Preskočiť na obsah


Úvod   Aktuality   Pozvánka na verejný odpočet 2022

Pozvánka na verejný odpočet 2022

 

Pozvánka na verejný odpočet Výročnej správy GKÚ v Bratislave

Termín konania:   17. mája 2023 o 9:00hod

Z uznesenia vlády SR č. 1189 zo dňa 19. decembra 2001 bod B.1 a B.4 vyplýva povinnosť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy vypracovať výročné správy a uskutočniť ich verejné odpočty. Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na verejný odpočet Výročnej správy Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave o plnení úloh za rok 2022, ktorý sa uskutoční dňa 17.5.2023 (streda) o 9:00 hod. v zasadačke GKÚ.

Aktualizované 05.04.2023