Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2018   5. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky

5. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky

ÚGKK SR pravidelne vyhodnocuje pomocou špeciálne vyvinutej aplikácie funkčnosť zadefinovanej technológie spravovania SGI KN, ktorá umožňuje sledovať podrobný vývoj digitalizácie a aktualizácie súborov VKM, VMUO a SPM s najvyššou možnou rozlišovacou úrovňou podrobnosti (podrobný lomový bod a jeho kód kvality). Touto aplikáciou ÚGKK SR sleduje pohyby (nárast) v počte podrobných bodov hraníc pozemkov, ktoré sú odmerané a evidované vo VKM s vyhovujúcou presnosťou (cca 37,7 miliónov bodov), čo predstavuje ročný nárast o 1,3 milióna. Počet nečíselných (digitalizovaných) bodov (nižšia kvalita presnosti) dosiahol koncom roka 2018 počet 18,8 milióna bodov (úbytok cca 0,4 milión bodov). Aplikácia umožňuje sledovať kódy kvality jednotlivých podrobných bodov a spolu s kombináciou čísel bodov umožňuje sledovať počet parciel s vyhovujúcou presnosťou určenia hranice celých pozemkov. Štatistika ukazuje, že počet pozemkov, ktorých hranica je zmeraná s vyhovujúcou presnosťou a vo VKM evidovaná, sa v roku 2018 zvýšil z 5 227 737 parciel na 5 417 918 (z úhrnného počtu 7 956 208 parciel registra C v SGI KN pokrývajúcich územie SR). Nárast predstavuje 191 181 parciel.

Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií podrobných bodov vo VKM

kód kvality podrobného bodu

Percentuálne vyjadrenie

VKMč

VKMi

SPM

T1

9,34

13,69

33,23

T2

2,72

2,51

6,90

T3

77,71

42,32

58,64

T4

10,12

2,63

0,62

T5

0,11

38,86

0,60

suma číselné (T1,T2,T3,T4)

99,89

61,14

99,40

suma nečíselné (T5)

0,11

38,86

0,60

Aktualizované 01.03.2019