Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Názvy geografických objektov z územia mimo SR | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Názvy geografických objektov z územia mimo SR

Zoznam obsahuje  štandardizované vžité názvy – exonymá (v texte vyznačené tučným písmom), ktoré sú podľa § 18 ods. 7 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v tejto podobe záväzné pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie  a v úradnej činnosti  orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.
Vžitý názov(exonymum) je podľa slovníka OSN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names (Slovník termínov používaných pri štandardizácii geografických názvov)   názov používaný v určitom jazyku pre geografický objekt nachádzajúci sa mimo územia, kde sa týmto jazykom intenzívne hovorí a má odlišnú podobu od príslušného endonyma používaného na území, na ktorom sa geografický objekt nachádza. Oficiálny názov (endonymum) je názov geografického objektu v úradnom alebo zaužívanom jazyku vyskytujúcom sa na území, na ktorom sa geografický objekt nachádza.
Rezolúcie OSN odporúčajú redukovať počet exoným podľa skutočného používania, nakoľko ich význam sa hlavne v medzinárodnom používaní stráca, a uprednostniť používanie oficiálnych názvov (endoným). Pri používaní exoným sa odporúča pri prvom výskyte v texte uviesť oficiálny názov spolu s vžitým názvom v zátvorke. Ďalej v texte sa potom použijú obe podoby alebo sa vyberie iba jedna podoba, ktorú je vhodné v celom texte dodržať.

Posledná aktualizácia: 05.01. 2022.

Aktualizované 23.03.2022