Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2024

Objednávky za rok 2024

Január
 
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2024 Prístup na portál 240,59 bez zmluvy 8.1.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2024 Odstránenie havarijného stavu na kanalizácii 2665,97 bez zmluvy 12.1.2024 V.K.K Stav, s.r.o., Pri Vinohradoch 6179/109, 831 06  Bratislava 47915994 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
003-122/2024 Geodetický materiál 233,76 bez zmluvy 16.1.2024 ORNTH spol. s r.o., Osloboditeľov 27/36, 976 32  Badín 31559956 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
004-122/2024 Kontrola  a servis núdzového osvetlenia 2308,00 bez zmluvy 16.1.2024 MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, 949 05  Nitra 36659126 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
005-122/2024 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 8736,00 6-122-000969/2020 17.1.2024 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
006-122/2024 Výbojky  129,50 bez zmluvy 17.1.2024 AutoJavo s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 50241401 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
007-122/2024 Predĺženie podpory 3168,00 bez zmluvy 17.1.2024 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25, 811 09  Bratislava 36815799 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
008-122/2024 Výbojky 672,00 bez zmluvy 17.1.2024 PK - krtkovanie s.r.o., Letná 4674/37A, 903 01  Senec 50107364 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
009-122/2024 Elektromateriál, tester 278,78 bez zmluvy 18.1.2024 Alexander Dudinský - DUWE, Mirka Nešpora 4890/32, 080 01  Prešov 46655476 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
010-122/2024 Geodetické zariadenie, softvér, materiál 4236,00 bez zmluvy 18.1.2024 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
011-122/2024 Palivový filter 106,62 bez zmluvy 24.1.2024 AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07  Bratislava 17329477 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2024 Skrinka, rohože 234,00 bez zmluvy 26.1.2024 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
013-122/2024 e-jedálne kupóny 1917,04 Z202215133_Z 26.1.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
014-122/2024 Vypracovanie posudku 456,00 bez zmluvy 1.2.2024 Posudky s.r.o., Jozefská 2987/17, 811 06  Bratislava 45522065 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
015-122/2024 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hasiaci prístroj 145,50 bez zmluvy 5.2.2024 Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Tehelňa 2616/31C, 060 01  Kežmarok 35216417 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
016-122/2024 Kávovar 1069,00 bez zmluvy 6.2.2024 Espresso SK s.r.o., Geologická 1F, 821 06  Bratislava 36769304 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
017-122/2024 Vodoinštalatérske opráce 388,00 bez zmluvy 7.2.2024 Juraj Hajas, Nám. SNP 190/18, 929 01  Dunajská Streda 37491121 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2024 Podložka, štítky 22,40 bez zmluvy 8.2.2024 SmartWear s.r.o., Staničná 2850, 022 01  Čadca 50577514 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
019-122/2024 Štartovací posilňovač 396,00 bez zmluvy 8.2.2024 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
020-122/2024 Publikácia 61,70 bez zmluvy 8.2.2024 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01  Martin 45503249 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
021-122/2024 Oprava ležatého kanalizačného potrubia 10949,64 bez zmluvy 13.2.2024 JUPA vision s.r.o., Kysucká 12, 811 04  Bratislava 35732377 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
022-122/2024 Preškolenie vodičov 924,00 bez zmluvy 13.2.2024 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5 A, 841 05  Bratislava 17424763 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
023-122/2024 Kancelársky nábytok, zásobník na prospekty 1124,62 bez zmluvy 14.2.2024 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
024-122/2024 Revízia elektrických zariadení, rozvádzačov 2620,00 bez zmluvy 16.2.2024 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
025-122/2024 Pracovné odevy 307,80 bez zmluvy 16.2.2024 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT, Kvačalová 1150/6, 010 04  Žilina 10951920 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
026-122/2024 Zriadenia elektrickej prípojky 1686,94 bez zmluvy 16.2.2024 IOL, spol. s r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01  Košice 36197998 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
027-122/2024 Pneumatiky 1548,86 bez zmluvy 20.2.2024 GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31  Stupava 36711527 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
028-122/2024 Čistenie vonkajšej kanalizácie 2305,32 bez zmluvy 20.2.2024 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01  Senec 35710357 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
029-122/2024 Odborná likvidácia požiarnych hlásičov 3195,52 bez zmluvy 20.2.2024 HUMA-LAB APEKO, s.r.o., Ukrajinská 22/192, 040 18  Košice 31687849 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
030-122/2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie 5160,00 bez zmluvy 20.2.2024 Winks s.r.o., Čajkovského 14, 080 01  Prešov 45243956 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
031-122/2024 Náhradné autosúčiastky 421,38 bez zmluvy 20.2.2024 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
032-122/2024 Úprava projektovej dokumentácie 600,00 bez zmluvy 21.2.2024 Hildebrand s.r.o., Dr. Greša 236/21, 082 21 Veľký Šariš 54897742 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
033-122/2024 Výrub stromov 3436,92 bez zmluvy 21.2.2024 SADEX Green solutions s.r.o., Duklianska19/B, 080 01  Prešov 51129191 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
034-122/2024 Vykonanie geosondy 1714,80 bez zmluvy 22.2.2024 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
035-122/2024 Preskúšanie z úrovne jazyka 50,00 bez zmluvy 22.2.2024 Ruth Esther Zorvan, Krokusová 14200/4, 821 07  Bratislava 47209615 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
036-122/2024 e-jedálne kupóny 2322,84 Z202314040_Z 26.2.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
037-122/2024 Repelent 436,80 bez zmluvy 27.2.2024 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky 36313190 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
038-122/2024 Spracovanie údajov z fotogrametrického skenovania 4600,00 bez zmluvy 27.2.2024 3gon Slovakia, s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 52367339 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
039-122/2024 Revízia zdvíhacieho zariadenia 78,00 bez zmluvy 28.2.2024 Ing. Vladimír Huba, Zochova 1106/40, 026 01  Dolný Kubín 35077042 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
040-122/2024 Kancelárske potreby 950,33 bez zmluvy 29.2.2024 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
041-122/2024 Oprava osvetlenia 340,00 bez zmluvy 1.3.2024 Oto Karkesz, Hrubý Šúr 252, 903 01  Hrubý Šúr 37192358 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
042-122/2024 Zverejnenie inzercie 238,80 bez zmluvy 1.3.2024 Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09  Bratislava 35800861 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
043-122/2024 Softvérová podpora pre softvérové produkty 23880,00 bez zmluvy 5.3.2024 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03  Bratislava 44420641 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
044-122/2024 Autožiarovky, rezistor 74,00 bez zmluvy 6.3.2024 RadolTech, s.r.o., Ochodnica 185, 023 35 Ochodnica 46950885 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
045-122/2024 Údržba, nastavenia, testovanie prístrojov 950,40 bez zmluvy 7.3.2024 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
046-122/2024 Revízia zdvíhacieho zariadenia 180,00 bez zmluvy 8.3.2024 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01  Senec 47883197 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
047-122/2024 Poruchový výjazd 480,00 bez zmluvy 8.3.2024 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, 851 01  Bratislava 35799668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
048-122/2024 Pracovná obuv 1920,74 bez zmluvy 13.3.2024 OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19, 085 01  Bardejov 36458503 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
049-122/2024 Autobatérie 343,56 bez zmluvy 13.3.2024 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
050-122/2024 Konzultačné služby 4920,00 bez zmluvy 13.3.2024 ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 1257/50C, 831 02  Bratislava 45001154 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
051-122/2024 Kalibrácia nivelačných lát 3746,40 bez zmluvy 18.3.2024 Technische Universität Munchen, Arcisstrase 21, 80333 Munchen   Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
052-122/2024 Kolieska na stoličku 70,30 bez zmluvy 18.3.2024 Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo námestie3, 851 01  Bratislava 48215686 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
053-122/2024 Letenka 730,00 bez zmluvy 18.3.2024 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
054-122/2024 Inžinierska činnosť 3600,00 bez zmluvy 18.3.2024 Quick, s.r.o., Hornodvorská 43/1277, 900 25  Chorvátsky Grob 35907436 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
055-122/2024 Balená voda 897,98 bez zmluvy 20.3.2024 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o., Cementárska 15, 900 31  Stupava 35720662 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
056-122/2024 Vykonanie rozboru vody 297,00 bez zmluvy 20.3.2024 Danum, s.r.o, Bottova ul. 2899/1, 945 01 Komárno 36824933 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
057-122/2024 Čistiaci a hygienický materiál 4316,40 2-121-0064-2023 21.3.2024 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
058-122/2024 Výmena požiarnych hlásičov 174,00 bez zmluvy 21.3.2024 STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31609139 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
059-122/2024 Strešný autobox 255,00 bez zmluvy 22.3.2024 AUTOBOXY SLOVAKIA, s.r.o., Fándlyho 137/15, 018 41 Dubnica nad Váhom 36335681 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
060-122/2024 Geodetický prístroj,príslušenstvo 3033,00 bez zmluvy 22.3.2024 3gon Slovakia, s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 52367339 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
061-122/2024 Disk do PC 349,20 bez zmluvy 22.3.2024 Roman Dolinajec HACOM, Považský Chlmec, Bytčinska 56/20, 010 03  Žilina 44662173 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
062-122/2024 e-jedálne kupóny 2644,68 Z202314040_Z 25.3.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
063-122/2024 Údržba a oprava bleskozvodu 6060,00 bez zmluvy 26.3.2024 MK Billing Company, s.r.o., Trakovice 205, 919 33 Trakovice 46284711 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
064-122/2024 Dodávka a montáž sklopného nárazníka 2892,00 bez zmluvy 26.3.2024 AVIANA PLUS, s.r.o., Šenkvická 5, 902 01  Pezinok 35941341 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
065-122/2024 Letenky 553,46 bez zmluvy 27.3.2024 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
066-122/2024 Overenie zákonných požiadaviek o kybernetickej bezpečnosti 10920,00 2-101-0016-2024 28.3.2024 iseco s.r.o., Bodíky 705, 930 31  Bodíky 45485615 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
               
Apríl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
067-122/2024 Kosenie trávy, mulčovanie 432,00 bez zmluvy 2.4.2024 BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01  Bratislava 47941821 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
068-122/2024 Deratizácia

139,00

bez zmluvy 2.4.2024 RrB s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava 55443508 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
069-122/2024 Dodávka a montáž ostvetlenia 961,68 bez zmluvy 2.4.2024 ELEKTRO A-Z s.r.o., H. Meličkovej 8, 841 05 Bratislava 35834358 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
070-122/2024 PC myši 298,85 bez zmluvy 3.4.2024 ELEKTRO A-Z s.r.o., H. Meličkovej 8, 841 05 Bratislava 35712783 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
071-122/2024 Balená voda 76,61 bez zmluvy 3.4.2024 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o., Cementárska 15, 900 31  Stupava 35720662 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
072-122/2024 Výskumná analýza 9973,80 bez zmluvy 5.4.2024 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 00397687 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
073-122/2024 Podpora k riadiacemu systému MaR 480,00 bez zmluvy 8.4.2024 REGULATERM spol. s r.o., Landauova 1, 841 10  Bratislava 35694858 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
074-122/2024 Navigácia, zadná kamera 1039,88 bez zmluvy 8.4.2024 CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01  Žilina 36402974 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
075-122/2024 Odborné mesačníky a publikácie 120,00 bez zmluvy 8.4.2024 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
076-122/2024 Pneumatiky 668,40 bez zmluvy 10.4.2024 GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31  Stupava 36711527 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
077-122/2024 Vybudovanie piliera 7127,64 bez zmluvy 10.4.2024 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
078-122/2024 Výcvik pre vodičov 654,00 bez zmluvy 15.4.2024 PRIM CAR SK s.r.o., Bajkalská 2/A, 820 08  Bratislava 36291668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
079-122/2024 Zhotovenie tabuliek 608,15 bez zmluvy 155.4.2024 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01  Martin 44311061 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
080-122/2024 Výmena výmenníka tepla 1658,16 bez zmluvy 15.4.2024 THERMIS, spol. s r.o., Furmanská 7, 841 03  Bratislava 17314381 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
081-122/2024 Výroba, montáž kuchynskej linky 1365,00 bez zmluvy 19.4.2024 Ľubos Gavula - HOLZZ, Snežienková 1028/3, 900 46 Most pri Bratislave 34807390 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
082-122/2024 Stabilizačné podložky, montáž navigácie 1080,00 bez zmluvy 22.4.2024 AVIANA PLUS, s.r.o., Šenkvická 5, 902 01  Pezinok 35941341 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
083-122/2024 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 22.4.2024 Roland Vraník, Prostĕjovská 4819/1, 080 01  Prešov 54314879 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
084-122/2024 Služba Alberding 1908,00 bez zmluvy 23.4.2024 Alberding GmbH, Ludwig-Witthof-Strase 14, D-15745 Wildau,Nemecko 811654774 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
085-122/2024 Tlač vizitiek 115,49 bez zmluvy 23.4.2024 Plotbase s.r.o., Pečnianska ulica 5, 851 01  Bratislava 45674515 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
086-122/2024 e-jedálne kupóny 3064,47 Z202314040_Z 23.4.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
087-122/2024 Letenky 296,00 bez zmluvy 23.4.2024 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
088-122/2024 Posuvný hranol 158,4000 bez zmluvy 25.4.2024 3gon Slovakia, s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 52367339 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
089-122/2024 Diaľkomer 387,60 bez zmluvy 25.4.2024 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
090-122/2024 Revízia kamerového systému a EZS 225,60 bez zmluvy 29.4.2024 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov, Suvorovova 4/A, 080 01  Prešov 31681115 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
091-122/2024 Náhradné autosúčiastky 410,12 bez zmluvy 29.4.2024 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
092-122/2024 Závesný rack 192,00 bez zmluvy 2.5.2024 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Ján Bublavý, vedúci odboru geodetických základov
093-122/2024 Montáž čítacej jednotky 907,32 bez zmluvy 2.5.2024 EMM, spol. s r.o.,Sekurisova 16, 841 02  Bratislava 17316260 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
094-122/2024 Náradie 576,13 bez zmluvy 6.5.2024 A - Z STROJ s.r.o., Trenčianska 66, 821 09  Bratislava 31327397 Ing. Ján Bublavý, vedúci odboru geodetických základov
095-122/2024 Dodávka, montáž  koša 120,00 bez zmluvy 9.5.2024 Ľubos Gavula - HOLZZ, Snežienková 1028/3, 900 46 Most pri Bratislave 34807390 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
096-122/2024 Padák 696,00 bez zmluvy 9.5.2024 Xtreme.sk s.r.o., Fialová 2C, 851 07  Bratislava 50649361 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
097-122/2024 Rokovací stôl 184,80 bez zmluvy 13.5.2024 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
098-122/2024 Antény GNSS 11340,00 bez zmluvy 15.5.2024 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
099-122/2024 Určenia spoločenskej hodnoty drevín 1800,00 bez zmluvy 16.5.2024 SORBUS, s.r.o., Magurská 6140/43, 974 11  Banská Bystrica 46526111 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
100-122/2024 Letenky 271,00 bez zmluvy 16.5.2024 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
101-122/2024 Revízie elektroinštalácie a náradia 2872,50 bez zmluvy 20.5.2024 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
102-122/2024 Vypracovanie posudkov 1120,00 bez zmluvy 20.5.2024 RENAK, s.r.o., Bulharská 2476/42, 917  01  Trnava 50625128 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
103-122/2024 Kávovar 338,59 bez zmluvy 20.5.2024 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
104-122/2024 Revízia elektrickej prípojky 70,00 bez zmluvy 22.5.2024 Ján Šoltés, Komenského 613/31, 093 01  Vranov nad Topľou 34329731 Ing. Ján Bublavý, vedúci odboru geodetických základov
105-122/2024 Servisná prehliadka motorgenerátora 1041,72 bez zmluvy 23.5.2024 Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, 011 06  Žilina 44999631 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
106-122/2024 e-jedálne kupóny 2168,91 Z202314040_Z 23.5.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
107-122/2024 Servis nákladného vozidla 612,24 bez zmluvy 23.5.2024 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A 35733209 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
108-122/2024 Údržba hraničných kameňov 3675,00 bez zmluvy 23.5.2024 T GRAND, s.r.o., Kafendova 4, 831 06  Bratislava 36709069 Ing. Ján Bublavý, vedúci odboru geodetických základov
109-122/2024 Prístup na portál 358,20 bez zmluvy 23.5.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
110-122/2024 Predplatné odborného časopisu 262,80 bez zmluvy 23.5.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
111-122/2024 Servis motorového vozidla 426,31 bez zmluvy 23.5.2024 Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07  Bratislava 35915609 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
112-122/2024 Servisná prehliadka stoličkového výťahu 132,00 bez zmluvy 23.5.2024 VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31  Vlkanová 36056677 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
               
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
113-122/2024 Servis posuvnej brány 145,00 bez zmluvy 6.6.2024 Tibor Mikóczi, Maslovce 645, 930 39  Čenkovce 41894685 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
114-122/2024 Oprava zavlažovacieho zariadenia 828,00 bez zmluvy 6.6.2024 JUPA vision s.r.o., Kysucká 12, 811 04  Bratislava 35732377 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
115-122/2024 Oprava rozvádzačov a kabeláže 6170,40 bez zmluvy 6.6.2024 PROELEKT s.r.o., Láb 590, 900 67  Láb 52077144 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
116-122/2024 Kancelárske potreby 594,96 2-121-064-2023 12.6.2024 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
117-122/2024 Kancelársky nábytok 203,35 bez zmluvy 12.6.2024 KONDELA s.r.o., Vojtaššáková 893, 027 44 Tvrdošín 36409154 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
118-122/2024 Kancelársky nábytok 672,00 bez zmluvy 12.6.2024 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
119-122/2024 On-line prístup na portál 866,26 bez zmluvy 13.6.2024 EUROUSC ITALIA S.R.L., Via Daniele Manin 53, 001 85 Roma, Taliansko 13010851007 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
120-122/2024 Kosenie trávy, mulčovanie 432,00 bez zmluvy 18.6.2024 BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01  Bratisla 47941821 Ing. Ján Bublavý, vedúci odboru geodetických základov
121-122/2024 Farba, materiál 2212,05 bez zmluvy 19.6.2024 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05  Bratislava 31337538 Ing. Ján Bublavý, vedúci odboru geodetických základov
122-122/2024 Servisná prehliadka nákladného motorového vozidla 710,52 bez zmluvy 19.6.2024 EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, 974 05  Banská Bystrica 36054224 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
123-122/2024 Odborný mesačník 134,00 bez zmluvy 25.6.2024 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
124-122/2024 Odborný mesačník 124,00 bez zmluvy 25.6.2024 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
125-122/2024 e-jedálne kupóny 2406,80 Z202314040_Z 25.6.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
126-122/2024 Dodávka a montáž modemu 1164,00 bez zmluvy 26.6.2024 Top Soft BSB, s.r.o., Nám. Gen. M.R.Štefánika 336, 906 13  Brezová pod Bradlom 36301001 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
               
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
127-122/2024 Dodávka a polep solárnych fólií 365,00 bez zmluvy 1.7.2024 DOTS s.r.o., Tbiliská 29, 831 06  Bratislava 47586044 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
128-122/2024 Mimoriadny servis klimatizačných jednotiek 10484,40 bez zmluvy 1.7.2024 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25  Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
129-122/2024 Prepojovacie káble 726,24 bez zmluvy 3.7.2024 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
130-122/2024 Šachtové poklopy 439,20 bez zmluvy 3.7.2024 NAL Šachty s.r.o., 17. novembra 409/54, 083 01  Sabinov 46471723 Ing. Ján Bublavý, vedúci odboru geodetických základov
131-122/2024 Vstupná čítacia jednotka, konfigurácia, integrácia do systému 2283,60 bez zmluvy 3.7.2024 EMM, spol. s r.o.,Sekurisova 16, 841 02  Bratislava 17316260 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
132-122/2024 Dodávka, montáž kabeláže 967,40 bez zmluvy 3.7.2024 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov, Suvorovova 4/A, 080 01  Prešov 31681115 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
133-122/2024 Kancelársky papier 3024,00

2-121-0064-2023

3.7.2024 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
134-122/2024 Kávovar, kanvica 489,35 bez zmluvy 8.7.2024 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
135-122/2024 Dodávka a montáž elektromerov 545,00 bez zmluvy 8.7.2024 Jaroslav Brabec, Poľná 498/5, 059 52  Veľká Lomnica 37111353 Ing. Ján Bublavý, vedúci odboru geodetických základov
136-122/2024 Policové regále 8085,60 bez zmluvy 11.7.2024 REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01  Trenčín 34144994 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS
137-122/2024 Revízia zabezpečovacieho systému 192,00 bez zmluvy 16.7.2024 REVMONTEL, spol. s r.o., Lúčna 173, 059 42  Gerlachov 31736386 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
               
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               

Aktualizované 17.07.2024