Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Objednávky za rok 2022 | GKÚ

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2022

Objednávky za rok 2022

Január
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2022 Výmena autobatérií 946,20 bez zmluvy 14.1.2022 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2022 Rebríky 518,12 bez zmluvy 18.1.2022 ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová , 831 04  Bratislava 17312086 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
003-122/2022 Komponenty k VT 155,20 bez zmluvy 24.1.2022 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
004-122/2022 Stravovacie poukážky 4915,50 Z201769448_Z 24.1.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
005-122/2022 Stravovacie poukážky 1135,48 Z201769448_Z 25.1.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
006-122/2022 e-jedálne kupóny 3042,69 Z201769448_Z 25.1.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
007-122/2022 Mobilné telefóny 3947,90 bez zmluvy 28.1.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 Ing. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
008-122/2022 Kancelárske potreby 338,69 25-122-003855/2021 28.1.2022 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
009-122/2022 Odstránenie závad z vykonaných skúšok 1320,00 bez zmluvy 31.1.2022 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
010-122/2022 Revízia zdviháka 72,00 bez zmluvy 2.2.2022 Ing. Vladimír Huba, Zochova 1106/40, 026 01 Dolný Kubín 35077042 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
011-122/2022 Digitalizácia máp 58,56 bez zmluvy 2.2.2022 TMG Group, s.r.o., Gagarinova 19, 821 03  Bratislava 35750871 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2022 Konzultačné služby 4920,00 bez zmluvy 2.2.2022 ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 1257/50C, 831 02  Bratislava 45001154 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
013-122/2022 Odborná prehliadka EZS 278,00 bez zmluvy 7.2.2022 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov, Suvorovova 4/A, 080 01  Prešov 31681115 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
014-122/2022 Preškolenie vodičov 780,00 bez zmluvy 8.2.2022 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova3136/5A, 841 05  Bratislava 17424763 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
052-122/2022 Revízia hasiacich prístrojov 84,30 bez zmluvy 10.2.2022 Iveta Gardošová GARDOŠ - S Hradné námestie 57/28 060 01 Kežmarok 35216417 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
016-122/2022 Pracovné odevy 5428,44 bez zmluvy 16.2.2022 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT, Kvačalová 1150/6, 010 04 Žilina 10951920 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
017-122/2022 Stolný telefón 909,00 bez zmluvy 16.2.2022 NOABE s.r.o., V nivách 3992/12, 466 01  Jablonec nad Nisou, Česká republika 27275841 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2022 Stravovacie poukážky 3482,15 Z202124507_Z 21.2.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
019-122/2022 Pracovná obuv 1550,40 bez zmluvy 21.2.2022 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka, Priemyselná 2, 040 01  Košice 47998156 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
020-122/2022 Stravovacie poukážky 1442,61 Z202124507_Z 22.2.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
021-122/2022 e-jedálne kupóny 3516,97 Z202124507_Z 22.2.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
022-122/2022 Softvérová podpora 18432,00 bez zmluvy 23.2.2022 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03  Bratislava 44420641 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
023-122/2022 Chladnička 641,90 bez zmluvy 23.2.2022 NAY a.s., Tuhovská 15, 831 02  Bratislava 35739487 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
024-122/2022 Kontrola odstránenia nedostatkov 150,00 bez zmluvy 24.2.2022 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava 36653004 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
025-122/2022 Školenie 2080,00 bez zmluvy 24.2.2022 OFFROAD RING s.r.o., Macov 82, 930 32 Macov 50801201 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
026-122/2022 Odstránenie poruchy 199,44 bez zmluvy 1.3.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
027-122/2022 Výroba etikiet 471,60 bez zmluvy 2.3.2022 FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07  Bratislava 36319970 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
028-122/2022 Farba, materiál 2359,24 bez zmluvy 15.3.2022 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05  Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
029-122/2022 Výroba boxov 560,00 bez zmluvy 15.3.2022 Michal Michel, Bartókova 4169/1, 811 02  Bratislava 44633262 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
030-122/2022 Asistencia pri úradnej skúške 600,00 bez zmluvy 15.3.2022 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
031-122/2022 Stravovacie poukážky 3979,60 Z202124507_Z 23.3.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
032-122/2022 Stravovacie poukážky 1293,37 Z202124507_Z 28.3.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
033-122/2022 e-jedálne kupóny 2646,43 Z202124507_Z 28.3.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Apríl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
034-122/2022 Oprava plotra 359,04 bez zmluvy 1.4.2022 smartCAD s.r.o., Čajakova 19, 811 05  Bratislava 44743289 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
035-122/2022 Oprava klimatizácie 4801,45 bez zmluvy 6.4.2022 E.D.T. spol. s r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava 35731761 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
036-122/2022 Odborná prehliadka EPS 997,20 bez zmluvy 6.4.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
037-122/2022 Kútový odrážač-reflektor 6739,20 bez zmluvy 6.4.2022 IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01  Bratislava 47508418 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
038-122/2022 Garančná prehliadka 267,52 bez zmluvy 6.4.2022 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07  Bratislava 35873647 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
039-122/2022 Čistenie kanalizácie 96,00 bez zmluvy 11.4.2022 GAMAX stav s.r.o., Dopravná 1426/41, 831 06  Bratislava 53010787 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
040-122/2022 Garančná prehliadka 311,54 bez zmluvy 12.4.2022 MOTOR - CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice 36198595 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
041-122/2022 Stravovacie poukážky 3482,15 Z202124507_Z 19.4.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
042-122/2022 Garančná prehliadka 1155,80 bez zmluvy 19.4.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22  Košice 31706495 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
043-122/2022 Deratizácia 124,00 bez zmluvy 20.4.2022 Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01  Bratislava 52769054 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
044-122/2022 Repelent 180,96 bez zmluvy 21.4.2022 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61  Vrútky 36313190 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
045-122/2022 Stravovacie poukážky 885,46 Z202124507_Z 21.4.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
046-122/2022 e-jedálne kupóny 2755,87 Z202124507_Z 21.4.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
047-122/2022 Odborné mesačníky, publikácie 88,00 bez zmluvy 25.4.2022 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
048-122/2022 Odstránenie havarijného stavu 1000,00 bez zmluvy 25.4.2022 IN Architecture s.r.o., Letecká 6/1257, 052 01  Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
049-122/2022 Konzultačné práce 1250,00 bez zmluvy 25.4.2022 Ing. Roland Takács, CSc., Záporožská 3725/6, 851 01  Bratislava 11889781 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
050-122/2022 Služba Alberding 1908,00 bez zmluvy 27.4.2022 Alberding GmbH, Ludwig-Witthöft-Straße 14, D-15745 Wildau, Nemecko 811654774 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
051-122/2022 Dodávka a motáž palubnej jednotky a poskytovanie služby 327,60 bez zmluvy 27.4.2022 TLV s.r.o., Pitterova 2855/7, 130 00 Praha 3, Česká republika 26106191 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
052-122/2022 Podpora pre sieťové zariadenia 7837,20 bez zmluvy 4.5.2022 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25,  811 09  Bratislava 36815799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
053-122/2022 Zverejnenie inzercie 189,60 bez zmluvy 6.5.2022 PROFESIA, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09  Bratislava 35800861 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
054-122/2022 Reviízie elektrických zariadení 1440,00 bez zmluvy 10.5.2022 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
055-122/2022 Hygienický materiál 495,24 25-122-003855/2021 11.5.2022 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
056-122/2022 Údržba budovy 9900,00 bez zmluvy 11.5.2022 IN Architecture s.r.o., Letecká 6/1257, 052 01  Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
057-122/2022 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 2400,00 6-122-000969/2020 12.5.2022 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
058-122/2022 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 864,00 6-122-000969/2020 12.5.2022 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
059-122/2022 Rozvádzač 1554,00 bez zmluvy 12.5.2022 Profitexsk.com s.r.o., Hviezdoslavova 2168/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36313157 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
060-122/2022 Vysávač 440,00 bez zmluvy 12.5.2022 Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06  Bratislava 35904500 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
061-122/2022 Demontáž, likvidácia klimatizačnej jednotky 170,00 bez zmluvy 12.5.2022 Roman Szabo, Beňadická 3, 851 06  Bratislava 22668811 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
062-122/2022 Geofyzikálne meranie 2382,00 bez zmluvy 13.5.2022 AEGEO s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava 51117584 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
063-122/2022 Dodávka, montáž pneumatík 1553,88 bez zmluvy 16.5.2022 A.R.S. spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01  Banská Bystrica 31560270 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
064-122/2022 Ročný prístup na portál 204,00 bez zmluvy 16.5.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
065-122/2022 Výmena ventila 181,00 bez zmluvy 17.5.2022 Jozef Lachkovič, Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava 43436668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
066-122/2022 Stravovacie poukážky 4845,16 Z202124507_Z 24.5.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
067-122/2022 e-jedálne kupóny 2621,56 Z202124507_Z 24.5.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
068-122/2022 Oprava motorového vozidla 1016,96 bez zmluvy 26.5.2022 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
069-122/2022 Prepravky 3984,00 bez zmluvy 1.6.2022 KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra 36786080 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
070-122/2022 Oprava čistiaceho stroja 825,32 bez zmluvy 1.6.2022 Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06  Bratislava 35904500 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
071-122/2022 Skladacie vozíky 156,00 bez zmluvy 7.6.2022 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
072-122/2022 Kanvice, výrobníky vody, filtre 969,30 bez zmluvy 7.6.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04  Bratislava 35950226 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
073-122/2022 Revízia zdvíhacieho zariadenia 108,00 bez zmluvy 7.6.2022 VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31  Vlkanová 36056677 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
074-122/2022 Revízia zabezpečovacieho systému 192,00 bez zmluvy 7.6.2022 REVMONTEL, spol. s.r.o., Lúčna 173, 059 42 Gerlachov 31736386 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
075-122/2022 Revízia komína 120,00 bez zmluvy 7.6.2022 KMEKOM s.r.o., Nová Ľubovňa 27, 065 11  Nová Ľubovňa 46742557 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
076-122/2022 Demontáž komína, posun motorgenerátora 2037,60 bez zmluvy 7.6.2022 ALTRON SK a.s., Galvaniho 15C, 821 04  Bratislava 31354521 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
077-122/2022 Papier kancelársky 759,60 25-122-003855/2021 10.6.2022 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
078-122/2022 Zabezpečenie dopravy 102,00 bez zmluvy 10.6.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Koceľova 15, 815 94  Bratislava  17314453 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
079-122/2022 Čistiace a hygienické potreby 1304,46 25-122-003855/2021 13.6.2022 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
080-122/2022 Školenie 600,00 bez zmluvy 13.6.2022 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52  Bratislava 00492736 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
081-122/2022 Odborný mesačník 82,00 bez zmluvy 14.6.2022 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
082-122/2022 Odborný mesačník 80,00 bez zmluvy 14.6.2022 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
083-122/2022 Revízia tlakových nádob 379,00 bez zmluvy 16.6.2022 ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 06 Bratislava 50453220 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
084-122/2022 Plotrový papier 1771,20 bez zmluvy 16.6.2022 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01  Bratislava 4405682 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
085-122/2022 Čistič na podlahy 78,25 bez zmluvy 16.6.2022 MONTES SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06  Bratislava 35904500 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
086-122/2022 Oprava klimatizačnej jednotky 1349,76 bez zmluvy 16.6.2022 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25  Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
087-122/2022 Výroba modulov 1116,00 bez zmluvy 16.6.2022 Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01  Senec 43910882 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
088-122/2022 Kosenie trávy, mulčovanie 432,00 bez zmluvy 21.6.2022 BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01  Bratislava 47941821 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
089-122/2022 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 4080,00 6-122-000969/2020 21.6.2022 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
090-122/2022 Vybudovanie pilierov 9227,00 bez zmluvy 23.6.2022 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
091-122/2022 Stravovacie poukážky 4198,48 Z202124507_Z 23.6.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
092-122/2022 e-jedálne kupóny 2452,43 Z202124507_Z 23.6.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
093-122/2022 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti 3480,00 bez zmluvy 11.7.2022 PBS System s.r.o., Veľká Lehota 167, 966 41 Veľká Lehota 52418880 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
094-122/2022 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti 900,00 bez zmluvy 12.7.2022 Ing. Dana Uhrinová, Kokošovce 263, 082 52  Kokošovce 51652951 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
095-122/2022 Čistenie, umývanie okien 656,59 bez zmluvy 12.7.2022 H.S.A.S. Corporation s.r.o., Vysoká 33, 811 06  Bratislava 46780483 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
096-122/2022 Farby, materiál 999,78 bez zmluvy 12.7.2022 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05  Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
097-122/2022 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 990,00 bez zmluvy 12.7.2022 Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 448/201, 935 41  Tekovské Lužany 34691260 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
098-122/2022 Integrácia popisných metadát 8280,00 bez zmluvy 14.7.2022 TMG Group, s.r.o., Gagarinova 19, 821 03  Bratislava 35750871 Mgr. Ľuboslav  Michalík, riaditeľ
099-122/2022 Ventilátory 487,19 bez zmluvy 14.7.2022 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
100-122/2022 Elektroinštalačné práce 3830,70 bez zmluvy 14.7.2022 ejoin, s.r.o., Štúrova 1, 018 41  Dubnica nad Váhom 51900921 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
101-122/2022 Prístup na portál 192,59 bez zmluvy 14.7.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Mgr. Ľuboslav  Michalík, riaditeľ
102-122/2022 Projekčné práce 2600,00 bez zmluvy 19.7.2022 KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o., Štepánkovická 760/31, 059 38  Štrba 51949067 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
103-122/2022 InSAR transpondér 9600,00 bez zmluvy 19.7.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
104-122/2022 Dodávka a motáž vodomeru 200,00 bez zmluvy 20.7.2022 MP gardens s.r.o., Prievozská 3, 821 09  Bratislava 50101749 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
105-122/2022 Tlač brožúr 1159,14 bez zmluvy 25.7.2022 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08  Bratislava 17322057 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
106-122/2022 Reklamné predmety 1999,80 bez zmluvy 25.7.2022 REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07  Bratislava 35810122 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
107-122/2022 Banner 129,60 bez zmluvy 25.7.2022 Plotbase s.r.o., Pečnianska ulica 5, 851 01  Bratislava 45674515 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
108-122/2022 Stravovacie poukážky 3979,60 Z202124507_Z 25.7.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
109-122/2022 Stravovacie poukážky 726,28 Z202124507_Z 26.7.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
110-122/2022 e-jedálne kupóny 2845,41 Z202124507_Z 26.7.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
111-122/2022 Odstránenie havarijného stavu 1015,96 bez zmluvy 26.7.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 35850370 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
112-122/2022 Oprava motorového vozidla 541,69 bez zmluvy 4.8.2022 LM cars, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 99, 903 01  Kostolná pri Dunaji 46726624 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
113-122/2022 Oprava vodovodného potrubia 780,96 bez zmluvy 4.8.2022 BMKM - G Prešov, spol. s r.o., Severná 42, 080 01 Prešov 31669255 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
114-122/2022 Servis kosačky 104,25 bez zmluvy 4.8.2022 Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01  Martin 363777147 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
115-122/2022 Oprava dverí 268,51 bez zmluvy 11.8.2022 Jozef Kravec - KF, Radlinského 17, 052 01  Spišská Nová Ves 40847951 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
               
               
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
               
               

Aktualizované 12.08.2022