Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2019   12. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť

12. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť

Odborníci z ÚGKK SR sa každoročne zúčastňujú  konferencii a seminárov týkajúcich sa KN. V roku 2019 sa s odbornými príspevkami prezentovali najmä na:

  • Valnom zhromaždení komory geodetov a kartografov konaného v marci 2019 v Senci,
  • 1. medzinárodnom svetovom dni geodetov a kartografov konanom 21.3.2019 v Bratislave, 
  • 25. medzinárodných česko-slovensko-poľských geodetických dňoch, konaných 6. – 8. júna v Bratislave,
  • 36. stretnutí predstaviteľov katastrálnych služieb krajín bývalej Rakúsko – Uhorskej monarchie konanom 8. – 10. mája 2019 v Budapešti,
  • 27. Slovenských geodetických dňoch, konaných 9. – 10. novembra v Banskej Bystrici, 

 

V rámci záverov z rokovania zástupcov ÚGKK SR a  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, sa uskutočnil dňa 6. februára 2019 v priestoroch univerzity súbor prednášok, v rámci ktorého expertný tím ÚGKK SR prezentoval študentom najmodernejšie inovácie prebiehajúce v aplikačnej praxi KN. 
V rámci spolupráce ÚGKK SR a Stavebnej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa uskutočnil súbor prednášok.

Český úřad zeměměřický a katastrální  a ÚGKK SR spoločne vydávajú periodikum Geodetický a kartografický obzor (GaKO), ktorý je uznávaný v registri informácií o výskume (RIV) a je archivovaný Národní knihovnou České republiky. 
Periodikum vychádza mesačne, plní funkciu odbornú, vedeckú, výchovno-vzdelávaciu a spoločenskú v oblasti geodézie, kartografie a KN. Vychádza už od marca 1913 a od roku 2013 je uverejňovaný v  iba elektronickej podobe na webových stránkach www.egako.eu
GaKO uverejňuje lektorované hlavné články, ktoré sú pôvodné, doposiaľ nepublikované odborné a vedecké práce, ako aj rubrikové príspevky z odborných akcií a seminárov, recenzie, správy zo škôl, názory na zverejnené príspevky a pod., ktoré nie sú súčasne poskytnuté inej redakcii. V uplynulom roku boli zamestnancom ÚGKK SR uverejnené v GaKO nasledovné hlavné články:

  • FRINDRICHOVÁ, M.: Rok 2018 – rok takzvaných osmičkových výročí,
  • FRINDRICHOVÁ, M.–HORŇANSKÝ, I.–SUCHÝ, Ľ.: Katastrálne konferencie – významný prvok ďalšieho rozvoja katastra,
  • HORŇANSKÝ, I.: Pozitívny krok na ceste k optimalizácii znaleckej činnosti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.

Aktualizované 12.02.2020