Preskočiť na obsah


Vedenie

Predseda Ing. Juraj Celler
Riaditeľ kancelárie predsedu Ing. Peter Vojtko
Podpredseda Ing. Štefan Nagy
Generálna tajomníčka služobného úradu Mgr. Iveta Rajčániová
Riaditeľka osobného úradu Ing. Nora Gavorová
Riaditeľ odboru ekonomiky a správy majetku Ing. Alexandra Trnovská
Riaditeľka legislatívno-právneho odboru JUDr. Odeta Poldaufová
Riaditeľ katastrálneho odboru Ing. Michal Leitman
Riaditeľka odboru geodézie a medzinárodných vzťahov Ing. Katarína Leitmannová
Riaditeľka odboru katastrálnej inšpekcie Mgr. Ing. Ivana Zemková
Riaditeľ odboru informačných technológií Mgr. Peter Vavro
Vnútorný audit Ing. Michal Follrich

 

Aktualizované 03.06.2024