Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Objednávky za rok 2023 | GKÚ

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2023

Objednávky za rok 2023

Január
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2023 Geodetické práce 747,00 bez zmluvy 9.1.2023 GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava 47826631 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2023 Kontrola a nastavenie prístroja 552,00 bez zmluvy 9.1.2023 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01  Banská Bystrica 47619651 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
003-122/2023 Vstupné na konferenciu 61,20 bez zmluvy 9.1.2023 Czech and Slovak PostgreSQL Users Group, Skalice 12, 256 01  Benešov u Prahy, Česká republika 22825053 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
004-122/2023 Oprava archivačných zariadení 668,40 bez zmluvy 9.1.2023 KASYS s.r.o., Rybničná 38/T, 831 06  Bratislava 35698179 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
005-122/2023 Oprava plynového kotla 480,00 bez zmluvy 23.1.2023 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01  Prešov 31652816 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
006-122/2023 Údržba, nastavenia, testovanie prístrojov 3552,00 bez zmluvy 25.1.2023 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
007-122/2023 e-jedálne kupóny 3426,44 Z202124507_Z 27.1.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
008-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 432,00 6-122-000969/2020 27.1.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
009-122/2023 USB kľúče 513,00 bez zmluvy 30.1.2023 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 135712783 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
010-122/2023 Výroba modulov 461,40 bez zmluvy 30.1.2023 Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01  Senec 43910882 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
011-122/2023 Revízia zdvíhacieho zariadenia 78,00 bez zmluvy 30.1.2023 Ing. Vladimír Huba, Zochova 1106/40, 026 01  Dolný Kubín 35077042 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2023 Revízia a údržba zdvíhacieho zariadenia 490,80 bez zmluvy 30.1.2023 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01  Senec 47883197 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
013-122/2023 Školenie 162,00 bez zmluvy 31.1.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
014-122/2023 Krycia fólia 6,00 bez zmluvy 31.1.2023 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01  Banská Bystrica 47619651 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
015-122/2023 Geodetické práce 1672,00 bez zmluvy 31.1.2023 GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava 47826631 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
016-122/2023 Komponenty k VT 286,15 bez zmluvy 6.2.2023 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
017-122/2023 Revízia elektroinštalácie a rozvádzačov 1420,00 bez zmluvy 8.2.2023 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2023 Oprava nákladného motorového vozidla 2358,00 bez zmluvy 8.2.2023 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31  Divinka 46787534 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
019-122/2023 Vybudovanie piliera 6226,06 bez zmluvy 8.2.2023 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
020-122/2023 Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu 649,00 bez zmluvy 9.2.2023 tremont-servis, s.r.o., Záleská 16, 900 28  Ivanka pri Dunaji 52937518 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
021-122/2023 Preškolenie vodičov 825,00 bez zmluvy 10.2.2023 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5 A, 841 05  Bratislava 17424763 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
022-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 864,00 6-122-000969/2020 14.2.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
023-122/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie 5784,00 bez zmluvy 20.2.2023 STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31609139 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
024-122/2023 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov 102,00 bez zmluvy 20.2.2023 Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Hradné námestiam57/28, 060 01  Kežmarok 35216417 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
025-122/2023 Výmena kompresora 4208,76 bez zmluvy 21.2.2023 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25  Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
026-122/2023 Spisové dosky 1692,00 2-121-0005-2022 22.2.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS
027-122/2023 Projektová dokumentácia pre realizovanie stavby 6990,00 bez zmluvy 23.2.2023 Ing. Dávid Slavkovský, Dr. Greša 1330/44, 082 21  Veľký Šariš 52338037 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
028-122/2023 Elektroinštalačné práce 1062,11 bez zmluvy 24.2.2023 Minerva Elektroinstall s.r.o., Štúrova 11, 949 01  Nitra 51952483 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
029-122/2023 Projektová dokumentácia 480,00 bez zmluvy 24.2.2023 MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 11, 841 01  Bratislava 35937548 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
030-122/2023 e-jedálne kupóny 3598,20 Z202215133_Z 24.2.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
031-122/2023 Samolepiace etikety 412,80 bez zmluvy 27.2.2023 FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07  Bratislava 36319970 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
032-122/2023 Paletový vozík 632,40 bez zmluvy 3.3.2023 Lugero s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04  Bratislava 36837822 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
033-122/2023 Zverejnenie inzercie 118,80 bez zmluvy 3.3.2023 PROFESIA, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09  Bratislava 35800861 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
034-122/2023 Čistenie a monitorovanie kanalizácie 254,76 bez zmluvy 6.3.2023 MP KANAL, s.r.o., Košická 5, 080 01  Prešov 46306056 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
035-122/2023 Riadiace jednotky 3829,68 bez zmluvy 8.3.2023 EMCS s.r.o., Cabaj - Čápor 198, 951 17  Cabaj - Čápor 36556700 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
036-122/2023 Posúdenie investičného zámeru 1200,00 bez zmluvy 9.3.2023 Quick, s.r.o., Hornodvorská 43/1277, 900 25  Chorvátsky Grob 35907436 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
037-122/2023 Repelenty 438,78 bez zmluvy 9.3.2023 VITAR SLOVAKIA, spol. s.r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61  Vrútky 36313190 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
038-122/2023 Servisné zásahy 3753,84 bez zmluvy 9.3.2023 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25  Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
039-122/2023 Softvér - licencie 4300,00 bez zmluvy 9.3.2023 HUMUSOFT, spol. s r.o., Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8, Česká republika 40525872 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
040-122/2023 Softvérová podpora pre softvérové produkty 21000,00 bez zmluvy 13.3.2023 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03  Bratislava 44420641 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
041-122/2023 Autodiagnostické zariadenie 554,00 bez zmluvy 14.3.2023 VK Diag s.r.o., Nálepková 46, 977 01  Brezno 52253261 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
042-122/2023 Výrub dreviny 500,00 bez zmluvy 14.3.2023 Mgr. art. Rastislav Mišík, Vlčkova 1022/23, 811 05 Bratislava 40244865 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
043-122/2023 Kvalifikovaný certifikát pre pečať 144,00 bez zmluvy 15.3.2023 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS
044-122/2023 Revízia hydraulickej ruky 288,00 bez zmluvy 21.3.2023 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01  Senec 47883197 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
045-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 6960,00 6-122-000969/2020 27.3.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
046-122/2023 Čistiace a hygienické potreby 4367,40 2-121-0005-2022 29.3.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
047-122/2023 Odborná prehliadka EPS 997,20 bez zmluvy 29.3.2023 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
048-122/2023 e-jedálne kupóny 3154,42 Z202215133_Z 29.3.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
049-122/2023 Projektové činnosti 9960,00 bez zmluvy 30.3.2023 ATELIER 3M, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01  Bratislava 35890762 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
050-122/2023 Údržbárske práce 9990,00 bez zmluvy 30.3.2023 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 01  Bratislava 35966289 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
051-122/2023 Chladnička 247,24 bez zmluvy 30.3.2023 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Apríl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
052-122/2023 Servis motorového vozidla 706,96 bez zmluvy 12.4.2023 autoteam, s.r.o., Hviezdoslavova 167/1905, 900 31  Stupava 35819464 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
053-122/2023 Služba Alberding 1908,00 bez zmluvy 12.4.2023 Alberding GmbH, Ludwig-Witthof-Strase 14, D-15745 Wildau,Nemecko 811654774 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
054-122/2023 Geodetické príslušenstvo 1745,82 bez zmluvy 17.4.2023 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
055-122/2023 Deratizácia 139,00 bez zmluvy 18.4.2023 Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01  Bratislava 52769054 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
056-122/2023 Výmena poškodených skiel 7140,00 bez zmluvy 19.4.2023 tremont-servis, s.r.o., Záleská 16, 900 28  Ivanka pri Dunaji 52937518 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
057-122/2023 Pneumatiky 1880,00 bez zmluvy 19.4.2023 GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31  Stupava 36711527 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
058-122/2023 Revízia motorgenerátora, bleskozvodu 1550,00 bez zmluvy 20.4.2023 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
059-122/2023 Servis motorového vozidla 2045,44 bez zmluvy 24.4.2023 AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07  Bratislava 17329477 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
060-122/2023 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 25.4.2023 INSEKTA Hygienické služby, s.r.o., Banícka 15, 080 05  Prešov 54314879 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
061-122/2023 Letenky 367,00 bez zmluvy 25.4.2023 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
062-122/2023 e-jedálne kupóny 3664,17 Z202215133_Z 26.4.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
063-122/2023 Odborný mesačník 108,00 bez zmluvy 26.4.2023 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
064-122/2023 Letenky 590,00 bez zmluvy 28.4.2023 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
065-122/2023 Revizia zdvíhacieho zariadenia 108,00 bez zmluvy 3.5.2023 VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31  Vlkanová 36056677 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
066-122/2023 Poklop 326,40 bez zmluvy 9.5.2023 NAL Šachty s.r.o., 17. novembra 409/54, 083 01  Sabinov 46471723 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
067-122/2023 Montáž prepäťových ochrán 433,13 bez zmluvy 10.5.2023 REVISDAT, s.r.o., Brodno, Zábrežná 91, 010 14 Žilina 48338435 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
068-122/2023 Výskumná analýza 8996,40 bez zmluvy 10.5.2023 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 00397687 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
069-122/2023 Oprava dverného zámku 50,00 bez zmluvy 10.5.2023 FENSTER, s.r.o., Klimovské 596/2, 010 01  Žilina - Trnové 46087206 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
070-122/2023 Prístup na portál 358,19 bez zmluvy 11.5.2023 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
071-122/2023 Prístup na portál 204,00 bez zmluvy 15.5.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
072-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 432,00 6-122-000969/2020 15.5.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
073-122/2023 Pozemné mobilné laserové skenovanie 1800,00 bez zmluvy 19.5.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
074-122/2023 Fotogrametrické skenovanie 3840,00 bez zmluvy 19.5.2023 PHOTO - GEO s.r.o., Kuklovská 2306/57, 841 01  Bratislava 50988832 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
075-122/2023 Lidarové skenovanie 5520,00 bez zmluvy 19.5.2023 GEOsys s.r.o., Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava 35849894 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
076-122/2023 Notebook 1479,00 bez zmluvy 22.5.2023 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02  Bratislava 36562939 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
077-122/2023 Revízia tlakových nádob 600,00 bez zmluvy 22.5.2023 ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 05  Bratislava 50453220 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
078-122/2023 Kosenie trávy, mulčovanie 432,00 bez zmluvy 23.5.2023 BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01  Bratislava 47941821 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
               
               
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               

Aktualizované 26.05.2023