Preskočiť na obsah


Názvy katastrálnych území

Katastrálne územie  je územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov. V súbore popisných informácií sa katastrálne územie eviduje kódom (identifikačným číslom územno-technickej jednotky - IČÚTJ), názvom a výmerou. Údaje o katastrálnych územiach sa spracúvajú a aktualizujú v súčinnosti s orgánmi štatistiky. O štandardizácii názvu katastrálneho územia rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Štandardizovaný názov je v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii  v znení neskorších predpisov záväzný pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.

Celkový počet katastrálnych území je 3559.
Posledná aktualizácia výmer katastrálnych území: 03. 05. 2016.
Posledná aktualizácia názvov katastrálnych území: 01. 10. 2020.
Posledná aktualizácia územných zmien v obciach: 17. 09. 2019.

Údaje poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/.

Aktualizované 01.10.2020