Preskočiť na obsah


8. Nové elektronické služby KN

V súvislosti s postupujúcou elektronizáciou ÚGKK SR vo februári 2019 vypublikoval nové elektronické služby KN, ktoré zabezpečujú podávanie návrhov na zápis práv do katastra a poskytovanie údajov z KN. Elektronické služby ÚGKK SR sú integrované do celkovej architektúry e-Governmentu, sú použiteľné na právne úkony a je ich možné využívať pri komunikácii s orgánmi KN. Po implementovaní a pripojení všetkých pracovísk katastra dňa 27.11.2019  bolo ku koncu roka doručených denne v priemere 15 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností a tento počet denne narastá. Celkový počet elektronických služieb poskytovaných ÚGKK SR tak vzrástol na 45.

Elektronické služby využívajú vyššie územné celky, datacentrum miest a obcí, ministerstvá a ich podriadené organizácie, čiže orgány verejnej moci a notárska komora. Občania môžu taktiež realizovať podania týkajúce sa KN použitím elektronických služieb na portáli Elektronické služby katastra nehnuteľností bez osobnej návštevy príslušného okresného úradu.

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/

Aktualizované 12.02.2020