Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2013

Objednávky za rok 2013

Január

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-112/2013 Jedálne kupóny 9 900,00 bez zmluvy 2.1.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
002-112/2013 Jedálne kupóny 3 062,40 bez zmluvy 7.1.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
003-112/2013 Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom 844,56 bez zmluvy 28.1.2013 OLO, a.s. odvoz a likvidácia odpadu, Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 681300 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa

 

Február

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
004-112/2013 Počítačové zostavy 998,16 bez zmluvy 1.2.2013 eD´sytem Slovakia, Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 36413658 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
005-112/2013 Komponenty k skenovaciemu zariadeniu 999,36 bez zmluvy 1.2.2013 MicroCAD SYSTEMS s.r.o., Čermeľská cesta 60, 040 01 Košice 31664423 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
006-112/2013 Jedálne kupóny 8250,00 bez zmluvy 1.2.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
007-112/2013 Presťahovanie mapových trezorov 511,20 bez zmluvy 1.2.2013 Triv s.r.o., Okružná 49, 029 42 Bobrov 36435872 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
008-112/2013 Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom 470,16 bez zmluvy 1.2.2013 OLO, a.s. odvoz a likvidácia odpadu, Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 681300 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
009-112/2013 Jedálne kupóny 2428,80 bez zmluvy 4.2.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
011-112/2013 Spotrebný materiál do tlačiarní 976,28 bez zmluvy 11.2.2013 PERGAMON s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava 31327681 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
012-112/2013 Prečistenie kanalizačného potrubia 201,22 bez zmluvy 12.2.2013 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
013-112/2013 Kopírovací papier 964,60 bez zmluvy 12.2.2013 Grex SK, Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
014-112/2013 Knihárske plátno 770,40 bez zmluvy 12.2.2013 MEGA JANKO, Bratislavská 52, 908 51 Holíč 37526111 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
015-112/2013 Jedálne kupóny 6600,00 bez zmluvy 28.2.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Marec

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
016-112/2013 Industriálna inavarová lata, opora nivelačnej laty 9831,04 bez zmluvy 6.3.2013 GEOTECH Bratislava Ing. Vanda Lovíšková, Hájová 37, 851 10 Bratislava 17502497 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
017-112/2013 Zaštrešenie výklenkov 5018,00 bez zmluvy 6.3.2013 Balogh Ján, Janíky 65, 930 39 Janíky 33468711 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
018-112/2013 Presťahovanie mapových trezorov 796,80 bez zmluvy 6.3.2013 Triv s.r.o., Okružná 49, 029 42 Bobrov 36435872 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
019-112/2013 Jedálne kupóny 2432,10 bez zmluvy 6.3.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
020-112/2013 Hygienické potreby 145,08 bez zmluvy 14.3.2013 3P plus, Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
021-112/2013 Pracovné odevy a obuv 105,00 bez zmluvy 14.3.2013 STOMEX s.r.o., Za potokom 19, 080 06 Prešov 31650091 Ing. Roman Chaloupka, vedúci oddelenia CERS
022-112/2013 Odborná prehliadka a skúška EPS 954,24 bez zmluvy 18.3.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
023-112/2013 Certifikáty pre elektronický podpis 156,00 bez zmluvy 21.3.2013 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing.Daniel Keblúšek, Vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
024-112/2013 Údržba softvéru Bentley 6803,33 10358735 21.3.2013 Bentley Systems International Limited, Dublin, Írsko IE9729353D Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
025-112/2013 Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie a zariadeni, bleskozvodu 985,00 bez zmluvy 21.3.2013 ELAZ-HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
026-112/2013 Školenie 1800,00 10358735 21.3.2013 Bentley Systems International Limited, Dublin, Írsko IE9729353D Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
027-112/2013 Servisný zásah pre dochádzkový systém 211,20 bez zmluvy 21.3.2013 APIS s.r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica 30222575 Ing.Daniel Keblúšek, Vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
028-112/2013 Nivelačné značky 192,72 bez zmluvy 22.3.2013 ORNTH s.r.o., Trieda SNP, 82, 974 01 Banská Bystrica 31559956 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov

 

Apríl

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
029-112/2013 Jedálne kupóny 7260,00 bez zmluvy 2.4.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
030-112/2013 Kalibrácia nivelačných lát 2189,50 bez zmluvy 15.3.2013 Technische Universität Můnchen, Arcisstrase 21, 80333 Munchen 0 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
031-112/2013 Jedálne kupóny 2640,00 bez zmluvy 4.4.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
032-112/2013 Tabuľa otočná, obojstranná, keramická 408,00 bez zmluvy 4.4.2013 AMOS 91 s.r.o., Polianky 15, 841 02 Bratislava 17327822 Ing. Roman Chaloupka, vedúci oddelenia CERS
033-112/2013 Oprava kopírovacieho stroja 398,27 bez zmluvy 4.4.2013 Perena s.r.o., Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava 35910232 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
034-112/2013 Značkovací sprej 84,96 bez zmluvy 8.4.2013 Geoteam s.r.o., Gunduličova 1, 811 00 Bratislava 31367917 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
035-112/2013 Revízia silnoprúdovej elektroinštalácie a rozvádzačov 1250,00 bez zmluvy 11.4.2013 ELAZ-HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
036-112/2013 Náterové farby, štetce 999,04 bez zmluvy 11.4.2013 Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
037-112/2013 Ochranné pracovné pomôcky 3798,00 bez zmluvy 12.4.2013 STOMEX s.r.o., Za potokom 19, 080 06 Prešov 31650091 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
038-112/2013 Absolútne meranie tiažového zrýchlenia 3960,00 bez zmluvy 15.4.2013 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby, ČR 025615 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
039-112/2013 Skúška dielektrických ochranných a pracovných pomôcok 56,25 bez zmluvy 23.4.2013 Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava 35859423 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
040-112/2013 Obrazové valce 642,00 bez zmluvy 24.4.2013 JURIGA s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
041-112/2013 Oprava kancelárskych priestorov 9557,12 bez zmluvy 24.4.2013 STUDIAL, spol. s r.o., Mýtna 15, 811 01 Bratislava 00684414 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
042-112/2013 Náterové farby 985,80 bez zmluvy 25.4.2013 Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
043-112/2013 Ochranné pracovné pomôcky pre trafostanicu 251,76 bez zmluvy 26.4.2013 EL-INŠ s.r.o., Priemyselná 2, 917 01 Trnava 45882797 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
044-112/2013 Ochranné pracovné vesty 118,80 bez zmluvy 29.4.2013 STOMEX s.r.o., Za potokom 19, 080 06 Prešov 31650091 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov

 

Máj

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
045-112/2013 Jedálne kupóny 7260,00 bez zmluvy 2.5.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
046-112/2013 Jedálne kupóny 2465,10 bez zmluvy 6.5.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
047-112/2013 Výkres 99,00 bez zmluvy 10.5.2013 JURIGA s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
048-112/2013 Deratizácia 168,00 bez zmluvy 10.5.2013 CHEMIX-D, Pri vinohradoch 172, 831 01 Bratislava 31406840 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
049-112/2013 Diagnostika závady 120,00 bez zmluvy 14.5.2013 OCÉ-Slovenská republika s.r.o., Kamenárska 5, 821 04 Bratislava 35869534 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
050-112/2013 Oprava elektroinštalácie 6654,93 bez zmluvy 14.5.2013 STUDIAL, spol. s r.o., Mýtna 15, 811 01 Bratislava 00684414 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
051-112/2013 Tonery 1247,12 bez zmluvy 15.5.2013 PERGAMON s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava 31327681 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
052-112/2013 Kontrola hasiacich prístrojov 115,44 bez zmluvy 21.5.2013 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
053-112/2013 Odstránenie plynového rozvodu 69,72 bez zmluvy 21.5.2013 PLYNO - služba s.r.o., Zvolenská 12, 821 09 Bratislava 35928093 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
054-112/2013 Likvidácia porastu a odpadu, úprava terénu 750,00 bez zmluvy 21.5.2013 HAMD František Horváth, Jasné 13, 903 01 Senec 17579813 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
055-112/2013 Dodávka a montáž okenných fólií 385,00 bez zmluvy 21.5.2013 Nyting s.r.o., Nánanská 64, 943 01 Štúrovo 44602073 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
056-112/2013 Ochranné tyčové znaky 980,00 bez zmluvy 21.5.2013 Balogh Ján, Janíky 65, 930 39 Janíky 33468711 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
057-112/2013 Revízia elektrických spotrebičov, náradia a bleskozvodu 2952,00 bez zmluvy 22.5.2013 ELAZ-HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
058-112/2013 Geodetický materiál 325,80 bez zmluvy 27.5.2013 ORNTH s.r.o., Trieda SNP, 82, 974 01 Banská Bystrica 31559956 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
059-112/2013 Zapožičanie totálnych staníc 10800,00 bez zmluvy 27.5.2013 Geotronics Slovakia s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
060-112/2013 Nivelačné značky čapové 1690,00 bez zmluvy 27.5.2013 JK Prestige Trading s.r.o., Volfartická 38, 471 07 Žandov u České Lípy, ČR 63676851 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
061-112/2013 Oprava strechy 4988,51 bez zmluvy 28.5.2013 Špeciálne izolácie Bratislava a.s., Staviteľská 1/B, 831 04 Bratislava 31321861 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
062-112/2013 Čistenie upchatých kanalizačných stúpačiek 590,00 bez zmluvy 28.5.2013 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
063-112/2013 Rekonfigurácia diskového poľa 1140,00 bez zmluvy 29.5.2013 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25, 811 00 Bratislava 36815799 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
064-112/2013 Jedálne kupóny 7260,00 bez zmluvy 31.5.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Jún

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
065-112/2013 Komplexné školenie 8400,00 bez zmluvy 3.6.2013 Geotronics Slovakia s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
066-112/2013 Hygienické potreby 292,80 bez zmluvy 5.6.2013 3P plus, Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
067-112/2013 Jedálne kupóny 2366,10 bez zmluvy 5.6.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
068-112/2013 Oprava tlačiarenského stroja 849,34 bez zmluvy 5.6.2013 OCÉ-Slovenská republika s.r.o., Kamenárska 5, 821 04 Bratislava 35869534 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
069-112/2013 Kopírovací papier 2421,60 bez zmluvy 6.6.2013 Grex SK, Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
070-112/2013 Oprava havarijného stavu radiátorov 997,80 bez zmluvy 11.6.2013 Tibor Katulinec, Bulharská 16, 821 04 Bratislava 33824720 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
071-112/2013 Oprava podlahy a odstránenie starej vzduchotechniky 11412,34 bez zmluvy 11.6.2013 STUDIAL, spol. s r.o., Mýtna 15, 811 01 Bratislava 00684414 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
072-112/2013 Certifikát pre doménu 82,20 bez zmluvy 13.6.2013 Advanced s.r.o., Na vinohrady 4, 911 01 Trenčín 36330299 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
073-112/2013 Náterové farby 347,76 bez zmluvy 14.6.2013 Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
074-112/2013 Odstránenie závad na bleskozvode 254,80 bez zmluvy 14.6.2013 ELAZ-HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
075-112/2013 Odstránenie havarijného stavu na klimatizačných jednotkách 3468,00 bez zmluvy 20.6.2013 Xway s.r.o., Trnavská 59, 821 01 Bratislava 35966301 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
076-112/2013 Spotrebný materiál do tlačiarní 5129,63 bez zmluvy 24.6.2013 PERGAMON s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava 31327681 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
077-112/2013 Atrament 288,00 bez zmluvy 24.6.2013 Impromat-Slov s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava 31331785 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
078-112/2013 Kancelársky nábytok 2044,32 bez zmluvy 26.6.2013 Dobrota a spol s.r.o., Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica 46505342 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
079-112/2013 Výmena čerpadla a expanznej nádoby 942,60 bez zmluvy 27.6.2013 Tibor Katulinec, Bulharská 16, 821 04 Bratislava 33824720 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
080-112/2013 Jedálne kupóny 6600,00 bez zmluvy 27.6.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
081-112/2013 Oprava a servis kopírovacieho stroja 144,00 bez zmluvy 27.6.2013 OCÉ-Slovenská republika s.r.o., Kamenárska 5, 821 04 Bratislava 35869534 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
082-112/2013 Oprava hlavného uzáveru plynu 959,22 bez zmluvy 28.6.2013 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, ul. k. Surdoku 1, 080 01 Prešov 35910739 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
083-112/2013 Stolová doska 354,40 bez zmluvy 28.6.2013 Rosnička-drevopredaj s.r.o., Lysákova 2, 841 01 Bratislava 5749458 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
084-112/2013 Výkres 594,00 bez zmluvy 28.6.2013 JURIGA s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
085-112/2013 Jedálne kupóny 2389,20 bez zmluvy 28.6.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
086-112/2013 Údržba softvéru Kokeš 1643,28 bez zmluvy 28.6.2013 CGS s.r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava 00698202 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností

 

Júl

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
087-112/2013 Oprava a zapožičanie antény 4625,00 bez zmluvy 11.7.2013 Geotronics Slovakia s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
088-112/2013 Letecké snímky 250,00 bez zmluvy 16.7.2013 ORNTH s.r.o., Trieda SNP, 82, 974 01 Banská Bystrica 31559956 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
089-112/2013 Elektronický podpis 60,00 bez zmluvy 16.7.2013 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
090-112/2013 Komponenty k prijímačom 300,00 bez zmluvy 16.7.2013 Geotronics Slovakia s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
091-112/2013 USB HUB 1506,00 bez zmluvy 31.7.2013 Atos IT Solutions and Services s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 45650276 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
092-112/2013 Výkres biely 594,00 bez zmluvy 31.7.2013 JURIGA s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
093-112/2013 Jedálne kupóny 6600,00 bez zmluvy 31.7.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

August

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
094-112/2013 Jedálne kupóny 1699,50 bez zmluvy 2.8.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
095-112/2013 Komponenty pre sieťovú infraštruktúru 366,07 bez zmluvy 8.8.2013 IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o, Vajnorská 136, 831 04 Bratislava 00699454 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
096-112/2013 Farba-spray 160,00 bez zmluvy 12.8.2013 Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
097-112/2013 Ubytovanie 260,00 bez zmluvy 12.8.2013 SOREA s.r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
098-112/2013 Nivelačné značky 280,80 bez zmluvy 16.8.2013 ORNTH s.r.o., Trieda SNP, 82, 974 01 Banská Bystrica 31559956 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
099-112/2013 Autobatérie 963,00 bez zmluvy 16.8.2013 Imrich Boďo, Pivničná 89, 903,01 Senec 32825811 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
100-112/2013 Ubytovanie 350,00 bez zmluvy 19.8.2013 Ing. Miloslav Ilavský, Phd., Lazaretská 13, 811 08 Bratislava 11634146 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
101-112/2013 Disky 729,24 bez zmluvy 20.8.2013 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25, 811 00 Bratislava 36815799 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
102-112/2013 Oprava havarijného stavu potrubia 953,90 bez zmluvy 21.8.2013 Tibor Katulinec, Bulharská 16, 821 04 Bratislava 33824720 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
103-112/2013 Výstup meračskej skupiny s profesionálnym vodcom 220,00 bez zmluvy 23.8.2013 Roman Jelenský, Senohrad 585, 962 43 Senohrad 41154371 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
104-112/2013 Jedálne kupóny 6600,00 bez zmluvy 28.8.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
105-112/2013 Letenka 208,43 bez zmluvy 28.8.2013 BTU Business Travel Unlimited, Zelinárska 8, 821 08 Bratislava 35914645 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
106-112/2013 Lepidlo 36,00 bez zmluvy 3.9.2013 Gummi-print Slovakia, s.r.o., Fučíkova 61, 038 52 Sučany 31580254 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa

 

September

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
107-112/2013 Jedálne kupóny 1735,80 bez zmluvy 3.9.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
108-112/2013 Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov 880,00 bez zmluvy 4.9.2013 Pyroslovakia s.r.o., Bratislavská 442, 911 06 Trenčín 44608101 Ing. Elena Skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru
109-112/2013 Kanacelársky nábytok 85,00 bez zmluvy 10.9.2013 KATER s.r.o., Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves 44099916 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
110-112/2013 Upgrade Iras B 1671,24 bez zmluvy 10.9.2013 Bentley Systems International Limited, Dublin, Írsko IE9729353D Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
111-112/2013 Papier 918,84 bez zmluvy 11.9.2013 JURIGA s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
112-112/2013 Digitálne fotoaparáty 555,40 bez zmluvy 13.9.2013 Alza.cz, a.s., Jateční 33, 170000 Praha 7, ČR 27082440 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
113-112/2013 Geodetické príslušenstvo 2194,75 bez zmluvy 16.9.2013 GEOTECH Bratislava Ing. Vanda Lovíšková, Hájová 37, 851 10 Bratislava 17502497 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
114-112/2013 Oprava havarijného stavu strechy 13508,98 bez zmluvy 19.9.2013 SIDOP s.r.o., Ružová dolina 6, 820 05 Bratislava 31331637 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
115-112/2013 Kancelárska podlahová krytina 512,53 bez zmluvy 17.9.2013 JUTEX Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643 Ing. Valéria Hutková, vedúca odboru ZBGIS
116-112/2013 Odborná skúška plynových zariadení 1062,00 bez zmluvy 23.9.2013 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov 31652816 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
117-112/2013 Kontrola a čistenie komína 23,00 bez zmluvy 23.9.2013 Róža Jozef, Veľká Mača, 925 32 Veľká Mača 30375312 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
118-112/2013 Ochranné pracovné vesty 279,60 bez zmluvy 25.9.2013 Milada Šedivá - ŠEMI, Ladislava Dérera 37, 831 01 Bratislava 44396911 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodetických základov
119-112/2013 Kancelárske stoličky 5160,00 bez zmluvy 27.9.2013 Miroslav Šimko-SIMEX, Štastná 6, 821 05 Bratislava 17485100 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
120-112/2013 Zastrešenie výklenkov 5904,00 bez zmluvy 30.9.2013 Balogh Ján, Janíky 65, 930 39 Janíky 33468711 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
121-112/2013 Jedálne kupóny 6719,59 189-122-456/2013 30.9.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Oktobér

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
122-112/2013 Odborná prehliadka plynového zaridenia, horákov a regulačnej stanice 325,00 bez zmluvy 2.10.2013 Gabriel Gallo - Majuka, Budatínska 21, 851 05 Bratislava 11801034 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
123-112/2013 Jedálne kupóny 2398,89 189-122-456/2013 2.10.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
124-112/2013 Zvodič prepätia 207,00 bez zmluvy 3.10.2013 3S POWER s.r.o., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 35925965 Ing. Elena Beňová, vedúca oddelenie správy geodetických základov
125-112/2013 Vypracovanie znaleckého posudku 3000,00 bez zmluvy 3.10.2013 Ing. Jozef Fajnor, Uhrova 22, 831 01 Bratislava 31741169 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
126-112/2013 Spojka 7,97 bez zmluvy 4.10.2013 Ing. Tomáš Gír - TomsHardware, Dubová 3273/31, 010 01 Žilina 44860625 Ing. Elena Beňová, vedúca oddelenia správy geodetických základov
127-112/2013 Deratizácia 168,00 bez zmluvy 9.10.2013 CHEMIX-D, Pri vinohradoch 172, 831 01 Bratislava 31406840 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
128-112/2013 Krovinorez 249,00 bez zmluvy 9.10.2013 Ing. Peter Zadík-Velotera, Mičurinva 24, 080 01 Prešov 22909133 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
129-112/2013 Odborná prehliadka zdviháka 98,00 bez zmluvy 15.10.2013 Imrich Barath-GBART, Kollárova 1, 903 01 Senec 11696648 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
130-112/2013 Adaptér 675,65 bez zmluvy 15.10.2013 GEOTECH Bratislava Ing. Vanda Lovíšková, Hájová 37, 851 10 Bratislava 17502497 Ing. Elena Beňová, vedúca oddelenia správy geodetických základov
131-112/2013 Preprava a doručenie tovaru 127,42 bez zmluvy 21.10.2013 TNT Express Worldwide spol. s r.o. , Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 31351603 Ing. Elena Beňová, vedúca oddelenia správy geodetických základov
132-112/2013 Oprava kanalizácie 11038,15 bez zmluvy 21.10.2013 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
133-112/2013 Oprava, montáž pomocného osvetlenia 942,00 bez zmluvy 23.10.2013 EMM International s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava 35706503 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
134-112/2013 Kalibrácia antény 650,00 bez zmluvy 23.10.2013 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Fehrbelliner Platz 1 DE-10707 Berlin Germany 0 Ing. Elena Beňová, vedúca oddelenia správy geodetických základov
135-112/2013 Papier 711,60 bez zmluvy 29.10.2013 Grex SK, Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
136-112/2013 Konferenčné stoličky 111,60 bez zmluvy 30.10.2013 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava 36192384 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
137-112/2013 Grafické spracovanie tlačových podkladov 860,40 bez zmluvy 30.10.2013 PhDr. Anton Vrana Reklamná agentúra AV Vydavateľstvo CORNIX,Rovná 12, 821 05 Bratislava 17429196 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

November

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
138-112/2013 Jedálne kupóny 5039,70 189-122-456/2013 4.11.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
139-112/2013 Jedálne kupóny 2116,67 189-122-456/2013 6.11.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
140-112/2013 Kancelárske kalendáre, diáre 700,44 bez zmluvy 14.11.2013 Milada Šedivá - ŠEMI, Ladislava Dérera 37, 831 01 Bratislava 44396911 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
141-112/2013 Čistenie lapača tukov a potrubia 862,80 bez zmluvy 18.11.2013 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
142-112/2013 Výmena rezacieho noža na rezačke 15,00 bez zmluvy 18.11.2013 Tomáš Gramblička, Hrobákova 1, 851 02 Bratislava 40770842 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
143-112/2013 Predĺženie platnosti certifikátu pre elektronický podpis 26,00 bez zmluvy 20.11.2013 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
144-112/2013 Nivelačná značka 167,16 bez zmluvy 20.11.2013 ORNTH s.r.o., Trieda SNP, 82, 974 01 Banská Bystrica 31559956 Ing. Elena Beňová, vedúca oddelenia správy geodetických základov
145-112/2013 Obehové čerpadlo 999,96 bez zmluvy 29.11.2013 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov 31652816 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

December

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
146-112/2013 Zhotovenie brány 450,00 bez zmluvy 2.12.2013 Balogh Ján, Janíky 65, 930 39 Janíky 33468711 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
147-112/2013 Jedálne kupóny 5594,06 189-122-456/2013 3.12.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
148-112/2013 Maintenance pre zariadenia HP 23411,58 bez zmluvy 4.12.2013 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
149-112/2013 Paletový vozík 958,80 bez zmluvy 4.12.2013 Jozef Mištrík-SEVAZ, Predmier 462, 013 51 Predmier 35286768 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
150-112/2013 Inštalácia Nivelacia, upgrade Nive-WNS 5663,00 bez zmluvy 5.12.2013 Ing. Matej Klobušiak, PhD., Martinčekova 26, 821 09 Bratislava 43521185 Ing. Elena Beňová, vedúca oddelenia správy geodetických základov
151-112/2013 Chladnička 167,99 bez zmluvy 6.12.2013 František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava 11790547 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
152-112/2013 Kancelárske koberce 531,47 bez zmluvy 6.12.2013 Tatranské Studio s.r.o., Továrenská 604, 984 01 Lučenec 45991243 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
153-112/2013 Oprava silnoprúdovej elektroinštalácie 23734,68 bez zmluvy 10.12.2013 MADI´S s.r.o., Hraničná 3706/53, 058 01 Poprad 36492442 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
154-112/2013 Vykonanie opakovanej úradnej skúšky 984,00 bez zmluvy 10.12.2013 Cyril Rympel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
155-112/2013 Výmena čerpadla 280,04 bez zmluvy 10.12.2013 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov 31652816 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
156-112/2013 Podlahové krytiny 811,09 bez zmluvy 10.12.2013 JUTEX Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
157-112/2013 Tlač a knihárske spracovanie kalendárov 999,60 bez zmluvy 11.12.2013 PhDr. Anton Vrana Reklamná agentúra AV Vydavateľstvo CORNIX 17429196 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
158-112/2013 Maliarske práce, oprava stien 3990,00 bez zmluvy 11.12.2013 Peter Lukovič, Trhová 327/15, 925 23 Jelka 41866258 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
159-112/2013 Oprava havarijného stavu strechy 1586,11 bez zmluvy 12.12.2013 MP Izol s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava 44229828 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
160-112/2013 PC, monitory, notebooky 16293,60 bez zmluvy 12.12.2013 Datalan a.s., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35810734 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
161-112/2013 Pevné disky 726,00 bez zmluvy 12.12.2013 Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25, 811 00 Bratislava 36815799 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
162-112/2013 Sedacia súprava 898,00 bez zmluvy 12.12.2013 IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436 Ing. Juraj Celler, riaditeľ
163-112/2013 Oprava osvetlenia a elektroinštalácie 7222,36 bez zmluvy 12.12.2013 BEREL s.r.o., Janíky 260, 930 39 Janíky 35912481 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
164-122/2013 Multifunkčné zariadenie 440,38 bez zmluvy 20.12.2013 Softline Services a.s., J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava 35825304 Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa
165-112/2013 Odstránenie havarijného stavu dátového úložiska 235999,80 bez zmluvy 23.12.2013 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií
166-112/2013 Čistiace a hygienické potreby 418,78 bez zmluvy 23.12.2013 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 825 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

Aktualizované 31.01.2017