Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2021

Objednávky za rok 2021

Január
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2021 Stravovacie poukážky 12549,27 Z201769448_Z 4.1.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2021 e-jedálne kupóny 5623,33 Z201769448_Z 4.1.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
003-122/2021 Rohož 154,80 bez zmluvy 19.1.2021 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
004-122/2021 Otestovanie, nastavenia, kalibrácia prístrojov 1296,00 bez zmluvy 20.1.2021 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
005-122/2021 Stravovacie poukážky 7373,25 Z201769448_Z 1.2.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
006-122/2021 Stravovacie poukážky 2634,71 Z201769448_Z 3.2.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
007-122/2021 e-jedálne kupóny 4797,53 Z201769448_Z 3.2.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
008-122/2021 Kontrola, nastavenie prístrojov 552,00 bez zmluvy 3.2.2021 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01  Banská Bystrica 47619651 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
009-122/2021 Vypracovanie energetického certifikátu 290,00 bez zmluvy 9.2.2021 Ing. Jozef Knapík, Nižná brána 1465/7, 060 01  Kežmarok 45578826 Ing. Ján Križan, riaditeľ
010-122/2021 Dodávka, montáž hasiacich prístrojov, požiarny evakuačný plán 816,72 bez zmluvy 9.2.2021 GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01  Liptovský Mikuláš 36376981 Ing. Ján Križan, riaditeľ
011-122/2021 Povinné preškolenie vodičov 840,00 bez zmluvy 10.2.2021 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5A, 841 05  Bratislava 17424763 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2021 Konzultačné služby 4920,00 bez zmluvy 17.2.2021 ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 1257/50C, 831 02  Bratislava 45001154 Ing. Ján Križan, riaditeľ
013-122/2021 Kalibrácia nivelačných lát 488,40 bez zmluvy 17.2.2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 00397687 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
014-122/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie 999,00 bez zmluvy 22.2.2021 Ing. Lucia Harbutová SEMPERFLORA, Suchá 156/51, 059 17 Vernár 41007760 Ing. Ján Križan, riaditeľ
015-122/2021 Zameranie a spracovanie geometrického plánu 387,00 bez zmluvy 26.2.2021 Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, Levočská 866, 058 01 Poprad 14281601 Ing. Ján Križan, riaditeľ
016-122/2021 Oprava geodetického prístroja 158,88 bez zmluvy 26.2.2021 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
017-122/2021 Stravovacie poukážky 7864,80 Z201769448_Z 1.3.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2021 Stravovacie poukážky 2782,17 Z201769448_Z 3.3.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
019-122/2021 e-jedálne kupóny 5918,26 Z201769448_Z 3.3.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
020-122/2021 Ochranná maska 489,00 bez zmluvy 3.3.2021 REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 35810122 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
021-122/2021 Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia 4278,00 bez zmluvy 8.3.2021 VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová 36056677 Ing. Ján Križan, riaditeľ
022-122/2021 Kalibrácia, nastavenie skenerov 720,00 bez zmluvy 9.3.2021 MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o., Čermeľská 60, 040 01 Košice 31664423 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
023-122/2021 Certifikát pre elektronickú pečať 80,00 bez zmluvy 15.3.2021 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
024-122/2021 Revízia elektrického zariadenia 890,00 bez zmluvy 17.3.2021 ELAZ-HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaé Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
025-122/2021 Reflektor signálu na pilier 1627,20 bez zmluvy 18.3.2021 IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01 Bratislava 47508418 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
026-122/2021 Servis antény 1440,00 bez zmluvy 24.3.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
027-122/2021 Softvér Anubis 360,00 bez zmluvy 24.3.2021 G-NUT Software s.r.o., U hřiště 117, 251 66 Senohraby, Česká republika 07101988 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
028-122/2021 Výroba ochranného tyčového znaku 2970,00 bez zmluvy 26.3.2021 Róbert Hoboth, Slnečná 315/35, 900 29 Nová Dedinka 41908007 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
029-122/2021 Stavebný dozor 3045,00 bez zmluvy 29.3.2021 HV Inžiniering, s.r.o., Garbiarska 905, 031 01  Liptovský Mikuláš 36833452 Ing. Ján Križan, riaditeľ
030-122/2021 Záručná garančná servisná prehliadka 122,20 bez zmluvy 30.3.2021 HS - PLUS, s.r.o., Pod Táborom 32, 080 01  Prešov 31726402 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
031-122/2021 Materiál  586,87 bez zmluvy 30.3.2021 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
032-122/2021 Softvérová podpora 18432,00 bez zmluvy 31.3.2021 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03  Bratislava 44420641 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
Apríl

5490,61

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
033-122/2021 Stravovacie poukážky 8356,35 Z201769448_Z 1.4.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
034-122/2021 Stravovacie poukážky 2924,72 Z201769448_Z 6.4.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
035-122/2021 e-jedálne kupóny 5490,61 Z201769448_Z 6.4.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
036-122/2021 Spracovanie projektovej dokumentácie 720,00 bez zmluvy 7.4.2021 AVART-architektonická kancelária, spol. s r.o., Bulharská 2269/3, 058 01 Poprad 44818262 Ing. Ján Križan, riaditeľ
037-122/2021 Záručná garančná servisná prehliadka 121,45 bez zmluvy 8.4.2021 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07  Bratislava 35873647 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
038-122/2021 Záručná garačná servisná prehliadka 121,45 bez zmluvy 8.4.2021 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07  Bratislava 35873647 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
039-122/2021 Výroba etikiet 501,60 bez zmluvy 12.4.2021 FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07  Bratislava 36319970 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
040-122/2021 Odborná prehliadka EPS 997,20 bez zmluvy 12.4.2021 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02  Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
041-122/2021 Prerábka ohrevného telesa 485,61 bez zmluvy 12.4.2021 Jozef Lachkovič, Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava 43436668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
042-122/2021 Výroba betónového podstavca 2950,00 bez zmluvy 12.4.2021 Anday s.r.o., Kráľovičove Kračany 154, 930 03 Kráľovičove Kračany 34102345 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
043-122/2021 Farby 2098,56 bez zmluvy 12.4.2021 FA-LA-DRO, s.r.o., Hviezdoslavova 711/110, 900 31  Stupava 35873582 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
044-122/2021 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 2880,00 6-122-000969/2020 14.4.2021 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
045-122/2021 Revízia bleskozvodov 870,00 bez zmluvy 14.4.2021 ELAZ-HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
046-122/2021 Servis plotra 607,20 bez zmluvy 14.4.2021 smartCAD s.r.o., Čajakova 19, 811 05  Bratislava 44743289 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
047-122/2021 Ochranná maska 160,00 bez zmluvy 14.4.2021 REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07  Bratislava 35810122 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
048-122/2021 Servis motorového vozidla 581,00 bez zmluvy 14.4.2021 LM cars, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 99, 903 01  Kostolná pri Dunaji 46726624 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
049-122/2021 Záručná garančná servisná prehliadka 184,12 bez zmluvy 14.4.2021 MOTOR - CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, 040 01  Košice 36198595 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
050-122/2021 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 19.4.2021 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, Nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03  Bratislava 40576841 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
051-122/2021 Geofyzilkáne merania 1116,00 bez zmluvy 19.4.2021 AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, 821 09  Bratislava 45868786 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
052-122/2021 Stavebné práce 3999,48 bez zmluvy 19.4.2021 M.K.C. s.r.o., Štrba, Markušovského 601/34, 059 38 Štrba 36448184 Ing. Ján Križan, riaditeľ
053-122/2021 Nastavenie snímačov skenera 360,00 bez zmluvy 20.4.2021 MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o., Čermeľská 60, 040 01 Košice 31664423 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
054-122/2021 Stabilizátor napätia 272,69 bez zmluvy 22.4.2021 Benjamín Janiska BEN, Malinová 49, 955 40  Topoľčany 34670602 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
055-122/2021 Výroba uzáveru 198,00 bez zmluvy 22.4.2021 Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01  Senec 43910882 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
056-122/2021 Zabezpečenie rozboru vody 156,04 bez zmluvy 22.4.2021 HV Inžiniering, s.r.o., Garbiarska 905, 031 01  Liptovský Mikuláš 36833452 Ing. Ján Križan, riaditeľ
057-122/2021 Odborné mesačníky, publikácie 72,00 bez zmluvy 22.4.2021 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
058-122/2021 Ochranné odevy 115,45 bez zmluvy 26.4.2021 BLICHÁR Prešov, s.r.o., Pod Kamennou baňou 41, 080 01 Prešov 36749559 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
059-122/2021 Pneumatiky 580,00 bez zmluvy 29.4.2021 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
060-122/2021 Stravovacie poukážky 8356,35 Z201769448_Z 3.5.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
061-122/2021 Stravovacie poukážky 2020,27 Z201769448_Z 4.5.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
062-122/2021 e-jedálne kupóny 4659,89 Z201769448_Z 4.5.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
063-122/2021 Revízia elektrickej inštalácie 970,00 bez zmluvy 5.5.2021 ELAZ-HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
064-122/2021 Služba Alberding 1908,00 bez zmluvy 11.5.2021 Alberding GmbH, Schmiedestrase 2, D-15745 Wildau, Nemecko 811654774 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
065-122/2021 Výkopové práce 100,00 bez zmluvy 11.5.2021 ERIMONT s.r.o., Lučivná 315, 059 31  Lučivná 45956464 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
066-122/2021 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 227,34 bez zmluvy 14.5.2021 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
067-122/2021 Prístup na portál 165,00 bez zmluvy 14.5.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
068-122/2021 Policový regál 5970,00 bez zmluvy 19.5.2021 REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01  Trenčín 34144994 Ing. Ján Križan, riaditeľ
069-122/2021 Montáž elektrických zásuvok, vypínačov 294,00 bez zmluvy 19.5.2021 Adam Ladislav Rozsa - AR-instal, Železničná 2222/3A, 900 31  Stupava 52294803 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
070-122/2021 Stavebné práce - úprava komunikácie 5991,92 bez zmluvy 19.5.2021 M.K.C. s.r.o., Štrba, Markušovského 601/34, 059 38 Štrba 36448184 Ing. Ján Križan, riaditeľ
071-122/2021 Realizácia piliera 4969,03 bez zmluvy 20.5.2021 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01 Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
072-122/2021 Repelent 276,00 bez zmluvy 24.5.2021 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61  Vrútky 36313190 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
073-122/2021 Rozvádzač 639,60 bez zmluvy 25.5.2021 Profitexsk.com s.r.o., Hviezdoslavova 2168/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36313157 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
074-122/2021 Detekcia poruchy 186,00 bez zmluvy 31.5.2021 ALTRON SK a.s., Galvaniho 15C, 821 04  Bratislava 31354521 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
075-122/2021 Servis multifunkčného stroja 587,82 bez zmluvy 31.5.2021 REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05  Bratislava 35751819 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
076-122/2021 Odborné prehliadky tlakových nádob 504,00 bez zmluvy 31.5.2021 ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 05  Bratislava 50453220 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
077-122/2021 Stravovacie poukážky 7373,25 Z201769448_Z 1.6.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
078-122/2021 Stravovacie poukážky 2089,09 Z201769448_Z 1.6.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
079-122/2021 e-jedálne kupóny 4546,84 Z201769448_Z 1.6.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
080-122/2021 Čistenie potrubia 75,98 bez zmluvy 3.6.2021 Eva Fratričová, Dudvážska 25, 821 07  Bratislava 34983848 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
081-122/2021 Pneumatiky 620,00 bez zmluvy 4.6.2021 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
082-122/2021 Geodetický materiál 931,20 bez zmluvy 17.6.2021 IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01  Bratislava 47508418 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
083-122/2021 Pracovné oblečenie 371,52 bez zmluvy 18.6.2021 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT, Kvačalová 1150/6, 010 04 Žilina 10951920 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
084-122/2021 Umývanie, tepovanie vozidla 85,00 bez zmluvy 23.6.2021 Vladimír Nagy - PSK, Riazanská 87, 831 02 Bratislava 34460802 Ing. Ján Križan, riaditeľ
085-122/2021 Silikónové uzávery 117,60 bez zmluvy 23.6.2021 Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01 Senec 43910882 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
086-122/2021 Stravovacie poukážky 8356,35 Z201769448_Z 30.6.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
087-122/2021 Stravovacie poukážky 2152,99 Z201769448_Z 2.7.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
088-122/2021 e-jedálne kupóny 4384,63 Z201769448_Z 2.7.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
089-122/2021 Napojenie elektrického prívodu a elektroinštalácie 805,66 bez zmluvy 2.7.2021 Ing. Ján Hajduk - ELCOMP, Hronského 1167, 093 01  Vranov nad Topľou 17293600 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
090-122/2021 Plotrový papier 2793,60 bez zmluvy 21.7.2021 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01  Bratislava 44015682 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
091-122/2021 Osadenie dopravného značenia 489,14 bez zmluvy 21.7.2021 M.K.C. s.r.o., Štrba, Markušovského 601/34, 059 38 Štrba 36448184 Ing. Ján Križan, riaditeľ
092-122/2021 Orez stromov, odvoz hmoty 960,00 bez zmluvy 23.7.2021 JUMEKO, spol. s r.o., Bernolákovská 7, 900 28  Ivanka pri Dunaji 34133135 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
093-122/2021 Vybavenie kuchyniek 5958,60 bez zmluvy 23.7.2021 KLS spol. s r.o., Martina Rázusa 9, 010 01  Žilina 30223288 Ing. Ján Križan, riaditeľ
094-122/2021 Odtiahnutie nepojazdného vozidla 302,00 bez zmluvy 27.7.2021 Assistance24 s.r.o., Košická 52/A, 821 08  Bratislava 52955800 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
095-122/2021 Stravovacie poukážky 8356,35 Z201769448_Z 2.8.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
096-122/2021 Stravovacie poukážky 2177,57 Z201769448_Z 3.8.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
097-122/2021 e-jedálne kupóny 4261,74 Z201769448_Z 3.8.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
098-122/2021 Čistiace a hygienické potreby 888,66 25-122-003855/2021 3.8.2021 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
099-122/2021 Elektroinštalačné práce 300,00 bez zmluvy 3.8.2021 Jaroslav Brabec, Poľná 498/5, 059 52  Veľká Lomnica 37111353 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
100-122/2021 Odstránenie havarijného stavu 1859,40 bez zmluvy 3.8.2021 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25  Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
101-122/2021 Prístup na portál 175,20 bez zmluvy 6.8.2021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
102-122/2021 USB token 295,20 bez zmluvy 11.8.2021 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská28, 821 09  Bratislava 31365078 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
103-122/2021 Odborný spravodajca 26,40 bez zmluvy 13.8.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
104-122/2021 Revízia elektrickej inštalácie, spotrebičov, náradia 4245,00 bez zmluvy 23.8.2021 Štefan Krajčovič, Sídlisko 129/8, 930 39  Zlaté Klasy 50349333 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
105-122/2021 Elektroinštalačné práce 730,00 bez zmluvy 23.8.2021 Jaroslav Brabec, Poľná 498/5, 059 52  Veľká Lomnica 37111353 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
106-122/2021 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 990,00 bez zmluvy 23.8.2021 F.I.R.E Slovakia, spol. s r.o., Riazanská 77, 831 03  Bratislava 35735961 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
107-122/2021 Revízia transformačnej stanice 1270,00 bez zmluvy 24.8.2021 ELAZ - HORVÁTH, Ľ: Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
108-122/2021 Jednostranný mostík 674,46 bez zmluvy 24.8.2021 ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová , 831 04  Bratislava 17312086 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
109-122/2021 Farby, materiál 1349,98 bez zmluvy 25.8.2021 FA-LA-DRO, s.r.o., Hviezdoslavova 711/110, 900 31  Stupava 35873582 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
110-122/2021 Oprava motorového vozidla 611,76 bez zmluvy 27.8.2021 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
111-122/2021 Stravovacie poukážky 7373,25 Z201769448_Z 2.9.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
112-122/2021 Stravovacie poukážky 1577,88 Z201769448_Z 3.9.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
113-122/2021 e-jedálne kupóny 4817,19 Z201769448_Z 3.9.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
114-122/2021 Interné disky, pamäte 1638,20 bez zmluvy 6.9.2021 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
115-122/2021 Diagnostika poruchy 810,00 bez zmluvy 6.9.2021 ALTRON SK a.s., Galvaniho 15C, 821 04  Bratislava 31354521 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
116-122/2021 Elektroinštalačné práce 4916,40 bez zmluvy 6.9.2021 ALTYS, spol. s r.o., Kremnička 39, 974 05  Banská Bystrica 31620540 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
117-122/2021 Skúška ochranných pracovných pomôcok 175,00 bez zmluvy 6.9.2021 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
118-122/2021 Čistenie upchatého potrubia 140,40 bez zmluvy 6.9.2021 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01  Bratislava 32066848 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
119-122/2021 Oprava prístroja 2382,00 bez zmluvy 13.9.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
120-122/2021 Kancelárske potreby 142,67 25-122-003855/2021 16.9.2021 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
121-122/2021 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení 350,00 bez zmluvy 17.9.2021 Gabriel Gallo - Majuka, Budatínska 21, 851 05  Bratislava 11801034 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
122-122/2021 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 2400,00 6-122-000969/2020 27.9.2021 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
123-122/2021 Revízia silnoprúdovej elektroinštalácie motorgenerátora a rozvádzačov 1490,00 bez zmluvy 27.9.2021 ELAZ - HORVÁTH, Ľ: Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
124-122/2021 Náhradné diely na motorové vozidlo 337,77 bez zmluvy 27.9.2021 LKQ s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava 36298026 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
125-122/2021 Softvérová podpora 6456,00 bez zmluvy 27.9.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
126-122/2021 Stravovacie poukážky 7373,25 Z201769448_Z 1.10.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
127-122/2021 Stravovacie poukážky 1499,23 Z201769448_Z 4.10.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
128-122/2021 e-jedálne kupóny 4271,57 Z201769448_Z 4.10.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odbor
129-122/2021 Demontáž, montáž, napojenie ohrevného telesa 942,63 bez zmluvy 4.10.2021 Jozef Lachkovič, Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava 43436668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
130-122/2021 Výmena záložného zdroja 255,60 bez zmluvy 5.10.2021 APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01  Banská Bystrica 30222575 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
131-122/2021 Výmena čidla teploty 462,48 bez zmluvy 5.10.2021 ALTRON SK a.s., Galvaniho 15C, 821 04  Bratislava 31354521 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
132-122/2021 Odborná prehliadka plynových zariadení 542,40 bez zmluvy 7.10.2021 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01  Prešov 31652816 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
133-122/2021 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 7.10.2021 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, Nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03  Bratislava 40576841 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
134-122/2021 Kontrola, čistenie komína 30,00 bez zmluvy 7.10.2021 Jozef Róža, Veľká Mača, 925 32  Veľká Mača 30375312 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
135-122/2021 Servis zariadenia 81,60 bez zmluvy 7.10.2021 REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05  Bratislava 35751819 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
136-122/2021 Čistenie kanalizácie 206,40 bez zmluvy 14.10.2021 MP KANAL, s.r.o., Košická 5, 080 01 Prešov 46306056 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
137-122/2021 Vypracovanie znaleckého posudku 250,00 bez zmluvy 15.10.2021 Ing. Jarmila Kaššová, Slov. národ. povstania 452, 962 33 Budča 40241041 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
138-122/2021 Konzultačné práce 1250,00 bez zmluvy 15.10.2021 Ing. Roland Takács, CSc., Záporožská 3725/6, 851 01  Bratislava 11889781 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
139-122/2021 Stavebné práce 5911,20 bez zmluvy 18.10.2021 IN Architecture s.r.o., Letecká 6/1257, 052 01  Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
140-122/2021 Krycie prvky, montáž 409,20 bez zmluvy 18.10.2021 KLS spol. s r.o., Martina Rázusa 9, 010 01  Žilina 30223288 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
141-122/2021 Konzultačné služby 1920,00 bez zmluvy 20.10.2021 ENDORFINE, s.r.o., Gabriela Povalu 2457/15, 010 01  Žilina 36436771 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
142-122/2021 Opakovaná úradná skúška 965,76 bez zmluvy 21.10.2021 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava 36653004 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
143-122/2021 Sadové úpravy 33272,98 bez zmluvy 22.10.2021 Monika Dráb, Trnavská 1699/13, 900 27  Bernolákovo 46580077 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
144-122/2021 Prístup na portál 48,00 bez zmluvy 22.10.2021 Global Procurement s.r.o., Koprivnická 3401/9F, 841 01  Bratislava 43955134 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
145-122/2021 Kancelárske potreby 180,34 25-122-003855/2021 25.10.2021 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
146-122/2021 Kalendáre, potlač 1603,44 bez zmluvy 25.10.2021 VISION, s.r.o., Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava 25828714 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
147-122/2021 Príslušenstvo 1158,00 bez zmluvy 26.10.2021 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
148-122/2021 Hygienický materiál 891,77 25-122-003855/2021 27.10.2021 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
149-122/2021 Stravovacie poukážky 7864,80 Z201769448_Z 2.11.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
150-122/2021 Stravovacie poukážky 2044,85 Z201769448_Z 3.11.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
151-122/2021 e-jedálne kupóny 4659,89 Z201769448_Z 3.11.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
152-122/2021 GNSS príslušenstvo 1975,20 bez zmluvy 4.11.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
153-122/2021 Údržba geodetického prístroja 1212,00 bez zmluvy 4.11.2021 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
154-122/2021 Zhotovenie tabuliek 285,36 bez zmluvy 5.11.2021 Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01  Bratislava 47024071 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
155-122/2021 Odvoz, zneškodnenie kalu 990,00 bez zmluvy 5.11.2021 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
156-122/2021 Zhotovenie modulov 330,60 bez zmluvy 5.11.2021 Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01  Senec 43910882 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
157-122/2021 Respirátor 760,32 bez zmluvy 10.11.2021 Nanolab shop, spol. s r.o., Trnkova 3052/137, 628 00 Brno, Česká republika 08943401 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
158-122/2021 Obnova supportu 5868,00 bez zmluvy 16.11.2021 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25,  811 09  Bratislava 36815799 Ing. Branislav Vlčko, riaditeľ odboru informačných technológií
159-122/2021 Odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí 4209,11 bez zmluvy 16.11.2021 Zsolt Pongrácz, Kostolná Gala 177, 930 34 Holice 45442908 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
160-122/2021 Respirátor 880,00 bez zmluvy 16.11.2021 Wiliwa s.r.o., Žižkova 21, 811 02  Bratislava 53233239 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
161-122/2021 Náradie, materiál 2497,03 bez zmluvy 16.11.2021 HQ Tools, spol. s r.o., Hviezdoslavova 41, 900 31  Stupava 36833622 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
162-122/2021 Pracovné odevy 3595,68 bez zmluvy 19.11021 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT, Kvačalová 1150/6, 010 04 Žilina 10951920 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
163-122/2021 Konzultačné služby 1164,00 bez zmluvy 19.11.2021 ENDORFINE, s.r.o., Gabriela Povalu 2457/15, 010 01  Žilina 36436771 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
164-122/2021 Obnova systému zberu dát 5990,40 bez zmluvy 19.11.2021 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25,  811 09  Bratislava 36815799 Ing. Branislav Vlčko, riaditeľ odboru informačných technológií
165-122/2021 Oprava motorového vozidla 684,00 bez zmluvy 19.11.2021 Autoteam, s.r.o., Hviezdoslavova 167, 900 31  Stupava 35819464 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
166-122/2021 Servis geotetických prístrojov 1944,00 bez zmluvy 22.11.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
167-122/2021 Antigénové testy 5400,00 bez zmluvy 23.11.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01  Prešov 36515388 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
168-122/2021 Výroba skrine 450,00 bez zmluvy 24.11.2021 SICRA SYSTÉM s.r.o., Kamenná  12908/13, 080 01 Prešov 44732571 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
169-122/2021 Odstránenie závad z revízií 786,00 bez zmluvy 25.11.2021 Štefan Krajčovič, Lehnice 1611, 930 37 Lehnice 50349333 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
170-122/2021 Pneumatiky, disky 838,40 bez zmluvy 25.11.2021 AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, 984 03  Lučenec 31619428 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
171-122/2021 Predĺženie podpory 5421,00 bez zmluvy 25.11.2021 SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, 829 75  Bratislava 35955678 Ing. Branislav Vlčko, riaditeľ odboru informačných technológií
172-122/2021 Update licenčného kľúča 1224,00 bez zmluvy 25.11.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
173-122/2021 Stravovacie poukážky 6390,15 Z201769448_Z 25.11.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
174-122/2021 Oprava nákladného motorového vozidla 3580,50 bez zmluvy 26.11.2021 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31  Divinka 46787534 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
175-122/2021 Lekárnička 146,40 bez zmluvy 30.11.2021 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
176-122/2021 Pneumatiky, disky 838,40 bez zmluvy 30.11.2021 AUTOKOMPLEX, spol. s r.o., Športová 4638, 984 03  Lučenec 31619428 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
177-122/2021 Koše na separovaný odpad 2760,00 bez zmluvy 30.11.2021 ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51  Trenčianske Teplice 36851264 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
178-122/2021 Stravovacie poukážky 2241,47 Z201769448_Z 2.12.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
179-122/2021 e-jedálne kupóny 5515,19 Z201769448_Z 2.12.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
180-122/2021 Umytie a tepovanie vozidiel 800,00 bez zmluvy 2.12.2021 Vladimír Nagy - PSK, Riazanská 87, 831 02  Bratislava 34460802 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
181-122/2021 Oprava motorového vozidla 3710,00 bez zmluvy 2.12.2021 LM cars, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 99, 903 01  Kostolná pri Dunaji 46726624 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
182-122/2021 Generátor ozónu 882,00 bez zmluvy 2.12.2021 GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01  Šaľa 46648241 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
183-122/2021 Oprava strechy 985,00 bez zmluvy 2.12.2021 Anday s.r.o., Kráľovičove Kračany 154, 930 03 Kráľovičove Kračany 34102345 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
184-122/2021 Pneumatiky 1668,00 bez zmluvy 6.12.2021 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
185-122/2021 Stolný telefón 9063,00 bez zmluvy 6.12.2021 NOABE s.r.o., Vnivách 3992/12, 466 01  Jablonec nad Nisou, Česká republika 27275841 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
186-122/2021 Oprava, údržba, príslušenstvo pre motorové vozidlá 14790,00 bez zmluvy 7.12.2021 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
187-122/2021 Mobilný telefón 11248,80 bez zmluvy 7.12.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
188-122/2021 Aktivácia balíka služieb na portáli 300,00 bez zmluvy 7.12.2021 ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02  Bratislava 31361552 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
189-122/2021 Geodetický materiál 1283,16 bez zmluvy 9.12.2021 ORNTH spol. s.r.o., Osloboditeľov 27/36, 976 32  Badín 31559956 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
190-122/2021 Oprava motorového vozidla 1650,50 bez zmluvy 9.12.2021 Ing. Peter Kuklica AUTO-PIECES, Košická 50, 821 08  Bratislava 32100931 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
191-122/2021 Servis multifunkčného stroja 54,60 bez zmluvy 9.12.2021 COPY PRINT GROUP, a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava 45310106 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
192-122/2021 Snehové reťaze 198,00 bez zmluvy 9.12.2021 AUTO RELAX, s.r.o., Račianska 39, 831 02  Bratislava 44415711 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
193-122/2021 Oprava motorového vozidla 889,92 bez zmluvy 9.12.2021 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
194-122/2021 Stravovacie poukážky 4350,22 Z201769448_Z 13.12.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
195-122/2021 Spotrebný materiál 2730,95 bez zmluvy 14.12.2021 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
196-122/2021 Geodetický materiál 3001,20 bez zmluvy 14.12.2021 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
197-122/2021 e-jedálne kupóny 3406,44 Z201769448_Z 14.12.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
198-122/2021 Hygienický materiál 1707,84 25-122-003855/2021 15.12.2021 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
199-122/2021 Kancelárske potreby 1774,22 25-122-003855/2021 15.12.2021 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02  Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
200-122/2021 Materiál  2722,11 bez zmluvy 15.12.2021 A - Z STROJ s.r.o., Trenčianska 66, 821 09  Bratislava 31327397 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
201-122/2021 Repelent 552,00 bez zmluvy 16.12.2021 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61  Vrútky 36313190 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
202-122/2021 Antigénové testy, tlakomer 4835,40 bez zmluvy 16.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01  Prešov 36515388 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
203-122/2021 Generátor ozónu 882,00 bez zmluvy 16.12.2021 GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01  Šaľa 46648241 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
204-122/2021 Respirátor 1942,50 bez zmluvy 16.12.2021 Wiliwa s.r.o., Žižkova 21, 811 02  Bratislava 53233239 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
205-122/2021 Demontáž, montáž ohrievača vody 962,00 bez zmluvy 16.12.2021 Jozef Lachkovič, Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava 43436668 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
206-122/2021 Dodávka ochranného tyčového znaku 3480,00 bez zmluvy 16.12.2021 Róbert Hoboth, Slnečná 315/35, 900 29 Nová Dedinka 41908007 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
207-122/2021 Komponenty k VT 2791,97 bez zmluvy 16.12.2021 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
208-122/2021 Odborná prehliadka zdviháka 692,40 bez zmluvy 16.12.2021 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01  Senec 47883197 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
209-122/2021 Betónové podstavce 3130,00 bez zmluvy 16.12.2021 Anday s.r.o., Kráľovičove Kračany 154, 930 03 Kráľovičove Kračany 34102345 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
210-122/2021 Elektrospotrebiče 1262,83 bez zmluvy 16.12.2021 FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava 35712783 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
211-122/2021 Popisovacia tabuľa 97,20 bez zmluvy 20.12.2021 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
212-122/2021 Diaľničné známky 1450,00 bez zmluvy 21.12.2021 Národná diaľničná spoločnosť,a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 35919001 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
213-122/2021 Oprava prístrojov 876,00 bez zmluvy 21.12.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
               

Aktualizované 23.03.2022