Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   7. Elektronická služba na poskytovanie súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností orgánom miestnej a regionálnej územnej samosprávy v rozsahu ich územnej pôsobnosti

7. Elektronická služba na poskytovanie súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností orgánom miestnej a regionálnej územnej samosprávy v rozsahu ich územnej pôsobnosti

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ) a VÚGK sprístupnili na základe zmluvných a licenčných podmienok možnosť elektronického objednania a dodávky údajov katastra pre orgány samosprávy. Systém využíva GIS-ové nástroje a pre orgány samosprávy poskytuje údaje katastra nehnuteľností (KN) bezodplatne. Služba je prístupná prostredníctvom rezortného Geoportálu na adrese https://om.skgeodesy.sk/om/. Už od úvodných dní prevádzky je o jej využitie veľký záujem a stretla sa s pozitívnym ohlasom.

 

Aktualizované 28.04.2015