Preskočiť na obsah


Aktuality

  • Dňa 18. októbra 2017 sa konal v zasadačke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Seminár o štandardizovaných geografických názvoch.
  • Informácia k názvu Spojené kráľovstvo
  • Oficiálne stanovisko ÚGKK SR na spresnenie polohy, výšky a názvu najvyššieho vrchu pohoria Veľká Fatra (+obrázková príloha)
  • Dňa 15. decembra 2015 sa uskutočnilo medzinárodné slovensko-česko-poľské stretnutie v zasadačke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Program, dokumenty a odporúčania nájdete tu.
  • Dňa 17. júna 2010 sa konal v zasadačke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Seminár o štandardizácii geografického názvoslovia. Z príspevkov poskytnutých autormi bol zostavený zborník.
  • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal publikáciu Zásady používania názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte publikácií vydávaných v Slovenskej republike č. P-5909/2012 z 10. októbra 2012.

 

Aktualizované 20.10.2017