/93 29.11.2012 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, 841 01 Bratislava 32152205
20604 autosúčiastky 969,30 045-112/12   30.11.2012 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
20606 žalúzie 303,73 143-112/2012   30.11.2012 Danaj Slovakia plus s.r.o. Dúbrava 317, 032 12 Dúbrava 36400459
December
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
20607 upratovanie 3188,30   S07/2011 3.12.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20608 výpočtová technika 980,02 135-112/2012   3.12.2012 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654
20609 toner HP 202,80 141-112/2012   3.12.2012 3P plus Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464
20610 etikety 14,16 144-112/2012   3.12.2012 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
20611 školenie 225,00 139-112/2012   4.12.2012 Mračna Jaroslav Tematínska 6, 851 05 Bratislava 17501687
20612 odborná prehliadka tlak. nádob 554,00 138-112/2012   4.12.2012 Mračna Jaroslav Tematínska 6, 851 05 Bratislava 17501687
20613 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 4.12.2012 Orange Slovensko Metodova 8, 821 03 Bratislava 35697270
20614 prev. Náklady v Žiline 242,84   92/08 z 1.7.2008 4.12.2012 GZ REAL Nám. Andreja Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
20615 vodné a stočné 17,40   PZ00027084/24.5.2004 4.12.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20616 vodné a stočné 426,56   PZ00024967/24.5.2004 4.12.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20617 údržba výťahov 67,56   23/2000 4.12.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20618 poplatky pevnej siete 149,58   TP20401/4.5.1996 5.12.2012 T Com, Slovak Telekom Prešovská 48, 82646 Bratislava 35763469
20619 zemný plyn 1059,00   6300144751/2.7.2009 5.12.2012 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 35815256
20620 vypratie prádla 10,44     6.12.2012 Spoločnosť HILARION s.r.o. Nová 311, 032 03 Liptovský Ján 36403156
20621 stravné lístky 5019,30 146-112/2012   6.12.2012 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
20622 pneumatiky 807,98 50-112/2012   6.12.2012 RONA, s. r. o. Cementárska 5, 900 31 Stupava 34139974
20623 oprava automobilu 577,82 46-112/2012   6.12.2012 Autoteam, s.r.o Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava 35819464
20624 oprava automobilu 673,00 48-112/2012   6.12.2012 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
20625 letenka 149,00     6.12.2012 STAR TRAVEL, s. r. o. Majerníková 21, 841 05 Bratislava 36796573
20626 hyg. potreby 123,41 137-112/2012   6.12.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20627 upratovanie v Lučenci 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 6.12.2012 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20628 nájom nehnuteľností 89 486,87   17.12.2008 6.12.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20629 dobropis-úroky z omeškania -5 011,26   17.12.2008 6.12.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20630 nájomné fľaša oceľová 109,44   80107/1.1.1997 7.12.2012 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20631 pohonné hmoty 3 180,57   SN-SSN-56100-02 7.12.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislva 31322832
20632 kan. nábytok - zasadací stôl 998,40 148-112/2012   7.12.2012 KATER s.r.o. Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves 1 44099916
20633 strážna služba 2 721,60   01/2011 z 22.11.2010 10.12.2012 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20634 upratovanie v LM 11/12 744,00   5.8.2010 10.12.2012 JASTAR+, s.r.o. ul. Kollárová 3588/24, 031 01 Liptovský Mikuláš 36431800
20635 zrážková voda 10,84   Z696/24.5.2004 10.12.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20636 zrážková voda 216,72   Z696/24.5.2004 10.12.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20637 zrážková voda 71,52   Z696/24.5.2004 10.12.2012 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20638 oprava skenera 9 950,00 147-112/2012   10.12.2012 MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o. Čermeľská 60, 040 01 Košice 31664423
20639 nájomné zariadení 13 195,50   2007/CPX_GKU/001/1 10.12.2012 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 851 01 Bratislava 31400671
20640 pneumatiky 816,00 52-112/2012   11.12.2012 RONA, s. r. o. Cementárska 5, 900 31 Stupava 34139974
20641 internet 1 907,99   35707003 11.12.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20642 IP telefóny 189,24   H35706071/6.2.2006 11.12.2012 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20643 Výučba Aj 709,50   1-100/2012 11.12.2012 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 1 166260
20644 oprava automobilu 785,00 49-112/2012   12.12.2012 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
20645 poplatky za MT 858,35   T-Mobile/21.2.2012 12.12.2012 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
20646 poplatok za kom. odpad 530,88   300423/4.3.1994 12.12.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481
20647 právne služby 1 194,00   29.02.2008 12.12.2012 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
20648 tep. energia 84,09   621490/12.9.2008 12.12.2012 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
20649 výpočtová technika 36,96 152-112/2012   12.12.2012 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194
20650 prev. náklady 11/12 437,24   02.01.2002 12.12.2012 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice - Barca 35540249
20651 kontrola EPS 50,18   0705/1.6.2005 13.12.2012 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
20652 povinné zmluvné poistenie 403,42   1100000564 13.12.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
20653 el. energia 1 691,15   93003422/21.6.2010 13.12.2012 Stredoslovenská energetika Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20654 el. energia 1 647,54   140262865/1.2.2010 13.12.2012 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
20655 prev. náklady Žilina 130,76   92/08 z 1.7.2008 13.12.2012 GZ REAL Nám. Andreja Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
20656 novoročenka 189,84 150-112/2012   13.12.2012 Milada Šedivá - ŠEMI Ladislava Dérera 37, 831 01 Bratislava 44396911
20657 výpočtová technika 310,01 149-112/2012   13.12.2012 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654
20658 údržba kop. stroja 108,00 153-112/2012   17.12.2012 Grex SK Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682
20659 autosúčiastky 238,66 47-112/2012   17.12.2012 Homola s.r.o. - Gabriela Homolová Dlhe diely I/18 841 04 Bratislava 31325921
20660 autosúčiastky 467,96 51-112/2012   17.12.2012 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
20661 Výučba Aj 628,00   1-100/2012 17.12.2012 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 1 166260
20662 oprava kop. stroja 150,02 151-112/2012   17.12.2012 Perena Edisonova 24, 821 04 Bratislava 35910232
20663 upratovanie 11/12 3 188,30   S07/2011 18.12.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
20664 havarijné poistenie 1 998,32   č.3550094445 18.12.2012 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Uhoľná 1, 010 01 Žilina 1 00585441
20665 Zabezp. služby Bentley Servis 6 525,00   10358735 19.12.2012 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland 0
20666 občerstvenie 23,40 145-112/2012   20.12.2012 M+M Market Centrum s.r.o Gessayova 2598/10 35874961
20667 nájom nehnuteľností 1/13 89 486,87   17.12.2008 20.12.2012 ARMAGEDON Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš 44374551
20668 kancelárke potreby 1 296,17 155-112/2012   20.12.2012 3P plus Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464
20669 povinné zmluvné poistenie 8 904,05   6543509345 7.12.2012 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Uhoľná 1, 010 01 Žilina 1 00585441
20670 pneumatiky 696,00 53-112/2012   20.12.2012 Jaroslav Olejník - PROTEK Vrútocka 57, 821 04 Bratislava 2 32193700
20671 upgrade softweru 1 256,07     20.12.2012 University of Bern Sidlerstrasse 5, CH - 3012 Bern/Switzerland 0
20672 tonery 3 396,78 154-112/2012   21.12.2012 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 31327681
20673 servis na prístroji trimble 564,00     21.12.2012 Geotronics Slovakia Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654
20674 prev. náklady v TŠ 240,00   1.7.2002 21.12.2012 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava 34 31321704
20675 pohonné hmoty 1 931,17   SN-SSN-56100-02 21.12.2012 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
20676 upratovanie v Žiline 120,00     27.12.2012 APIS s.r.o. Hollého 7, 010 50 Žilina 30222575
20677 cestovné náklady 202,50   28.12.2009 27.12.2012 Geodézia Žilina a.s. Lazovna 12, 974 02 Bánska Bystrica 36859010
20678 výučba Aj 452,00   1-100/2012 27.12.2012 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 1 166260
20679 údržba výťahov 67,56   23/2000 31.12.2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, 85103 Bratislava 13956141
20680 upratovanie v Lučenci 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 7.1.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
20681 upratovanie v LM 744,00   5.8.2010 7.1.2013 JASTAR+, s.r.o. ul. Kollárová 3588/24, 031 01 Liptovský Mikuláš 36431800
20682 odkanal. zráž. vôd II. polrok 2012 143,35   24976/2010 7.1.2013 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín 36329843
20683 odkanal. odpadových vôd II. porok 2012 202,27   25019/2010 7.1.2013 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín 36329843
20684 nájomné fľaša oceľová 113,09   80107/1.1.1997 8.1.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
20685 polatky pevnej site 176,58   TP20401/4.5.1996 8.1.2013 T Com, Slovak Telekom Prešovská 48, 82646 Bratislava 35763469
20686 zrážková voda 224,30   Z696/24.5.2004 8.1.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20687 zrážková voda 11,92   Z696/24.5.2004 8.1.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20688 zrážková voda 73,68   Z696/24.5.2004 8.1.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20689 komunálny odpad 464,52   300423/4.3.1994 8.1.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481
20690 strážna služba 2812,32   01/2011 z 22.11.2010 9.1.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
20691 vodné a stočné 422,21   PZ00024967/24.5.2004 10.1.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
20692 tepelná elergia 1274,47   621490/12.9.2008 11.1.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
20693 pohonné hmoty 271,65   SN-SSN-56100-02 9.1.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
20694 el. energia 1308,20   140262865/1.2.2010 14.1.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
20695 prev. náklady 12/12 534,30   02.01.2002 18.1.2013 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 040 17 Košice - Barca 35540249
20696 el. energia 4090,64   93003422/21.6.2010 14.1.2013 Stredoslovenská energetika Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20697 zemný plyn 1075,76   6300144751/2.7.2009 23.1.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 35815256
20698 IP telefóny 116,87   H35706071/6.2.2006 14.1.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
20699 úschova odpadu 4Q/12 53,78   SZ91700121/21.8.2007 15.1.2013 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300
20700 predplatné fin. sprievodca 11,30   467/12 16.1.2013 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503

Aktualizované 28.02.2017