Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2024

Objednávky za rok 2024

Január
 
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2024 Prístup na portál 240,59 bez zmluvy 8.1.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2024 Odstránenie havarijného stavu na kanalizácii 2665,97 bez zmluvy 12.1.2024 V.K.K Stav, s.r.o., Pri Vinohradoch 6179/109, 831 06  Bratislava 47915994 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
003-122/2024 Geodetický materiál 233,76 bez zmluvy 16.1.2024 ORNTH spol. s r.o., Osloboditeľov 27/36, 976 32  Badín 31559956 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
004-122/2024 Kontrola  a servis núdzového osvetlenia 2308,00 bez zmluvy 16.1.2024 MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, 949 05  Nitra 36659126 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
005-122/2024 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 1296,00 6-122-000969/2020 17.1.2024 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
006-122/2024 Výbojky  129,50 bez zmluvy 17.1.2024 AutoJavo s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 50241401 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
007-122/2024 Predĺženie podpory 3168,00 bez zmluvy 17.1.2024 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25, 811 09  Bratislava 36815799 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
008-122/2024 Výbojky 672,00 bez zmluvy 17.1.2024 PK - krtkovanie s.r.o., Letná 4674/37A, 903 01  Senec 50107364 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
009-122/2024 Elektromateriál, tester 278,78 bez zmluvy 18.1.2024 Alexander Dudinský - DUWE, Mirka Nešpora 4890/32, 080 01  Prešov 46655476 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
010-122/2024 Geodetické zariadenie, softvér, materiál 4236,00 bez zmluvy 18.1.2024 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
011-122/2024 Palivový filter 106,62 bez zmluvy 24.1.2024 AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07  Bratislava 17329477 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2024 Skrinka, rohože 234,00 bez zmluvy 26.1.2024 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
013-122/2024 e-jedálne kupóny 1917,04 Z202215133_Z 26.1.2024 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
014-122/2024 Vypracovanie posudku 456,00 bez zmluvy 1.2.2024 Posudky s.r.o., Jozefská 2987/17, 811 06  Bratislava 45522065 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
015-122/2024 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hasiaci prístroj 145,50 bez zmluvy 5.2.2024 Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Tehelňa 2616/31C, 060 01  Kežmarok 35216417 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
016-122/2024 Kávovar 1069,00 bez zmluvy 6.2.2024 Espresso SK s.r.o., Geologická 1F, 821 06  Bratislava 36769304 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
017-122/2024 Vodoinštalatérske opráce 388,00 bez zmluvy 7.2.2024 Juraj Hajas, Nám. SNP 190/18, 929 01  Dunajská Streda 37491121 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2024 Podložka, štítky 22,40 bez zmluvy 8.2.2024 SmartWear s.r.o., Staničná 2850, 022 01  Čadca 50577514 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
019-122/2024 Štartovací posilňovač 396,00 bez zmluvy 8.2.2024 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
020-122/2024 Publikácia 61,70 bez zmluvy 8.2.2024 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01  Martin 45503249 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
021-122/2024 Oprava ležatého kanalizačného potrubia 10949,64 bez zmluvy 13.2.2024 JUPA vision s.r.o., Kysucká 12, 811 04  Bratislava 35732377 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
022-122/2024 Preškolenie vodičov 924,00 bez zmluvy 13.2.2024 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5 A, 841 05  Bratislava 17424763 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
023-122/2024 Kancelársky nábytok, zásobník na prospekty 1124,62 bez zmluvy 14.2.2024 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
024-122/2024 Revízia elektrických zariadení, rozvádzačov 2620,00 bez zmluvy 16.2.2024 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
025-122/2024 Pracovné odevy 307,80 bez zmluvy 16.2.2024 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT, Kvačalová 1150/6, 010 04  Žilina 10951920 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
026-122/2024 Zriadenia elektrickej prípojky 1686,94 bez zmluvy 16.2.2024 IOL, spol. s r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01  Košice 36197998 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
027-122/2024 Pneumatiky 1548,86 bez zmluvy 20.2.2024 GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31  Stupava 36711527 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
028-122/2024 Čistenie vonkajšej kanalizácie 2305,32 bez zmluvy 20.2.2024 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01  Senec 35710357 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
029-122/2024 Odborná likvidácia požiarnych hlásičov 3195,52 bez zmluvy 20.2.2024 HUMA-LAB APEKO, s.r.o., Ukrajinská 22/192, 040 18  Košice 31687849 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
030-122/2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie 5160,00 bez zmluvy 20.2.2024 Winks s.r.o., Čajkovského 14, 080 01  Prešov 45243956 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
031-122/2024 Náhradné autosúčiastky 421,38 bez zmluvy 20.2.2024 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
032-122/2024 Úprava projektovej dokumentácie 600,00 bez zmluvy 21.2.2024 Hildebrand s.r.o., Dr. Greša 236/21, 082 21 Veľký Šariš 54897742 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
033-122/2024 Výrub stromov 3436,92 bez zmluvy 21.2.2024 SADEX Green solutions s.r.o., Duklianska19/B, 080 01  Prešov 51129191 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
034-122/2024 Vykonanie geosondy 1714,80 bez zmluvy 22.2.2024 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., námestník riaditeľa
               
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
Apríl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               

Aktualizované 23.02.2024