Preskočiť na obsah


Úvod   Aktuality   Pozvánka na verejný odpočet

Pozvánka na verejný odpočet

Pozvánka na verejný odpočet Výročnej správy GKÚ v Bratislave

 

Termín konania:   15. mája 2024 o 9:00hod

Z uznesenia vlády SR č. 1189 zo dňa 19. decembra 2001 bod B.1 a B.4 vyplýva povinnosť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy vypracovať výročné správy a uskutočniť ich verejné odpočty. Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na verejný odpočet Výročnej správy Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave o plnení úloh za rok 2023, ktorý sa uskutoční dňa 15.5.2024 (streda) o 9:00 hod. v červenej zasadačke ÚGKK.

Aktualizované 10.04.2024