Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Názvy katastrálnych území | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Názvy katastrálnych území

Katastrálne územie je územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov. V súbore popisných informácií sa katastrálne územie eviduje kódom (identifikačným číslom územno-technickej jednotky - IČÚTJ), názvom a výmerou. Údaje o katastrálnych územiach sa spracúvajú a aktualizujú v súčinnosti s orgánmi štatistiky. O štandardizácii názvu katastrálneho územia rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Štandardizovaný názov je v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii  v znení neskorších predpisov záväzný pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.

 

Názvy katastrálnych území poskytuje bezodplatne Geodetický a kartografický ústav Bratislava ako referenčné údaje z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/ vo formátoch GPKG, Esri SHP, Esri GDB, CSV a mapovými službami WMSWFS.  Na zobrazenie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov ZB GIS slúži webová mapová aplikácia Mapový klient ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa.

Celkový počet katastrálnych území je 3559.
Posledná aktualizácia názvov katastrálnych území: 01.10.2020.
Posledná aktualizácia územných zmien v obciach: 17.09.2019.

Zoznam názvov katastrálnych území  zverejňujeme aj v tejto časti:

Aktualizované 30.11.2023