Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2023

Objednávky za rok 2023

Január
 
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2023 Geodetické práce 747,00 bez zmluvy 9.1.2023 GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava 47826631 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2023 Kontrola a nastavenie prístroja 552,00 bez zmluvy 9.1.2023 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01  Banská Bystrica 47619651 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
003-122/2023 Vstupné na konferenciu 61,20 bez zmluvy 9.1.2023 Czech and Slovak PostgreSQL Users Group, Skalice 12, 256 01  Benešov u Prahy, Česká republika 22825053 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
004-122/2023 Oprava archivačných zariadení 668,40 bez zmluvy 9.1.2023 KASYS s.r.o., Rybničná 38/T, 831 06  Bratislava 35698179 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
005-122/2023 Oprava plynového kotla 480,00 bez zmluvy 23.1.2023 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01  Prešov 31652816 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
006-122/2023 Údržba, nastavenia, testovanie prístrojov 3552,00 bez zmluvy 25.1.2023 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
007-122/2023 e-jedálne kupóny 3426,44 Z202124507_Z 27.1.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
008-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 432,00 6-122-000969/2020 27.1.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
009-122/2023 USB kľúče 513,00 bez zmluvy 30.1.2023 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 135712783 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
010-122/2023 Výroba modulov 461,40 bez zmluvy 30.1.2023 Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01  Senec 43910882 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
011-122/2023 Revízia zdvíhacieho zariadenia 78,00 bez zmluvy 30.1.2023 Ing. Vladimír Huba, Zochova 1106/40, 026 01  Dolný Kubín 35077042 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2023 Revízia a údržba zdvíhacieho zariadenia 490,80 bez zmluvy 30.1.2023 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01  Senec 47883197 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
013-122/2023 Školenie 162,00 bez zmluvy 31.1.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
014-122/2023 Krycia fólia 6,00 bez zmluvy 31.1.2023 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01  Banská Bystrica 47619651 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
015-122/2023 Geodetické práce 1672,00 bez zmluvy 31.1.2023 GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava 47826631 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
016-122/2023 Komponenty k VT 286,15 bez zmluvy 6.2.2023 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
017-122/2023 Revízia elektroinštalácie a rozvádzačov 1420,00 bez zmluvy 8.2.2023 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2023 Oprava nákladného motorového vozidla 2358,00 bez zmluvy 8.2.2023 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31  Divinka 46787534 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
019-122/2023 Vybudovanie piliera 6226,06 bez zmluvy 8.2.2023 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
020-122/2023 Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu 649,00 bez zmluvy 9.2.2023 tremont-servis, s.r.o., Záleská 16, 900 28  Ivanka pri Dunaji 52937518 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
021-122/2023 Preškolenie vodičov 825,00 bez zmluvy 10.2.2023 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5 A, 841 05  Bratislava 17424763 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
022-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 864,00 6-122-000969/2020 14.2.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
023-122/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie 5784,00 bez zmluvy 20.2.2023 STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31609139 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
024-122/2023 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov 102,00 bez zmluvy 20.2.2023 Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Hradné námestiam57/28, 060 01  Kežmarok 35216417 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
025-122/2023 Výmena kompresora 4208,76 bez zmluvy 21.2.2023 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25  Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
026-122/2023 Spisové dosky 1692,00 2-121-0005-2022 22.2.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS
027-122/2023 Projektová dokumentácia pre realizovanie stavby 6990,00 bez zmluvy 23.2.2023 Ing. Dávid Slavkovský, Dr. Greša 1330/44, 082 21  Veľký Šariš 52338037 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
028-122/2023 Elektroinštalačné práce 1062,11 bez zmluvy 24.2.2023 Minerva Elektroinstall s.r.o., Štúrova 11, 949 01  Nitra 51952483 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
029-122/2023 Projektová dokumentácia 960,00 bez zmluvy 24.2.2023 MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 11, 841 01  Bratislava 35937548 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
030-122/2023 e-jedálne kupóny 3598,20 Z202215133_Z 24.2.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
031-122/2023 Samolepiace etikety 412,80 bez zmluvy 27.2.2023 FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07  Bratislava 36319970 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
032-122/2023 Paletový vozík 632,40 bez zmluvy 3.3.2023 Lugero s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04  Bratislava 36837822 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
033-122/2023 Zverejnenie inzercie 118,80 bez zmluvy 3.3.2023 PROFESIA, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09  Bratislava 35800861 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
034-122/2023 Čistenie a monitorovanie kanalizácie 254,76 bez zmluvy 6.3.2023 MP KANAL, s.r.o., Košická 5, 080 01  Prešov 46306056 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
035-122/2023 Riadiace jednotky 3829,68 bez zmluvy 8.3.2023 EMCS s.r.o., Cabaj - Čápor 198, 951 17  Cabaj - Čápor 36556700 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
036-122/2023 Posúdenie investičného zámeru 1200,00 bez zmluvy 9.3.2023 Quick, s.r.o., Hornodvorská 43/1277, 900 25  Chorvátsky Grob 35907436 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
037-122/2023 Repelenty 438,78 bez zmluvy 9.3.2023 VITAR SLOVAKIA, spol. s.r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61  Vrútky 36313190 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
038-122/2023 Servisné zásahy 3753,84 bez zmluvy 9.3.2023 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25  Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
039-122/2023 Softvér - licencie 4300,00 bez zmluvy 9.3.2023 HUMUSOFT, spol. s r.o., Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8, Česká republika 40525872 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
040-122/2023 Softvérová podpora pre softvérové produkty 21000,00 bez zmluvy 13.3.2023 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03  Bratislava 44420641 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
041-122/2023 Autodiagnostické zariadenie 554,00 bez zmluvy 14.3.2023 VK Diag s.r.o., Nálepková 46, 977 01  Brezno 52253261 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
042-122/2023 Výrub dreviny 500,00 bez zmluvy 14.3.2023 Mgr. art. Rastislav Mišík, Vlčkova 1022/23, 811 05 Bratislava 40244865 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
043-122/2023 Kvalifikovaný certifikát pre pečať 144,00 bez zmluvy 15.3.2023 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS
044-122/2023 Revízia hydraulickej ruky 288,00 bez zmluvy 21.3.2023 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01  Senec 47883197 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
045-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 6960,00 6-122-000969/2020 27.3.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
046-122/2023 Čistiace a hygienické potreby 4367,40 2-121-0005-2022 29.3.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
047-122/2023 Odborná prehliadka EPS 997,20 bez zmluvy 29.3.2023 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
048-122/2023 e-jedálne kupóny 3154,42 Z202215133_Z 29.3.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
049-122/2023 Projektové činnosti 9960,00 bez zmluvy 30.3.2023 ATELIER 3M, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01  Bratislava 35890762 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
050-122/2023 Údržbárske práce 9990,00 bez zmluvy 30.3.2023 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 01  Bratislava 35966289 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
051-122/2023 Chladnička 247,24 bez zmluvy 30.3.2023 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Apríl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
052-122/2023 Servis motorového vozidla 706,96 bez zmluvy 12.4.2023 autoteam, s.r.o., Hviezdoslavova 167/1905, 900 31  Stupava 35819464 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
053-122/2023 Služba Alberding 1908,00 bez zmluvy 12.4.2023 Alberding GmbH, Ludwig-Witthof-Strase 14, D-15745 Wildau,Nemecko 811654774 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
054-122/2023 Geodetické príslušenstvo 1745,82 bez zmluvy 17.4.2023 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
055-122/2023 Deratizácia 139,00 bez zmluvy 18.4.2023 Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01  Bratislava 52769054 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
056-122/2023 Výmena poškodených skiel 7140,00 bez zmluvy 19.4.2023 tremont-servis, s.r.o., Záleská 16, 900 28  Ivanka pri Dunaji 52937518 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
057-122/2023 Pneumatiky 1880,00 bez zmluvy 19.4.2023 GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31  Stupava 36711527 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
058-122/2023 Revízia motorgenerátora, bleskozvodu 1550,00 bez zmluvy 20.4.2023 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
059-122/2023 Servis motorového vozidla 2045,44 bez zmluvy 24.4.2023 AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07  Bratislava 17329477 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
060-122/2023 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 25.4.2023 INSEKTA Hygienické služby, s.r.o., Banícka 15, 080 05  Prešov 54314879 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
061-122/2023 Letenky 367,00 bez zmluvy 25.4.2023 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
062-122/2023 e-jedálne kupóny 3664,17 Z202215133_Z 26.4.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
063-122/2023 Odborný mesačník 108,00 bez zmluvy 26.4.2023 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
064-122/2023 Letenky 590,00 bez zmluvy 28.4.2023 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
065-122/2023 Revizia zdvíhacieho zariadenia 108,00 bez zmluvy 3.5.2023 VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31  Vlkanová 36056677 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
066-122/2023 Poklop 326,40 bez zmluvy 9.5.2023 NAL Šachty s.r.o., 17. novembra 409/54, 083 01  Sabinov 46471723 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
067-122/2023 Montáž prepäťových ochrán 433,13 bez zmluvy 10.5.2023 REVISDAT, s.r.o., Brodno, Zábrežná 91, 010 14 Žilina 48338435 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
068-122/2023 Výskumná analýza 8996,40 bez zmluvy 10.5.2023 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 00397687 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
069-122/2023 Oprava dverného zámku 50,00 bez zmluvy 10.5.2023 FENSTER, s.r.o., Klimovské 596/2, 010 01  Žilina - Trnové 46087206 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
070-122/2023 Prístup na portál 358,19 bez zmluvy 11.5.2023 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
071-122/2023 Prístup na portál 204,00 bez zmluvy 15.5.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
072-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 432,00 6-122-000969/2020 15.5.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
073-122/2023 Pozemné mobilné laserové skenovanie 1800,00 bez zmluvy 19.5.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
074-122/2023 Fotogrametrické skenovanie 3840,00 bez zmluvy 19.5.2023 PHOTO - GEO s.r.o., Kuklovská 2306/57, 841 01  Bratislava 50988832 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
075-122/2023 Lidarové skenovanie 5520,00 bez zmluvy 19.5.2023 GEOsys s.r.o., Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava 35849894 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
076-122/2023 Notebook 1479,00 bez zmluvy 22.5.2023 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02  Bratislava 36562939 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
077-122/2023 Revízia tlakových nádob 600,00 bez zmluvy 22.5.2023 ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 05  Bratislava 50453220 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
078-122/2023 Kosenie trávy, mulčovanie 432,00 bez zmluvy 23.5.2023 BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01  Bratislava 47941821 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
079-122/2023 Údržba zelenej strechy 1251,00 bez zmluvy 26.5.2023 Falcon Intl. s.r.o., Panónska cesta 9, 851 04  Bratislava 47213531 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
080-122/2023 e-jedálne kupóny 3130,43 Z202215133_Z 29.5.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
081-122/2023 Oprava zariadenia EPS 362,40 bez zmluvy 30.5.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
082-122/2023 e-jedálne kupóny 89,95 Z202215133_Z 6.6.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
083-122/2023 Náradie 2049,55 bez zmluvy 7.6.2023 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, 940 02  Nové Zámky 46946918 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
084-122/2023 Krovinorez, spotrebný materiál 493,75 bez zmluvy 8.6.2023 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04  Bratislava 35838949 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
085-122/2023 Rozšírenie softvéru GNSS roveru + držiak 960,00 bez zmluvy 8.6.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
086-122/2023 Letenka, ubytovanie 3716,00 bez zmluvy 8.6.2023 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Ľuboslav Mnichalík, riaditeľ
087-122/2023 Profylaktická prehliadka motorgenerátora 1398,00 bez zmluvy 8.6.2023 Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, 011 06  Žilina 44999631 Ing. Ľuboslav Mnichalík, riaditeľ
088-122/2023 Vypracovanie energetického auditu 1440,00 bez zmluvy 12.6.2023 Winks s.r.o., Čajkovského 14, 080 01  Prešov 45243956 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
089-122/2023 Údržba hraničných kameňov v horskom a vysokohorskom úseku 7350,00 bez zmluvy 12.6.2023 T GRAND, s.r.o., Kafendova 4, 831 06  Bratislava 36709069 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
090-122/2023 Oprava potrubia 497,67 bez zmluvy 12.6.2023 77-Reileta s. r. o., Pri starom letisku 1, 831 07  Bratislava 46293281 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
091-122/2023 Farba, materiál 1895,04 bez zmluvy 14.6.2023 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05  Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
092-122/2023 Dopravný kužeľ, klip rám 130,80 bez zmluvy 15.6.2023 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
093-122/2023 Hliníkový stan, stena, kolíky 640,00 bez zmluvy 15.6.2023 Hana Szabová, Lermontova 911/3, 811 05 Bratislava 50195000 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
094-122/2023 Náradie, spotrebný materiál 1064,21 bez zmluvy 19.6.2023 HQ Tools, spol. s r.o., Hviezdoslavova 41, 900 31  Stupava 36833622 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
095-122/2023 Oprava motorového vozidla 621,00 bez zmluvy 19.6.2023 ÁVIA DIÓŠI s.r.o., SNP 303/30, 936 01  Šahy 46423451 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
096-122/2023 Výroba podzemných značiek 960,00 bez zmluvy 19.6.2023 Alfréd Juríček - KAMENÁR, I. Krasku 803/55, 963 01  Krupina 14207532 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
097-122/2023 Merače spotreby elektrickej energie 1618,79 bez zmluvy 20.6.2023 hascon s.r.o., Bottova 10, 900 25 Chorvatsky grob 46751424 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
098-122/2023 Upgrade firmware, servis prístroja 2238,00 bez zmluvy 21.6.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
099-122/2023 Kávovar 470,69 bez zmluvy 21.6.2023 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
100-122/2023 Redukcia na kábel 109,99 bez zmluvy 21.6.2023 REVISDAT, s.r.o., Brodno, Zábrežná 91, 010 14 Žilina 48338435 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
101-122/2023 Komplexné zastrešenie zadávania zákazky v súlade so zákonom o VO 8400,00 bez zmluvy 22.6.2023 ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 12571/50C, 831 02  Bratislava 45001154 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
102-122/2023 Odborný mesačník 96,00 bez zmluvy 22.6.2023 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
103-122/2023 Odborný mesačník 105,00 bez zmluvy 22.6.2023 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
104-122/2023 Pohovka 548,00 bez zmluvy 29.6.2023 Wilsondo s.r.o., Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná 47429151 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
105-122/2023 e-jedálne kupóny 3267,37 Z202215133_Z 29.6.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
106-122/2023 Sadovnícke úpravy 11970,60 bez zmluvy 29.6.2023 Falcon Intl. s.r.o., Panónska cesta 9, 851 04  Bratislava 47213531 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
107-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 432,00 6-122-000969/2020 29.6.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
108-122/2023 Aku kompresor 212,39 bez zmluvy 11.7.2023 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, 940 02  Nové Zámky 46946918 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
109-122/2023 Kreslo 198,00 bez zmluvy 12.7.2023 DECODOM, spol. s r.o., Pilská 7, 955 13  Topoľčany 36305073 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
110-122/2023 Informačná tabuľa 41,17 bez zmluvy 13.7.2023 Plotbase s.r.o., Pečnianska ulica 5, 851 01  Bratislava 45674515 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
111-122/2023 Batéria do prístroja 408,00 bez zmluvy 13.7.2023 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01  Banská Bystrica 47619651 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
112-122/2023 Revízia komína 130,00 bez zmluvy 14.7.2023 KMEKOM s.r.o., Nová Ľubovňa 27, 065 11 Nová Ľubovňa 46742557 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
113-122/2023 Predlžovací kábel 472,60 bez zmluvy 17.7.2023 ELEKTROSPED, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01  Senec 35765038 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
114-122/2023 Závesy na dvíhanie bremien 1970,40 bez zmluvy 17.7.2023 a-max zmt, s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06  Bratislava 52108210 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
115-122/2023 Odkúpenie rackov 636,88 bez zmluvy 19.7.2023 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava 35954612 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
116-122/2023 Hygienický materiál 5937,60 2-121-0005-2022 19.7.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
117-122/2023 TV monitoring zvodov 276,00 bez zmluvy 19.7.2023 Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06  Bratislava 50597663 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
118-122/2023 Dopracovanie Investičného zámeru 30000,00 bez zmluvy 20.7.2023 ATELIER 3M, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01  Bratislava 35890762 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
119-122/2023 Revízia elektrických spotrebičov, náradia, elektroinštalácie, bleskozvodu 4725,00 bez zmluvy 25.7.2023 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
120-122/2023 Výmena poškodených skiel 2856,00 bez zmluvy 25.7.2023 Marián Treplán-tremont, Záleská 950/16, 900 28  Ivanka pri Dunaji 40253384 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
121-122/2023 Kontrola, oprava hasiacich prístrojov a hydrantov 990,00 bez zmluvy 25.7.2023 Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNO 448/201, 935 41  Tekovské Lužany 34691260 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
122-122/2023 e-jedálne kupóny 3743,13 Z202215133_Z 27.7.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
123-122/2023 Rozvádzače, police, montážne sady 2897,73 bez zmluvy 31.7.2023 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
               
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
124-122/2023 Geodetický materiál 384,00 bez zmluvy 1.8.2023 3gon Slovakia, s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 52367339 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
125-122/2023 Auto čistiace prostriedky 772,26 bez zmluvy 1.8.2023 Ladislav Eder, Ulica revolučná 114/23, 984 01  Lučenec 50820338 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
126-122/2023 Preskúšanie z úrovne jazyka 32,00 bez zmluvy 7.8.2023 Mgr. Veronika Tabaková, Saleziánska 2618/1, 010 01  Žilina 43329365 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
127-122/2023 Preskúšanie z úrovne jazyka 48,00 bez zmluvy 7.8.2023 Ruth Esther Zorvan, Krokusová 14200/4, 821 07  Bratislava 47209615 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
128-122/2023 Označenie budovy polepmi 3337,20 bez zmluvy 15.8.2023 AXIMA plus, s.r.o., Školská 36, 900 45 Malinovo 54439221 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
129-122/2023 Inžinierske služby 9600,00 bez zmluvy 15.8.2023 Quick, s.r.o., Hornodvorská 43/1277, 900 25  Chorvátsky Grob 35907436 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
130-122/2023 Elektroinštalačné práce 901,41 bez zmluvy 15.8.2023 ELWORK, s.r.o., Kollárova 53, 036 01  Martin 52317374 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
131-122/2023 Finančný spravodajca 26,40 bez zmluvy 15.8.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
132-122/2023 Betónové kocky 360,00 bez zmluvy 16.8.2023 BAGIN 2 s.r.o., Olbrachtova 5, 831 04  Bratislava 48134287 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
133-122/2023 Kosenie trávy, mulčovanie 432,00 bez zmluvy 17.8.2023 BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01  Bratislava 47941821 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
134-122/2023 Výroba štítkov 7141,18 bez zmluvy 17.8.2023 KODYS SLOVENSKO, s r.o., Sliačska 2, 831 02  Bratislava 31387454 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
135-122/2023 Reprezentačný papier 107,50 bez zmluvy 17.8.2023 PETRUS PAPIER s.r.o., Podhorie 278, 906 11 Prietrž 45299722 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
136-122/2023 Oprava motorového vozidla 1288,88 bez zmluvy 21.8.2023 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
137-122/2023 Oprava a údražba posuvných brán 578,00 bez zmluvy 22.8.2023 Tibor Mikóczi, Maslovce 645, 930 39  Čenkovce 41894685 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
138-122/2023 e-jedálne kupóny 3274,36 Z202215133_Z 23.8.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
139-122/2023 Manipulačné kliešte 748,80 bez zmluvy 24.8.2023 ProfiTech CZ, s.r.o., Dr. Janského 710, 537 01  Chrudim, Česká republika 27479145 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
140-122/2023 Vyklápací kontajner 1330,80 bez zmluvy 24.8.2023 REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 35890941 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
141-122/2023 Kancelárske potreby 4048,83 2-121-0005-2023 24.8.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
142-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 1296,00 6-122-000969/2020 24.8.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
143-122/2023 Sanácia dažďových zvodov 9720,00 bez zmluvy 25.8.2023 GAMAX stav s.r.o., Dopravná 1426/41, 831 06 Bratislava 53010787 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
               
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
144-122/2023 Presťahovanie motorgenerátora 1980,00 bez zmluvy 14.9.2023 ELTECO TECHNOLOGY s.r.o., Rosinská cesta 15, 010 08  Žilina 47238909 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
145-122/2023 Softvérová poodpora 7272,00 bez zmluvy 14.9.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
146-122/2023 Odborná prehliadka plynových zariadení 793,20 bez zmluvy 14.9.2023 Plynospol s.r.o., Budovateľská 48/8301, 080 01  Prešov 31652816 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
147-122/2023 Diaľková monitorovanie a ovládanie MaR OST 6759,77 bez zmluvy 14.9.2023 REGULATERM spol. s r.o., Landauova 1, 841 10  Bratislava 35694858 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
148-122/2023 Nálepky na mieru 77,52 bez zmluvy 14.9.2023 FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01  Martin 44311061 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
149-122/2023 Čistenie kanalizačného potrubia 517,44 bez zmluvy 18.9.2023 Pavol Nagy - Krtkovanie, Lipová 1139/95, 900 33 Marianka 55119077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
150-122/2023 Reprezentačné predmety 3272,40 bez zmluvy 19.9.2023 REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07  Bratislava 35810122 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
151-122/2023 Hygienický materiál 2825,16 2-121-0005-2022 21.9.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
152-122/2023 Letenky 1054,00 bez zmluvy 25.9.2023 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
153-122/2023 Revizia plynových zariadení 390,00 bez zmluvy 26.9.2023 Gabriel Gallo - Majuka, Budatínska 21, 851 05 Bratislava 11801034 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
154-122/2023 Kontrola, čistenie komínov 140,00 bez zmluvy 26.9.2023 Jozef Róža, Veľká Mača, 925 32  Veľká Mača 30375312 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
155-122/2023 e-jedálne kupóny 3274,36 Z202215133_Z 26.9.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
156-122/2023 Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 151,73 bez zmluvy 28.9.2023 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
157-122/2023 Akumulátor, kefa 1097,12 bez zmluvy 28.9.2023 A - Z STROJ s.r.o., Trenčianska 66, 821 09  Bratislava 31327397 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
158-122/2023 Vypracovanie znaleckého posudku 590,00 bez zmluvy 29.9.2023 Ing. Jarmila Kaššová, Slov. národ. Povstania 452, 962 33 Budča 40241041 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
159-122/2023 Oprava okna 50,00 bez zmluvy 2.10.2023 Marián Treplán-tremont, Záleská 950/16, 900 28  Ivanka pri Dunaji 40253384 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
160-122/2023 Demontáž EPS 1359,60 bez zmluvy 2.10.2023 STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31609139 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
161-122/2023 Deratizácia 139,00 bez zmluvy 4.10.2023 Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01  Bratislava 52769054 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
162-122/2023 Zhotovenie tabúľ 67,21 bez zmluvy 9.10.2023 TYPOCON spol. s.,r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
163-122/2023 Stolička 88,90 bez zmluvy 9.10.2023 iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda 45853461 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
164-122/2023 Kancelársky nábytok 442,00 bez zmluvy 9.10.2023 KONDELA s.r.o., Vojtaššáková 893, 027 44 Tvrdošín 36409154 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
165-122/2023 Sušič stien 975,91 bez zmluvy 10.10.2023 Kamody Slovensko s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 47608544 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
166-122/2023 Tlač brožúry 154,31 bez zmluvy 11.10.2023 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
167-122/2023 Rozvádzač 1800,00 bez zmluvy 11.10.2023 Profitexsk.com s.r.o., Potvorice 78, 916 25  Potvorice 36313157 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
168-122/2023 Koberec, podložka pod stoličku 623,19 bez zmluvy 12.10.2023 INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01  Košice 36190381 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
169-122/2023 Deratizácia 120,00 bez zmluvy 12.10.2023 Igor Puškáš Deratox bio, Allendeho 3708/69, 059 51  Poprad 47397403 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
170-122/2023 Batéria pre prijímač 258,00 bez zmluvy 13.10.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
171-122/2023 Predĺženie podpory softvéru 942,00 bez zmluvy 13.10.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
172-122/2023 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 16.10.2023 INSEKTA Hygienické služby, s.r.o., Banícka 15, 080 05  Prešov 54614879 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
173-122/2023 Výroba bannerov 193,07 bez zmluvy 16.10.2023 Plotbase s.r.o., Pečnianska ulica 5, 851 01  Bratislava 45674515 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
174-122/2023 Letenka 630,40 bez zmluvy 18.10.2023 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
175-122/2023 Pracovná obuv 139,90 bez zmluvy 18.10.2023 OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19, 085 01  Bardejov 36458503 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
176-122/2023 Prací gél 956,92 bez zmluvy 19.10.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
177-122/2023 Vypracovanie prevádzkého predpisu 360,00 bez zmluvy 25.10.2023 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
178-122/2023 Kalendáre, potlač 1195,38 bez zmluvy 25.10.2023 VISION, s.r.o., Ožvoldíkova 11, 841 02  Bratislava 25828714 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
179-122/2023 Fľaša sodastream 56,97 bez zmluvy 25.10.2023 NAY a.s., Tuhovská 15, 831 02  Bratislava 35739487 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
180-122/2023 e-jedálne kupóny 3323,34 Z202215133_Z 26.10.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
181-122/2023 Bezpilotný letecký systém 11883,60 bez zmluvy 27.10.2023 3gon Slovakia, s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 52367339 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
182-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 432,00 6-122-000969/2020 27.10.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
183-122/2023 Prenájom softvéru 4800,00 bez zmluvy 31.10.2023 3gon Slovakia, s.r.o., Klincová 35, 821 08  Bratislava 52367339 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
184-122/2023 Školenie 8112,00 bez zmluvy 31.10.2023 ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Blagoevova 9, 851 04  Bratislava 31354882 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
185-122/2023 Dodávka a montáž vonkajších žalúzií 2376,61 bez zmluvy 31.10.2023 OKNO servis s.r.o., Zvolenská cesta 5037, 984 01 Lučenec 52351998 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
186-122/2023 Letenky 406,00 bez zmluvy 22.11.2023 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
187-122/2023 Prístup na portál 48,00 bez zmluvy 2.11.2023 Global Procurement s.r.o., Koprivnická 3401/F, 841 01  Bratislava 43955134 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
188-122/2023 Školenie 2352,00 bez zmluvy 7.11.2023 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
189-122/2023 Vykonanie sondáže 325,20 bez zmluvy 8.11.2023 San-Injekt s.r.o., Hraničná 16, 821 05  Bratislava 46588523 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
190-122/2023 Diagnostika závady 73,50 bez zmluvy 8.11.2023 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04  Bratislava 31319459 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
191-122/2023 Kovové kancelárske skrine 1544,40 bez zmluvy 8.11.2023 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 36268518 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
192-122/2023 Tepovanie kobercov 129,60 bez zmluvy 8.11.2023 Clean Service PERLA s.r.o., Breznička 312, 985 02  Braznička 54351677 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
193-122/2023 Aplikačný program pre prístroj 576,00 bez zmluvy 9.11.2023 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
194-122/2023 Tonery a náplne 11929,20 bez zmluvy 10.11.2023 JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01  Bratislava 31344194 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
195-122/2023 Zabezpečenie občerstvenia, nápojov 1530,00 bez zmluvy 14.11.2023 František Packa VINOP, Pezinská 63, 902 01  Vinosady 35082984 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
196-122/2023 Pracovné odevy 4108,56 bez zmluvy 14.11.2023 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT, Kvačalová 1150/6, 010 04  Žilina 10951920 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
197-122/2023 Zazimovanie závlahového systému 224,40 bez zmluvy 14.11.2023 JUPA vision s.r.o., Kysucká 12, 81104  Bratislava 35732377 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
198-122/2023 Autosúčiastky 718,66 bez zmluvy 15.11.2023 LKQ SK s.r.o., Sstará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
199-122/2023 Ochranné pomôcky 583,20 bez zmluvy 20.11.2023 ARLAM s.r.o., Brnianska 420/2A, 911 05  Trenčín 36329371 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS
200-122/2023 Mobilné telefóny 11563,90 bez zmluvy 21.11.2023 NAY a.s., Tuhovská 15, 831 02  Bratislava 35739487 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
201-122/2023 Filtre pre motorové vozidlá 3204,30 bez zmluvy 21.11.2023 GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31  Stupava 36711527 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
202-122/2023 Lekárničky 165,60 bez zmluvy 21.11.2023 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
203-122/2023 Kovové kancelárske skrine 4633,20 bez zmluvy 23.11.2023 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 36268519 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
204-122/2023 e-jedálne kupóny 2959,52 Z202215133_Z 26.11.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
205-122/2023 Zebezpečenie občerstvenia 1248,60 bez zmluvy 29.11.2023 Arpád Bognár Mäso údeniny, Eliašovce 284, 930 38  Nový Život 14149109 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
206-122/2023 Farba, materiál 1652,32 bez zmluvy 30.11.2023 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05  Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
207-122/2023 Technická pomoc pri likvidácii EPS 360,00 bez zmluvy 30.11.2023 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
208-122/2023 Oprava motorového vozidla 1779,50 bez zmluvy 30.11.2023 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04  Bratislava 31319459 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
209-122/2023 Autosúčiastky 939,32 bez zmluvy 30.11.2023 LKQ SK s.r.o., Sstará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
210-122/2023 Motorový olej 1569,04 bez zmluvy 30.11.2023 LKQ SK s.r.o., Sstará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
211-122/2023 Posteľná bielizeň 1418,40 bez zmluvy 30.11.2023 QUILTEX a.s., Garbiarska 678, 031 01  Liptovský Mikuláš 36386448 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
212-122/2023 Odborná prehliadka plynových zariadení 644,40 bez zmluvy 4.12.2023 Patrik Malatin, Sládkovičova 453, 059 16 Hranovnica 44869002 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
213-122/2023 Pneumatiky 4270,40 bez zmluvy 5.12.2023 GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31  Stupava 36711527 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
214-122/2023 Náradie 1679,55 bez zmluvy 5.12.2023 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, 940 02  Nové Zámky 46946918 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
215-122/2023 Zapojenie umývačiek riadu 360,00 bez zmluvy 6.12.2023 Michal Varga, Planckova 1209/1, 851 01  Bratislava 40505693 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
216-122/2023 Jednorázový riad 77,22 bez zmluvy 6.12.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
217-122/2023 Plotrový papier 2037,60 bez zmluvy 6.12.2023 Grex SK, s.r.o., Pri smaltovni 3603/4, 851 01  Bratislava 44015682 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
218-122/2023 Nivelačná značka 149,04 bez zmluvy 6.12.2023 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
219-122/2023 Odvoz kalu a zaolejovanej vody 890,00 bez zmluvy 8.12.2023 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
220-122/2023 Generálne upratovanie priestorov 700,00 bez zmluvy 8.12.2023 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA, Braznička 312, 985 02  Breznička 43199526 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
221-122/2023 Kalendáre, diáre 879,00 2-121-0064-2023 8.12.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
222-122/2023 Bezpečnostné piktogramy 149,76 bez zmluvy 8.12.2023 BM CREATIVE MEDIA s.r.o., Červený Kameň 291, 018 56  Červený Kameň 52515516 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
223-122/2023 Predĺženie podpory, materiál 7164,00 bez zmluvy 13.12.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
224-122/2023 Hasiace prístroje 1924,80 bez zmluvy 13.12.2023 Radovan Malec - EMERHAS, Újazd 23, 913 31  Skalka nad Váhom 50811525 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
225-122/2023 Dielenský spotrebný materiál 824,33 bez zmluvy 14.12.2023 HQ Tools, spol. s r.o., Hviezdoslavova 41, 900 31  Stupava 36833622 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
226-122/2023 Vysávače, materiál 969,41 bez zmluvy 14.12.2023 Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavaská 31, 949 01  Nitra 43967663 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
227-122/2023 Pneumatiky 2336,00 bez zmluvy 14.12.2023 GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31  Stupava 36711527 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
228-122/2023 Kávovar 472,67 bez zmluvy 15.12.2023 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
229-122/2023 Revízia elektroriadiaceho systému MaR OST 300,00 bez zmluvy 15.12.2023 REGULATERM spol. s r.o., Landauova 1, 841 10  Bratislava 35694858 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
230-122/2023 Dezinsekcia 896,00 bez zmluvy 19.12.2023 DERATIZÉRI Bratislava s.r.o., Kríková 14046/1, 821 07  Bratislava 55759955 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
231-122/2023 Náhradné autosúčiastky 610,36 bez zmluvy 19.12.2023 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
232-122/2023 Náhradné autosúčiastky 424,28 bez zmluvy 19.12.2023 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
233-122/2023 e-jedálne kupóny 3379,31 Z202215133_Z 19.12.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
234-122/2023 Zdvíhacie autozariadenia 865,14 bez zmluvy 19.12.2023 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
235-122/2023 Diaľničné známky 1620,00 bez zmluvy 20.12.2023 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 35919001 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
               

Aktualizované 21.12.2023