Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2018   12. Aktualizácia Elektronického terminologického slovníka

12. Aktualizácia Elektronického terminologického slovníka

V roku 2014 bola zriadená Terminologická komisia ako poradný orgán predsedníčky ÚGKK SR na posudzovanie a tvorbu slovenskej terminológie pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra. Následne v roku 2015 bola na webovom sídle ÚGKK SR sprístupnená testovacia verzia elektronickej podoby Terminologického slovníka. Odvtedy prešiel elektronický slovník mnohými pozitívnymi technickými zmenami a je priebežne aktualizovaný, pričom ku koncu roku 2018 obsahoval už cca 1400 termínov. Slovník umožňuje jednoduché vyhľadávanie hesiel podľa abecedy. Cieľom tejto služby je prispieť k zjednoteniu a správnemu používaniu odborných termínov vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v interných predpisoch, ktorých vydavateľom alebo spoluvydávateľom je ÚGKK SR.

http://www.skgeodesy.sk/sk/terminologicky-slovnik/

Aktualizované 01.03.2019