Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Organizačné členenie   Vedenie   Predseda - Ing. Juraj Celler

Predseda - Ing. Juraj Celler

Dňom 24.01.2024 bol Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 42 zo dňa 23.01.2024 do funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vymenovaný Ing. Juraj Celler

Osobné údaje:  
Meno, priezvisko: Ing. Juraj Celler
Narodený: 1959
Trvalé bydlisko: Dobrohošť
   
Ukončené vzdelanie: SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia

Aktualizované 07.02.2024