Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Organizačné členenie   Vedenie   Podpredseda - Ing. Štefan Nagy

Podpredseda - Ing. Štefan Nagy

Dňom 02.02.2024 bol Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 52 zo dňa 01.02.2024 do funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vymenovaný Ing. Štefan Nagy

Osobné údaje:  
Meno, priezvisko: Ing. Štefan Nagy
Narodený: 1965                                                 
Trvalé bydlisko: Spišská Nová Ves
   
Ukončené vzdelanie: Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia

Aktualizované 08.02.2024