Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Objednávky za rok 2024 | GKÚ

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2024

Objednávky za rok 2024

Január
 
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2024 Prístup na portál 240,59 bez zmluvy 8.1.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2024 Odstránenie havarijného stavu na kanalizácii 2665,97 bez zmluvy 12.1.2024 V.K.K Stav, s.r.o., Pri Vinohradoch 6179/109, 831 06  Bratislava 47915994 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
003-122/2024 Geodetický materiál 233,76 bez zmluvy 16.1.2024 ORNTH spol. s r.o., Osloboditeľov 27/36, 976 32  Badín 31559956 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
004-122/2024 Kontrola  a servis núdzového osvetlenia 2308,00 bez zmluvy 16.1.2024 MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, 949 05  Nitra 36659126 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
005-122/2024 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 3984,00 6-122-000969/2020 17.1.2024 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
006-122/2024 Výbojky  129,50 bez zmluvy 17.1.2024 AutoJavo s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 50241401 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
007-122/2024 Predĺženie podpory 3168,00 bez zmluvy 17.1.2024 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25, 811 09  Bratislava 36815799 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
008-122/2024 Výbojky 672,00 bez zmluvy 17.1.2024 PK - krtkovanie s.r.o., Letná 4674/37A, 903 01  Senec 50107364 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
009-122/2024 Elektromateriál, tester 278,78 bez zmluvy 18.1.2024 Alexander Dudinský - DUWE, Mirka Nešpora 4890/32, 080 01  Prešov 46655476 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
010-122/2024 Geodetické zariadenie, softvér, materiál 4236,00 bez zmluvy 18.1.2024 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
011-122/2024 Palivový filter 106,62 bez zmluvy 24.1.2024 AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07  Bratislava 17329477 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2024 Skrinka, rohože 234,00 bez zmluvy 26.1.2024 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
013-122/2024 e-jedálne kupóny 1917,04 Z202215133_Z 26.1.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
014-122/2024 Vypracovanie posudku 456,00 bez zmluvy 1.2.2024 Posudky s.r.o., Jozefská 2987/17, 811 06  Bratislava 45522065 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
015-122/2024 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hasiaci prístroj 145,50 bez zmluvy 5.2.2024 Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Tehelňa 2616/31C, 060 01  Kežmarok 35216417 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
016-122/2024 Kávovar 1069,00 bez zmluvy 6.2.2024 Espresso SK s.r.o., Geologická 1F, 821 06  Bratislava 36769304 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
017-122/2024 Vodoinštalatérske opráce 388,00 bez zmluvy 7.2.2024 Juraj Hajas, Nám. SNP 190/18, 929 01  Dunajská Streda 37491121 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2024 Podložka, štítky 22,40 bez zmluvy 8.2.2024 SmartWear s.r.o., Staničná 2850, 022 01  Čadca 50577514 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
019-122/2024 Štartovací posilňovač 396,00 bez zmluvy 8.2.2024 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
020-122/2024 Publikácia 61,70 bez zmluvy 8.2.2024 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01  Martin 45503249 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
021-122/2024 Oprava ležatého kanalizačného potrubia 10949,64 bez zmluvy 13.2.2024 JUPA vision s.r.o., Kysucká 12, 811 04  Bratislava 35732377 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
022-122/2024 Preškolenie vodičov 924,00 bez zmluvy 13.2.2024 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5 A, 841 05  Bratislava 17424763 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
023-122/2024 Kancelársky nábytok, zásobník na prospekty 1124,62 bez zmluvy 14.2.2024 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
024-122/2024 Revízia elektrických zariadení, rozvádzačov 2620,00 bez zmluvy 16.2.2024 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
025-122/2024 Pracovné odevy 307,80 bez zmluvy 16.2.2024 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT, Kvačalová 1150/6, 010 04  Žilina 10951920 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
026-122/2024 Zriadenia elektrickej prípojky 1686,94 bez zmluvy 16.2.2024 IOL, spol. s r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01  Košice 36197998 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
027-122/2024 Pneumatiky 1548,86 bez zmluvy 20.2.2024 GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31  Stupava 36711527 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
028-122/2024 Čistenie vonkajšej kanalizácie 2305,32 bez zmluvy 20.2.2024 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01  Senec 35710357 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
029-122/2024 Odborná likvidácia požiarnych hlásičov 3195,52 bez zmluvy 20.2.2024 HUMA-LAB APEKO, s.r.o., Ukrajinská 22/192, 040 18  Košice 31687849 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
030-122/2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie 5160,00 bez zmluvy 20.2.2024 Winks s.r.o., Čajkovského 14, 080 01  Prešov 45243956 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
031-122/2024 Náhradné autosúčiastky 421,38 bez zmluvy 20.2.2024 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
032-122/2024 Úprava projektovej dokumentácie 600,00 bez zmluvy 21.2.2024 Hildebrand s.r.o., Dr. Greša 236/21, 082 21 Veľký Šariš 54897742 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
033-122/2024 Výrub stromov 3436,92 bez zmluvy 21.2.2024 SADEX Green solutions s.r.o., Duklianska19/B, 080 01  Prešov 51129191 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
034-122/2024 Vykonanie geosondy 1714,80 bez zmluvy 22.2.2024 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
035-122/2024 Preskúšanie z úrovne jazyka 50,00 bez zmluvy 22.2.2024 Ruth Esther Zorvan, Krokusová 14200/4, 821 07  Bratislava 47209615 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
036-122/2024 e-jedálne kupóny 2322,84 Z202314040_Z 26.2.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
037-122/2024 Repelent 436,80 bez zmluvy 27.2.2024 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky 36313190 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
038-122/2024 Spracovanie údajov z fotogrametrického skenovania 4600,00 bez zmluvy 27.2.2024 3gon Slovakia, s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 52367339 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
039-122/2024 Revízia zdvíhacieho zariadenia 78,00 bez zmluvy 28.2.2024 Ing. Vladimír Huba, Zochova 1106/40, 026 01  Dolný Kubín 35077042 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
040-122/2024 Kancelárske potreby 950,33 bez zmluvy 29.2.2024 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
041-122/2024 Oprava osvetlenia 340,00 bez zmluvy 1.3.2024 Oto Karkesz, Hrubý Šúr 252, 903 01  Hrubý Šúr 37192358 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
042-122/2024 Zverejnenie inzercie 238,80 bez zmluvy 1.3.2024 Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09  Bratislava 35800861 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
043-122/2024 Softvérová podpora pre softvérové produkty 23880,00 bez zmluvy 5.3.2024 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03  Bratislava 44420641 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
044-122/2024 Autožiarovky, rezistor 74,00 bez zmluvy 6.3.2024 RadolTech, s.r.o., Ochodnica 185, 023 35 Ochodnica 46950885 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
045-122/2024 Údržba, nastavenia, testovanie prístrojov 950,40 bez zmluvy 7.3.2024 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
046-122/2024 Revízia zdvíhacieho zariadenia 180,00 bez zmluvy 8.3.2024 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01  Senec 47883197 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
047-122/2024 Poruchový výjazd 480,00 bez zmluvy 8.3.2024 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, 851 01  Bratislava 35799668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
048-122/2024 Pracovná obuv 1920,74 bez zmluvy 13.3.2024 OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19, 085 01  Bardejov 36458503 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
049-122/2024 Autobatérie 343,56 bez zmluvy 13.3.2024 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
050-122/2024 Konzultačné služby 4920,00 bez zmluvy 13.3.2024 ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 1257/50C, 831 02  Bratislava 45001154 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
051-122/2024 Kalibrácia nivelačných lát 3746,40 bez zmluvy 18.3.2024 Technische Universität Munchen, Arcisstrase 21, 80333 Munchen   Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
052-122/2024 Kolieska na stoličku 70,30 bez zmluvy 18.3.2024 Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo námestie3, 851 01  Bratislava 48215686 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
053-122/2024 Letenka 730,00 bez zmluvy 18.3.2024 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
054-122/2024 Inžinierska činnosť 3600,00 bez zmluvy 18.3.2024 Quick, s.r.o., Hornodvorská 43/1277, 900 25  Chorvátsky Grob 35907436 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
055-122/2024 Balená voda 897,98 bez zmluvy 20.3.2024 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o., Cementárska 15, 900 31  Stupava 35720662 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
056-122/2024 Vykonanie rozboru vody 297,00 bez zmluvy 20.3.2024 Danum, s.r.o, Bottova ul. 2899/1, 945 01 Komárno 36824933 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
057-122/2024 Čistiaci a hygienický materiál 4316,40 2-121-0064-2023 21.3.2024 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
058-122/2024 Výmena požiarnych hlásičov 174,00 bez zmluvy 21.3.2024 STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31609139 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
059-122/2024 Strešný autobox 255,00 bez zmluvy 22.3.2024 AUTOBOXY SLOVAKIA, s.r.o., Fándlyho 137/15, 018 41 Dubnica nad Váhom 36335681 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
060-122/2024 Geodetický prístroj,príslušenstvo 3033,00 bez zmluvy 22.3.2024 3gon Slovakia, s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 52367339 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
061-122/2024 Disk do PC 349,20 bez zmluvy 22.3.2024 Roman Dolinajec HACOM, Považský Chlmec, Bytčinska 56/20, 010 03  Žilina 44662173 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
062-122/2024 e-jedálne kupóny 2644,68 Z202314040_Z 25.3.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
063-122/2024 Údržba a oprava bleskozvodu 6060,00 bez zmluvy 26.3.2024 MK Billing Company, s.r.o., Trakovice 205, 919 33 Trakovice 46284711 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
064-122/2024 Dodávka a montáž sklopného nárazníka 2892,00 bez zmluvy 26.3.2024 AVIANA PLUS, s.r.o., Šenkvická 5, 902 01  Pezinok 35941341 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
065-122/2024 Letenky 553,46 bez zmluvy 27.3.2024 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
066-122/2024 Overenie zákonných požiadaviek o kybernetickej bezpečnosti 10920,00 2-101-0016-2024 28.3.2024 iseco s.r.o., Bodíky 705, 930 31  Bodíky 45485615 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
               
Apríl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
067-122/2024 Kosenie trávy, mulčovanie 432,00 bez zmluvy 2.4.2024 BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01  Bratislava 47941821 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
068-122/2024 Deratizácia

139,00

bez zmluvy 2.4.2024 RrB s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava 55443508 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
069-122/2024 Dodávka a montáž ostvetlenia 961,68 bez zmluvy 2.4.2024 ELEKTRO A-Z s.r.o., H. Meličkovej 8, 841 05 Bratislava 35834358 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
070-122/2024 PC myši 298,85 bez zmluvy 3.4.2024 ELEKTRO A-Z s.r.o., H. Meličkovej 8, 841 05 Bratislava 35712783 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
071-122/2024 Balená voda 76,61 bez zmluvy 3.4.2024 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o., Cementárska 15, 900 31  Stupava 35720662 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
072-122/2024 Výskumná analýza 9973,80 bez zmluvy 5.4.2024 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 00397687 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
073-122/2024 Podpora k riadiacemu systému MaR 480,00 bez zmluvy 8.4.2024 REGULATERM spol. s r.o., Landauova 1, 841 10  Bratislava 35694858 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
074-122/2024 Navigácia, zadná kamera 1039,88 bez zmluvy 8.4.2024 CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01  Žilina 36402974 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
075-122/2024 Odborné mesačníky a publikácie 120,00 bez zmluvy 8.4.2024 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
076-122/2024 Pneumatiky 668,40 bez zmluvy 10.4.2024 GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31  Stupava 36711527 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
077-122/2024 Vybudovanie piliera 7127,64 bez zmluvy 10.4.2024 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
               
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               

Aktualizované 11.04.2024