Preskočiť na obsah


Úvod   Aktuality   Používanie Portálu ESKN so staršími eID

Používanie Portálu ESKN so staršími eID

Vážení používatelia Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností, dovoľujeme si Vás informovať o používaní elektronických služieb so starším typom elektronického občianskeho preukazu vydaného pred 20.6.2021. Ako informuje MV SR (https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornenie-pre-aktivnych-pouzivatelov-elektronickeho-podpisu-na-obcianskom-preukaze), kvalifikované certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis budú na týchto starších typoch eID zneplatnené k 31.12.2022. Po tomto dátume už nebude možné týmto občianskym preukazom vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis.

MV SR a MIRRI SR pripravujú legislatívne a technické zmeny umožňujúce v prechodnom období používanie týchto kariet eID pre nižšie úrovne autorizácie, avšak vzhľadom na to, že v katastri nehnuteľností sú vyžadované predovšetkým podpisy na úrovni osvedčeného podpisu, teda v elektronickom svete kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou, tieto nižšie úrovne autorizácie nebudú vo všeobecnosti pre elektronickú komunikáciu s katastrom dostatočné.

Ak chcete využívať elektronické služby katastra nehnuteľností, striktne doporučujeme výmenu staršieho eID vydaného do 20.6.2021 za nový elektronický občiansky preukaz.

V budúcnosti v závislosti od prijatých legislatívnych a technických zmien v tejto oblasti je možné, že následne niektoré typy elektronických služieb/podaní budú realizovateľné po implementácii potrebných zmien do informačného systému katastra nehnuteľností, ktoré sa budeme snažiť implementovať v čo najkratšom čase. O týchto skutočnostiach Vás budeme informovať.

Ospravedlňujeme sa za vyššie uvedené ťažkosti, avšak nie sú spôsobené našou stranou.

Aktualizované 19.12.2022