Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2017

Objednávky za rok 2017

Január

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-112/2017 Jedálne kupóny 16157,40 160-122-815/2016 2.1.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
002-112/2017 Zverejnenie inzercie 82,80 bez zmluvy 10.1.2017 PROFESIA, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
003-112/2017 Diaľničné známky 1600,00 bez zmluvy 17.1.2017 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 35919001 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
004-112/2017 Kontrola hasiacich prístrojov 114,00 bez zmluvy 17.1.2017 Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok 35216417 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
005-112/2017 Oprava svietidiel 345,60 bez zmluvy 19.1.2017 Tibor Lukáč LUXO, Vajanského 28, 984 01 Lučenec 30512905 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
006-112/2017 Projektor, tabuľa, montáž 5876,40 bez zmluvy 25.1.2017 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
007-112/2017 Výrub drevín 670,00 bez zmluvy 26.1.2017 Mgr. Jaroslav Kušnír - Wood Care, Mukačevská 4801/5, 080 01 Prešov 46285954 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
008-112/2017 Dodávka kamerového systému a EZS 2555,72 bez zmluvy 26.1.2017 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov, Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov 31681115 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
009-112/2017 Zhotovenie pečiatok 112,80 bez zmluvy 31.1.2017 LAFRE s.r.o., Exnárova16, 821 03 Bratislava 44972067 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
010-112/2017 Jedálne kupóny 9240,00 160-122-815/2016 31.1.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Darina Karczová, vedúca ekonomického odboru
Február

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
011-112/2017 Jedálne kupóny 3024,00 160-122-815/2016 3.2.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
012-112/2017 Materiál 827,94 bez zmluvy 7.2.2017 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
013-112/2017 Hygienický materiál 456,00 bez zmluvy 7.2.2017 TRIPSY s.r.o., Fučíkoa 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
014-112/2017 Prístup na portál 96,00 bez zmluvy 7.2.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
015-112/2017 Diaľkomery, držiaky 3721,20 bez zmluvy 13.2.2017 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
016-112/2017 Etikety Geodetický bod 486,00 bez zmluvy 14.2.2017 FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07 Bratislava 36319970 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
017-112/2017 Preškolenie vodičov 750,00 bez zmluvy 14.2.2017 OMEGA, PhDr. Pavol Jamriška, Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava 17424763 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
018-112/2017 Zváračské práce 943,00 bez zmluvy 20.2.2017 Zoltán Baroš, Štúrová 1122/15, 925 23 Jelka 35201649 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
019-112/2017 Oprava zárubne protipožiarnych dverí 658,00 bez zmluvy 20.2.2017 Ladislav Tanko, Hlavná 601/89, 925 23 Jelka 47680318 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
020-112/2017 Wireless connection modul 2577,60 bez zmluvy 21.2.2017 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
021-112/2017 Príslušenstvo 1927,20 bez zmluvy 24.2.2017 Geotronics Slovakia, Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
022-112/2017 Servis 131,64 bez zmluvy 24.2.2017 CANON SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 35782889 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
023-112/2017 Určenie hodnoty tiažového zrýchlenia 5350,80 bez zmluvy 24.2.2017 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby, Česká republika 025615 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
024-112/2017 Viacúčelové zariadenia 837,60 bez zmluvy 27.2.2017 SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Marec

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
025-112/2017 Jedálne kupóny 10920,00 160-122-815/2016 1.3.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
026-112/2017 Certifikát pre elektronický podpis 60,00 bez zmluvy 2.3.2017 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
027-112/2017 Aktualizácie firmvéru 3564,00 bez zmluvy 2.3.2017 Geotronics Slovakia, Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
028-112/2017 Spracovanie rozpočtových nákladov 500,00 bez zmluvy 2.3.2017 Ing. Ivan Štoffa, Tomášikova 4858/56, 080 01 Prešov 37053906 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
029-112/2017 Prehliadka tlakových nádob 493,00 bez zmluvy 3.3.2017 ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 05 Bratislava 50453220 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
030-112/2017 Jedálne kupóny 3544,80 160-122-815/2016 3.3.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
031-112/2017 Zabezpečenie technických podkladov, rozpočtových nákladov 3552,00 bez zmluvy 3.3.2017 LINOX s.r.o., Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35917229 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
032-112/2017 Realizácia zákazky podľa zákona o VO 3360,00 13-122-71/2017 8.3.2017 EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa 47127830 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
033-112/2017 Oprava havarijného stavu štruktúrovanej kabeláže 4924,94 bez zmluvy 8.3.2017 PROFI-CO, spol. s r.o., Bayerova 2, 080 01 Prešov 31696350 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
034-112/2017 Odstránenie havarijného stavu na prístroji 5263,20 bez zmluvy 22.3.2017 Geotronics Slovakia, Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
035-112/2017 Odvoz a likvidácia odpadu 550,00 bez zmluvy 30.3.2017 FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš 36448974 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
036-112/2017 Kalibrácia nivelačných lát 3269,76 bez zmluvy 30.3.2017 Technische Universität Můnchen, Arcisstraße 21, 803 33 Můnchen 0 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Apríl

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
037-112/2017 Jedálne kupóny 10500,00 160-122-815/2016 3.4.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
038-112/2017 Jedálne kupóny 2969,40 160-122-815/2016 4.4.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
039-112/2017 Plotrový paier 1124,40 bez zmluvy 4.4.2017 Grex SK. S.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
040-112/2017 Náterové farby, spray 1115,60 bez zmluvy 10.4.2017 Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
041-112/2017 Odoborná prehliadka a skúška 954,25 bez zmluvy 10.4.2017 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
042-112/2017 Prepravné náklady 23,09 bez zmluvy 10.4.2017 Inspekta Slovakia, a.s., Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 31340911 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
043-112/2017 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 12.4.2017 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, Nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava 40576841 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
Máj

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
044-112/2017 Jedálne kupóny 9660,00 160-122-815/2016 2.5.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
045-112/2017 Nastavenie, kalibrácia stanice 1057,20 bez zmluvy 2.5.2017 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
046-112/2017 Odborná prehliadka elektrických zariadení 4890,00 bez zmluvy 2.5.2017 Tomáš Horváth - ELAZ, ul. Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
047-112/2017 Kontrola, tlaková skúška hasiacich prístrojov 101,40 bez zmluvy 2.5.2017 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
048-112/2017 Zabezpečenie leteckej prepravy 640,74 bez zmluvy 2.5.2017 KUEHNE + NAGEL, s.r.o., Polus Tower 2, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31339603 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
049-112/2017 Jedálne kupóny 3385,20 160-122-815/2016 4.5.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
050-112/2017 Služba Alberding-QC 1434,00 bez zmluvy 10.5.2017 Alberding GmbH, Schmiedestrase 2, D-15745 Wildau, Nemecko 0 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
051-112/2017 Dodávka, montáž bezpečnostných dverí 700,00 bez zmluvy 10.5.2017 BORNMAR S, spol. s r.o., Baničova 3389/9, 010 15 Žilina 50377621 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
052-112/2017 Odborný mesačník 58,80 bez zmluvy 10.5.2017 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
053-112/2017 Údržba motorového vozidla 988,57 bez zmluvy 10.5.2017 Autoservis Jankovič, s.r.o., Pažitná 18, 900 31 Stupava 46084231 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
054-112/2017 Publikácia 59,56 bez zmluvy 15.5.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
055-112/2017 Publikácia 81,94 bez zmluvy 15.5.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
056-112/2017 Oprava poistného ventila 117,60 bez zmluvy 23.5.2017 ARMAT - Ing. Jozef Holý, Plzenská 4, 831 03 Bratislava 11806923 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
057-112/2017 Odborná prehliadka hydraulickej ruky 220,00 bez zmluvy 23.5.2017 GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec 47883197 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
058-112/2017 Údržba hraničných znakov 1632,00 bez zmluvy 23.5.2017 Mgr. Arch. Štefan Papčo, Nová 8215/44, 034 06 Ružomberok 0 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
059-112/2017 Demontáž, montáž ventilov 380,00 bez zmluvy 23.5.2017 MACE.RT - Eva Macejáková, Lipského 2, 841 01 Bratislava 32152205 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
060-112/2017 Fotoaparáty, príslušenstvo 277,80 bez zmluvy 24.5.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
061-112/2017 Servis motorového vozidla 270,00 bez zmluvy 24.5.2017 František Rehánek AUTODOPRAVA, Mikušovce 37, 984 01 Lučenec 41814916 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
062-112/2017 Hygienický materiál 459,36 bez zmluvy 30.5.2017 TRIPSY s.r.o., Fučíkoa 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
Jún

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
063-112/2017 Servis gravimetra 3466,17 bez zmluvy 1.6.2017 L and R Meter Service, 2636 W. FM 696, 78947 Lexington - Texas, USA 0 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
064-112/2017 Servis motorového vozidla 1020,00 bez zmluvy 1.6.2017 AUTOTRADE R.S., s.r.o., Čerenčianska cesta 2379, 979 01 Rimavská Sobota 36639044 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
065-112/2017 Výroba šablón 119,88 bez zmluvy 1.6.2017 LAFRE s.r.o., Exnárova16, 821 03 Bratislava 44972067 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
066-112/2017 Jedálne kupóny 9660,00 160-122-815/2016 5.6.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
067-112/2017 Jedálne kupóny 2700,60 160-122-815/2016 6.6.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
068-112/2017 Oprava a servis motorového vozidla 525,00 bez zmluvy 6.6.2017 Zdeno Nemec AUTO SEC, Vinice 13, 902 01 Pezinok 36948624 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
069-112/2017 Oprava a servis motorového vozidla 1015,00 bez zmluvy 7.6.2017 LM cars, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 99, 903 01 Kostolná pri Dunaji 46726624 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
070-112/2017 Registrácia domény 21,60 bez zmluvy 12.6.2017 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
071-112/2017 Servis prístroja 2328,00 bez zmluvy 12.6.2017 Geotronics Slovakia, Račianska 77/A, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
072-112/2017 Likvidácia porastu, kosenie, strihanie 920,00 bez zmluvy 28.6.2017 Peter Juriš - Ťažba dreva a manipulácia, Gröslingova 32, 811 09 Bratislava 34401318 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
073-112/2017 Zabezpečenie leteckej prepravy zásielky 635,00 bez zmluvy 28.6.2017 KUEHNE + NAGEL, s.r.o., Polus Tower 2, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31339603 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
Júl

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
074-112/2017 Jedálne kupóny 10080,00 160-122-815/2016 3.7.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
075-112/2017 Jedálne kupóny 2457,00 160-122-815/2016 3.7.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
076-112/2017 Kancelársky nábytok 2875,21 bez zmluvy 3.7.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín 36409154 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
077-112/2017 Orez stromov 540,00 bez zmluvy 6.7.2017 Natália Švidroňová -Ovoarb.sk, Čergovská 7258/24, 808 01 Prešov 50675435 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
078-112/2017 Servis motorového vozidla 266,50 bez zmluvy 6.7.2017 František Rehánek AUTODOPRAVA, Mikušovce 37, 984 01 Lučenec 41814916 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
079-112/2017 Fotoaparáty, príslušenstvo 789,50 bez zmluvy 13.7.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
080-112/2017 Výkopové a betonárske práce 120,00 bez zmluvy 13.7.2017 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš 31560636 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
081-112/2017 Laserové diaľkomery 2334,00 bez zmluvy 14.7.2017 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
August

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
082-112/2017 Jedálne kupóny 10920,00 160-122-815/2016 1.8.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
083-112/2017 Jedálne kupóny 2730,00 160-122-815/2016 3.8.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
084-112/2017 Páková rezačka 318,34 bez zmluvy 3.8.2017 Alemat.cz, spol. s r.o., Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor, Česká republika 28159233 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
085-112/2017 Analýza technického stavu a návrhu riešenia 3588,00 bez zmluvy 4.8.2017 LINOX s.r.o., Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35917229 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
086-112/2017 Farby, maliarske potreby 832,93 bez zmluvy 4.8.2017 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
087-112/2017 Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 990,00 bez zmluvy 8.8.2017 Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 448/201, 935 41 Tekovské Lužany 34691260 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
088-112/2017 Preškolenie vodičov 30,00 bez zmluvy 8.8.2017 OMEGA, PhDr. Pavol Jamriška, Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava 17424763 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
089-112/2017 Kancelársky papier 1578,96 bez zmluvy 10.8.2017 Grex SK. S.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
090-112/2017 Čistenie nádvoria, cesty 1500,00 bez zmluvy 10.8.2017 UNIKO s.r.o., Partizánska cesta 6093/12A, 071 01 Michalovce 45966061 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
091-112/2017 Výkopové a betonárske práce vo vysokohorskom prostredí 170,00 bez zmluvy 14.8.2017 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš 31560636 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
092-112/2017 Farby, maliarske potreby 368,80 bez zmluvy 16.8.2017 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
093-112/2017 Motorové oleje a kvapaliny 951,30 bez zmluvy 21.8.2017 Imrich Boďo, Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
094-112/2017 Čistenie pisoárov a potrubia 139,97 bez zmluvy 21.8.2017 Eva Fratričová, Dudvážska 25, 821 07 Bratislava 34983848 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
095-112/2017 Zhotovenie etikiet 112,80 bez zmluvy 25.8.2017 FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07 Bratislava 36319970 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
096-112/2017 Odvoz a zneškodnenie odpadu 262,96 bez zmluvy 25.8.2017 Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 080 01 Prešov 31718914 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
September

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
097-112/2017 Jedálne kupóny 10500,00 160-122-815/2016 4.9.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
098-112/2017 Jedálne kupóny 2444,40 160-122-815/2016 5.9.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
099-112/2017 Odborný mesačník 59,00 bez zmluvy 5.9.2017 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
100-112/2017 Servis totálnej stanice 492,60 bez zmluvy 8.9.2017 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
101-112/2017 Pneumatiky 1200,00 bez zmluvy 13.9.2017 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
102-112/2017 Kancelársky nábytok 1402,00 bez zmluvy 13.9.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín 36409154 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
103-112/2017 Náterové farby 224,05 bez zmluvy 13.9.2017 Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava 31337538 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
104-112/2017 Periodikum 26,40 bez zmluvy 13.9.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
105-112/2017 Odvoz, likvidácia drevnej hmoty, úprava areálu 1354,00 bez zmluvy 26.9.2017 UNIKO s.r.o., Partizánska cesta 6093/12A, 071 01 Michalovce 45966061 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
106-112/2017 Kancelárske stoličky 8999,76 bez zmluvy 26.9.2017 Miroslav Šimko SIMEX, Šťastná 6, 821 05 Bratislava 17485100 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
107-112/2017 Oprava osvetlenia 1450,00 bez zmluvy 27.9.2017 Štefan Krajčovič, Sídlisko 129/8, 930 39 Zlaté Klasy 50349333 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
108-112/2017 Oprava vnútorných priestorov budovy 8939,45 bez zmluvy 26.9.2017 REALSTAV JH s.r.o., M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica 36338991 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
109-112/2017 Oprava kanalizačného potrubia 3371,48 bez zmluvy 28.9.2017 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
Október

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
110-112/2017 Jedálne kupóny 10920,00 160-122-815/2016 2.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
111-112/2017 Pneumatiky 824,00 bez zmluvy 2.10.2017 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
112-112/2017 Diagnostika závady 108,00 bez zmluvy 2.10.2017 MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o., Čermeľská cesta 60, 040 01 Košice 31664423 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
113-112/2017 Výmena okien 1014,84 bez zmluvy 4.10.2017 JARIMPEX, s.r.o., Váhovská cesta 755, 925 63 Dolná Streda 36757489 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
114-112/2017 Jedálne kupóny 1843,80 160-122-815/2016 4.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
115-112/2017 Servisný zásah 131,64 bez zmluvy 9.10.2017 CANON SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 35782889 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
116-112/2017 Servisný zásah 306,00 bez zmluvy 9.10.2017 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 829 09 Bratislava 31365078 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
117-112/2017 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 12.10.2017 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, Nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava 40576841 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
118-112/2017 Kalendáre, potlač 2019,24 bez zmluvy 12.10.2017 VISION, s.r.o., Ožvoldíková 11, 841 02 Bratislava 35828714 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
119-112/2017 Odstránenie závad z vykonanej skúšky výťahov 2345,00 bez zmluvy 16.10.2017 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
120-112/2017 Nakládka a odvoz odpadu kontajnerom 1402,51 bez zmluvy 16.10.2017 REALSTAV JH s.r.o., M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica 36338991 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
121-112/2017 Kontrola a čistenie komína 26,00 bez zmluvy 16.10.2017 Jozef Róža, Veľká Mača, 925 32 Veľká Mača 30375312 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
122-112/2017 Prehliadka plynových zariadení 350,00 bez zmluvy 16.10.2017 Gabriel Gallo - Majuka, Budatínska 21, 851 05 Bratislava 11801034 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
123-112/2017 Tlač brožúr 935,34 bez zmluvy 17.10.2017 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
124-112/2017 Reklamné predmety 1285,20 bez zmluvy 17.10.2017 LAJKA.sk, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Štrečno 46744894 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
125-112/2017 Servis vozidla 1451,10 bez zmluvy 17.10.2017 Todos Ružomberok s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava 36789291 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
126-112/2017 Servis vozidla 248,78 bez zmluvy 17.10.2017 PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, 08 01 Prešov 31733174 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
127-112/2017 Vyvažočka kolies 1554,00 bez zmluvy 18.10.2017 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava 31596061 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
128-112/2017 Realizácia výstavného stánku 540,00 bez zmluvy 18.10.2017 Progress Promotion Bratislava, spol. s r.o., Pri Šajbách 9128/7, 831 06 Btaislava 31320597 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
129-112/2017 Výroba a montáž posuvnej brány 3883,00 bez zmluvy 18.10.2017 Balázs Pongrácz, Kostolná Gala 167, 930 34 Holice 48138011 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
130-112/2017 Sanácia potrubia 820,10 bez zmluvy 19.10.2017 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
131-112/2017 Vyzúvačka pneumatík 1665,60 bez zmluvy 19.10.2017 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava 31596061 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
132-112/2017 Prenájom výstavného priestoru 315,00 bez zmluvy 19.10.2017 Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, 821 02 Bratislava 31749348 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
133-112/2017 Výsadba stromov 400,00 bez zmluvy 19.10.2017 Natália Švidroňová -Ovoarb.sk, Čergovská 7258/24, 808 01 Prešov 50675435 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
134-112/2017 Hygienický materiál 1163,64 bez zmluvy 23.10.2017 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
135-112/2017 Elektromateriál 231,91 bez zmluvy 23.10.2017 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 01 Nitra 50111990 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
136-112/2017 Odstránenie závad z vykonanej skúšky EPS 208,86 bez zmluvy 24.10.2017 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
137-112/2017 Servis skenerov 216,00 bez zmluvy 24.10.2017 MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o., Čermeľská cesta 60, 040 01 Košice 31664423 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
138-112/2017 Dodávka a montáž žalúzií 769,34 bez zmluvy 26.10.2017 RAKY stav, s.r.o., Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice 36615323 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
139-112/2017 Letenky 564,00 bez zmluvy 27.10.2017 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
140-112/2017 Čerpadlo 1311,60 bez zmluvy 30.10.2017 SLOVPUMP-TRADE, s.r.o., Osloboditeľov 4, 976 67 Závadka nad Hronom 36029670 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
141-112/2017 Biela technika 1902,22 bez zmluvy 30.10.2017 NAY a.s., Tuhovská 15, 831 02 Bratislava 35739487 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
November

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
142-112/2017 Jedálne kupóny 10500,00 160-122-815/2016 2.11.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
143-112/2017 Jedálne kupóny 2914,80 160-122-815/2016 6.11.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
144-112/2017 Umývanie okien 624,00 bez zmluvy 8.11.2017 Ferdo s.r.o., Prešovská 30, 082 21 Veľký Šariš 47210036 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
145-112/2017 Skrine 463,20 bez zmluvy 8.11.2017 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
146-112/2017 Odvoz kalu 990,00 bez zmluvy 9.11.2017 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
147-112/2017 Zverejnenie inzercie 82,80 bez zmluvy 13.11.2017 PROFESIA, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
148-112/2017 Upratovacie, čistiace práce 940,00 bez zmluvy 21.11.2017 Zoltán Baroš, Štúrová 1122/15, 925 23 Jelka 35201649 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
149-112/2017 Zabezpečenie občerstvenia 277,80 bez zmluvy 21.11.2017 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby, Tomášikova 28, 821 01 Bratislava 11707402 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
150-112/2017 Zverejnenie inzercie 82,80 bez zmluvy 23.11.2017 PROFESIA, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
151-112/2017 Tlač smerníc 2741,74 bez zmluvy 23.11.2017 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
152-112/2017 Odborná skuška plynových zariadení 458,88 bez zmluvy 23.11.2017 Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, 059 21 Svit 17286441 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
153-112/2017 Dodávka a montáž skriniek 890,21 bez zmluvy 27.11.2017 Stolárstvo Prešov s.r.o., Okružná 138, 082 12 Okružná 51175681 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
154-112/2017 Servis motorového vozidla 1597,68 bez zmluvy 28.11.2017 LM LAK, s.r.o., Malé Pálenisko 5830/40, 821 09 Bratislava 35922401 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
155-112/2017 Vstup na konferenciu 322,80 bez zmluvy 28.11.2017 GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 8 21 02 Bratislava 35881674 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
December

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
156-112/2017 Jedálne kupóny 13818,00 160-122-815/2016 5.12.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
157-112/2017 Servis, oprava EZS 283,20 bez zmluvy 5.12.2017 All Security Group s.r.o., E.P.Voljanského 1368/16, 960 01 Zvolen 50650955 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
158-112/2017 OOPP 121,28 bez zmluvy 5.12.2017 DP Kontrol s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava 35885131 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
159-112/2017 Čistenie lapača tukov 998,00 bez zmluvy 5.12.2017 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
160-112/2017 Servis motorového vozidla 417,00 bez zmluvy 5.12.2017 SLOVLADA spol. s r.o., Polianky 11, 841 01 Bratislava 31666094 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru
161-112/2017 Zabezpečenie občerstvenia 1856,68 bez zmluvy 7.12.2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 00397687 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
162-112/2017 Umytie okien 142,60 bez zmluvy 7.12.2017 Silvia Majová, Pivničná 1322/42, 903 01 Senec 47831715 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
163-112/2017 Servis turniketu 151,20 bez zmluvy 13.12.2017 APIS s.r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica 30222575 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
164-122/2017 Batéria 19,68 bez zmluvy 13.12.2017 DTW, s.r.o., Krupinská 4, 851 01 Bratislava 36831379 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
165-112/2017 Kalibrácia scannerov 216,00 bez zmluvy 13.12.2017 MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o., Čermeľská cesta 60, 040 01 Košice 31664423 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
166-112/2017 Odpadová nádobka 31,00 bez zmluvy 19.12.2017 COMERT s.r.o., Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava 17318793 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
167-112/2017 Rozšírenie zálohovacieho systému 6295,20 bez zmluvy 19.12.2017 VISION IT Somutions a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
168-112/2017 Kancelárske potreby 484,33 bez zmluvy 20.12.2017 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Miloš Tomáš, vedúci ekonomického odboru

Aktualizované 01.06.2018