Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2020

Objednávky za rok 2020

Január
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2020 Stravovacie poukážky 12269,09 Z201769448_Z 3.1.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2020 Stravovacie poukážky 5516,37 Z201769448_Z 7.1.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
003-122/2020 e-jedálne kupóny 1835,64 Z201769448_Z 7.1.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
004-122/2020 Diaľničné známky pre motorové vozidlá 1400,00 bez zmluvy 17.1.2020 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 35919001 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
005-122/2020 Žiarivky lineárne 337,20 bez zmluvy 17.1.2020 HAGARD: HAL, spol. s.r.o., Pražská 9, 949 01  Nitra 50111990 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
006-122/2020 Papier 995,40 bez zmluvy 17.1.2020 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01  Bratislava 44015682 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
007-122/2020 Držiak hranolu 96,60 bez zmluvy 17.1.2020 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01  Banská Bystrica 47619651 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
008-122/2020 Odstránenie havarijného stavu 790,00 bez zmluvy 21.1.2020 Anday s.r.o., Kráľovičove Kračany 154, 930 03 Kráľovičove Kračany 34102345 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
009-122/2020 Opakovaná úradná skúška 965,76 bez zmluvy 21.1.2020 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava 36653004 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
010-122/2020 Asistencia pri úradnej skúške 820,00 bez zmluvy 21.1.2020 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03  Bratislava 13956141 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
011-122/2020 Výmena štartovacej batérie 345,60 bez zmluvy 21.1.2020 ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04  Bratislava 31354521 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2020 Hygienický materiál 898,44 bez zmluvy 22.1.2020 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21  Sládkovičovo 36276464 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
013-122/2020 Geodetický materiál 776,76 bez zmluvy 22.1.2020 ORNTH spol. s.r.o., Trieda SNP 82/542, 974 01 Banská Bystrica 31559956 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
014-122/2020 Servis motorového vozidla

28,73

bez zmluvy 23.1.2020 AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07  Bratislava 17329477 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
015-122/2020 Oprava plynového kotla 187,80 bez zmluvy 23.1.2020 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01  Prešov 31652816 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
016-122/2020 Stolička 62,90 bez zmluvy 24.1.2020 iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda 45853461 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
017-122/2020 Odvoz, zneškodnenie kalu 990,00 bez zmluvy 27.1.2020 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01  Senec 35710357 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2020 Konzultačné služby 4920,00 bez zmluvy 27.1.2020 ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 1257/50C, 831 02  Bratislava 45001154 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
019-122/2020 Zhotovenie tabule 79,20 bez zmluvy 31.1.2020 Peter Mórocz - PEMO, Boldog 60, 925 26 Boldog 43962653 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
020-122/2020 Oprava nákladného vozidla 850,00 bez zmluvy 31.1.2020 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31  Divinka 46787534 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
021-122/2020 Stravovacie poukážky 10814,10 Z201769448_Z 3.2.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
022-122/2020 Stravovacie poukážky 3131,17 Z201769448_Z 5.2.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
023-122/2020 e-jedálne kupóny 4286,32 Z201769448_Z 6.2.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
024-122/2020 Servis motorového vozidla 390,00 bez zmluvy 6.2.2020 František Rehánek - AUTOOPRAVA, Mikušovce 37, 984 01  Mikušovce 41814916 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
025-122/2020 Letenka 414,24 bez zmluvy 10.2.2020 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01  Košice 45575771 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
026-122/2020 Kancelárske kreslá 979,30 bez zmluvy 12.2.2020 ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 821 04  Bratislava 35909790 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
027-122/2020 Obnova podporyTBC softvéru 2534,40 bez zmluvy 13.2.2020 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
028-122/2020 Reflektor signálu na pilier 1627,20 bez zmluvy 18.2.2020 IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01  Bratislava 47508418 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
029-122/2020 Kalibrácia antén 4500,00 bez zmluvy 18.2.2020 GeoService GmbH, Steinriede 8, 30827 Garbsen, Nemecko DE160975540 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
030-122/2020 Preprava osôb 1800,00 bez zmluvy 18.2.2020 Sun bus s.r.o., Palackého 88/8, 911 01  Trenčín 48032247 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
031-122/2020 Čistiace prostriedky pre motorové vozidlá 618,56 bez zmluvy 18.2.2020 AQUAPOWER s.r.o., Partizánska 1637/24, 974 01  Banská Bystrica 46174711 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
032-122/2020 Výroba betónového podstavca 2507,50 bez zmluvy 19.2.2020 Anday s.r.o., Kráľovičove Kračany 154, 930 03 Kráľovičove Kračany 34102345 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
033-122/2020 Pneumatiky 760,00 bez zmluvy 19.2.2020 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
034-122/2020 Výmena hardvérového kľúča 48,00 bez zmluvy 24.2.2020 CGS spol. s r.o., Sasinkova 14, 811 08  Bratislava 00698202 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
035-122/2020 Oprava nákladného vozidla 450,00 bez zmluvy 24.2.2020 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31  Divinka 46787534 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
036-122/2020 Povinné preškolenie vodičov 855,00 bez zmluvy 24.2.2020 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5A, 841 05  Bratislava 17424763 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
037-122/2020 Zametacia metla 449,00 bez zmluvy 24.2.2020 GAZDA, spol. s r.o., Hodonínska 7/A, 841 03  Bratislava 31382789 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
038-122/2020 Pneumatiky 480,00 bez zmluvy 26.2.2020 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
039-122/2020 Náterové farby 1929,82 bez zmluvy 26.2.2020 FA - LA - DRO, s.r.o., Hviezdoslavova 711/110, 900 31  Stupava 35873582 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
040-122/2020 Softvérová podpora 2520,00 bez zmluvy 28.2.2020 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03  Bratislava 44420641 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
041-122/2020 Výroba ochranného tyčového znaku 2524,50 bez zmluvy 28.2.2020 Balázs Pongrácz, Kostolná Gala 167, 930 34  Holice 48138011 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
042-122/2020 Zvárací agregát, materiál 588,55 bez zmluvy 28.2.2020 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava 31596061 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
043-122/2020 Stravovacie poukážky 9831,00 Z201769448_Z 2.3.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
044-122/2020 Stravovacie poukážky 3175,41 Z201769448_Z 4.3.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
045-122/2020 e-jedálne kupóny 4286,32 Z201769448_Z 4.3.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
046-122/2020 Čistenie lapača tukov 998,76 bez zmluvy 4.3.2020 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
047-122/2020 Vypracovanie výskumnej analýzy 9000,00 bez zmluvy 10.3.2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 00397687 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
048-122/2020 Hygienický materiál 979,68 bez zmluvy 12.3.2020 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21  Sládkovičovo 36276464 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
049-122/2020 On-line kniha 219,00 bez zmluvy 12.3.2020 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
050-122/2020 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 3840,00 6-122-000969/2020 13.3.2020 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
051-122/2020 Certifikát pre elektronickú pečať 40,00 bez zmluvy 16.3.2020 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava 35975946 Ing. Elena Skýpalová, vedúca zákazníckeho centra
052-122/2020 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 2496,00 6-122-000969/2020 16.3.2020 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
053-122/2020 Úprava a implementácia aplikácií 999,00 bez zmluvy 17.3.2020 Mgr. Martin Kalivoda - freelancer, Jána Stanislava 3009/4, 841 05  Bratislava 51911418 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
054-122/2020 Dezinfekčné prostriedky 220,00 bez zmluvy 17.3.2020 AQUASYSTEM s.r.o., Hradská 76, 821 07  Bratislava 35795247 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
055-122/2020 Masky 960,00 bez zmluvy 20.3.2020 JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01  Bratislava 31344194 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
056-122/2020 Oprava kontrolnej jednotky 686,40 bez zmluvy 20.3.2020 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
057-122/2020 Dezinfekčné prostriedky 850,00 bez zmluvy 20.3.2020 AQUASYSTEM s.r.o., Hradská 76, 821 07  Bratislava 35795247 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
058-122/2020 Postrekovače, trysky 166,59 bez zmluvy 23.3.2020 Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8, 831 54  Bratislava 51474751 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
059-122/2020 Masky, filtre, ochranné plášte 382,54 bez zmluvy 23.3.2020 CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01  Žilina 46491091 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
060-122/2020 Ochranné rúška 990,00 bez zmluvy 24.3.2020 E L S T R O T E, spol. s r.o., Dolná Mariková 551, 018 02 Dolná Mariková 30222915 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
061-122/2020 Softvérová podpora pre softvérové produkty 16500,00 bez zmluvy 27.3.2020 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03  Bratislava 44420641 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
062-122/2020 Indukčný ohrievač 514,80 bez zmluvy 30.3.2020 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava  31596061 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
063-122/2020 Prepravné oceľových plynových fliaš 33,46 bez zmluvy 31.3.2020 Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9,  819 44 Bratislava 00685852 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
Apríl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
064-122/2020 Stravovacie poukážky 7373,25 Z201769448_Z 1.4.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
065-122/2020 Ochranné rukavice 362,88 bez zmluvy 1.4.2020 ROTA plus s.r.o., Ružová 1003/4, 900 31  Stupava 47198605 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
066-122/2020 Stravovacie poukážky 3244,23 Z201769448_Z 6.4.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
067-122/2020 e-jedálne kupóny 3716,12 Z201769448_Z 6.4.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
068-122/2020 Záručná garančná servisná prehliadka 232,28 bez zmluvy 6.4.2020 HS - PLUS, s.r.o., Pod Táborom 32, 080 01 Prešov 31726402 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
069-122/2020 Záručná garančná servisná prehliadka 237,97 bez zmluvy 6.4.2020 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava 35873647 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
070-122/2020 Záručná garančná servisná prehliadka 237,97 bez zmluvy 6.4.2020 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava 35873647 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
071-122/2020 Záručná garančná servisná prehliadka 374,80 bez zmluvy 6.4.2020 AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava 17329477 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
072-122/2020 Záručná garačná servisná prehliadka 268,37 bez zmluvy 8.4.2020 MOTOR - CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice 36198595 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
073-122/2020 Odborná prehliadka a skúška EPS 993,36 bez zmluvy 21.4.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
074-122/2020 Dezinfekčné stojany a prostriedky 427,50 bez zmluvy 21.4.2020 Erik Rangl - REKLAMA, Šebestova 1888/2, 909 01 Skalica 35495979 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
075-122/2020 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 21.4.2020 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, Nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava 40576841 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
076-122/2020 Pracovné rukavice 251,71 bez zmluvy 27.4.2020 DP Kontrol s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava 35885131 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
077-122/2020 Pracovná obuv 999,12 bez zmluvy 27.4.2020 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka, Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
078-122/2020 Dezinfekčný stojan a prostriedok 213,60 bez zmluvy 27.4.2020 Erik Rangl - REKLAMA, Šebestova 1888/2, 909 01 Skalica 35495979 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
079-122/2020 Oprava nákladného vozidla 2551,34 bez zmluvy 30.4.2020 AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava 17329477 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
080-122/2020 Stravovacie poukážky 7373,25 Z201769448_Z 4.5.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
081-122/2020 Stravovacie poukážky 2359,44 Z201769448_Z 5.5.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
082-122/2020 e-jedálne kupóny 5171,11 Z201769448_Z 5.5.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
083-122/2020 Repelent, gél 276,00 bez zmluvy 5.5.2020 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky 36313190 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
084-122/2020 Služba Alberding 1908,00 bez zmluvy 5.5.2020 Alberding GmbH, Schmiedestrase 2, D-15745 Wildau, Nemecko 811654774 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
085-122/2020 Odrazová podložka pre snímač 228,00 bez zmluvy 6.5.2020 APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica 30222575 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
086-122/2020 Ochranné pracovné pomôcky 1822,82 bez zmluvy 11.5.2020 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
087-122/2020 Čistenie odpadového potrubia 140,00 bez zmluvy 15.5.2020 Eva Fratričová, Dudvážska 25, 821 07 Bratislava 34983848 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
088-122/2020 Geofyzikálne meranie 2352,00 bez zmluvy 18.5.2020 AEGEO s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 51117584 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
089-122/2020 Ergonomické podložky pod myš 977,98 bez zmluvy 18.5.2020 JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
090-122/2020 Zverejnenie inzercie 106,80 bez zmluvy 18.5.2020 PROFESIA, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
091-122/2020 Rozvoz betónových podstavcov 300,00 bez zmluvy 19.5.2020 CREATIVE - K2, s.r.o., Čierne 200, 023 56 Makov 36414492 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
092-122/2020 Balík služieb na portáli 58,80 bez zmluvy 19.5.2020 PROFESIA, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
093-122/2020 Kontrola hasiacich prístrojov 109,14 bez zmluvy 21.5.2020 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
094-122/2020 Výmena čelného skla 165,00 bez zmluvy 21.5.2020 Autosko Hornet s.r.o., Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica 31600476 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
095-122/2020 Odborné mesačníky a publikácie 72,00 bez zmluvy 21.5.2020 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
096-122/2020 Opakovaná úradná skúška 264,00 bez zmluvy 25.5.2020 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 36653004 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
097-122/2020 Pneumatiky 976,00 bez zmluvy 25.5.2020 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
098-122/2020 Revízia tlakových nádob 504,00 bez zmluvy 27.5.2020 ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 05 Bratislava 50453220 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
099-122/2020 Stravovacie poukážky 7864,80 Z201769448_Z 1.6.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
100-122/2020 Prístup na portál 165,00 bez zmluvy 1.6.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ing. Renáta Cenigová, vedúca organizačno-právneho odboru
101-122/2020 Stravovacie poukážky 2167,74 Z201769448_Z 3.6.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
102-122/2020 e-jedálne kupóny 4871,26 Z201769448_Z 4.6.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
103-122/2020 Umývanie okien 2123,34 bez zmluvy 4.6.2020 Ecoembra s.r.o., Majcichov 728, 919 22 Majcichov 52783731 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
104-122/2020 Opakovaná úradná skúška 180,00 bez zmluvy 4.6.2020 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 36653004 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
105-122/2020 Odstránenie poruchy EPS 172,80 bez zmluvy 5.6.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
106-122/2020 Dezinfekčné prostriedky 199,98 bez zmluvy 11.6.2020 77-Reileta s.r.o., Pri starom letisku 1, 831 07 Bratislava 46293281 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
107-122/2020 Vysielačky 153,30 bez zmluvy 30.6.2020 Pavol Kočíb, Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca 44262647 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
108-122/2020 Stravovacie poukážky 9831,00 Z201769448_Z 1.7.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
109-122/2020 Stravovacie poukážky 1858,06 Z201769448_Z 3.7.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
110-122/2020 e-jedálne kupóny 5525,02 Z201769448_Z 3.7.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
111-122/2020 Oprava motorového vozidla 594,00 bez zmluvy 7.7.2020 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
112-122/2020 Vybudovanie piliera SKPOS 4624,32 bez zmluvy 7.7.2020 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01 Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
113-122/2020 Úprava, vyrovnanie terénu technikou 980,00 bez zmluvy 13.7.2020 LigGas s.r.o., Záhradná 590/34, 900 23 Viničné 36741809 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
114-122/2020 Oprava antény na prístroji 102,00 bez zmluvy 13.7.2020 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
115-122/2020 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 960,00 6-122-000969/2020 13.7.2020 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
116-122/2020 Regále, materiál 255,40 bez zmluvy 14.7.2020 RedBird Group, s.r.o, Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika 07321058 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
117-122/2020 Revízia elektrických zariadení 756,00 bez zmluvy 15.7.2020 Štefan Krajčovič, sídlisko 129/8, 930 38 Zlaté Klasy 50349333 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
118-122/2020 Farby, štetce, špachtle 833,22 bez zmluvy 15.7.2020 FA - LA - DRO, s.r.o., Hviezdoslavova 711/110, 900 31 Stupava 35873582 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
119-122/2020 Repelent, gél 303,60 bez zmluvy 22.7.2020 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky 36313190 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
120-122/2020 Oprava nákladného vozidla 95,00 bez zmluvy 24.7.2020 Peter Ďurkovič - TRUCK SERVIS, Sadová 4, 985 11 Halič 32604513 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
121-122/2020 Odborné prehliadky hasiacich prístrojov a hydrantov 990,00 bez zmluvy 29.7.2020 Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 448/201, 935 41 Tekovské Lužany 34691260 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
122-122/2020 Stravovacie poukážky 7864,80 Z201769448_Z 31.7.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
123-122/2020 e-jedálne kupóny 4763,12 Z201769448_Z 5.8.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
124-122/2020 Stravovacie poukážky 1233,79 Z201769448_Z 7.8.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
125-122/2020 Odborný spravodajca 26,4 bez zmluvy 7.8.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
126-122/2020 Odstránenie poruchy ústredne EPS 467,40 bez zmluvy 7.8.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
127-122/2020 Zhotovenie zásuvky, úprava elektrickej inštalácie 189,30 bez zmluvy 20.8.2020 MAKRA Services, s.r.o., Nádvorná 2, 960 01 Zvolen 47364564 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
128-122/2020 Rozšírenie kapacity riešenia pre zálohovanie 23988,00 bez zmluvy 24.8.2020 Hponline.SK, spol. s r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 36752151 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
129-122/2020 Hygienický materiál 994,32 bez zmluvy 25.8.2020 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
130-122/2020 Garančná prehliadka 527,83 bez zmluvy 25.8.2020 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
131-122/2020 Dezinfekčné prostriedky 713,34 bez zmluvy 26.8.2020 77-Reileta s.r.o., Pri starom letisku 1, 831 07 Bratislava 46293281 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
132-122/2020 Stravovacie poukážky 7864,80 Z201769448_Z 2.9.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
133-122/2020 Stravovacie poukážky 1597,54 Z201769448_Z 4.9.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
134-122/2020 e-jedálne kupóny 5043,30 Z201769448_Z 4.9.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
135-122/2020 Zhotovenie nálepky 6,00 bez zmluvy 8.9.2020 Mobilita servis s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava 35693011 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
136-122/2020 Knihy, obal 2085,00 bez zmluvy 8.9.2020 CBS spol. s r.o., Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica 36754749 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
137-122/2020 Výškové práce 258,50 bez zmluvy 17.9.2020 3SKY, s.r.o., Jasuschova 24, 040 23 Košice 44230206 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
138-122/2020 Kovové regále 997,30 bez zmluvy 17.9.2020 BERSICOMP s.r.o., Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce 51478374 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
139-122/2020 Softvérová podpora 6456,00 bez zmluvy 25.9.2020 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
140-122/2020 Elektroinštalačné práce 240,00 bez zmluvy 25.9.2020 SOSTA, s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1868/19, 031 01 Liptovský Mikuláš 36437727 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
141-122/2020 Elektroinštalačné práce 570,00 bez zmluvy 25.9.2020 SOSTA, s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1868/19, 031 01 Liptovský Mikuláš 36437727 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
142-122/2020 Papier 995,40 bez zmluvy 28.9.2020 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
143-122/2020 Výroba betónového podstavca 885,00 bez zmluvy 28.9.2020 Anday s.r.o., Kráľovičove Kračany 154, 930 03 Kráľovičove Kračany 34102345 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
144-122/2020 Výroba ochranného tyčového znaku 891,00 bez zmluvy 28.9.2020 Balázs Pongrácz, Kostolná Gala 167, 930 34 Holice 48138011 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
145-122/2020 Poradenské služby v rámci verejného obstarávania 3504,00 6-122-000969/2020 28.9.2020 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
146-122/2020 Stravovacie poukážky 8356,35 Z201769448_Z 1.10.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
147-122/2020 Stvovacie poukážky 1681,10 Z201769448_Z 5.10.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
148-122/2020 e-jedálne kupóny 5338,23 Z201769448_Z 5.10.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
149-122/2020 Kontrola, čistenie komína 30,00 bez zmluvy 5.10.2020 Jozef Róža, Veľká Mača, 925 32 Veľká Mača 30375312 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
150-122/2020 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 5.10.2020 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, Nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava 40576841 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
151-122/2020 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení 350,00 bez zmluvy 6.10.2020 Gabriel Gallo - Majuka, Budatínska 21, 851 05 Bratislava 11801034 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
152-122/2020 Výskumná analýza 2400,00 bez zmluvy 9.10.2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 00397687 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
153-122/2020 Realizácia pilierov 5988,96 bez zmluvy 9.10.2020 ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01 Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
154-122/2020 Odborné prehliadky plynových zariadení 710,40 bez zmluvy 9.10.2020 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov 31652816 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
155-122/2020 Oprava havarijného stavu 3418,61 bez zmluvy 9.10.2020 M.K.C. s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34, 059 38 Štrba 36448184 Ing. Ján Križan, riaditeľ
156-122/2020 3D okuliare 1512,00 bez zmluvy 13.10.2020 InterWay, a.s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
157-122/2020 Ochranné rúška 45,60 bez zmluvy 14.10.2020 REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 35810122 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
158-122/2020 Dezinfekčný gél 122,40 bez zmluvy 14.10.2020 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
159-122/2020 Ochranné rúška 638,40 bez zmluvy 14.10.2020 Viera Korytková - Richelieu, Tehelná 1138/1, 085 01 Bardejov 30634105 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
160-122/2020 Pneumatiky 520,00 bez zmluvy 20.10.2020 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
161-122/2020 Servis motorového vozidla 165,00 bez zmluvy 20.10.2020 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
162-122/2020 Oprava kontrolnej jednotky 1608,00 bez zmluvy 27.10.2020 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
163-122/2020 Revizia elektroinštalácií, elektrických pripojení 2690,00 bez zmluvy 28.10.2020 Štefan Krajčovič, sídlisko 129/8, 930 38 Zlaté Klasy 50349333 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
164-122/2020 Kalendáre 1989,12 bez zmluvy 29.10.2020 VISION, s.r.o., Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava 35828714 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
165-122/2020 Rozvádzač 451,56 bez zmluvy 29.10.2020 Profitexsk.com s.r.o., Hviezdoslavova 2168/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36313157 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
166-122/2020 Stravovacie poukážky 9831,00 Z201769448_Z 2.11.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
167-122/2020 Stravovacie poukážky 1754,83 Z201769448_Z 4.11.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
168-122/2020 e-jedálne kupóny 5357,90 Z201769448_Z 4.11.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
169-122/2020 Odstránenie havarijného stavu 108,00 bez zmluvy 4.11.2020 P.I.O. s.r.o., Oravská 2, 821 09  Bratislava 43821316 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
170-122/2020 Servis motorového vozidla 165,00 bez zmluvy 4.11.2020 POINT a.s. Žilina, Vysokoškolákov 35, 010 08  Žilina 31569706 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
171-122/2020 Obehové čerpadlo 1490,75 bez zmluvy 9.11.2020 SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36312509 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
172-122/2020 Vybudovanie prípojky pre zásuvku 357,24 bez zmluvy 11.11.2020 Anton Uhnák - MONEL, Čajkov 360, 935 24 Čajkov 35042958 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
173-122/2020 Kalibrácia pneumerača 67,27 bez zmluvy 11.11.2020 HOMOLA spol. s r.o., Dlhé diely I/18, 841 01 Bratislava 31325921 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
174-122/2020 Aktivácia balíka služieb na portáli 600,00 bez zmluvy 12.11.2020 ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava 31361552 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
175-122/2020 Prístup na portál 48,00 bez zmluvy 19.11.2020 Global Procurement s.r.o., Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava 43955134 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
176-122/2020 Vytvorenie synchronizácie dát aplikácie 995,00 bez zmluvy 24.11.2020 Mgr. Martin Kalivoda - freelancer, Jána Stanislava 3009/4, 841 05 Bratislava 51911418 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
177-122/2020 Tlač knižnej brožúry 2762,84 bez zmluvy 25.11.2020 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Ján Križan, riaditeľ
178-122/2020 Oprava motorového vozidla 832,97 bez zmluvy 30.11.2020 Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina 37006631 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
179-122/2020 Pripojenie rozvádzača 437,28 bez zmluvy 30.11.2020 Anton Uhnák - MONEL, Čajkov 360, 935 24 Čajkov 35042958 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
180-122/2020 Odstránenie závad z vykonanej úradnej skúšky 1732,00 bez zmluvy 30.11.2020 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
181-122/2020 Dezinfekčné prostriedky 482,58 bez zmluvy 30.11.2020 77-Reileta s.r.o., Pri starom letisku 1, 831 07 Bratislava 46293281 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
182-122/2020 Stravovacie poukážky 10597,82 Z201769448_Z 3.12.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
183-122/2020 e-jedálne kupóny 5751,14 Z201769448_Z 3.12.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
184-122/2020 Oprava motorového vozidla 1365,18 bez zmluvy 3.12.2020 POINT a.s. Žilina, Vysokoškolákov 35, 010 08 Žilina 31569706 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
185-122/2020 Odborná prehliadka zdviháka 480,00 bez zmluvy 8.12.2020 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec 47883197 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
186-122/2020 Hygienický materiál 2084,40 bez zmluvy 9.12.2020 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava 52724077 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
187-122/2020 Papier 995,40 bez zmluvy 9.12.2020 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
188-122/2020 Oprava klimatizácie 1344,00 bez zmluvy 9.12.2020 X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25 Chorvátsky Grob 35966301 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
189-122/2020 Obnova supportu systému zberu dát 5760,00 bez zmluvy 9.12.2020 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
190-122/2020 Kancelárske stoly 1997,88 bez zmluvy 10.12.2020 NOBYT, s.r.o., Sabinovská 32, 080 01 Prešov 36451941 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
191-122/2020 Čistiace a hygienické potreby 952,98 bez zmluvy 10.12.2020 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
192-122/2020 Posteľné obliečky 4795,68 bez zmluvy 10.12.2020 Mgr. Marián Pavlík, Vinohradnícka 307/12, 955 01 Nemčice 37766091 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
193-122/2020 Dezinfekčný prostriedok na podlahy 825,00 bez zmluvy 10.12.2020 Alena Šútorová - TRIUMPH, Veľké Uherce 89, 958 41 Veľké Uherce 40952169 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
194-122/2020 Zdvihák 1620,00 bez zmluvy 10.12.2020 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava 31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
195-122/2020 Oprava garážovej brány 4702,65 bez zmluvy 11.12.2020 Brány SK s.r.o., Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo 44752041 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
196-122/2020 Interiérové vybavenie, materiál 1653,70 bez zmluvy 11.12.2020 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 36562939 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
197-122/2020 Pneumatiky 980,00 bez zmluvy 11.12.2020 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
198-122/2020 Náradie 929,91 bez zmluvy 11.12.2020 HQ Tools, spol. s r.o., Hviezdoslavova 41, 900 31 Stupava 36833622 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
199-122/2020 Brašne 988,80 bez zmluvy 14.12.2020 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
200-122/2020 Knihy, obal 2085,00 bez zmluvy 14.12.2020 CBS spol. s r.o., Kynceľova 54, 974 01  Banská Bystrica 36754749 Ing. Ján Križan, riaditeľ
201-122/2020 Odborná prehliadka plynovej kotolne 204,00 bez zmluvy 14.12.2020 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01  Prešov 31652816 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
202-122/2020 Oprava motorového vozidla 2430,90 bez zmluvy 14.12.2020 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
203-122/2020 Geodetický materiál 666,00 bez zmluvy 14.12.2020 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02  Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
204-122/2020 Odvoz, zneškodnenie kalu 990,00 bez zmluvy 14.12.2020 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
205-122/2020 Znalecký posudok 250,00 bez zmluvy 14.12.2020 Ing. Martin Fedorjak, Lesíček 61, 082 07  Tuhrina 0 Ing. Ján Križan, riaditeľ
206-122/2020 Dielenský vozík, náradie 969,29 bez zmluvy 14.12.2020 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava   31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
207-122/2020 Dielenské náradie 476,02 bez zmluvy 14.12.2020 HQ Tools, spol. s r.o., Hviezdoslavova 41, 900 31  Stupava 36833622 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
208-122/2020 Pneumatiky 991,99 bez zmluvy 15.12.2020 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
209-122/2020 Vankúše, paplóny 4998,78 bez zmluvy 15.12.2020 QUILTEX a.s., Garbiarska 678, 031 01  Liptovský Mikuláš 36386448 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
210-122/2020 Obnova supportu 5601,60 bez zmluvy 15.12.2020 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25,  811 09  Bratislava 36815799 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
211-122/2020 Tlačiarne, tonery 2428,99 bez zmluvy 15.12.2020 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09  Bratislava 36562939 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
212-122/2020 Dezinfekčné prostriedky 275,76 bez zmluvy 15.12.2020 77-Reileta s.r.o., Pri starom letisku 1, 831 07 Bratislava 46293281 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
213-122/2020 Termostatický merač teploty 1674,00 bez zmluvy 16.12.2020 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 84008  Bratislava 44227892 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
214-122/2020 Kancelárske kreslá 2988,00 bez zmluvy 16.12.2020 SIMEX SK s.r.o., Fučíkova 460, 925 21  Sládkovičovo 46586245 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
215-122/2020 Obrusy, obšitie 414,00 bez zmluvy 16.12.2020 QUILTEX a.s., Garbiarska 678, 031 01  Liptovský Mikuláš 36386448 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
216-122/2020 Geodetický materiál 843,36 bez zmluvy 16.12.2020 ORNTH spol. s.r.o., Osloboditeľov 27/36, 976 32  Badín 31559956 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
217-122/2020 Kontajner, vešiak 592,00 bez zmluvy 16.12.2020 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44Tvrdošín 36409154 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
218-122/2020 Predĺženie podpory 5109,00 bez zmluvy 16.12.2020 SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, 829 75  Bratislava 35955678 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
219-122/2020 Uteráky, utierky, deky 4877,98 bez zmluvy 16.12.2020 QUILTEX a.s., Garbiarska 678, 031 01  Liptovský Mikuláš 36386448 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
220-122/2020 Stoličky, stoly 486,00 bez zmluvy 16.12.2020 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44Tvrdošín 36409154 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
221-122/2020 Firewall pre vnútornú segmentáciu 14952,00 bez zmluvy 17.12.2020 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25,  811 09  Bratislava 36815799 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
222-122/2020 Nožná opierka, nastaviteľná 3172,64 bez zmluvy 17.12.2020 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06  Bratislava 44413467 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
223-122/2020 Upgrade geodetických roverov 4315,20 bez zmluvy 18.12.2020 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02  Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
224-122/2020 Diaľničné známky pre motorové vozidlá 1400,00 bez zmluvy 18.12.2020 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 35919001 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
225-122/2020 Predĺženie podpory 2772,00 bez zmluvy 18.12.2020 NTT Slovakia s.r.o., Jozefa Hagaru 9, 831 51  Bratislava 35804262 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
226-122/2020 Interiérové vybavenie motorového vozidla 143,04 bez zmluvy 18.12.2020 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 7, 851 04  Bratislava 31319459 Ing. Ján Križan, riaditeľ
227-122/2020 Montáž, inštalácia zariadenia 528,00 bez zmluvy 18.12.2020 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava   31596061 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
228-122/2020 Oprava defektu, čistenie motorového vozidla 363,00 bez zmluvy 18.12.2020 LM cars, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 99, 903 01  Kostolná pri Dunaji 46726624 Ing. Ján Križan, riaditeľ
229-122/2020 Oprava motorového vozidla 945,00 bez zmluvy 18.12.2020 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
230-122/2020 Servis multifunkčného stroja 90,60 bez zmluvy 18.12.2020 COPY PRINT GROUP, a.s., Bojnické 3, 831 04  Bratislava 45310106 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
231-122/2020 Terénne pneumatiky 3552,00 bez zmluvy 21.12.2020 Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28  Ivanka pri Dunaji 44520204 Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru
232-122/2020 Autopoťahy 996,00 bez zmluvy 21.12.2020 Ing. Peter Kuklica AUTO-PIECES, Košická 50, 821 08  Bratislava 32100931 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov

Aktualizované 11.01.2021