Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2017   5. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky

5. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky

ÚGKK SR pravidelne vyhodnocuje pomocou špeciálne vyvinutej aplikácie funkčnosť zadefinovanej technológie spravovania SGI KN, ktorá umožňuje sledovať podrobný vývoj digitalizácie a aktualizácie súborov VKM, VMUO a SPM s najvyššou možnou rozlišovacou úrovňou podrobnosti (podrobný lomový bod a jeho kód kvality). Touto aplikáciou ÚGKK SR sleduje pohyby (nárast) v počte podrobných bodov hraníc pozemkov, ktoré sú odmerané a evidované vo VKM s vyhovujúcou presnosťou (cca 36,4 miliónov bodov), čo predstavuje ročný nárast o 1,5 milióny. Počet nečíselných (digitalizovaných) bodov (nižšia kvalita presnosti) dosiahol koncom roka 2017 počet 19,2 milióna bodov (úbytok cca 0,5 milión bodov). Táto aplikácia umožňuje sledovať kódy kvality jednotlivých podrobných bodov a spolu s kombináciou čísel bodov umožňuje sledovať počet parciel s vyhovujúcou presnosťou určenia hranice celých pozemkov. Štatistika ukazuje, že počet pozemkov, ktorých hranica je zmeraná s vyhovujúcou presnosťou a vo VKM evidovaná, sa v roku 2017 zvýšil z 5 016 656 parciel na 5 227 737 (z úhrnného počtu 7 814 419 parciel registra C v SGI KN pokrývajúcich územie SR). Nárast predstavuje 211 081 parciel.

Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií podrobných bodov vo VKM

Kód kvality podrobného bodu Percentuálne vyjadrenie
Stav k 31.12.2017 VKMč VKMi SPM
T1 8,39 12,06 30,8
T2 2,21 2,1 5,75
T3 78,93 43,04 62,1
T4 10,37 2,74 0,68
T5 -- 40,06 --
spolu číselné (T1,T2,T3,T4) 99,9 59,94 99,33
spolu nečíselné (T5) -- 40,06 --

Aktualizované 27.02.2018