Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2015

Objednávky za rok 2015

Január

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-112/2015 Jedálne kupóny 10079,39 189-122-456/2013 5.1.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
002-112/2015 Jedálne kupóny 2660,96 189-122-456/2013 7.1.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
003-112/2015 Minerálny olej 33,44 bez zmluvy 16.1.2014 Jozef Bartuš - TULANA TIME, Šoltésovej 1695/214, 017 05 Považská Bystrica 30181526 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
004-112/2015 Prenájom oceľových fliaš na technický plyn 1197,60 bez zmluvy 21.1.2014 Messer Tatragas, Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava 00685852 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
005-112/2015 Vonkajšia prehliadka tlakových nádob 493,00 bez zmluvy 21.1.2014 Jaroslav Mračna, Tematínska 6, 851 05 Bratislava 17501687 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
006-112/2015 Oprava, servis, údržba 975,00 bez zmluvy 21.1.2014 Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň 11831219 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
007-112/2015 Kancelársky nábytok 941,50 bez zmluvy 29.1.2015 DREVONA GROUP s.r.o., Výhonská 1, 835 10 Bratislava 45895856 Ing. Juraj Celler, riaditeľ

 

Február

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
008-112/2015 Jedálne kupóny 8735,47 189-122-456/2013 2.2.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
009-112/2015 Jedálne kupóny 2882,70 189-122-456/2013 3.2.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
010-112/2015 Oprava, servis, údržba 285,50 bez zmluvy 4.2.2015 AUTOTEST, s.r.o., Prostějovská 7, 080 01 Prešov 31730388 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
011-112/2015 Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel 768,50 bez zmluvy 6.2.2015 OMEGA, PhDr. Pavol Jamriška, Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava 17424763 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
012-112/2015 Oprava, servis, údržba 100,00 bez zmluvy 6.2.2015 František Rehánek, Mikušovce 37, 98401 Lučenec 41814916 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
013-112/2015 Sprístupnenie údajov zo súboru popisných údajov KN 22680,00 bez zmluvy 10.2.2015 KORBIS, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 45324743 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
014-112/2015 Opakovaná dodávka úžitkovej vody 500,00 bez zmluvy 12.2.2015 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
015-112/2015 Oprava tlakovej maznice a odsávača oleja 773,86 bez zmluvy 16.2.2015 HOMOLA spol. s.r.o., Dlhé diely I/18, 841 01 Bratislava 31325921 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
016-112/2015 Oprava, servis 965,00 bez zmluvy 17.2.2015 Detari Jozef, Tureň 204, 903 01 Tureň 12685445 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
017-112/2015 Oprava tlačiarne 72,00 bez zmluvy 19.2.2015 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
018-112/2015 Spracovanie rozpočtových nákladov technického riešenia pre rekonštrukciu 21480,00 bez zmluvy 20.2.2015 TDI-Kompleting, s.r.o., Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava 35897678 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
019-112/2015 Oprava, servis 120,00 bez zmluvy 25.2.2015 František Rehánek, Mikušovce 37, 98401 Lučenec 41814916 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
020-112/2015 Upgrade modulov a aplikácií 23940,00 bez zmluvy 25.2.2015 Geotronics Slovakia s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
021-112/2015 Oprava motorového vozidla 815,00 bez zmluvy 25.2.2015 Zoltán Baroš, Štúrova 1122/15, 925 23 Jelka 35201649 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Marec

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
022-112/2015 Jedálne kupóny 9407,42 189-122-456/2013 2.3.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
023-112/2015 Jedálne kupóny 3161,56 189-122-456/2013 3.3.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
024-112/2015 Kontrola, oprava, nastavenie nivelačných prístrojov 1195,56 bez zmluvy 6.3.2015 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
025-112/2015 Certifikát pre elektronický podpis 140,00 bez zmluvy 11.3.2015 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
026-112/2015 Inzercia 82,80 bez zmluvy 11.3.2015 Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 Mgr. Katarína Makróczyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov a zvláštnych úloh
027-112/2015 Inzercia 82,80 bez zmluvy 12.3.2015 Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 Mgr. Katarína Makróczyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov a zvláštnych úloh
028-112/2015 Geodetické klince, spreje 99,72 bez zmluvy 20.3.2015 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
029-112/2015 Servis prístrojov, teleskopická výtyčka 997,92 bez zmluvy 24.3.2015 Geotronics Slovakia s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droscak, PhD., vedúci odboru geodetických základov
030-112/2015 Odborné prehliadky a skúšky výmenníkovej stanice, strojovne, trafostanice 1380,00 bez zmluvy 30.3.2015 Tomáš Horváth - ELAZ, ul. Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
031-112/2015 Jedálne kupóny 10079,39 189-122-456/2013 30.3.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
032-112/2015 Etikety Geodetický bod 462,96 bez zmluvy 30.3.2015 FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07 Bratislava 36319970 Ing. Branislav Droscak, PhD., vedúci odboru geodetických základov

 

Apríl

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
033-112/2015 Jedálne kupóny 3050,69 189-122-456/2013 2.4.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
034-112/2015 Prečistenie odtokov 274,08 bez zmluvy 7.4.2015 KANAL M.P.S. s.tr.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
035-112/2015 Odborná skúška a prehliadka EPS 954,25 bez zmluvy 9.4.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
036-112/2015 Klampiarske práce 48,00 28-112-466/2015 9.4.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
037-112/2015 Oprava, údržba 558,74 28-112-466/2015 10.4.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
038-112/2015 Inzercia 70,80 bez zmluvy 10.4.2015 Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 Mgr. Katarína Makróczyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov a zvláštnych úloh
039-112/2015 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 15.4.2015 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava 40576841 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
040-112/2015 Plotrový papier 770,40 bez zmluvy 15.4.2015 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Mgr.Mária Belanová, vedúca zákazníckeho centra
041-112/2015 Prekládka napájania 1194,00 bez zmluvy 17.4.2015 ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava 31354521 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
042-112/2015 Likvidácia porastu a odpadu 920,00 bez zmluvy 17.4.2015 HAMD-František Horváth, Jasná 13, 903 01 Senec 17579813 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
043-112/2015 Oprava, údržba 968,29 28-112-466/2015 17.4.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
044-112/2015 Oprava, údržba 1520,40 28-112-466/2015 10.4.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
045-112/2015 Oprava, údržba 316,70 28-112-466/2015 20.4.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
046-112/2015 Fotografický papier 206,88 bez zmluvy 22.4.2015 JURIGA, spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
047-112/2015 Odborný mesačník 131,06 bez zmluvy 22.4.2015 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
048-112/2015 Diagnostika, oprava 1150,00 bez zmluvy 24.4.2015 Pergamon spol. s r .o., Chemcká 1, 831 04 Bratislava 31327681 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
049-112/2015 Oprava havarijného stavu vozidla 140,00 bez zmluvy 24.4.2015 B.R.M moto plus a.s., Južná trieda 78, 040 01 Košice 44831889 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
050-112/2015 Vytvorenie mozaikových rastrových sád 22920,00 bez zmluvy 24.4.2015 DWC Slovakia a.s., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava 35918501 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
051-112/2015 Realizácia zákaziek podľa zákona o VO 5040,00 59-122-773/2015 27.4.2015 PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 35933852 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
052-112/2015 Jedálne kupóny 9407,43 189-122-456/2013 27.4.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
053-112/2015 Oprava, údržba 555,94 28-112-466/2015 27.4.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
054-112/2015 Oprava, údržba 770,24 28-112-466/2015 27.4.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
055-112/2015 Oprava, údržba 65,04 28-112-466/2015 27.4.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
056-112/2015 Oprava, údržba 228,05 28-112-466/2015 30.4.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Máj

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
057-112/2015 Oprava, údržba 1654,73 28-112-466/2015 6.5.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
058-112/2015 Jedálne kupóny 2761,75 189-122-456/2013 6.5.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
059-112/2015 Služba Alberding-QC service 1188,00 bez zmluvy 20.5.2015 Alberding GmbH, Schmiedestrase 2, D-15745 Wildau, Nemecko 0 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
060-112/2015 Regenerácia a filtrácia oleja 370,00 bez zmluvy 20.5.2015 Jozef Šimko - Renta, Čingovy 904, 951 31 Močenok 11881721 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
061-112/2015 Mesačník Poradca 49,80 bez zmluvy 20.5.2015 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
062-112/2015 Odborná skúška a prehliadka elektrických zariadení 3669,00 bez zmluvy 20.5.2015 Tomáš Horváth - ELAZ, ul. Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
063-112/2015 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 68,64 bez zmluvy 26.5.2015 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
064-112/2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie 700,00 bez zmluvy 26.5.2015 Ing. Ivan Kmeť, Starohorská 43, 974 01 Banská Bystrica 17804442 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
065-112/2015 Jedálne kupóny 8399,50 189-122-456/2013 29.5.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
066-112/2015 Oprava, údržba 1310,64 28-112-466/2015 29.5.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Jún

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
067-112/2015 Jedálne kupóny 2419,05 189-122-456/2013 3.6.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
068-112/2015 Výroba šablón 43,20 bez zmluvy 5.6.2015 LAFRE s.r.o., Exnárová 16, 821 03 Bratislava 44972067 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
069-112/2015 Odstránenie závad z vykonanej prehliadky 552,60 bez zmluvy 11.6.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
070-112/2015 Vystavenie dokumentácie k uzáveru 48,00 bez zmluvy 18.6.2015 HASIL s.r.o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava 36030279 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
071-112/2015 Interné batérie 846,68 bez zmluvy 22.6.2015 T GRAND, s.r.o., Kafendova 4, 831 06 Bratislava 36709069 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
072-112/2015 Oprava, údržba 366,47 28-112-466/2015 22.6.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
073-112/2015 Oprava, údržba 88,18 28-112-466/2015 22.6.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
074-112/2015 Oprava, údržba 1021,87 28-112-466/2015 22.6.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
075-112/2015 Oprava, údržba 1241,68 28-112-466/2015 24.6.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
076-112/2015 Údržba softvéru 926,40 bez zmluvy 26.6.2015 Geotronics Slovakia s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
077-112/2015 Oprava ložnej plochy a rámu nákladného priestoru 805,00 bez zmluvy 30.6.2015 Robert Szakál, Mierová 973/31, 925 23 Jelka 41866134 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
078-112/2015 Jedálne kupóny 10079,39 189-122-456/2013 30.6.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Júl

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
079-112/2015 Oprava poruchy na kanalizačnom potrubí 1176,00 bez zmluvy 1.7.2015 IN Architecture s.r.o., Letecká 6/1257, 052 01 Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
080-112/2015 Jedálne kupóny 2348,50 189-122-456/2013 2.7.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
081-112/2015 Zneškodenenie odpadu 21,51 bez zmluvy 2.7.2015 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 36168475 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
082-112/2015 Montážne a asistenčné práce 695,00 bez zmluvy 8.7.2015 ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava 31354521 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
083-112/2015 Oprava, údržba 691,92 28-112-466/2015 8.7.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
084-112/2015 Oprava archivačného systému 573,00 247-112-777/2012 8.7.2015 KASYS s.r.o., Rozmarínova 37, 821 04 Bratislava 35698179 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
085-112/2015 Certifikát pre elektronický podpis 20,00 bez zmluvy 15.7.2015 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
086-112/2015 Aktualizácia redakčného systému 1140,00 bez zmluvy 22.7.2015 Nowire s.r.o., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava 35975750 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
087-112/2015 Oprava, údržba 3111,48 28-112-466/2015 22.7.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
088-112/2015 Demontáž osvetlenia 528,00 bez zmluvy 22.7.2015 KOMPLET S.R.O., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 35724901 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
089-112/2015 Ubytovanie 192,00 bez zmluvy 30.7.2015 SOREA s.r.o., Odborárske nám. 3, 815 07 Bratislava 31339204 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
090-112/2015 Oprava, údržba 733,38 28-112-466/2015 30.7.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
091-112/2015 Oprava, údržba 1384,13 28-112-466/2015 30.7.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

August

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
092-112/2015 Jedálne kupóny 8735,47 189-122-456/2013 3.8.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
093-112/2015 Ubytovanie 568,00 bez zmluvy 4.8.2015 SESTA s.r.o., Janka Kráľa 280/17, 064 01 Stará Ľubovňa 36771554 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
094-112/2015 Jedálne kupóny 2217,47 189-122-456/2013 4.8.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
095-112/2015 Diagnostika 672,00 bez zmluvy 10.8.2015 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
096-112/2015 Výroba šablón 48,00 bez zmluvy 11.8.2015 LAFRE s.r.o., Exnárová 16, 821 03 Bratislava 44972067 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
097-112/2015 Montážne práce a úpravy rozvádzačov 1146,00 bez zmluvy 11.8.2015 ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava 31354521 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
098-112/2015 Oprava, údržba 98,03 28-112-466/2015 13.8.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
099-112/2015 Kontrola,oprava hasiacich prístrojov, tlaková skúška 990,00 bez zmluvy 19.8.2015 Eva Lefantová-PEPOSERVIS, SNP 448/201, 935 41 Tekovské Lužany 34691260 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
100-112/2015 Realizácia zákazky podľa zákona o VO 1200,00 59-122-773/2015 20.8.2015 PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 35933852 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
101-112/2015 Odvoz odpadu velkokapacitným kontajnerom 300,00 bez zmluvy 26.8.2015 EKOPARK, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava 35718889 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
102-112/2015 Letenky 820,00 bez zmluvy 28.8.2015 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 35697300 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
103-112/2015 Mimoriadna revízia 50,00 bez zmluvy 28.8.2015 Tomáš Horváth - ELAZ, ul. Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

September

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
104-112/2015 Jedálne kupóny 8735,47 189-122-456/2013 2.9.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
105-112/2015 Jedálne kupóny 2398,89 189-122-456/2013 4.9.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
106-112/2015 Montáž núdzového osvetlenia 1099,02 bez zmluvy 16.9.2015 KOMPLET S.R.O., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 35724901 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
107-112/2015 Zprevádzkovanie náhradného zdroja 918,00 bez zmluvy 16.9.2015 ALTRON SK a.s., Galvániho 15C, 821 04 Bratislava 31354521 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
108-112/2015 Nivelačné značky 582,00 bez zmluvy 16.9.2015 ORNTH, spol. s r.o., Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica 31559956 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
109-112/2015 Oprava, údržba 230,93 28-112-466/2015 16.9.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
110-112/2015 Oprava kanalizačného potrubia 997,44 bez zmluvy 16.9.2015 KANAL M.P.S. s.tr.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
111-112/2015 Periodikum 40,00 bez zmluvy 16.9.2015 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
112-112/2015 Oprava, údržba 460,32 28-112-466/2015 25.9.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
113-112/2015 Odstránenie žiarivkových telies, montáž reflektorov 915,00 bez zmluvy 25.9.2015 Ľudovít Baricza, Hrubý Šúr 189, 903 01 Hrubý Šúr 32346735 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
114-112/2015 Presťahovanie trezorov 420,00 bez zmluvy 29.9.2015 Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie, Rybárska 977/6, 920 03 Hlohovec 47876905 Mgr. Mária Belanová, vedúca zákazníckeho centra
115-112/2015 Kontrola, čistenie komína 26,00 bez zmluvy 29.9.2015 Róža Jozef, 925 32 Veľká Mača 30375312 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
116-112/2015 Jedálne kupóny 8399,50 189-122-456/2013 30.9.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Október

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
117-112/2015 Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení 325,00 bez zmluvy 2.10.2015 Gabriel Gallo - Majuka, Budatínska 21, 851 05 Bratislava 11801034 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
118-112/2015 Odborná prehliadka zdviháka 98,00 bez zmluvy 2.10.2015 GBART, spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec 47883197 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
119-112/2015 Kalibrácia prístroja 504,00 bez zmluvy 2.10.2015 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
120-112/2015 Deratizácia 130,00 bez zmluvy 5.10.2015 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava 40576841 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
121-112/2015 Dodávka, montáž samozatvárača 80,00 bez zmluvy 5.10.2015 Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
122-112/2015 Odborné plehliadky plynových zariadení a komínov 468,00 bez zmluvy 5.10.2015 Plynospol sr.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov 31652816 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
123-112/2015 Jedálne kupóny 2338,42 189-122-456/2013 5.10.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
124-112/2015 Odstránenie závad z vykonanej odbornej prehliadky 597,60 bez zmluvy 12.10.2015 GBART, spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec 47883197 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
125-112/2015 Oprava, údržba 2052,06 28-112-466/2015 12.10.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
126-112/2015 Kalendáre, diáre 988,75 bez zmluvy 14.10.2015 Milada Šedivá-ŠEMI, Ladislava Dérera 37, 831 01 Bratislava 44396911 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
127-112/2015 Registrácia domény 21,60 bez zmluvy 14.10.2015 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
128-112/2015 Oprava, údržba 191,83 28-112-466/2015 19.10.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
129-112/2015 Oprava brány, uchytenie mreží 972,00 bez zmluvy 22.10.2015 Róbert Hoboth, Slnečná 35, 900 29 Nová Dedinka 41908007 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
130-112/2015 Oprava, údržba 978,00 28-112-466/2015 27.10.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
131-112/2015 Prípravné a búracie práce 997,00 bez zmluvy 28.10.2015 Solar Servis s.r.o., Okružná 16, 082 12 Okružná 46636218 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
132-112/2015 Oprava, údržba 811,92 28-112-466/2015 27.10.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
133-112/2015 Kancelársky papier 891,60 bez zmluvy 30.10.2015 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
134-112/2015 Oprava elektroinštalácie 608,76 bez zmluvy 30.10.2015 Peter Plávala - PEPE Elektro, Svätoplukova 22, 821 08 Bratislava 30163013 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
135-112/2015 Grafické spracovanie podkladov 619,00 bez zmluvy 30.10.2015 TYPOCON s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Juraj Celler, riaditeľ

 

November

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
136-112/2015 Jedálne kupóny 8399,49 189-122-456/2013 2.11.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
137-112/2015 Megafón 77,24 bez zmluvy 3.11.2015 TIPA SK s.r.o., Východná 6968/26, 911 08 Trenčín 36517526 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
138-112/2015 3D okuliare 984,00 bez zmluvy 4.11.2015 G-BASE s.r.o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava 45377600 Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS
139-112/2015 Certifikát pre elektronický podpis 20,00 bez zmluvy 4.11.2015 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
140-112/2015 Jedálne kupóny 2341,78 189-122-456/2013 5.11.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
141-112/2015 Nastavenie merania 1092,00 bez zmluvy 6.11.2015 Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava 45948992 Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov
142-112/2015 Oprava, údržba 1054,39 28-112-466/2015 6.11.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
143-112/2015 Oprava, údržba 863,60 28-112-466/2015 9.11.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
144-112/2015 Oprava motorového vozidla 998,60 bez zmluvy 12.11.2015 AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava 17329477 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
145-112/2015 Náradie 959,17 bez zmluvy 12.11.2015 HQ Tools, spol. s r.o., Hviezdoslavova 41, 900 31 Stupava 36833622 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
146-112/2015 Atrament 96,00 bez zmluvy 12.11.2015 RICOH Slovakia s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava 31331785 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
147-112/2015 Ochranné pracovné odevy 455,87 bez zmluvy 16.11.2015 Milan Hason - RETMON, Hviezdoslavova 2697/10A, 900 31 Stupava 34913050 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
148-112/2015 Oprava, údržba 619,53 28-112-466/2015 16.11.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 45960470 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
149-112/2015 Motorové oleje 993,00 bez zmluvy 16.11.2015 Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava 34118799 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
150-112/2015 Tlakový čistič 978,18 bez zmluvy 20.11.2015 Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra 43967663 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
151-112/2015 Hygienické potreby 554,88 bez zmluvy 20.11.2015 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
152-112/2015 Autosúčiastky 987,89 bez zmluvy 23.11.2015 Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
153-112/2015 Presťahovanie mapových trezorov 435,00 bez zmluvy 23.11.2015 Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie, Rybárska 977/6, 920 03 Hlohovec 47876905 Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra
154-112/2015 Odborná skúška 180,00 bez zmluvy 23.11.2015 GBART, spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec 47883197 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
155-112/2015 Pneumatiky, prezutie 790,00 bez zmluvy 23.11.2015 Jaroslav Olejník - PROTEK, Fedinova 6, 851 01 Bratislava 32193700 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
156-112/2015 Oprava, čistenie prívodného zberača 1102,80 bez zmluvy 23.11.2015 Štefan Grujbár-Termo- Gas, Matúškovo 436, 925 01 Matúškovo 34649638 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
157-112/2015 Oprava, nastavenie poistných ventilov 542,00 bez zmluvy 24.11.2015 Vladimír Korec, Saratovská 19, 841 02 Bratislava 34297537 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
158-112/2015 Oprava vozidla 227,84 bez zmluvy 24.11.2015 AUTOTEST, s.r.o., Prostějovská 7, 080 01 Prešov 31730388 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
159-112/2015 Odstránenie havarijného stavu 989,00 bez zmluvy 26.11.2015 KANAL M.P.S. s.tr.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
160-112/2015 Kávovar 1169,00 bez zmluvy 26.11.2015 Ing. Boris Szabó, Dr. Bokesa 4914/40, 902 01 Pezinok 32163681 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
161-112/2015 Realizácia zákazky podľa zákona o VO 1200,00 59-122-773/2015 26.11.2015 PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 35933852 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
162-112/2015 Otiahnutie vozidla 154,80 bez zmluvy 26.11.2015 Marek Melich AUTOSERVIS-ODŤAHOVÁ SLUŽBA, Úzka 318/2, 985 11 Halič 40611078 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
163-112/2015 Tlač kalendárov 935,00 bez zmluvy 27.11.2015 TYPOCON s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
164-122/2015 Dodávka, montáž žalúzií 874,00 bez zmluvy 27.11.2015 Zolán Kelecsényi Shutter, Hečkova 54, 903 01 Senec 32827504 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
165-112/2015 Oprava oplechovania atiky 993,00 bez zmluvy 27.11.2015 Štefan Kolesár -KOLZVAR, L. Novomeského 2721/36, 902 01 Pezinok 34900756 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

December

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
166-112/2015 Jedálne kupóny 12001,20 189-122-456/2013 2.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
167-112/2015 Servis, údržba 919,48 bez zmluvy 2.12.2015 Autoteam s,r,o,m Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava 35819464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
168-112/2015 Separovanie,vývoz sutiny 984,00 bez zmluvy 2.12.2015 Solar Servis s.r.o., Okružná 16, 082 12 Okružná 46636218 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
169-112/2015 Oprava palivového čerpadla 546,50 bez zmluvy 2.12.2015 František Rehánek, Mikušovce 37, 98401 Lučenec 41814916 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
170-112/2015 Čistenie lapača tukov 998,80 bez zmluvy 8.12.2015 KANAL M.P.S. s.tr.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
171-112/2015 Tabule, nástenky 309,26 bez zmluvy 8.12.2015 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36192384 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
172-112/2015 Čistenie nádvoria, úprava platne, zásyp, zhutnenie 998,00 bez zmluvy 8.12.2015 CIPISEK s.r.o., Podhradík 9, 080 06 Podhradík 36794023 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
173-112/2015 Školenie 1068,00 bez zmluvy 8.12.2015 ALEF Distribution SK s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 35703466 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
174-112/2015 Obsluha kotolne 977,00 bez zmluvy 11.12.2015 SKS Prešov s.r.o., Budovateľská 3590/22, 080 01 Prešov 44783019 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
175-112/2015 Plechové garáže, ukotvenie 1140,00 bez zmluvy 11.12.2015 UNI. GARAŽ s.r.o., Okružná 5, 071 01 Michalovce 44681097 Ing. Valéria Hutková, vedúca oddelenia ZBGIS
176-112/2015 Oprava osvetlenia 1123,20 bez zmluvy 14.12.2015 BEREL, s.r.o., Janíky 260, 930 39 Janíky 35912481 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
177-112/2015 Čistenie zvodov 920,25 bez zmluvy 14.12.2015 Štefan Kolesár -KOLZVAR, L. Novomeského 2721/36, 902 01 Pezinok 34900756 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
178-112/2015 Nastavenie kamier, osvetlenia 1068,00 bez zmluvy 14.12.2015 BELSYS, s.r.o., Adámiho 14. 841 05 Bratislava 36711845 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
179-112/2015 PC,tlačiareň 984,00 bez zmluvy 14.12.2015 JURIGA, spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
180-112/2015 Odborná prehliadka a skúška 250,00 bez zmluvy 14.12.2015 Tomáš Horváth – ELAZ, ul. Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
181-112/2015 Overovanie certifikátu 1186,80 bez zmluvy 15.12.2015 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 36815799 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru IKT
182-112/2015 Buletin 779,87 bez zmluvy 15.12.2015 TYPOCON s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava 17322057 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
183-112/2015 Plynové náplne do zváračských fliaš 224,11 bez zmluvy 15.12.2015 Messer Tatragas, Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava 00685852 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
184-112/2015 Odstránenie havarijného stavu odlučovača 990,00 bez zmluvy 16.12.2015 KANAL M.P.S. s.tr.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
185-112/2015 Odborný mesačník 58,00 bez zmluvy 16.12.2015 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS
186-112/2015 Stôl 201,60 bez zmluvy 21.12.2015 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

Aktualizované 31.01.2017