Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2023

Objednávky za rok 2023

Január
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2023 Geodetické práce 747,00 bez zmluvy 9.1.2023 GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava 47826631 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2023 Kontrola a nastavenie prístroja 552,00 bez zmluvy 9.1.2023 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01  Banská Bystrica 47619651 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
003-122/2023 Vstupné na konferenciu 61,20 bez zmluvy 9.1.2023 Czech and Slovak PostgreSQL Users Group, Skalice 12, 256 01  Benešov u Prahy, Česká republika 22825053 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
004-122/2023 Oprava archivačných zariadení 668,40 bez zmluvy 9.1.2023 KASYS s.r.o., Rybničná 38/T, 831 06  Bratislava 35698179 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
005-122/2023 Oprava plynového kotla 480,00 bez zmluvy 23.1.2023 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01  Prešov 31652816 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
006-122/2023 Údržba, nastavenia, testovanie prístrojov 3552,00 bez zmluvy 25.1.2023 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
007-122/2023 e-jedálne kupóny 3426,44 Z202124507_Z 27.1.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
008-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 432,00 6-122-000969/2020 27.1.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
009-122/2023 USB kľúče 513,00 bez zmluvy 30.1.2023 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 135712783 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
010-122/2023 Výroba modulov 461,40 bez zmluvy 30.1.2023 Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01  Senec 43910882 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
011-122/2023 Revízia zdvíhacieho zariadenia 78,00 bez zmluvy 30.1.2023 Ing. Vladimír Huba, Zochova 1106/40, 026 01  Dolný Kubín 35077042 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2023 Revízia a údržba zdvíhacieho zariadenia 490,80 bez zmluvy 30.1.2023 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01  Senec 47883197 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
013-122/2023 Školenie 162,00 bez zmluvy 31.1.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
014-122/2023 Krycia fólia 6,00 bez zmluvy 31.1.2023 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01  Banská Bystrica 47619651 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
015-122/2023 Geodetické práce 1672,00 bez zmluvy 31.1.2023 GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava 47826631 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
016-122/2023 Komponenty k VT 286,15 bez zmluvy 6.2.2023 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
017-122/2023 Revízia elektroinštalácie a rozvádzačov 1420,00 bez zmluvy 8.2.2023 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2023 Oprava nákladného motorového vozidla 2358,00 bez zmluvy 8.2.2023 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31  Divinka 46787534 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
019-122/2023 Vybudovanie piliera 6226,06 bez zmluvy 8.2.2023 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
020-122/2023 Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu 649,00 bez zmluvy 9.2.2023 tremont-servis, s.r.o., Záleská 16, 900 28  Ivanka pri Dunaji 52937518 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
021-122/2023 Preškolenie vodičov 825,00 bez zmluvy 10.2.2023 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5 A, 841 05  Bratislava 17424763 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
022-122/2023 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 432,00 6-122-000969/2020 14.2.2023 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
023-122/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie 5784,00 bez zmluvy 20.2.2023 STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31609139 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
024-122/2023 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov 102,00 bez zmluvy 20.2.2023 Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Hradné námestiam57/28, 060 01  Kežmarok 35216417 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
025-122/2023 Výmena kompresora 4208,76 bez zmluvy 21.2.2023 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25  Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
026-122/2023 Spisové dosky 1692,00 2-121-0005-2022 22.2.2023 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS
027-122/2023 Projektová dokumentácia pre realizovanie stavby 6990,00 bez zmluvy 23.2.2023 Hildebrand s.r.o., Dr. Greša 236/21, 082 21  Veľký Šariš 54897742 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
028-122/2023 Elektroinštalačné práce 1062,11 bez zmluvy 24.2.2023 Minerva Elektroinstall s.r.o., Štúrova 11, 949 01  Nitra 51952483 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
029-122/2023 Projektová dokumentácia 480,00 bez zmluvy 24.2.2023 MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 11, 841 01  Bratislava 35937548 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
030-122/2023 e-jedálne kupóny 3598,20 Z202215133_Z 24.2.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
031-122/2023 Samolepiace etikety 412,80 bez zmluvy 27.2.2023 FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07  Bratislava 36319970 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
032-122/2023 Paletový vozík 632,40 bez zmluvy 3.3.2023 Lugero s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04  Bratislava 36837822 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
033-122/2023 Zverejnenie inzercie 118,80 bez zmluvy 3.3.2023 PROFESIA, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09  Bratislava 35800861 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
034-122/2023 Čistenie a monitorovanie kanalizácie 254,76 bez zmluvy 6.3.2023 MP KANAL, s.r.o., Košická 5, 080 01  Prešov 46306056 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
035-122/2023 Riadiace jednotky 3829,68 bez zmluvy 8.3.2023 EMCS s.r.o., Cabaj - Čápor 198, 951 17  Cabaj - Čápor 36556700 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
036-122/2023 Posúdenie investičného zámeru 1200,00 bez zmluvy 9.3.2023 Quick, s.r.o., Hornodvorská 43/1277, 900 25  Chorvátsky Grob 35907436 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
037-122/2023 Repelenty 438,78 bez zmluvy 9.3.2023 VITAR SLOVAKIA, spol. s.r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61  Vrútky 36313190 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
038-122/2023 Servisné zásahy 3753,84 bez zmluvy 9.3.2023 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25  Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
039-122/2023 Softvér - licencie 4300,00 bez zmluvy 9.3.2023 HUMUSOFT, spol. s r.o., Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8, Česká republika 40525872 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
040-122/2023 Softvérová podpora pre softvérové produkty 21000,00 bez zmluvy 13.3.2023 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03  Bratislava 44420641 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
041-122/2023 Autodiagnostické zariadenie 554,00 bez zmluvy 14.3.2023 VK Diag s.r.o., Nálepková 46, 977 01  Brezno 52253261 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
042-122/2023 Výrub dreviny 500,00 bez zmluvy 14.3.2023 Mgr. art. Rastislav Mišík, Vlčkova 1022/23, 811 05 Bratislava 45376603 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
043-122/2023 Kvalifikovaný certifikát pre pečať 144,00 bez zmluvy 15.3.2023 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS
044-122/2023 Revízia hydraulickej ruky 288,00 bez zmluvy 21.3.2023 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01  Senec 47883197 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Apríl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
               
               
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               

Aktualizované 27.03.2023