Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2019

Objednávky za rok 2019

Január
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-122/2019 Stravovacie poukážky 17943,54 Z201769448_Z 2.1.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
002-122/2019 Kancelárske vybavenie 455,90 bez zmluvy 2.1.2019 ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/B, 821 04 Bratislava 35909790 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
003-122/2019 Dátové úložisko 693,90 bez zmluvy 8.1.2019 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 36562939 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
004-122/2019 Servis meracej stanice 264,00 bez zmluvy 10.1.2019 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
005-122/2019 PVC podložky 288,96 bez zmluvy 10.1.2019 EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice 36187402 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
006-122/2019 Servis prístrojov 1944,00 bez zmluvy 14.1.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
007-122/2019 Interiérové vybavenie 848,00 bez zmluvy 14.1.2019 IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
008-122/2019 Mobilný telefón 389,00 bez zmluvy 14.1.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
009-122/2019 Diaľničné známky 1500,00 bez zmluvy 15.1.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 35919001 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
010-122/2019 Kontrola hasiacich prístrojov 97,32 bez zmluvy 17.1.2019 Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok 35216417 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
011-122/2019 Obehové čerpadlo 973,96 bez zmluvy 24.1.2019 Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany 17672520 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
012-122/2019 Kancelárske potreby 812,40 bez zmluvy 25.1.2019 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
013-122/2019 Tlač brožúry 161,47 bez zmluvy 30.1.2019 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
014-122/2019 Geodetický materiál 999,60 bez zmluvy 31.1.2019 ORNTH spol. s r.o., Trieda SNP 82/542, 974 01 Banská Bystrica 31559956 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
015-122/2019 Poradenské služby 630,00 bez zmluvy 31.1.2019 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
016-122/2019 Výmena ochrannej fólie 5,40 bez zmluvy 31.1.2019 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
Február
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
017-122/2019 Stravovacie poukážky 11059,88 Z201769448_Z 1.2.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
018-122/2019 Projektor 786,08 bez zmluvy 1.2.2019 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 36562939 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
019-122/2019 Stoličky, kreslá 751,00 bez zmluvy 1.2.2019 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtáššákova 893, 027 44 Tvrdošín 36409154 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
020-122/2019 Stravovacie poukážky 3782,48 Z201769448_Z 6.2.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
021-122/2019 Hygienický materiál 905,61 bez zmluvy 6.2.2019 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
022-122/2019 Teplovzdušné ohrievače 152,16 bez zmluvy 11.2.2019 AMMOS, s.r.o., Orieškova 12, 821 05 Bratislava 31360386 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
023-122/2019 Zrezanie, orez dreva, konárov 990,00 bez zmluvy 11.2.2019 Peter Juriš - ŤAŽBA DREVA A MANIPULÁCIA, Grösslingova 32, 811 09 Bratislava 34401318 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
024-122/2019 Zverejnenie inzercie 94,80 bez zmluvy 11.2.2019 PROFESIA, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 JUDr., Mgr. Emília Husár Semancová, vedúca Organizačno-právneho odboru
025-122/2019 Povinné preškolenie vodičov 840,00 bez zmluvy 11.2.2019 OMEGA, PhDr. Pavol Japriška, Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava 17424763 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
026-122/2019 Spracovanie opatrení energetickej efektívnosti budov 612,00 bez zmluvy 13.2.2019 ENERGIA - Jarás, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava 45852863 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
027-122/2019 Servis antény 2196,00 bez zmluvy 19.2.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
028-122/2019 Dodávka, montáž kuchynskej linky 1219,35 bez zmluvy 20.2.2019 Radovan Sralik, Lada 241, 082 12 Lada 50212923 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
029-122/2019 Poradenské služby 3780,00 13-122-71/2017 20.2.2019 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
030-122/2019 Výmena poistného ventilu 943,20 bez zmluvy 21.2.2019 ENE-TEP, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava 36797421 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
031-122/2019 Čerpadlo 267,92 bez zmluvy 21.2.2019 Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany 17672520 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
032-122/2019 Ročný aktualizačný kontrakt, aktivácia pre príjem 3816,00 bez zmluvy 27.2.2019 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
033-122/2019 Aktivácia družicových systémov 5998,80 bez zmluvy 27.2.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Marec
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
034-122/2019 Stravovacie poukážky 11059,88 Z201769448_Z 1.3.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
035-122/2019 Tlač brožúr, zápisnikov 667,38 bez zmluvy 1.3.2019 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
036-122/2019 Reklamné predmety 363,60 bez zmluvy 1.3.2019 Reklamné Predmety, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno 48138495 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
037-122/2019 Kalibrácia, nastavenie 804,00 bez zmluvy 1.3.2019 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
038-122/2019 Letenka 169,00 bez zmluvy 1.3.2019 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
039-122/2019 Systémový certifikát 60,00 bez zmluvy 1.3.2019 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Elena Skýpalová, vedúca zákazníckeho centra
040-122/2019 Pracovné náradie a potreby 364,94 bez zmluvy 4.3.2019 MOVIR, s.r.o., Pionierska 8, 080 01 Prešov 36505862 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
041-122/2019 Stravovacie poukážky 4308,93 Z201769448_Z 4.3.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
042-122/2019 Letenka 930,00 bez zmluvy 12.3.2019 TUCAN, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 35697300 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
043-122/2019 Kancelárske potreby 1350,54 bez zmluvy 12.3.2019 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
044-122/2019 Prístup na portál 117,00 bez zmluvy 19.3.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
045-122/2019 Dodávka, montáž vzduchotechnického potrubia 5280,00 bez zmluvy 19.3.2019 DVK - V servis s.r.o., Pod lipou 1420/13, 902 01 Pezinok 44699425 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
046-122/2019 Náterové farby, riedidlá 2297,42 bez zmluvy 20.3.2019 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
047-122/2019 Prístup na portál 206,99 bez zmluvy 20.3.2019 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratslava 35730129 JUDr., Mgr. Emília Husár Semancová, vedúca Organizačno-právneho odboru
048-122/2019 Výmena hardvérového kľúča 96,00 bez zmluvy 25.3.2019 CGS spol. s r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava 00698202 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
049-122/2019 Garančná prehliadka vozidla 132,18 bez zmluvy 25.3.2019 HS - PLUS, s.r.o., Pod Táborom 32, 080 01 Prešov 31726402 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
050-122/2019 Náplne 1490,40 bez zmluvy 26.3.2019 JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
051-122/2019 Ochranné pomôcky 509,05 bez zmluvy 26.3.2019 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
052-122/2019 Garančná prehliadka vozidla 120,74 bez zmluvy 26.3.2019 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava 35873647 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
053-122/2019 Garančná prehliadka vozidla 120,74 bez zmluvy 26.3.2019 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava 35873647 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
054-122/2019 Plotrovací papier 1206,00 bez zmluvy 27.3.2019 Grex Sk, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
Apríl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
055-122/2019 Stravovacie poukážky 11059,87 Z201769448_Z 1.4.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
056-122/2019 Pracovné náradie a materiál 498,42 bez zmluvy 1.4.2019 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
057-122/2019 Stravovacie poukážky 4499,16 Z201769448_Z 2.4.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
058-122/2019 Odborná prehliadka a skúška EPS 954,25 bez zmluvy 2.4.2019 Petrišin Pavol - Servis EPS. Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
059-122/2019 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 4.4.2019 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, Nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava 40576841 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
060-122/2019 Oprava závory 494,16 bez zmluvy 5.4.2019 TRITON Závodná s.r.o., Závodná 46, 821 06 Bratislava 47738600 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
061-122/2019 Garančná prehliadka vozidla 172,68 bez zmluvy 8.4.2019 MOTOR - CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice 36198595 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
062-122/2019 Oprava nákladného vozidla 577,00 bez zmluvy 8.4.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31 Divinka 46787534 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
063-122/2019 Odborný mesačník 66,00 bez zmluvy 9.4.2019 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
064-122/2019 Kosačka 525,00 bez zmluvy 10.4.2019 Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl, Vyšná Šebastová 308, 080 06 Vyšná Šebastová 14361167 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
065-122/2019 Odborné prehliadky a skúšky 4151,00 bez zmluvy 10.4.2019 František Ščerba REVIT, Hurbanova 4, 949 01 Nitra 11727373 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
066-122/2019 Lekárničky 263,20 bez zmluvy 10.4.2019 Ing. Martin Danko, ulica Adyho 2935/6, 984 01 Lučenec 37242431 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
067-122/2019 Zverejnenie inzercie 94,80 bez zmluvy 10.4.2019 PROFESIA, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 JUDr., Mgr. Emília Husár Semancová, vedúca Organizačno-právneho odboru
068-122/2019 Letenky 320,00 bez zmluvy 11.4.2019 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
069-122/2019 Licencie, podpora pre sw produkty 29760,00 bez zmluvy 12.4.2019 Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava 44420641 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
070-122/2019 Zhotovenie šablón 263,28 bez zmluvy 12.4.2019 ALMITRANS s.r.o., Železnočná 13, 080 06 Prešov 46089152 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
071-122/2019 Ochranné pomôcky 1580,29 bez zmluvy 15.4.2019 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
072-122/2019 Letenky 530,00 bez zmluvy 16.4.2019 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
073-122/2019 Oprava motovoých vozidiel 350,00 bez zmluvy 25.4.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
074-122/2019 Dodávka a montáž posuvnej brány 3936,00 bez zmluvy 26.4.2019 Norbert Kiss, Dolné Janíky 270, 930 39 Janíky 43812864 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
075-122/2019 Letenky 960,00 bez zmluvy 26.4.2019 TUCAN, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 35697300 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
076-122/2019 Ubytovanie 792,00 bez zmluvy 26.4.2019 TUCAN, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 35697300 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
077-122/2019 Repelenty 267,05 bez zmluvy 29.4.2019 HERBIA, a.s., Podunajská 27, 821 06 Bratislava 47235225 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
078-122/2019 Stravovacie poukážky 11059,88 Z201769448_Z 30.4.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
Máj
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
079-122/2019 Stravovacie poukážky 3141,00 Z201769448_Z 9.5.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
080-122/2019 Kontrola hasiacich prístrojov 86,16 bez zmluvy 9.5.2019 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
081-122/2019 Dodáv a montáž sieťok, oprava žalúzií 233,00 bez zmluvy 14.5.2019 Radomír Jašek - JAŠEK, Seberíniho 19, 821 03 Bratislava 32116896 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
082-122/2019 Ochranné pomôcky 892,88 bez zmluvy 14.5.2019 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
083-122/2019 Služba Alberding 1908,00 bez zmluvy 15.5.2019 Alberding GmbH, Schmiedestrase 2, D-15745 Wildau, Nemecko 811654774 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
084-122/2019 Hygienický materiál 826,56 bez zmluvy 15.5.2019 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
085-122/2019 Realizácia prác nad ISGZ 1500,00 bez zmluvy 15.5.2019 Renáta Beláková, Znievska 8, 851 06 Bratislava 41331923 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
086-122/2019 Dátové úložisko 692,08 bez zmluvy 15.5.2019 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 36562939 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
087-122/2019 Inštalácia ovládačov 80,00 bez zmluvy 21.5.2019 Tibor Mikóczi, Maslovce 645, 930 39 Čenkovce 41894685 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
088-122/2019 Vyhotovenia samolepky EČV 6,00 bez zmluvy 21.5.2019 Mobilita servis s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava 35693011 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
089-122/2019 Revízia tlakových nádob 504,00 bez zmluvy 28.5.2019 ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 05 Bratislava 50453220 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
090-122/2019 Záručná prehliadka motorového vozidla 400,00 bez zmluvy 29.5.2019 AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava 17329477 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
091-122/2019 Servis motorového vozidla 282,00 bez zmluvy 29.5.2019 RH services, s.r.o., Karola Adlera 6, 841 02 Bratislava 36843717 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
092-122/2019 Výmena akumulátora vo vysielačke 105,60 bez zmluvy 30.5.2019 Securiton Servis, spol. s r.o., Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
093-122/2019 Obnova podpory softvéru 880,80 bez zmluvy 30.5.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
094-122/2019 Murárske a maliarske práce 1450,00 bez zmluvy 30.5.2019 Radoslav Sibyla - ERS, Pittsburgská 2970/9, 010 01 Žilina 41277945 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
Jún
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
095-122/2019 Stravovacie poukážky 11059,87 Z201769448_Z 3.6.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
096-122/2019 Náhradné sklá do skenera 250,80 bez zmluvy 3.6.2019 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 31365078 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
097-122/2019 Stravovacie poukážky 3278,15 Z201769448_Z 5.6.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
098-122/2019 Chladničky 378,00 bez zmluvy 5.6.2019 NAY a.s., Tuhovská 15, 831 02 Bratislava 35739487 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
099-122/2019 Maliarske a natieračské práce 950,00 bez zmluvy 5.6.2019 Radoslav Sibyla - ERS, Pittsburgská 2970/9, 010 01 Žilina 41277945 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
100-122/2019 Odborné mesačníky a publikácie 65,80 bez zmluvy 12.6.2019 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
101-122/2019 Oprava nákladného vozidla 566,20 bez zmluvy 17.6.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31 Divinka 46787534 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
Júl
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
102-122/2019 Stravovacie poukážky 10175,09 Z201769448_Z 1.7.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
103-122/2019 Náhradné sklo pre fotogrametrickú stanicu 614,94 bez zmluvy 1.7.2019 Schneider Digital, Maxlrainer Strasse 10, 83714 Miesbach, Nemecko 0 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
104-122/2019 Oprava plynového kotla 36,00 bez zmluvy 1.7.2019 Slavomír Brezina, Kpt. Nálepku 94/3, 059 21 Svit 46113975 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
105-122/2019 Stravovacie poukážky 3406,44 Z201769448_Z 3.7.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
106-122/2019 Papier 175,00 bez zmluvy 9.7.2019 PETRUS PAPIER s.r.o., Podhorie 278, 906 11 Prietrž 45299722 JUDr., Mgr. Emília Husár Semancová, vedúca Organizačno-právneho odboru
107-122/2019 Oprava motorového vozidla 565,00 bez zmluvy 10.7.2019 Tibor Khern, Jamová 616/9, 925 23 Jelka 17648203 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
108-122/2019 Repelenty 307,50 bez zmluvy 11.7.2019 HERBIA, a.s., Podunajská 27, 821 06 Bratislava 47235225 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
109-122/2019 Geofyzikálne merania 996,00 bez zmluvy 15.7.2019 AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, 821 09 Bratislava 45868786 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
110-122/2019 Pracovné rukavice 126,00 bez zmluvy 15.7.2019 DP Kontrol s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava 35885131 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
111-122/2019 Garančná prehliadka vozidla, servis 641,95 bez zmluvy 15.7.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
112-122/2019 Garančná prehliadka vozidla, servis 418,37 bez zmluvy 15.7.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
113-122/2019 Skladacie rebríky 418,00 bez zmluvy 16.7.2019 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda 36277151 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
114-122/2019 Pracovné odevy 118,73 bez zmluvy 22.7.2019 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
115-122/2019 Chemické čistenie doskových výmenníkov 1632,29 bez zmluvy 22.7.2019 THERMIS, spol. s r.o., Furmanská 7, 841 03 Bratislava 17314381 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
116-122/2019 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a spotrebičov 2820,00 bez zmluvy 22.7.2019 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
117-122/2019 Odborné prehliadky hasiacich prístrojov a hydrantov 990,00 bez zmluvy 25.7.2019 Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 448/201, 935 41 Tekovské Lužany 34691260 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
118-122/2019 Letenky 678,88 bez zmluvy 26.7.2019 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
119-122/2019 Letenka 225,00 bez zmluvy 31.7.2019 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
120-122/2019 Stravovacie poukážky 12269,09 Z201769448_Z 31.7.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
August
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
121-122/2019 Čistenie odtokov 299,89 bez zmluvy 7.8.2019 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
122-122/2019 Oprava stanice 1326,00 bez zmluvy 7.8.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
123-122/2019 Odpadový kontajner 438,24 bez zmluvy 12.8.2019 MEVA-Sk s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín 31681051 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
124-122/2019 Stravovacie poukážky 3576,91 Z201769448_Z 12.8.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
125-122/2019 Oprava riadiacej karty výťahu 250,00 bez zmluvy 12.8.2019 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
126-122/2019 Analýza a určenie tiažového poľa Zeme 5976,00 bez zmluvy 12.8.2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 00397687 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
127-122/2019 Geodetický kolík 90,00 bez zmluvy 12.8.2019 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
128-122/2019 Výmena ističov ovládania kotlov 98,90 bez zmluvy 12.8.2019 Peter Jurčišin, Čergovská 7004/4, 080 01 Prešov 50500996 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
129-122/2019 Výmena ventilov 1212,00 bez zmluvy 19.8.2019 Radoslav Sameľ, Kecerovské Pekľany 319, 044 47 Kecerovce 52493466 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
130-122/2019 Dodávka a montáž žalúzií 403,00 bez zmluvy 19.8.2019 Radomír Jašek - JAŠEK, Seberíniho 19, 821 03 Bratislava 32116896 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
131-122/2019 Ochranné pomôcky 111,94 bez zmluvy 20.8.2019 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
132-122/2019 Dielenský lis, sťahováky 1569,36 bez zmluvy 26.8.2019 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava 31596061 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
133-122/2019 Oprava motorového vozidla 290,00 bez zmluvy 26.8.2019 František Rehánek AUTODOPRAVA, Mikušovce 37, 984 01 Lučenec 41814916 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
134-122/2019 Pneumatiky 496,00 bez zmluvy 28.8.2019 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
135-122/2019 Oprava nákladného vozidla 288,00 bez zmluvy 28.8.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31 Divinka 46787534 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
136-122/2019 Stravovacie poukážky 9437,76 Z201769448_Z 28.8.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
137-122/2019 Servis kávovaru 138,96 bez zmluvy 28.8.2019 Musetti Slovakia s.r.o., Hraničná 53, 821 05 Bratislava 35930811 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
September
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
138-122/2019 Stravovacie poukážky 3558,04 Z201769448_Z 4.9.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
139-122/2019 E-jedálne kupóny 1528,92 Z201769448_Z 4.9.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
140-122/2019 Geodetický kolík, meter 139,20 bez zmluvy 5.9.2019 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
141-122/2019 Náhradný diel 190,44 bez zmluvy 5.9.2019 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava 35873647 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
142-122/2019 Servisná profylaktická prehliadka motorgenerátora 996,00 bez zmluvy 11.09.2019 ALTRON SK a.s., Galvaniko 15C, 821 04 Bratislava 31354521 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
143-122/2019 Zhotovenie pečiatok 729,60 bez zmluvy 11.09.2019 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 Ing. Ján Križan, námestník riaditeľa
144-122/2019 Kontrola, čistenie komína 30,00 bez zmluvy 11.09.2019 Jozef Róža, Veľká Mača, 925 32 Veľká Mača 30375312 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
145-122/2019 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení 350,00 bez zmluvy 17.09.2019 Gabriel Gallo - Majuka, Budatínska 21, 851 05 Bratislava 11801034 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
146-122/2019 Akreditovaný kurz 1.pomoci 999,00 bez zmluvy 18.9.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o., Ružinovská 10, 820 09 Bratislava 35945249 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
147-122/2019 Publikácia 26,40 bez zmluvy 19.9.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
148-122/2019 Letenka 205,00 bez zmluvy 20.9.2019 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
149-122/2019 Odborný mesačník 68,00 bez zmluvy 20.9.2019 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
150-122/2019 Odborný mesačník 66,00 bez zmluvy 20.9.2019 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
151-122/2019 Oprava motorového vozidla 2430,74 bez zmluvy 25.9.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
152-122/2019 Realizácia výstavného stánku 672,00 bez zmluvy 25.9.2019 Progress Promotion Bratislava, spol. s r.o., Pri Šajbách 9128/7, 831 06 Bratislava 31320597 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
153-122/2019 Auto-čistiace prostriedy 783,48 bez zmluvy 25.9.2019 Ladislav Eder, Ulica revolučná 114/23, 984 01 Lučenec 50820338 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
Október
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
154-122/2019 Stravovacie poukážky 9437,76 Z201769448_Z 1.10.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
155-122/2019 Odčerpanie zmiešanej pohonnej hmoty 164,50 bez zmluvy 1.10.2019 POINT a.s. Žilina, Vysokoškolákov 35, 010 08 Žilina 31569706 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
156-122/2019 Kamenárske práce 36,00 bez zmluvy 1.10.2019 Denis Faigl, Beňadická 12, 851 06 Bratislava 35326166 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
157-122/2019 Oprava regulátora 657,60 bez zmluvy 1.10.2019 INTRAM spol. s r.o., Bočná 92, 821 04 Bratislava 17324211 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
158-122/2019 Stravovacie poukážky 3926,11 Z201769448_Z 3.10.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
159-122/2019 E-jedálne kupóny 1576,11 Z201769448_Z 3.10.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
160-122/2019 Odtiahnutie motorového vozidla 190,00 bez zmluvy 3.10.2019 Peter Tomaško odťahová služba TOMI, Fučíkova 405/41, 087 01 Giraltovce 35245476 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
161-122/2019 Príslušenstvo k vysávaču 298,57 bez zmluvy 3.10.2019 Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava 35904500 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
162-122/2019 Hygienický materiál 997,98 bez zmluvy 7.10.2019 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
163-122/2019 Geodetický kolík 90,00 bez zmluvy 8.10.2019 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
164-122/2018 Zhotovenie betónovej plochy 2707,72 bez zmluvy 9.10.2019 ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o., Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36463621 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
165-122/2019 Ochranné pomôcky 509,05 bez zmluvy 14.10.2019 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
166-122/2019 Kalendáre, potlač 1936,44 bez zmluvy 14.10.2019 VISION, s.r.o., Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava 35828714 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
167-122/2019 Poklop + tesnenie 141,38 bez zmluvy 16.10.2019 BUILDEX GROUP s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika 05362431 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
168-122/2019 Polročný prístup na mzdový portál 153,00 bez zmluvy 17.10.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
169-122/2019 Certifikát 86,40 bez zmluvy 22.10.2019 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
170-122/2019 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 23.10.2019 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, Nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava 40576841 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
171-122/2019 Tlačiarenské služby 161,20 bez zmluvy 24.10.2019 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
172-122/2019 Letenka 148,00 bez zmluvy 24.10.2019 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
173-122/2019 Dodávka a ukotvenie garáží 1520,00 bez zmluvy 28.10.2019 UNI.GARÁŽ s.r.o., Okružná 5, 071 01 Michalovce 44681097 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
174-122/2019 Geologický prieskum 11436,00 bez zmluvy 28.10.2019 AEGEO s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 51117584 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
175-122/2019 Servis motorového vozidla 627,90 bez zmluvy 28.10.2019 A.S. EXTRA Group, s.r.o., Jilemnického 1/B, 080 01 Prešov 48023451 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
November
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
176-122/2019 Stravovacie poukážky 9437,76 Z201769448_Z 4.11.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
177-122/2019 E-jedálne kupóny 1524,20 Z201769448_Z 5.11.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
178-122/2019 Stravovacie poukážky 4331,93 Z201769448_Z 5.11.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
179-122/2019 Prenájom výstavného priestoru 280,00 bez zmluvy 5.11.2019 Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, 821 02 Bratislava 31749348 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
180-122/2019 Viazací materiál na väzbu 26,76 bez zmluvy 14.11.2019 Lamitec, spol. s r.o., Pestovatelská 16147/9, 821 04 Bratislava 35710691 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
181-122/2019 Prístup na portál 48,00 bez zmluvy 19.11.2019 Global procurement s.r.o., Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava 43955134 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
182-122/2019 Softvérová podpora 6480,00 bez zmluvy 21.11.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
183-122/2019 Diagnostika poruchy 79,20 bez zmluvy 22.11.2019 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 31365078 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
184-122/2019 Revízia plynových zariadení 600,00 bez zmluvy 25.11.2019 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov 31652816 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
185-122/2019 Oprava motorového vozidla 757,46 bez zmluvy 29.11.2019 LM cars, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 99, 903 01 Kostolná pri Dunaji 46726624 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
December
Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
186-122/2019 Stravovacie poukážky 13453,53 Z201769448_Z 4.12.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
187-122/2019 E-jedálne kupóny 1679,92 Z201769448_Z 4.12.2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru
188-122/2019 Koncoročná porada 1407,00 bez zmluvy 9.12.2019 Guži, s.r.o., Tupolevova 1029/24, 851 01 Bratislava 52564053 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
189-122/2019 Aktualizácia CMS WebJET pre webové sídla 14232,00 bez zmluvy 11.12.2019 InterWay, a.s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
190-122/2019 Oprava klimatizačných jednotiek 5964,00 bez zmluvy 11.12.2019 X way, s.r.o., Trnavská 59, 821 01 Bratislava 35966301 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
191-122/2019 Letenka 209,75 bez zmluvy 11.12.2019 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
192-122/2019 Aktivácia balíka služieb na portáli 600,00 bez zmluvy 19.12.2019 ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava 31361552 Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru

Aktualizované 03.01.2020