Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2012

Objednávky za rok 2012

Január

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
001-112/2012 Jedálne kupóny 14 346,00 12.12.2006 3.1.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
002-112/2012 Čistenie bielizne 13,92 bez zmluvy 3.1.2012 Spoločnosť HILARION s.r.o., Nova 311, 03203 Liptovský Ján 36403156 Ing. Roman Chaloupka, vedúci odboru CERS
003-112/2012 Hygienické potreby 80,30 bez zmluvy 5.1.2012 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
004-112/2012 Jedálne kupóny 9 900,00 bez zmluvy 25.1.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
005-112/2012 Oprava priestorov 5 346,00 bez zmluvy 25.1.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
006-112/2012 Časová pečiatka 192,00 bez zmluvy 27.1.2012 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 35975946 Ing. Rastislav Duda, vedúci odboru IKT
007-112/2012 Toner 79,80 bez zmluvy 30.1.2012 Juriga s.r.o., Gercenova 3 85101 Bratislava 31344194 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ

 

Február

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
008-112/2012 Jedálne kupóny 2 418,90 12.12.2006 6.2.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
009-112/2012 Skener 286,80 bez zmluvy 6.2.2012 Juriga s.r.o., Gercenova 3 85101 Bratislava 31344194 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
010-112/2012 Sťahovanie 708,00 bez zmluvy 8.2.2012 TRIV s.r.o., Okružná 49, 02942 Bobrov 36435872 Ing. Elena Skýpalová, vedúca odboru vecných úloh a dokumentácie
011-112/2012 Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom 578,63 bez zmluvy 10.2.2012 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu, Ivánska cesta 22, 82104 Bratislava 681300 Ing. Elena Skýpalová, vedúca odboru vecných úloh a dokumentácie
012-112/2012 Odstránenie havarijného stavu kanalizácie 3856,78 bez zmluvy 10.2.2012 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
013-112/2012 Oprava okien 3 336,00 bez zmluvy 14.2.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
014-112/2012 Oprava archívnych priestorov 9 985,00 bez zmluvy 14.2.2012 Erik Hamar - HM-STAV, Sap 203, 93006 Sap 46167404 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
015-112/2012 Inzercia 66,00 bez zmluvy 15.2.2012 Perex a.s., Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava 685313 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
016-112/2012 Hygienické potreby 71,88 907/2011 21.2.2012 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
017-112/2012 Postavebné upratovanie 386,88 907/2011 21.2.2012 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
018-112/2012 Školenie 72,00 bez zmluvy 24.2.2012 VUJE a.s., Okružná 5, 91864 Trnava 31450474 Mgr. Katarína Makróczyová, vedúca odd. ľudských zdrojov,kontroly a ZÚ
019-112/2012 Letenka 238,56 bez zmluvy 28.2.2012 BTU Business Travel Unlimited, Zelinárska 8, 82108 Bratislava 35914645 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
020-112/2012 Jedálne kupóny 8 250,00 12.12.2006 29.2.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Marec

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
021-112/2012 Kalibrácia zariadenia 199,92 bez zmluvy 5.3.2012 OCÉ Slovenská repoblika, Kamenárska 5, 82104 Bratislava 35869534 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
022-112/2012 Údržba softvéru 2 413,44 bez zmluvy 5.3.2012 CGS s.r.o., Sasinkova14, 811 08 Bratislava 698202 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
023-112/2012 Jedálne kupóny 2 616,90 12.12.2003 5.3.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
024-112/2012 Knihárske plátno 367,20 bez zmluvy 7.3.2012 Mega Janko, Bratislavaská 52, 90851 Holíč 37526111 Ing. Elena Skýpalová, vedúca odboru vecných úloh a dokumentácie
025-112/2012 Toner 83,88 bez zmluvy 7.3.2012 Juriga s.r.o., Gercenova 3 85101 Bratislava 31344194 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
026-112/2012 Kalibrácia nivelačných lát 1 950,00 bez zmluvy 7.3.2012 Technishe Universitat Munchen, Munchen 0 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
027-112/2012 Oprava schodišťa, výmena podlahovej krytiny, maliarske práce 9 114,00 bez zmluvy 7.3.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
028-112/2012 Odstránenie havarijného stavu SAN infraštruktúry 6 120,00 bez zmluvy 14.3.2012 Comparex Slovakia, Rontgenova 28, 851 01 Bratislava 31400671 Ing. Rastislav Duda, vedúci odboru IKT
029-112/2012 Odstránenie havarijného stavu zálohovacieho riešenia TSM 5 100,00 bez zmluvy 14.3.2012 Comparex Slovakia, Rontgenova 28, 851 01 Bratislava 31400671 Ing. Rastislav Duda, vedúci odboru IKT
030-112/2012 Odstránenie havarijného stavu kanalizácie 9 073,07 bez zmluvy 22.3.2012 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
031-112/2012 Lepidlo Duvilax 27,40 bez zmluvy 22.3.2012 Gummi-print Slovakia s.r.o., Fučíkova 61, 038 52 Sučany 31580254 Ing. Elena Skýpalová, vedúca odboru vecných úloh a dokumentácie
032-112/2012 Kancelársky nábytok 6 051,00 bez zmluvy 23.3.2012 KATER s.r.o., Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves 44099916 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
033-112/2012 Kancelársky nábytok 6 613,27 bez zmluvy 23.3.2012 OTTO Office s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava 35944226 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
034-112/2012 Oprava WC 4 380,00 bez zmluvy 23.3.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
035-112/2012 Odborná prehliadka a skúška EPS 954,24 bez zmluvy 26.3.2012 Petrišin Pavol - servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bvratislava 13994964 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
036-112/2012 Poskytnutie obedov na konferneciu 99,00 bez zmluvy 26.3.2012 M+M Market Centrum s.r.o., Gessayova 2598/10, 851 03 Bratislava 35874961 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
037-112/2012 Jedálne kupóny 6 600,00 12.12.2006 30.3.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
038-112/2012 Oprava WC 721,00 bez zmluvy 30.3.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ

 

Apríl

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
039-112/2012 Dodávka a montáž dekompenzačnej tlmivky 2 934,00 bez zmluvy 3.4.2012 Power Grid s.r.o.,Hviezdoslavova 145/21, 017 01 Považská Bystrica 36351334 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
040-112/2012 Jedálne kupóny 2 003,10 12.12.2006 3.4.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
041-112/2012 Absolútne tiažové meranie 3 300,00 bez zmluvy 4.4.2012 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby, Česká republika 0 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
042-112/2012 Jarná deratizácia 168,00 bez zmluvy 12.4.2012 Chemix-D, Pri vinohradoch 172, 831 01 Bratislava 31406840 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
043-112/2012 Akumulátorové vŕtacie kladivá 1 199,70 bez zmluvy 12.4.2012 A-Z STROJ s.r.o., Trenčianska 66, 821 09 Bratislava 36626449 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
044-112/2012 Letenky a ubytovanie 650,48 bez zmluvy 16.4.2012 BTU Business Travel Unlimited, Zelinárska 8, 82108 Bratislava 35914645 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
045-112/2012 Likvidácia porastu, záhradného a iného odpadu 900,00 bez zmluvy 18.4.2012 HAMD František Horváth, Jasná 13, 903 01 Senec 17579813 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
046-112/2012 Samolepiace etikety 462,96 bez zmluvy 18.4.2012 FAMI s.r.o., Moravské Lieskové 618, 916 42 Moravské Lieskové 36319970 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
047-112/2012 Oprava okien 9408 bez zmluvy 18.4.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
048-112/2012 Stavebné úpravy na schodišti v súlade s protipožiarnym projektom 20 184,00 bez zmluvy 18.4.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
049-112/2012 Servisný zásah pre kopírovací stroj Toshiba 76,51 bez zmluvy 18.4.2012 Follow Me Servis, Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom 36293377 Ing. Elena Skýpalová, vedúca odboru vecných úloh a dokumentácie
050-112/2012 Letenka pre 1 osobu 385,57 bez zmluvy 25.4.2012 BTU Business Travel Unlimited, Zelinárska 8, 82108 Bratislava 35914645 Ing. Valéria Hutková, vedúca odboru referenčných údajov pre geografické informačné systémy
051-112/2012 Hygienické potreby 71,88 907/2011 25.4.2012 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
052-112/2012 Oprava kanalizačného potrubia 4 548,00 bez zmluvy 25.4.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
053-112/2012 Oprava ekvitermickej regulácie ÚK v OST 917,29 bez zmluvy 25.4.2012 THERMIS, spol. s r.o., Furmanská 7, 841 03 Bratislava 17314381 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
080-112/2012 Hygienické potreby 134,78 907/2011 25.4.2012 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
054-112/2012 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov a nákup nových hasiacich prístrojov 667,20 bez zmluvy 26.4.2012 BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501 Mgr. Katarína Makróczyová, vedúca odd. ľudských zdrojov,kontroly a ZÚ
055-112/2012 Oprava stien a maliarske práce 3 450,00 bez zmluvy 26.4.2012 Erik Hamar - HM-STAV, Sap 203, 93006 Sap 46167404 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
056-112/2012 Oprava okien, maliarske práce 9 756,00 bez zmluvy 26.4.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
057-112/2012 Jedálne kupóny 6 600,00 12.12.2006 26.4.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Máj

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
058-112/2012 Oprava dekompenzačného zariadenia 1 140,00 bez zmluvy 2.5.2012 Power Grid s.r.o.,Hviezdoslavova 145/21, 017 01 Považská Bystrica 36351334 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
059-112/2012 Revízia elektrického zariadenia a rozvádzačov 1 420,00 bez zmluvy 2.5.2012 ELAZ - HORVÁTH, Ľ: Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
060-112/2012 Jedálne kupóny 2 379,30 12.12.2006 3.5.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
061-112/2012 Oprava okien a stien, maliarske práce 6 246,00 bez zmluvy 3.5.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
062-112/2012 Zostava s novelačným prístrojom 9 811,20 bez zmluvy 3.5.2012 GEOTECH Bratislava Ing. Vanda Lovíšková, Hájová 37, 851 10 Beratislava 17502497 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
063-112/2012 Geodetický materiál 467,40 bez zmluvy 4.5.2012 ORNTH s.r.o., Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica 31559956 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
066-112/2012 Oprava zatvárača dverí na osobnom výťahu 102,55 bez zmluvy 14.5.2012 Cyril Rumpel-OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
067-112/2012 Alkohol tester 668,00 bez zmluvy 17.5.2012 Compex-Slovakia s.ro., Furdekova 16, 85103 Bratislava 31397468 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
068-112/2012 Spotrebný materiál pre tlačiarne a plotre 2 119,08 bez zmluvy 18.5.2012 Juriga s.r.o., Gercenova 3 85101 Bratislava 31344194 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
069-112/2012 Odstránenie havarijného stavu na ležatom rozvode SV 914,70 bez zmluvy 28.5.2012 THERMIS, spol. s r.o., Furmanská 7, 841 03 Bratislava 17314381 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
070-112/2012 Služba časová pečiatka 13,44 bez zmluvy 30.5.2012 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 35975946 Ing. Rastislav Duda, vedúci odboru IKT
071-112/2012 Umytie okien 94,46 bez zmluvy 30.5.2012 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
072-112/2012 Oprava zatvárača dverí na osobnom výťahu 102,55 bez zmluvy 31.5.2012 Cyril Rumpel-OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava 13956141 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
073-112/2012 Jedálne kupóny 6 600,00 12.12.2006 31.5.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Jún

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
074-112/2012 RAM 10 136,00 bez zmluvy 1.6.2012 ZONI s.r.o., Sládkovičova 162/9, 900 28 Ivánka pri Dunaji 44959621 Ing. Rastislav Duda, vedúci odboru IKT
075-112/2012 Oprava zálohovania riešenia OPIS 7 142,85 bez zmluvy 1.6.2012 Comparex Slovakia, Rontgenova 28, 851 01 Bratislava 31400671 Ing. Rastislav Duda, vedúci odboru IKT
076-112/2012 HDD HP 5 974,80 bez zmluvy 1.6.2012 PosAm, Odborárska 21, 831 02 Bratislava 31365078 Ing. Rastislav Duda, vedúci odboru IKT
077-112/2012 HDD HP 1TB 11 318,40 bez zmluvy 1.6.2012 PosAm, Odborárska 21, 831 02 Bratislava 31365078 Ing. Rastislav Duda, vedúci odboru IKT
078-112/2012 Jedálne kupóny 2 422,20 12.12.2006 4.6.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
079-112/2012 Skartovač 358,80 bez zmluvy 8.6.2012 Juriga s.r.o., Gercenova 3 85101 Bratislava 31344194 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
080-112/2012 Hygienické potreby 134,78 907/2011 14.6.2012 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
081-112/2012 Papier 510,00 bez zmluvy 26.6.2012 Juriga s.r.o., Gercenova 3 85101 Bratislava 31344194 Ing. Elena Skýpalová, vedúca odboru vecných úloh a dokumentácie
082-112/2012 Jedálne kupóny 6 600,00 12.12.2006 29.06.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Júl

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
083-112/2012 Náterové farba 2 970,58 bez zmluvy 2.7.2012 Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava 17607230 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
084-112/2012 Jedálne kupóny 2 379,30 12.12.2006 3.7.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
085-112/2012 Ubytovanie 400,00 bez zmluvy 9.7.2012 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice 00493546 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
086-112/2012 Optimalizácia a finalizácia dodaného GNSS modulu 390,00 bez zmluvy 16.7.2012 Stavebná fakulta STU Bratuslava, Radlinského 11, 813 68 Bratislava 00397687 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
087-112/2012 Odstránenie havarijného stavu kanalizácie 11 899,59 bez zmluvy 16.7.2012 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
088-112/2012 Búracie a murárske práce 11 976,00 bez zmluvy 16.7.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
089-112/2012 Oprava kancelárskych priestorov 10 140,00 bez zmluvy 16.7.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
090-112/2012 Likvidácia nebezpečného odpadu 1 898,14 bez zmluvy 26.7.2012 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
091-112/2012 Jedálne kupóny 6 600,00 12.12.2006 31.7.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

August

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
092-112/2012 Realizácia vrtu pre geodetický bod 709,61 bez zmluvy 1.8.2012 Arkona Plus s.r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice 31661050 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov
093-112/2012 Jedálne kupóny 2 220,90 12.12.2006 1.8.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
094-112/2012 Opravárenské a murárske práce 10 020,00 bez zmluvy 1.8.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
095-112/2012 Odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia 11 825,30 bez zmluvy 6.8.2012 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 90301 Senec 35710357 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
096-112/2012 Oprava vodovodného a kanalizačného potrubia 9 888,00 bez zmluvy 6.8.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
097-112/2012 Realizácia elektronickej aukcie 120,00 bez zmluvy 9.8.2012 E-aukcie s.r.o., Svoradova 1, 811 03 Bratislava 44980515 Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
098-112/2012 Ubytovanie 266,40 bez zmluvy 30.8.2012 Sorea s.r.o., Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava 31339204 Ing. Dušan Ferianc, vedúci odboru geodetických základov

 

September

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
099-112/2012 Jedálne kupóny 6 600,00 12.12.2006 3.9.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
100-112/2012 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení 640,80 bez zmluvy 4.9.2012 Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov 31652816 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
101-112/2012 Revízia hydrantov 880,20 bez zmluvy 4.9.2012 Pyroslovakia, Bratislavaská 442, 911 06 Trenčín 44608101 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
102-112/2012 Elektroinštalačné a maliarske práce, výmena okien 7 420,00 bez zmluvy 4.9.2012 Krizstián Hamar - Stavebné práce, Sap 203, 930 06 Sap 46791841 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
103-112/2012 Jedálne kupóny 1 752,30 12.12.2006 5.9.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
104-112/2012 Opravárenská práce 8 290,00 bez zmluvy 5.9.2012 Krizstián Hamar - Stavebné práce, Sap 203, 930 06 Sap 46791841 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
105-112/2012 Servisný zásah pre Priport 26,40 bez zmluvy 12.9.2012 Impromat - Slov s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava 31331785 Ing. Elena Skýpalová, vedúca odboru vecných úloh a dokumentácie
106-112/2012 Oprava strechy 11 856,00 bez zmluvy 12.9.2012 ZONC s.r.o., Tureň 341, 903 01 Tureň 35751363 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
107-112/2012 Kontrola a čistenie komína 20,00 bez zmluvy 12.9.2012 Roža Jozef, Veľká Mača, 925 32 Veľká Mača 30375312 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
108-112/2012 Oprava stien, maliarske a murárske práce 11 502,00 bez zmluvy 12.9.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
109-112/2012 Kancelársky nábytok 1 489,10 bez zmluvy 20.9.2012 Kika Nábytok Slovensko s.r.o., Galvaniho 11, 821 04 Bratislava 35883103 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
110-112/2012 Spotrebný materiál pre tlačiarne 1 788,20 bez zmluvy 26.9.2012 3P plus, Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
111-112/2012 Jedálne kupóny 6 600,00 12.12.2006 28.9.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

Október

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
112-112/2012 Kancelársky nábytok 564,00 bez zmluvy 1.10.2012 KATER s.r.o., Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves 44099916 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodeodetických základov
113-112/2012 Konzultácia/školenie 750,00 bez zmluvy 1.10.2012 Bentley Systems International Limited, Upper Hatch Street 2, Dublin, Írsko 0 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
114-112/2012 Dodatkové tabule 136,42 bez zmluvy 2.10.2012 Mobilita servis s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava 35693011 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
115-112/2012 Odbiorná prehliadka elektrického zdviháka 98,00 bez zmluvy 3.10.2012 Imrich Barath - GBART, Kollárova 1,903 01 Senec 11696648 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
116-112/2012 Jedálne kupóny 1 290,30 12.12.2006 3.10.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
117-112/2012 Kábel 83,88 bez zmluvy 3.10.2012 Juriga s.r.o., Gercenova 3 85101 Bratislava 31344194 Ing. Rastislav Duda, vedúci odboru IKT
118-112/2012 Tlačiarne 933,60 bez zmluvy 5.10.2012 COMSYCO s.r.o., nám. Slobody 28, 811 06 Bratislava 35795786 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
119-112/2012 Oprava schodov a podlahovej krytiny 11 832,00 bez zmluvy 5.10.2012 FY - H-K-H Hamar Jozef, Sap 203, 93006 Sap 32327803 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
120-112/2012 Ochranné pracovné pomôcky 1 102,80 bez zmluvy 8.10.2012 STOMEX s.r.o., Za potokom 19, 080 06 Prešov 31650091 Mgr. Katarína Makróczyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov, kontroly a zvláštnych úloh
121-112/2012 Knihárske plátno 192,60 bez zmluvy 9.10.2012 Mega Janko, Bratislavaská 52, 90851 Holíč 37526111 Ing. Elena Skýpalová, vedúca odboru vecných úloh a dokumentácie
122-112/2012 Kovová paleta Gitterbox 504,00 bez zmluvy 10.10.2012 Paletten Trade s.r.o., Okružná 2406/33, 960 01 Zvolen 36625078 Ing. Roman Chaloupka, vedúci odboru CERS
123-112/2012 Revízia plynových zariadení 325,00 bez zmluvy 10.10.2012 Gabriel Gallo-Majuka, Budatínska 21, 851 05 Bratislava 11801034 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
124-112/2012 Deratizácia 168,00 bez zmluvy 10.10.2012 Chemix-D, Pri vinohradoch 172, 831 01 Bratislava 31406840 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
125-112/2012 Kontajner 4-zásuvkový 1 860,00 bez zmluvy 11.10.2012 AMOS 91 s.r.o., Polianky 15, 841 02 Bratislava 17327822 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodeodetických základov
126-112/2012 Toner B1 324,25 bez zmluvy 16.10.2012 OCÉ Slovenská repoblika, Kamenárska 5, 82104 Bratislava 35869534 Ing. Elena Skýpalová, vedúca odboru vecných úloh a dokumentácie
127-112/2012 Interiérové žalúzie 1 604,00 bez zmluvy 16.10.2012 SHUTTER, Hurbanova 6, 903 01 Senec 32827504 Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa
128-112/2012 Program Wiskan 312,02 bez zmluvy 18.10.2012 Výskumný ústav geodezia, kartografie a katastra, Chlumeckého 4, 82662 Bratislava 166251 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
129-112/2012 Pneumatiky 870,00 bez zmluvy 18.10.2012 Pneu Mototechna s.r.o.,1. mája 485, 031 01 Liptovský Mikuláš 36382353 Ing. Roman Chaloupka, vedúci odboru CERS
130-112/2012 Kancelárske potreby 69,90 bez zmluvy 19.10.2012 3P plus, Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
131-112/2012 Revízia elektroinštalácie 2 172,00 bez zmluvy 19.10.2012 ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce 30006457 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru

 

November

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
132-112/2012 Jedálne kupóny 8 250,00 12.12.2006 2.11.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
133-112/2012 Oprava skenera 9 950,00 bez zmluvy 2.11.2012 MicroCAD SYSTEMS s.r.o., Čermeľská 60, 040 01 Košice 31664423 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
134-112/2012 Jedálne kupóny 2 118,60 12.12.2006 6.11.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
135-112/2012 Zdroj napätia 980,00 bez zmluvy 6.11.2012 Geotronics Slovakia, Bardejoská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodeodetických základov
136-112/2012 Kalendáre 647,10 bez zmluvy 9.11.2012 Milada Šedivá-ŠEMI, Ladislava Dérera 37, 831 01 Bratislava 44396911 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
137-112/2012 Hygienické potreby 123,38 907/2011 15.11.2012 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
138-112/2012 Revízia tlakových nádob 554,00 bez zmluvy 15.11.2012 Mračna Jaroslav, Tematínska 6, 851 05, Bratislava 17501687 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
139-112/2012 Školenie 225,00 bez zmluvy 16.11.2012 Mračna Jaroslav, Tematínska 6, 851 05, Bratislava 17501687 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
140-112/2012 Papier 2 069,00 bez zmluvy 22.11.2012 Grex SK, Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
141-112/2012 Toner 202,80 bez zmluvy 27.11.2012 3P plus, Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
142-112/2012 Kancelárske stoličky 751,20 bez zmluvy 27.11.2012 Office Depot s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava 36192384 Ing. Roman Chaloupka, vedúci odboru CERS
143-112/2012 Interiérové žalúzie 303,73 bez zmluvy 30.11.2012 Danaj Slovakia plus s.r.o., 032 12 Dúbrava 317 36400459 Ing. Roman Chaloupka, vedúci odboru CERS
144-112/2012 Etikety 14,16 bez zmluvy 30.11.2012 Juriga s.r.o., Gercenova 3, 85101 Bratislava 31344194 Ing. Elena Skýpalová, vedúca odboru vecných úloh a dokumentácie

 

December

 

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa IČO dodávateľa Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala
145-112/2012 Občerstvenie 23,40 bez zmluvy 4.12.2012 M+M Market Centrum s.r.o., Gessayova 2598/10, 851 03 Bratislava 35874961 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
146-112/2012 Jedálne kupóny 5 019,30 12.12.2006 5.12.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
147-112/2012 Oprava skenera 9 950,00 bez zmluvy 5.12.2012 MicroCAD SYSTEMS s.r.o., Čermeľská 60, 040 01 Košice 31664423 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
148-112/2012 Zasadacie stoly 998,40 bez zmluvy 6.12.2012 KATER s.r.o., Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves 44099916 Ing. Roman Chaloupka, vedúci odboru CERS
149-112/2012 Zdroj napätia 310,00 bez zmluvy 6.12.2012 Geotronics Slovakia, Bardejoská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností
150-112/2012 Kalendáre 189,84 bez zmluvy 6.12.2012 Milada Šedivá-ŠEMI, Ladislava Dérera 37, 831 01 Bratislava 44396911 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
151-112/2012 Servis kopírovacieho stroja 150,02 bez zmluvy 6.12.2012 Perena, Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava 35910232 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
152-112/2012 Adaptér 36,96 bez zmluvy 11.12.2012 Juriga s.r.o., Gercenova 3 85101 Bratislava 31344194 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodeodetických základov
153-112/2012 Servis kopírovacieho stroja 108,00 bez zmluvy 12.12.2012 Grex SK, Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
154-112/2012 Spotrebný materiál pre tlačiarne 3396,69 bez zmluvy 19.12.2012 PERGAMON s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava 31327681 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
155-112/2012 Kancelárske potreby 1296,18 bez zmluvy 20.12.2012 3P plus, Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru
156-112/2012 Upgrade GNSS software 1507,28 bez zmluvy 20.12.2012 University of Bern, Sidlerstrasse 5, 3012 Bern-Switzerland 0 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodeodetických základov
157-112/2012 Servis prístroja Trimble 564,00 bez zmluvy 20.12.2012 Geotronics Slovakia, Bardejoská 9, 831 02 Bratislava 36356654 Ing. Elena Beňová, vedúca odboru geodeodetických základov

Aktualizované 31.01.2017