Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014 | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014

1. Metaúdajový informačný systém súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností

2. Sprístupnenie rezortných periodík vydávaných ÚGKK SR

3. Ukončenie tvorby vektorovej katastrálnej mapy a vyhlásenie jej platnosti

4. Doplnenie číselných výsledkov do nečíselných VKM

5. Portál "CICA" (Cadastral Information Correctly Applied)

6. Softvér na analýzu číselných výsledkov v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností - štatistiky

7. Elektronická služba na poskytovanie súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností orgánom miestnej a regionálnej územnej samosprávy v rozsahu ich územnej pôsobnosti

8. Aplikácia "Textové súbory geometrického plánu" (TSGP)

9. Elektronické poskytovanie údajov súboru popisných a geodetických informácií pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác

10. Opravy chýb v katastrálnom operáte

11. Stotožňovanie papierových listov vlastníctva s databázou

12. Registre obnovenej evidencie pozemkov

13. Vektorové mapy určeného operátu zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

14. Spravovanie vektorových katastrálnych máp v jednom grafickom systéme

15. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu - registra "líniových stavieb" (register LS)

16. Vydávanie výpisov z listu vlastníctva na právne účely prostredníctvom Integrovaných obslužných miest (IOM) prevádzkovaných Slovenskou poštou

17. Prepojenie služieb katastra a Centrálnej ohlasovne trvalého pobytu

18. Elektronické kolky

19. Legislatívna a koncepčná činnosť

20. Centrálne vydávanie preukazov na vstup do dokumentácie

21. Osobitná odborná spôsobilosť

 

Aktualizované 27.05.2015