Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Objednávky za rok 2022 | GKÚ

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2022

Objednávky za rok 2022

Január
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2022 Výmena autobatérií 946,20 bez zmluvy 14.1.2022 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2022 Rebríky 518,12 bez zmluvy 18.1.2022 ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová , 831 04  Bratislava 17312086 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
003-122/2022 Komponenty k VT 155,20 bez zmluvy 24.1.2022 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
004-122/2022 Stravovacie poukážky 4915,50 Z201769448_Z 24.1.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
005-122/2022 Stravovacie poukážky 1135,48 Z201769448_Z 25.1.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
006-122/2022 e-jedálne kupóny 3042,69 Z201769448_Z 25.1.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
007-122/2022 Mobilné telefóny 3947,90 bez zmluvy 28.1.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 Ing. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
008-122/2022 Kancelárske potreby 338,69 25-122-003855/2021 28.1.2022 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
009-122/2022 Odstránenie závad z vykonaných skúšok 1320,00 bez zmluvy 31.1.2022 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
010-122/2022 Revízia zdviháka 72,00 bez zmluvy 2.2.2022 Ing. Vladimír Huba, Zochova 1106/40, 026 01 Dolný Kubín 35077042 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
011-122/2022 Digitalizácia máp 58,56 bez zmluvy 2.2.2022 TMG Group, s.r.o., Gagarinova 19, 821 03  Bratislava 35750871 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2022 Konzultačné služby 4920,00 bez zmluvy 2.2.2022 ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 1257/50C, 831 02  Bratislava 45001154 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
013-122/2022 Odborná prehliadka EZS 278,00 bez zmluvy 7.2.2022 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov, Suvorovova 4/A, 080 01  Prešov 31681115 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
014-122/2022 Preškolenie vodičov 780,00 bez zmluvy 8.2.2022 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova3136/5A, 841 05  Bratislava 17424763 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
052-122/2022 Revízia hasiacich prístrojov 84,30 bez zmluvy 10.2.2022 Iveta Gardošová GARDOŠ - S Hradné námestie 57/28 060 01 Kežmarok 35216417 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
016-122/2022 Pracovné odevy 5428,44 bez zmluvy 16.2.2022 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT, Kvačalová 1150/6, 010 04 Žilina 10951920 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
017-122/2022 Stolný telefón 909,00 bez zmluvy 16.2.2022 NOABE s.r.o., V nivách 3992/12, 466 01  Jablonec nad Nisou, Česká republika 27275841 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2022 Stravovacie poukážky 3482,15 Z202124507_Z 21.2.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
019-122/2022 Pracovná obuv 1550,40 bez zmluvy 21.2.2022 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka, Priemyselná 2, 040 01  Košice 47998156 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
020-122/2022 Stravovacie poukážky 1442,61 Z202124507_Z 22.2.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
021-122/2022 e-jedálne kupóny 3516,97 Z202124507_Z 22.2.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
022-122/2022 Softvérová podpora 18432,00 bez zmluvy 23.2.2022 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03  Bratislava 44420641 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
023-122/2022 Chladnička 641,90 bez zmluvy 23.2.2022 NAY a.s., Tuhovská 15, 831 02  Bratislava 35739487 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
024-122/2022 Kontrola odstránenia nedostatkov 150,00 bez zmluvy 24.2.2022 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava 36653004 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
025-122/2022 Školenie 2080,00 bez zmluvy 24.2.2022 OFFROAD RING s.r.o., Macov 82, 930 32 Macov 50801201 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
026-122/2022 Odstránenie poruchy 199,44 bez zmluvy 1.3.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
027-122/2022 Výroba etikiet 471,60 bez zmluvy 2.3.2022 FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07  Bratislava 36319970 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
028-122/2022 Farba, materiál 2359,24 bez zmluvy 15.3.2022 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05  Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
029-122/2022 Výroba boxov 560,00 bez zmluvy 15.3.2022 Michal Michel, Bartókova 4169/1, 811 02  Bratislava 44633262 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
030-122/2022 Asistencia pri úradnej skúške 600,00 bez zmluvy 15.3.2022 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
031-122/2022 Stravovacie poukážky 3979,60 Z202124507_Z 23.3.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
032-122/2022 Stravovacie poukážky 1293,37 Z202124507_Z 28.3.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
033-122/2022 e-jedálne kupóny 2646,43 Z202124507_Z 28.3.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Apríl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
034-122/2022 Oprava plotra 359,04 bez zmluvy 1.4.2022 smartCAD s.r.o., Čajakova 19, 811 05  Bratislava 44743289 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
035-122/2022 Oprava klimatizácie 4801,45 bez zmluvy 6.4.2022 E.D.T. spol. s r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava 35731761 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
036-122/2022 Odborná prehliadka EPS 997,20 bez zmluvy 6.4.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
037-122/2022 Kútový odrážač-reflektor 6739,20 bez zmluvy 6.4.2022 IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01  Bratislava 47508418 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
038-122/2022 Garančná prehliadka 267,52 bez zmluvy 6.4.2022 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07  Bratislava 35873647 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
039-122/2022 Čistenie kanalizácie 96,00 bez zmluvy 11.4.2022 GAMAX stav s.r.o., Dopravná 1426/41, 831 06  Bratislava 53010787 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
040-122/2022 Garančná prehliadka 311,54 bez zmluvy 12.4.2022 MOTOR - CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice 36198595 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
041-122/2022 Stravovacie poukážky 3482,15 Z202124507_Z 19.4.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
042-122/2022 Garančná prehliadka 1155,80 bez zmluvy 19.4.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22  Košice 31706495 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
043-122/2022 Deratizácia 124,00 bez zmluvy 20.4.2022 Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01  Bratislava 52769054 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
044-122/2022 Repelent 180,96 bez zmluvy 21.4.2022 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61  Vrútky 36313190 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
045-122/2022 Stravovacie poukážky 885,46 Z202124507_Z 21.4.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
046-122/2022 e-jedálne kupóny 2755,87 Z202124507_Z 21.4.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
047-122/2022 Odborné mesačníky, publikácie 88,00 bez zmluvy 25.4.2022 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
048-122/2022 Odstránenie havarijného stavu 1000,00 bez zmluvy 25.4.2022 IN Architecture s.r.o., Letecká 6/1257, 052 01  Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
049-122/2022 Konzultačné práce 1250,00 bez zmluvy 25.4.2022 Ing. Roland Takács, CSc., Záporožská 3725/6, 851 01  Bratislava 11889781 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
050-122/2022 Služba Alberding 1908,00 bez zmluvy 27.4.2022 Alberding GmbH, Ludwig-Witthöft-Straße 14, D-15745 Wildau, Nemecko 811654774 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
051-122/2022 Dodávka a motáž palubnej jednotky a poskytovanie služby 327,60 bez zmluvy 27.4.2022 TLV s.r.o., Pitterova 2855/7, 130 00 Praha 3, Česká republika 26106191 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
052-122/2022 Podpora pre sieťové zariadenia 7837,20 bez zmluvy 4.5.2022 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25,  811 09  Bratislava 36815799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
053-122/2022 Zverejnenie inzercie 189,60 bez zmluvy 6.5.2022 PROFESIA, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09  Bratislava 35800861 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
054-122/2022 Reviízie elektrických zariadení 1440,00 bez zmluvy 10.5.2022 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
055-122/2022 Hygienický materiál 495,24 25-122-003855/2021 11.5.2022 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
056-122/2022 Údržba budovy 9900,00 bez zmluvy 11.5.2022 IN Architecture s.r.o., Letecká 6/1257, 052 01  Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
057-122/2022 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 2400,00 6-122-000969/2020 12.5.2022 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
058-122/2022 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 864,00 6-122-000969/2020 12.5.2022 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
059-122/2022 Rozvádzač 1554,00 bez zmluvy 12.5.2022 Profitexsk.com s.r.o., Hviezdoslavova 2168/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36313157 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
060-122/2022 Vysávač 440,00 bez zmluvy 12.5.2022 Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06  Bratislava 35904500 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
061-122/2022 Demontáž, likvidácia klimatizačnej jednotky 170,00 bez zmluvy 12.5.2022 Roman Szabo, Beňadická 3, 851 06  Bratislava 22668811 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
062-122/2022 Geofyzikálne meranie 2382,00 bez zmluvy 13.5.2022 AEGEO s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava 51117584 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
063-122/2022 Dodávka, montáž pneumatík 1553,88 bez zmluvy 16.5.2022 A.R.S. spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01  Banská Bystrica 31560270 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
064-122/2022 Ročný prístup na portál 204,00 bez zmluvy 16.5.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
065-122/2022 Výmena ventila 181,00 bez zmluvy 17.5.2022 Jozef Lachkovič, Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava 43436668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
066-122/2022 Stravovacie poukážky 4845,16 Z202124507_Z 24.5.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
067-122/2022 e-jedálne kupóny 2621,56 Z202124507_Z 24.5.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
068-122/2022 Oprava motorového vozidla 1016,96 bez zmluvy 26.5.2022 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
069-122/2022 Prepravky 3984,00 bez zmluvy 1.6.2022 KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra 36786080 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
070-122/2022 Oprava čistiaceho stroja 825,32 bez zmluvy 1.6.2022 Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06  Bratislava 35904500 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
071-122/2022 Skladacie vozíky 156,00 bez zmluvy 7.6.2022 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
072-122/2022 Kanvice, výrobníky vody, filtre 969,30 bez zmluvy 7.6.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04  Bratislava 35950226 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
073-122/2022 Revízia zdvíhacieho zariadenia 108,00 bez zmluvy 7.6.2022 VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31  Vlkanová 36056677 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
074-122/2022 Revízia zabezpečovacieho systému 192,00 bez zmluvy 7.6.2022 REVMONTEL, spol. s.r.o., Lúčna 173, 059 42 Gerlachov 31736386 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
075-122/2022 Revízia komína 120,00 bez zmluvy 7.6.2022 KMEKOM s.r.o., Nová Ľubovňa 27, 065 11  Nová Ľubovňa 46742557 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
076-122/2022 Demontáž komína, posun motorgenerátora 2037,60 bez zmluvy 7.6.2022 ALTRON SK a.s., Galvaniho 15C, 821 04  Bratislava 31354521 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
077-122/2022 Papier kancelársky 759,60 25-122-003855/2021 10.6.2022 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
078-122/2022 Zabezpečenie dopravy 102,00 bez zmluvy 10.6.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Koceľova 15, 815 94  Bratislava  17314453 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
079-122/2022 Čistiace a hygienické potreby 1304,46 25-122-003855/2021 13.6.2022 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
080-122/2022 Školenie 600,00 bez zmluvy 13.6.2022 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52  Bratislava 00492736 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
081-122/2022 Odborný mesačník 82,00 bez zmluvy 14.6.2022 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
082-122/2022 Odborný mesačník 80,00 bez zmluvy 14.6.2022 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
083-122/2022 Revízia tlakových nádob 379,00 bez zmluvy 16.6.2022 ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 06 Bratislava 50453220 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
084-122/2022 Plotrový papier 1771,20 bez zmluvy 16.6.2022 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01  Bratislava 4405682 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
085-122/2022 Čistič na podlahy 78,25 bez zmluvy 16.6.2022 MONTES SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06  Bratislava 35904500 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
086-122/2022 Oprava klimatizačnej jednotky 1349,76 bez zmluvy 16.6.2022 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25  Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
087-122/2022 Výroba modulov 1116,00 bez zmluvy 16.6.2022 Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01  Senec 43910882 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
088-122/2022 Kosenie trávy, mulčovanie 432,00 bez zmluvy 21.6.2022 BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01  Bratislava 47941821 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
089-122/2022 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 4080,00 6-122-000969/2020 21.6.2022 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
090-122/2022 Vybudovanie pilierov 9227,00 bez zmluvy 23.6.2022 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
091-122/2022 Stravovacie poukážky 4198,48 Z202124507_Z 23.6.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
092-122/2022 e-jedálne kupóny 2452,43 Z202124507_Z 23.6.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
093-122/2022 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti 2900,00 bez zmluvy 11.7.2022 PBS System s.r.o., Veľká Lehota 167, 966 41 Veľká Lehota 52418880 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
094-122/2022 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti 900,00 bez zmluvy 12.7.2022 Ing. Dana Uhrinová, Kokošovce 263, 082 52  Kokošovce 51652951 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
095-122/2022 Čistenie, umývanie okien 656,59 bez zmluvy 12.7.2022 H.S.A.S. Corporation s.r.o., Vysoká 33, 811 06  Bratislava 46780483 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
096-122/2022 Farby, materiál 999,78 bez zmluvy 12.7.2022 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05  Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
097-122/2022 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 990,00 bez zmluvy 12.7.2022 Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 448/201, 935 41  Tekovské Lužany 34691260 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
098-122/2022 Integrácia popisných metadát 8280,00 bez zmluvy 14.7.2022 TMG Group, s.r.o., Gagarinova 19, 821 03  Bratislava 35750871 Mgr. Ľuboslav  Michalík, riaditeľ
099-122/2022 Ventilátory 487,19 bez zmluvy 14.7.2022 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
100-122/2022 Elektroinštalačné práce 3830,70 bez zmluvy 14.7.2022 ejoin, s.r.o., Štúrova 1, 018 41  Dubnica nad Váhom 51900921 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
101-122/2022 Prístup na portál 192,59 bez zmluvy 14.7.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Mgr. Ľuboslav  Michalík, riaditeľ
102-122/2022 Projekčné práce 2600,00 bez zmluvy 19.7.2022 KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o., Štepánkovická 760/31, 059 38  Štrba 51949067 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
103-122/2022 InSAR transpondér 9600,00 bez zmluvy 19.7.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
104-122/2022 Dodávka a motáž vodomeru 200,00 bez zmluvy 20.7.2022 MP gardens s.r.o., Prievozská 3, 821 09  Bratislava 50101749 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
105-122/2022 Tlač brožúr 1159,14 bez zmluvy 25.7.2022 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08  Bratislava 17322057 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
106-122/2022 Reklamné predmety 1999,80 bez zmluvy 25.7.2022 REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07  Bratislava 35810122 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
107-122/2022 Banner 129,60 bez zmluvy 25.7.2022 Plotbase s.r.o., Pečnianska ulica 5, 851 01  Bratislava 45674515 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
108-122/2022 Stravovacie poukážky 3979,60 Z202124507_Z 25.7.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
109-122/2022 Stravovacie poukážky 726,28 Z202124507_Z 26.7.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
110-122/2022 e-jedálne kupóny 2845,41 Z202124507_Z 26.7.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
111-122/2022 Odstránenie havarijného stavu 1015,96 bez zmluvy 26.7.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 35850370 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
112-122/2022 Oprava motorového vozidla 541,69 bez zmluvy 4.8.2022 LM cars, s.r.o., Ivánska cesta 10, 821 04  Bratislava 46726624 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
113-122/2022 Oprava vodovodného potrubia 780,96 bez zmluvy 4.8.2022 BMKM - G Prešov, spol. s r.o., Severná 42, 080 01 Prešov 31669255 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
114-122/2022 Servis kosačky 104,25 bez zmluvy 4.8.2022 Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01  Martin 363777147 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
115-122/2022 Oprava dverí 268,51 bez zmluvy 11.8.2022 Jozef Kravec - KF, Radlinského 17, 052 01  Spišská Nová Ves 40847951 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
116-122/2022 Odborný mesačník 26,40 bez zmluvy 11.8.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
117-122/2022 Posudok  140,00 bez zmluvy 17.8.2022 watching.sk s.r.o., Jozefská 2987/17, 811 06  Bratislava 46300708 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
118-122/2022 Asanácia stromov 1060,00 bez zmluvy 17.8.2022 Mgr. art. Rastislav Mišík, Vlčkova 1022/23, 811 05 Bratislava 40244865 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
119-122/2022 Stravovacie poukážky 3482,15 Z202124507_Z 22.8.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru

120-122/2022

Stravovacie poukážky 895,41 Z202124507_Z 23.8.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
121-122/2022 e-jedálne kupóny 2561,87 Z202124507_Z 23.8.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
122-122/2022 Snímač ABS 393,00 bez zmluvy 23.8.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22  Košice 31706495 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
123-122/2022 Kalendáre, potlač 1604,70 bez zmluvy 23.8.2022 VISION , s.r.o., Ožvoldíkova 11, 841 02  Bratislava 35828714 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
124-122/2022 Montáž TV rozvodov 990,24 bez zmluvy 23.8.2022 SERVICE Harmata s.r.o., Bernolákova 1049/13A, 052 01  Spišská Nová Ves 52847217 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
125-122/2022 Softvérová podpora 7272,00 bez zmluvy 23.8.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
126-122/2022 Letenky 236,00 bez zmluvy 24.8.2022 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
127-122/2022 Oprava nákladného motorového vozidla 996,00 bez zmluvy 24.8.2022 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31  Divinka 46787534 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
128-122/2022 Výmena radiátora 658,87 bez zmluvy 24.8.2022 Jozef Lachkovič, Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava 43436668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
129-122/2022 Dátové úložisko 972,10 bez zmluvy 31.8.2022 Euroline computer s.r.o., Svätoplukova 7, 036 01  Martin 36395994 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
130-122/2022 Zriadenie elektrickej prípojky 790,00 bez zmluvy 31.8.2022 ZAHY s.r.o., J. Jesenského 8/605, 053 42  Krompachy 36700479 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
131-122/2022 Tlač brožúry 110,16 bez zmluvy 31.8.2022 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08  Bratislava 17322057 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
132-122/2022 Pneumatiky 695,99 bez zmluvy 31.8.2022 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
133-122/2022 Náhradné kolieska 23,95 bez zmluvy 31.8.2022 FREVER TRADE s.r.o., Na Nové 2521/10, 789 01  Zábřeh, Česká republika 25871480 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
134-122/2022 Geofyzikálne merania 1182,00 bez zmluvy 9.9.2022 AEGEO s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava 51117584 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
135-122/2022 Odvoz a likvidácia odpadu 642,00 bez zmluvy 9.9.2022 Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01  Liptovský Mikuláš 31614531 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
136-122/2022 Auto vosk 150,00 bez zmluvy 9.9.2022 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
137-122/2022 Vyjadrenie k žiadosti pre stavebné povolenie 51,60 bez zmluvy 9.9.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
138-122/2022 Vyjadrenie k žiadosti pre stavebné povolenie 96,00 bez zmluvy 9.9.2022 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 35910739 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
139-122/2022 Krovinorez, spotrebný materiál 559,28 bez zmluvy 12.9.2022 HQ Tools, spol. s r.o., Hviezdoslavova 41, 900 31  Stupava 36833622 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
140-122/2022 Autobatérie 825,20 bez zmluvy 12.9.2022 Imrich Boďo, Pivničná 89, 903 01  Senec 32825811 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
141-122/2022 SSD disk, rámik, kábel 301,65 bez zmluvy 12.9.2022 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02  Bratislava 36562939 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
142-122/2022 Príslušenstvo 2110,80 bez zmluvy 20.9.2022 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
143-122/2022 Zriadenie elektrickej prípojky 1043,41 bez zmluvy 20.9.2022 Dušan Strapec - STEMP, Malženice 400, 919 29 Malženice 33223441 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
144-122/2022 Servis kontrolnej jednotky 432,00 bez zmluvy 20.9.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
145-122/2022 Kontrola komínov 140,00 bez zmluvy 20.9.2022 Jozef Róža, Veľká Mača 655, 925 32  Veľká Mača 30375312 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
146-122/2022 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení 350,00 bez zmluvy 21.9.2022 Gabriel Gallo - Majuka, Budatínska 21, 851 05  Bratislava 11801034 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
147-122/2022 Filter, hubica 149,72 bez zmluvy 21.9.2022 MONTES SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06  Bratislava 35904500 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
148-122/2022 Stravovacie poukážky 3979,60 Z202124507_Z 22.9.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
149-122/2022 Stravovacie poukážky 810,84 Z202124507_Z 26.9.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
150-122/2022 e-jedálne kupóny 2472,33 Z202124507_Z 26.9.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
151-122/2022 Notebooky 6360,00 bez zmluvy 28.9.2022 Tecprom - Trifit spol. s r.o., Trnavská cesta 84, 821 02  Bratislava 34099662 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
152-122/2022 Plynová vzpera 94,20 bez zmluvy 28.9.2022 Motora Slovensko s.r.o., Saratovská 2862/5, 841 02  Bratislava 53029224 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
153-122/2022 Zriadenie geodetického piliera 5989,22 bez zmluvy 5.10.2022 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01  Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
154-122/2022 Deratizácia 240,00 bez zmluvy 7.10.2022 Igor Puškáš Deratox bio, Allendeho n3708/69, 059 51  Poprad 47397403 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
155-122/2022 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 145,73 bez zmluvy 7.10.2022 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
156-122/2022 Návrh úprava terénu 420,00 bez zmluvy 10.10.2022 Tomáš Gális, s.r.o., Ľanová 2, 821 01  Bratislava 45904669 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
157-122/2022 Stojan na bicykle 340,80 bez zmluvy 13.10.2022 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava 36268518 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
158-122/2022 Údržba okien, sieťky proti hmyzu 2197,00 bez zmluvy 13.10.2022 tremont-servis, s.r.o., Záleská 16, 900 28  Ivanka pri Dunaji 52937518 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
159-122/2022 Konferencia, vložné 74,71 bez zmluvy 13.10.2022 ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1, Česká republika 14889749 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
160-122/2022 Zhotovenie oplotenia 7705,57 bez zmluvy 17.10.2022 PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o., Staničná 1250, 093 01  Vranov nad Topľou 36823945 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
161-122/2022 Odborná prehliadky a skúšky plynových zariadení 902,40 bez zmluvy 17.10.2022 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01  Prešov 31652816 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
162-122/2022 Deratizácia 124,00 bez zmluvy 17.10.2022 Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01  Bratislava 52769054 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
163-122/2022 Upgrade bernského softvéru 2400,00 bez zmluvy 17.10.2022 Universität Bern, Hochschulstrasse 6, CH-3012 Bern, Švajčiarsko 0 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
164-122/2022 Hygienický materiál 1805,64 2-121-0005-2022 19.10.2022 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
165-122/2022 Štierače na motorové vozidlo 40,10 bez zmluvy 19.10.2022 LM cars, s.r.o., Ivánska cesta 10, 821 04  Bratislava 46726624 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
166-122/2022 Servis záložného zdroja 288,00 bez zmluvy 20.10.2022 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava 35954612 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
167-122/2022 Stravovacie poukážky 3979,60 Z202124507_Z 20.10.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
168-122/2022 Stravovacie poukážky 751,15 Z202124507_Z 24.10.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
169-122/2022 e-jedálne kupóny 2795,67 Z202124507_Z 24.10.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
170-122/2022 Obehové čerpadlo 761,00 bez zmluvy 24.10.2022 SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36312509 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
171-122/2022 Prístup na portál 48,00 bez zmluvy 24.10.2022 Global Procurement s.r.o., Koprivnická 3401/9F, 841 01  Bratislava 43955134 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
172-122/2022 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 26.10.2022 INSEKTA Hygienické služby, s.r.o., Banícka 15, 080 05  Prešov 54314879 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
173-122/2022 Dopravný kužeľ 84,00 bez zmluvy 26.10.2022 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
174-122/2022 Rozvádzač 844,80 bez zmluvy 27.10.2022 Profitexsk.com s.r.o., Hviezdoslavova 2168/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36313157 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
175-122/2022 Stolové lampy 207,21 bez zmluvy 28.10.2022 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02  Bratislava 36562939 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
176-122/2022 Výroba odznakov 360,00 bez zmluvy 2.11.2022 IVAKO Odznaky s.r.o., Vyšehradská 3732/18, 851 06  Bratislava 52951448 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
177-122/2022 Pneumatiky 640,00 bez zmluvy 2.11.2022 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
178-122/2022 Výmena požiarneho ventilu 240,00 bez zmluvy 2.11.2022 BMKM - G Prešov, spol. s r.o., Severná 42, 080 01 Prešov 31669255 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
179-122/2022 Údržba okien, sieťky proti hmyzu 4970,00 bez zmluvy 2.11.2022 Marián Treplán-tremont, Zleská 950/16m 900 28  Ivanka pri Dunaji 40253384 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
180-122/2022 Geodetický materiál 2490,36 bez zmluvy 3.11.2022 ORNTH spol. s.r.o., Osloboditeľov 27/36, 976 32  Badín 31559956 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
181-122/2022 Notebooky, úložisko 4328,50 bez zmluvy 3.11.2022 EUROLINE computer s.r.o., Svätoplukova 245/7, 036 01  Martin 36395994 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
182-122/2022 Dezinfekčný roztok 90,29 bez zmluvy 3.11.2022 Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 1614/9, 821 04  Bratislava 35710691 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie  a OBIS
183-122/2022 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 3504,00 6-122-000969/2020 3.11.2022 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
184-122/2022 Prací gél 605,52 bez zmluvy 7.11.2022 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
185-122/2022 Tonery, náplne 11680,20 bez zmluvy 7.11.2022 JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01  Bratislava 31344194 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
186-122/2022 Pneumatiky 1200,00 bez zmluvy 10.11.2022 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
187-122/2022 Komponenty k VT 428,50 bez zmluvy 10.11.2022 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
188-122/2022 Umývanie okien 694,87 bez zmluvy 10.11.2022 Skynet s.r.o., Strážnická 40A, 080 06  Prešov 54513707 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
189-122/2022 Príslušenstvo k záchytnému systému 2156,40 bez zmluvy 11.11.2022 CONSOLL, s.r.o., Pezinská 30, 903 01  Senec 45870021 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
190-122/2022 Opakovaná kontrola požiarneho vodovodu 30,53 bez zmluvy 11.11.2022 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
191-122/2022 Odrazový prvok 7862,40 bez zmluvy 14.11.2022 IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01  Bratislava 47508418 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
192-122/2022 PC komponenty 536,86 bez zmluvy 15.11.2022 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
193-122/2022 Oprava motorového vozidla 2288,28 bez zmluvy 21.11.2022 LM cars, s.r.o., Ivánska cesta 10, 821 04  Bratislava 46726624 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
194-122/2022 USB kľúče 5130,00 bez zmluvy 22.11.2022 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
195-122/2022 GNSS anténa 9997,20 bez zmluvy 22.11.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
196-122/2022 LCD monitor, interný disk 4050,90 bez zmluvy 23.11.2022 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
197-122/2022 Odborná prehliadka plynových zariadení 624,00 bez zmluvy 23.11.2022 Marián Malatín - Plynoservis, Slov. Nár. Povstania 65, 059 16 Hranovnica 35412445 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
198-122/2022 Čistenie archívnych skríň 1836,00 bez zmluvy 23.11.2022 H.S.A.S. Corporation s.r.o., Vysoká 33, 811 06  Bratislava 46780483 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
199-122/2022 Štartovací zdroj 498,00 bez zmluvy 23.11.2022 PRIMAUTO s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01  Banská Bystrica 47395818 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
200-122/2022 Servisná prehliadka dverí 162,00 bez zmluvy 24.11.2022 KONE s.r.o., Galvániho 7/B, 821 04  Bratislava 31359884 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
201-122/2022 Motorové oleje 1562,62 bez zmluvy 28.11.2022 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15,831 04  Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
202-122/2022 Prečistenie vykurovacieho systému,montáž filtra 982,58 bez zmluvy 28.11.2022 Jozef Lachkovič, Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava 43436668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
203-122/2022 Oprava zvíhacieho zariadenia -výťahu 270,50 bez zmluvy 28.11.2022 VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31  Vlkanová 36056677 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
204-122/2022 Odvoz, zneškodnenie kalu 890,00 bez zmluvy 28.11.2022 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
205-122/2022 Stravovacie poukážky 4268,12 Z202124507_Z 28.11.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
206-122/2022 e-jedálne kupóny 2770,80 Z202124507_Z 28.11.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
207-122/2022 Geodetické prístroje 9134,40 bez zmluvy 28.11.2022 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
208-122/2022 Maintenance softvéru 1800,00 bez zmluvy 28.11.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
209-122/2022 Výmena poškodeného skla 719,66 bez zmluvy 30.11.2022 Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o., Samova 4, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves 47357746 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
210-122/2022 Filtre pre motorové vozidlá 2931,74 bez zmluvy 30.11.2022 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
211-122/2022 Údržba okien, sieťky proti hmyzu 2768,00 bez zmluvy 30.11.2022 Marián Treplán-tremont, Záleská 950/16m 900 28  Ivanka pri Dunaji 40253384 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
212-122/2022 Zazimovanie zavlažovacieho systému 240,00 bez zmluvy 30.11.2022 MP gardens s.r.o., Prievozská 3, 821 09  Bratislava 5001749 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
213-122/2022 Asanácia suchých stromov, orez, úprava drevín 2470,00 bez zmluvy 30.11.2022 GHS Garden House Services s.r.o., Vlčkova 23, 811 05  Bratislava 45376603 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
214-122/2022 PC ergonomické myši 1410,53 bez zmluvy 30.11.2022 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 45712783 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
               
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
215-122/2022 Inzercia 106,80 bez zmluvy 1.12.2022 PROFESIA, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09  Bratislava 35800861 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
216-122/2022 Práčka 286,79 bez zmluvy 1.12.2022 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 45712783 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
217-122/2022 Kancelársky nábytok 2358,00 bez zmluvy 1.12.2022 Mgr. Viera Janočková - VERA, Smreková 1036/5, 071 01  Michalovce 40035263 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
218-122/2022 Laserový merač 789,60 bez zmluvy 1.12.2022 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
219-122/2022 Pracovné okuliare 148,20 bez zmluvy 1.12.2022 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04  Bratislava 50981516 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
220-122/2022 Klávesnice, myši 696,90 bez zmluvy 2.12.2022 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
221-122/2022 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 1392,00 6-122-000969/2020 2.12.2022 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
222-122/2022 Zásobník utierok 89,52 bez zmluvy 5.12.2022 EXACT Invest s.r.o., Ďurgalova 2, 831 011  Bratislava 51119838 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
223-122/2022 Dávkovač na mydlo 108,90 bez zmluvy 5.12.2022 R M B - group s.r.o., I. Olbrachta 1151/59, 028 01  Trstená 47053933 Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS
224-122/2022 Zebezpečenie občerstvenia 961,20 bez zmluvy 5.12.2022 Arpád Bognár Mäso údeniny, Eliašovce 284, 930 38  Nový Život 14149109 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
225-122/2022 Kovová skriňa 426,00 bez zmluvy 6.12.2022 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD., vedúca kancelárie riaditeľa
226-122/2022 Farba, materiál 1924,27 bez zmluvy 8.12.2022 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05  Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
227-122/2022 Zabezpečenie občerstvenia, nápojov 1143,40 bez zmluvy 8.12.2022 František Packa VINOP, Pezinská 63, 902 01  Vinosady 35082984 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
228-122/2022 Aktivácia pre prijímače 444,00 bez zmluvy 8.12.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
229-122/2022 Modul pre totálne stanice 811,20 bez zmluvy 8.12.2022 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
230-122/2022 Doplnky pre motorové vozidlo 111,00 bez zmluvy 8.12.2022 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04  Bratislava 31319459 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
231-122/2022 Odstránenie poruchy na EPS 391,68 bez zmluvy 12.12.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
232-122/2022 LCD monitory, tlačiareň 5794,90 bez zmluvy 12.12.2022 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
233-122/2022 Kancelárske potreby 3452,38 2-121-0005-2022 12.12.2022 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
234-122/2022 Výmena čerpadla 1741,00 bez zmluvy 19.12.2022 Jozef Lachkovič, Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava 43436668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
235-122/2022 Diaľničné známky 1450,00 bez zmluvy 19.12.2022 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 35919001 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
236-122/2022 Čistiace a hygienické potreby 5180,70 2-121-0005-2022 19.12.2022 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
237-122/2022 Servis snežnej frézy 200,00 bez zmluvy 20.12.2022 Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01  Martin 36377147 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
238-122/2022 e-jedálne kupóny 4250,21 Z202124507_Z 20.12.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
               

Aktualizované 22.12.2022