Preskočiť na obsah


Názvy vôd

O štandardizácii názvov vôd  z územia Slovenskej republiky rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa pravidiel slovenského pravopisu so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.  Štandardizovaný názov je v zmysle § 18  zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii  v znení neskorších predpisov záväzný pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. Názvy vôd sú rozčlenené do jednotlivých kategórií a sú abecedne usporiadané. Vodopády sú podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prírodné pamiatky. Zoznamy obsahujú aj variantné názvy, ktoré slúžia výlučne ako pomôcka pri vyhľadávaní. Do zoznamov sa doplnili z dostupných mapových podkladov. Po zistení ďalších podôb variantných názvov sa bude stĺpec s variantnými názvami dopĺňať.

Posledná aktualizácia 01.10.2020.

Údaje poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/.

Aktualizované 01.10.2020