Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2016

Objednávky za rok 2016

Január

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-112/2016 Jedálne kupóny 12857,94 189-122-456/2013 4.1.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
002-112/2016 Inštalácia obrazu ŠP 298,74 bez zmluvy 7.1.2016 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 31365078 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
003-112/2016 Geodetické klince, spreje, roxor 697,02 bez zmluvy 20.1.2016 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
004-112/2016 Zváracie práce 910,00 bez zmluvy 20.1.2016 Zoltán Baroš, Štúrova 1122/15, 925 23 Jelka 35201649 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
005-112/2016 Zhotovenie pečiatok 264,00 bez zmluvy 20.1.2016 LAFRE s.r.o., Exnárova 16, 821 03 Bratislava 44972067 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
006-112/2016 Nájom oceľových plynových fliaš 284,28 bez zmluvy 20.1.2016 Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava 00685852 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
007-112/2016 Upgrade licencií 1181,66 bez zmluvy 29.1.2016 CGS spol. s r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava 00698202 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností

 

Február

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
008-112/2016 Jedálne kupóny 8399,49 189-122-456/2013 1.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
009-112/2016 Karta 810,86 bez zmluvy 1.2.2016 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
010-112/2016 Jedálne kupóny 2660,96 189-122-456/2013 1.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
011-112/2016 Klampiarske práce 975,00 bez zmluvy 4.2.2016 Robert Szakál, Mierová 973/31, 925 23 Jelka 41866134 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
012-112/2016 Sprevádzkovanie motorgenerátora 804,00 bez zmluvy 4.2.2016 ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava 31354521 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
013-112/2016 Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel 795,00 bez zmluvy 5.2.2016 OMEGA, PhDr. Pavol Jamriška, Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava 17424763 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
014-112/2016 Čistenie stúpačky 72,00 bez zmluvy 8.2.2016 Eva Fratričová, Dudvážska 25, 821 07 Bratislava 34983848 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
015-112/2016 Aktualizácia firmvéru 1176,00 bez zmluvy 17.2.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
016-112/2016 Pneumatiky 1156,80 bez zmluvy 17.2.2016 Jaroslav Olejník - PROTEK, Fedinova 6, 851 01 Bratislava 32193700 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
017-112/2016 Pretesnenie, vyčistenie potrubia 299,22 bez zmluvy 19.2.2016 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
018-112/2016 Renovácia čapov 405,00 bez zmluvy 19.2.2016 Detari Jozef, Tureň 204, 903 01 Tureň 12685445 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
019-112/2016 Aktualizácia sw prijímača 364,80 bez zmluvy 24.2.2016 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
020-112/2016 Výmena vložiek zámkov 294,00 bez zmluvy 24.2.2016 František Rehánek AUTODOPRAVA, Mikušovce 37, 984 01 Lučenec 41814916 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
021-112/2016 Nivelačná podložka 302,40 bez zmluvy 24.2.2016 ORNTH spol. s r.o., Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica 31559956 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
022-112/2016 Likvidácia odpadu, úprava terénu 920,00 bez zmluvy 24.2.2016 HAMD František Horváth, Jasná 13, 903 01 Senec 17579813 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Marec

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
023-112/2016 Jedálne kupóny 10079,39 189-122-456/2013 1.3.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
024-112/2016 Geofyzikálne merania 1044,00 bez zmluvy 1.3.2016 AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, 821 09 Bratislava 45868786 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
025-112/2016 Jedálne kupóny 2795,35 189-122-456/2013 3.3.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
026-112/2016 Renovácia spojovacej tyče 560,00 bez zmluvy 7.3.2016 Detari Jozef, Tureň 204, 903 01 Tureň 12685445 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
027-112/2016 Výmena armatúry 1155,60 bez zmluvy 8.3.2016 ENE-TEP, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava 36797421 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
028-112/2016 Súčinnosť pri zabezpečení objektu 131,88 bez zmluvy 8.3.2016 DIMANO, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 30775094 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
029-112/2016 Oprava štartéra 432,00 bez zmluvy 11.3.2016 Zoltán Karátsony, Réca 450, 925 26 Réca 11882531 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
030-112/2016 Kalibrácia lát, prístrojov 1035,00 bez zmluvy 11.3.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogafický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby 025615 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
031-112/2016 Umytie okien 360,00 bez zmluvy 14.3.2016 Silvia Majová, Pivničná 1322/42, 903 01 Senec 47831715 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
032-112/2016 Komponenty na kamerový systém 520,00 bez zmluvy 14.3.2016 Media Leaders s.r.o., Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica 46406999 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
033-112/2016 HDD komponenty 556,80 bez zmluvy 16.3.2016 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
034-112/2016 Obsluha plynovej kotolne 325,00 bez zmluvy 16.3.2016 SKS Prešov s.r.o., Budovateľská 3590/22, 080 01 Prešov 44783019 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
035-112/2016 Vŕtacie kladivo 699,90 bez zmluvy 16.3.2016 Ing. Ján Buchanec BB TRADE, Jesenského 14, 036 01 Martin 33576009 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
036-112/2016 Príslušenstvo ku geodetickým prístrojom 987,06 bez zmluvy 18.3.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
037-112/2016 Odvoz objemného odpadu 170,40 bez zmluvy 18.3.2016 MATEP s.r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava 17055369 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
038-112/2016 Certifikát pre elektronický podpis 60,00 bez zmluvy 30.3.2016 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
039-112/2016 Jedálne kupóny 8399,50 189-122-456/2013 1.4.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Apríl

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
039-112/2016 Jedálne kupóny 8399,50 189-122-456/2013 1.4.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
040-112/2016 Jedálne kupóny 2529,93 189-122-456/2013 5.4.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
041-112/2016 Laserová olovnica s držiakom a batériou 468,00 bez zmluvy 6.4.2016 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
042-112/2016 Umytie okien 315,00 bez zmluvy 20.4.2016 Silvia Majová, Pivničná 1322/42, 903 01 Senec 47831715 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
043-112/2016 Spiatočné letenky 1287,30 bez zmluvy 20.4.2016 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 35697300 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
044-112/2016 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 20.4.2016 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava 40576841 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
045-112/2016 Odborná prehliadka EPS 954,25 bez zmluvy 21.4.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
046-112/2016 Pretesnenie hydraulickej ruky 1186,80 bez zmluvy 22.4.2016 Autoservis Jankovič, s.r.o., Pažitná 18, 900 31 Stupava 46084231 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
047-112/2016 Náterové farby 1265,28 bez zmluvy 22.4.2016 Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
048-112/2016 Odborné mesačníky 125,06 bez zmluvy 22.4.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
049-112/2016 Odvoz a likvidácia trezorov 300,00 bez zmluvy 22.4.2016 Matej Vít - ŠUPITO, Kozia 28, 811 03 Bratislava 40252604 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
050-112/2016 Vonkajšie prehliadky tlakových nádob 493,00 bez zmluvy 25.4.2016 Mračna Jaroslav, Tematínska 6, 851 05 Bratislava 17501687 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
051-112/2016 Výmena samozatvárača 80,00 bez zmluvy 25.4.2016 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Máj

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
052-112/2016 Jedálne kupóny 8399,50 189-122-456/2013 2.5.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
053-112/2016 Odborný mesačník 58,80 bez zmluvy 2.5.2016 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
054-112/2016 Odvoz odpadu 133,00 bez zmluvy 2.5.2016 MATEP s.r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava 17055369 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
055-112/2016 Jedálne kupóny 2177,15 189-122-456/2013 4.5.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
056-112/2016 Oprava strechy 5991,30 bez zmluvy 6.5.2016 ATIS-10 Stavebná firma, s.r.o., Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36463621 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
057-112/2016 Služba Alberding-QC 1434,00 bez zmluvy 11.5.2016 Alberding GmbH, Schmiedestrase 2, D-15745 Wildau, Nemecko 0 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
058-112/2016 Oprava plotrovacieho zariadenia 258,00 bez zmluvy 11.5.2016 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 31365078 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
059-112/2016 Revízia elektrických zariadení a náradia 1986,00 bez zmluvy 11.5.2016 Tomáš Horváth - ELAZ, ul. Ľ.Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
060-112/2016 Kontrola hasiacich prístrojov 191,04 bez zmluvy 17.5.2016 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
061-112/2016 Odiahnutie nepojazdného vozidla 595,08 bez zmluvy 18.5.2016 ČESMAD Slovakia, občianske združenie, Levická 1, 826 40 Bratislava 30779553 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
062-112/2016 Údržba hraničných znakov v horskom teréne 4862,00 bez zmluvy 20.5.2016 Mgr. arch. Štefan Papčo, Nová 8215/44, 034 06 Ružomberok 0 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
063-112/2016 Chladničky, mikrovlnná rúra 812,76 bez zmluvy 26.5.2016 NAY a.s., Tuhovská 15, 831 02 Bratislava 35739487 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
064-112/2016 Príprava vozidla na pravidelnú technickú kontrolu 1197,60 bez zmluvy 26.5.2016 Autoservis Jankovič, s.r.o., Pažitná 18, 900 31 Stupava 46084231 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
065-112/2016 Hygienický tovar 554,88 bez zmluvy 31.5.2016 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Jún

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
066-112/2016 Jedálne kupóny 7391,55 189-122-456/2013 1.6.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
067-112/2016 Odtiahnutie nepojazdného vozidla 474,00 bez zmluvy 2.6.2016 Štefan Jeluš, Bagarova 1474/6, 010 01 Žilina 43474781 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
068-112/2016 Jedálne kupóny 1891,56 189-122-456/2013 3.6.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
069-112/2016 Spiatočná letenka 1127,86 bez zmluvy 6.6.2016 Lacneletenky.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava 35897821 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
070-112/2016 Oprava vozidla Avia-valník 1687,60 bez zmluvy 7.6.2016 AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31 Divinka 46787534 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
071-112/2016 Umytie okien 588,50 bez zmluvy 7.6.2016 Pavol Majo, Dúhová 1862/18, 903 01 Senec 48120421 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
072-112/2016 Menovky 1444,56 bez zmluvy 9.6.2016 Ing. Robert Rédeky - RB TRADE, Chorvátska 14, 900 81 Šenkvice 35327162 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
073-112/2016 Oprava prijímača 978,00 bez zmluvy 9.6.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
074-112/2016 Demontáž, montáž svorkovníc a hlásičov 1168,27 bez zmluvy 13.6.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
075-112/2016 Odtiahnutie nepojazdného vozidla 144,00 bez zmluvy 14.6.2016 SOS 88 s.r.o., Trnavská 2999/20, 902 01 Pezinok 46336567 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
076-112/2016 Odvoz objemného odpadu kontajnermi 330,24 bez zmluvy 14.6.2016 MATEP s.r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava 17055369 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
077-112/2016 Demontáž, montáž hlásičov EZS 1152,00 bez zmluvy 14.6.2016 DIMANO, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 30775094 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
078-112/2016 Diagnostika poruchy 50,40 bez zmluvy 23.6.2016 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 31365078 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
079-112/2016 Oprava oplotenia 5924,40 bez zmluvy 27.6.2016 K.P.A., a.s., Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava 31427006 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
080-112/2016 Jedálne kupóny 7391,56 189-122-456/2013 30.6.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Júl

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
081-112/2016 Jedálne kupóny 1790,77 189-122-456/2013 6.7.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
082-112/2016 Oprava kúrenia 1000,00 bez zmluvy 11.7.2016 Jozef Lachkovič, Robotnícka 139/6, 900 31 Stupava 43436668 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
083-112/2016 Farby 824,34 bez zmluvy 11.7.2016 Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
084-112/2016 Certifikát pre elektronický podpis 20,00 bez zmluvy 11.7.2016 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
085-112/2016 Oprava tlačiarne 535,20 bez zmluvy 14.7.2016 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 31365078 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
086-112/2016 Plotrový papier 1032,36 bez zmluvy 20.7.2016 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
087-112/2016 Periodikum 40,00 bez zmluvy 25.7.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS

 

August

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
088-112/2016 Jedálne kupóny 8399,49 189-122-456/2013 1.8.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
089-112/2016 Kontrola, oprava hasiacich prístrojov 990,00 bez zmluvy 2.8.2016 Eva Lepfantová - PEPOSERVIS, SNP 448/201, 935 41 Tekovské Lužany 34691260 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
090-112/2016 Odstránenie zistených závad 737,52 bez zmluvy 2.8.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
091-112/2016 Protipožiarne dvere, dodávka, montáž 756,00 bez zmluvy 2.8.2016 PYROBATYS Bratislava, s.r.o., Čajakova 21, 811 05 Bratislava 44838247 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
092-112/2016 Betónová zmes 1003,44 bez zmluvy 2.8.2016 TBG Doprastav, a.s., Bratislavaská 83, 902 01 Pezinok 36283801 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
093-112/2016 Jedálne kupóny 2321,62 189-122-456/2013 3.8.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
094-112/2016 Pneumatiky, prezutie 561,60 bez zmluvy 4.8.2016 Jaroslav Olejník - PROTEK, Fedinova 6, 851 01 Bratislava 32193700 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
095-112/2016 Realizácia pilierov pre permanentné stanice 4911,60 bez zmluvy 8.8.2016 ENVIGEO, a.s.o., Kynceľova 2, 974 01 Banská Bystrica 31600891 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
096-112/2016 Oprava potrubia 71,16 bez zmluvy 15.8.2016 KOMPLET s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 35724901 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
097-112/2016 Letenky 343,66 bez zmluvy 23.8.2016 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
098-112/2016 Odstránenie havarijného stavu svietidiel 607,20 bez zmluvy 23.8.2016 Tibor Lukáč LUXO, Vajanského 28, 984 01 Lučenec 30512905 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
099-112/2016 Motorové oleje 2037,00 bez zmluvy 24.8.2016 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
100-112/2016 Softvérová podpora 618,00 bez zmluvy 25.8.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov

 

September

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
101-112/2016 Jedálne kupóny 8735,47 189-122-456/2013 2.9.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
102-112/2016 Jedálne kupóny 2086,43 189-122-456/2013 6.9.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
103-112/2016 Nástenky na požiarnu dokumentáciu 576,00 bez zmluvy 8.9.2016 PROFIS, spol. s r.o., Palárikova 16/1653, 908 51 Holíč 34103201 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
104-112/2016 Kancelársky papier 1260,00 bez zmluvy 8.9.2016 JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
105-112/2016 Dodávka a montáž reflektorov 897,44 bez zmluvy 13.9.2016 František Gábor REGACOOM Prešov, Magurská 11, 080 01 Prešov 10738789 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
106-112/2016 Zastrešenie geodetického bodu 1676,00 bez zmluvy 13.9.2016 DREMOART s.r.o., nám. M. Pajdušáka 48/10, 053 11 Smižany 47445131 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
107-112/2016 Olej pre jemnú mechaniku 28,20 bez zmluvy 14.9.2016 UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 35771879 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
108-112/2016 Kontrola, čistenie komína 26,00 bez zmluvy 19.9.2016 Róža Jozef, 925 32 Veľká Mača 30375312 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
109-112/2016 Odborné plehliadky plynových zariadení a komínov 770,40 bez zmluvy 21.9.2016 Plynospol sr.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov 31652816 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
110-112/2016 Zhotovenie pečiatky 46,80 bez zmluvy 22.9.2016 LAFRE s.r.o., Exnárova 16, 821 03 Bratislava 44972067 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
111-112/2016 Určenie absolútnej hodnoty tiažového zrýchlenia 5995,20 bez zmluvy 23.9.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogafický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby 025615 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
112-112/2016 Plotrový papier 421,80 bez zmluvy 28.9.2016 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
113-112/2016 Reklamné predmety 576,50 bez zmluvy 29.9.2016 REDA s.r.o., Galvaniho 16, 821 04 Bratislava 31347177 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
114-112/2016 Letenky 604,00 bez zmluvy 30.9.2016 tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 45575771 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS

 

Október

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
115-112/2016 Jedálne kupóny 7391,56 189-122-456/2013 3.10.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
116-112/2016 Grafická karta 850,00 bez zmluvy 4.10.2016 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, Česká republika 27082440 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
117-112/2016 Diagnostika poruchy 50,40 bez zmluvy 4.10.2016 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 31365078 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
118-112/2016 Jedálne kupóny 1851,25 189-122-456/2013 5.10.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
119-112/2016 Vykonanie elektroinštalácie a montáže bleskozvodu 984,95 bez zmluvy 10.10.2016 Pavol Džadoň Elektroinštalácie, Hlavné námestie 110/19, 060 01 Kežmarok 40721116 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
120-112/2016 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 10.10.2016 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava 40576841 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
121-112/2016 Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení 325,00 bez zmluvy 11.10.2016 Gabriel Gallo - Majuka, Budatínska 21, 851 05 Bratislava 11801034 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
122-112/2016 Revízia zdviháka 98,00 bez zmluvy 12.10.2016 Zoltán Baráth - BLESK - AUTO PROGRESS SK, Hlavná 184/28, 925 23 Jelka 32354037 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
123-112/2016 Štartovací zdroj 561,23 bez zmluvy 12.10.2016 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava 31596061 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
124-112/2016 Spracovanie dokumentácie pre opravu 5388,00 bez zmluvy 12.10.2016 LINOX s.r.o., Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35917229 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
125-112/2016 Tlač brožúr 2500,00 bez zmluvy 14.10.2016 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
126-112/2016 Odvoz kalu 990,00 bez zmluvy 17.10.2016 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
127-112/2016 Prenájom pultu, stojanov 163,92 bez zmluvy 17.10.2016 Promo storage, s.r.o., Sládkoviča 2, 811 06 Bratislava 36676853 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
128-112/2016 Odstránenie havarijného stavu chodníka 628,13 bez zmluvy 18.10.2016 ATIS-10 Stavebná firma, s.r.o., Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36463621 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
129-112/2016 Doplnenie drôtu na plot 3445,08 bez zmluvy 18.10.2016 DAMARON, s.r.o., Pekná cesta 15, 830 04 Bratislava 17330084 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
130-112/2016 Náplne do vozidiel 870,54 bez zmluvy 19.10.2016 Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
131-112/2016 Pozáručný servis motorgenerátora 984,00 bez zmluvy 21.10.2016 ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava 31354521 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
132-112/2016 Odvoz a likvidácia odpadu 2437,79 bez zmluvy 21.10.2016 TENEZ, s.r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava 46541357 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
133-112/2016 Kalendáre, potlač 2092,60 bez zmluvy 24.10.2016 VISION, s.r.o.,Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava 35828714 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
134-112/2016 Odborný mesačník 58,00 bez zmluvy 24.10.2016 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
135-112/2016 Pneumatiky 1697,28 bez zmluvy 26.10.2016 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK, Vrútocká 57, 821 04 Bratislava 34449001 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
136-112/2016 Vysavače s príslušenstvom 1459,32 bez zmluvy 26.10.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavaská 31, 949 01 Nitra 43967663 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

November

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
137-112/2016 Jedálne kupóny 7391,56 189-122-456/2013 2.11.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
138-112/2016 Jedálne kupóny 2197,31 189-122-456/2013 4.11.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
139-112/2016 Karta 936,00 bez zmluvy 7.11.2016 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
140-112/2016 Oprava motorových vozidiel 1195,00 bez zmluvy 7.11.2016 Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
141-112/2016 Pneumatiky 1485,60 bez zmluvy 7.11.2016 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK, Vrútocká 57, 821 04 Bratislava 34449001 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
142-112/2016 Tlač, knihárske spracovanie Usmernenia 2496,00 bez zmluvy 7.11.2016 TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
143-112/2016 Oprave nefunkčného osvetlenia 1125,60 bez zmluvy 9.11.2016 BEREL s.r.o., Janíky 260, 930 39 Janíky 35912481 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
144-112/2016 Autosúčiastky 1006,00 bez zmluvy 11.11.2016 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
145-112/2016 Súčiastky 1188,04 bez zmluvy 14.11.2016 Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
146-112/2016 Kompresor 1274,03 bez zmluvy 21.11.2016 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava 31596061 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
147-112/2016 Oprava brán 985,00 bez zmluvy 21.11.2016 Zoltán Baroš, Štúrova 1122/15, 925 23 Jelka 35201649 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
148-112/2016 Čistiasti stroj 1650,00 bez zmluvy 21.11.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavaská 31, 949 01 Nitra 43967663 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
149-112/2016 Výrub suchých stromov 755,00 bez zmluvy 23.11.2016 Peter Juriš - ŤAŽBA DREVA A MANIPULACIA, Groslingova 32, 811 09 Bratislava 34401318 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
150-112/2016 Oprava prístroja 5263,20 bez zmluvy 24.11.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
151-112/2016 Automateriál 1189,57 bez zmluvy 25.11.2016 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
152-112/2016 Snehové frézy 2990,70 bez zmluvy 28.11.2016 Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin 36377147 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
153-112/2016 Kartón 29,21 bez zmluvy 28.11.2016 Antalis, a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava 35699434 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
154-112/2016 Školenie 240,00 bez zmluvy 29.11.2016 Mračna Jaroslav, Tematínska 6, 851 05 Bratislava 17501687 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
155-112/2016 Revízne skúšky 1198,00 bez zmluvy 29.11.2016 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
156-112/2016 Upratovacie práce 890,00 bez zmluvy 29.11.2016 HAMD František Horváth, Jasná 13, 903 01 Senec 17579813 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
157-112/2016 Bipod 268,80 bez zmluvy 30.11.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
158-112/2016 Chladničky, TV prijímač 1325,00 bez zmluvy 30.11.2016 NAY a.s., Tuhovská 15, 831 02 Bratislava 35739487 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

December

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
159-112/2016 Príslušenstvo 1675,00 bez zmluvy 2.12.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavaská 31, 949 01 Nitra 43967663 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
160-112/2016 Oprava svetiel 2280,00 bez zmluvy 2.12.2016 BEREL s.r.o., Janíky 260, 930 39 Janíky 35912481 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
161-112/2016 Čistenie lapača 998,00 bez zmluvy 2.12.2016 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
162-112/2016 Letenky, ubytovanie 1136,00 bez zmluvy 6.12.2016 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 35697300 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
163-112/2016 Jedálne kupóny 13083,00 160-122-815/2016 7.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
164-122/2016 Fotoaparáty, púzdra 886,27 bez zmluvy 7.12.2016 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
165-112/2016 Rekonfigurácia prvkov siete 5940,00 bez zmluvy 9.12.2016 EVISION, spl. S r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 35809078 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
166-112/2016 Kancelárske kreslá 2766,00 bez zmluvy 9.12.2016 Miroslav Šimko SIMEX, Šťastná 6, 821 05 Bratislava 17485100 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
167-112/2016 Servis prístrojov 1944,00 bez zmluvy 12.12.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
168-112/2016 Čistenie motorových vozidiel 450,00 bez zmluvy 12.12.2016 F.C.W., spol. s r.o., Lichnerova 70, 903 01 Senec 35974281 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
169-112/2016 Čistiace prostriedky 624,39 bez zmluvy 12.12.2016 F.C.W., spol. s r.o., Lichnerova 70, 903 01 Senec 35974281 Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
170-112/2016 Zhotovenie pečiatok 184,80 bez zmluvy 13.12.2016 LAFRE s.r.o., Exnárova 16, 821 03 Bratislava 44972067 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
171-112/2016 Realizácia WEB sídla 5640,00 bez zmluvy 13.12.2016 InterWay, a.s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
172-112/2016 Hygienický tovar 554,88 bez zmluvy 14.12.2016 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
173-112/2016 Oprava parkovacej rampy 967,00 bez zmluvy 15.12.2016 Pri Jazere s.r.o., Starobystrická 204, 900 28 Zálesie 44227221 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
174-112/2016 Switch 5984,40 bez zmluvy 19.12.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
175-112/2016 Kancelárske potreby 1599,73 bez zmluvy 14.12.2016 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
176-112/2016 Softvér 3232,46 bez zmluvy 19.12.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
177-112/2016 Školenie 588,00 bez zmluvy 20.12.2016 ALEF Distribution SK, s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 35703466 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT

Aktualizované 31.01.2017