Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Organizačné členenie   Vedenie   GTSÚ - Mgr. Iveta Rajčániová

GTSÚ - Mgr. Iveta Rajčániová

Dňom 07.02.2024 bola Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 72 zo dňa 06.02.2024 do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vymenovaná Mgr. Iveta Rajčániová

Osobné údaje:  
Meno, priezvisko: Mgr. Iveta Rajčániová
Narodená: 1966
Trvalé bydlisko: Nové Zámky
   
Ukončené vzdelanie: Pedagogická fakulta Nitra - aprobácia Fyzika - Technika

Aktualizované 13.03.2024