Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2017   12. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť

12. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť

Odborníci z ÚGKK SR sa každoročne zúčastňujú  konferencii a seminárov týkajúcich sa KN. V roku 2017 sa s odbornými príspevkami prezentovali na:

  • 52.  geodetických informačných dňoch, konaných 1. - 2. marca v Brne,
  • 23. medzinárodných česko-slovensko-poľských geodetických dňoch, konaných 18. – 20. mája vo Varšave,
  • 34. stretnutie predstaviteľov katastrálnych služieb krajín bývalej Rakúsko – Uhorskej monarchie v máji 2017 vo Viedni
  • 25. Slovenských geodetických dňoch, konaných 9. – 10. novembra v Trnave

 

V rámci záverov z rokovania zástupcov ÚGKK SR a  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, sa uskutočnil dňa 7. februára 2017 v priestoroch univerzity súbor prednášok, v rámci ktorého expertný tím ÚGKK SR prezentoval študentom najmodernejšie inovácie prebiehajúce v aplikačnej praxi KN.

V recenzovanom odbornom a vedeckom časopise Geodetický a kartografický obzor (GaKO) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a ÚGKK SR boli v uplynulom roku publikované nasledovné hlavné články:

FRINDRICHOVÁ, M.: Nová koncepcia správneho súdnictva a zmeny v katastrálnom zákone
HORŇANSKÝ, I.–LEITMAN, M.: Poznámky k funkčnosti inštitútu vyrovnávacej parcely 
JAKUBÁČ, R.: Poskytovanie údajov katastra nehnuteľností na Slovensku a v Európe
HORŇANSKÝ,  I. –ONDREJIČKA, E.: Stredné odborné školstvo a výkon geodetických a kartografických prác
HORŇANSKÝ, I.–ONDREJIČKA, E. –TOMKOVÁ, A: K otázke stotožňovania listov vlastníctva
HORŇANSKÝ, I.–ŠAFÁROVÁ, V.: K štandardizácii nesídelných geografických názvov

Aktualizované 27.02.2018