Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:13. Desať rokov existencie Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS®) | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2016   13. Desať rokov existencie Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS®)

13. Desať rokov existencie Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS®)

V uplynulom roku oslávila SKPOS® desať rokov svojej existencie. Od jej vzniku je služba medzi používateľmi veľmi obľúbená a predstavuje najdominantnejší prvok geodetických základov Slovenska, pomocou ktorej sú vykonávané prakticky všetky geodetické práce vyžadujúce presné určovanie polohy. SKPOS® nepretržite zaznamenáva nárast nielen svojich používateľov, ale napríklad aj permanentných referenčných staníc, čo sa prejavuje v čoraz náročnejších podmienkach jej udržiavania a správy. Geodetický a kartografický ústav Bratislava ako prevádzkovateľ SKPOS®, preto vykonáva neustále kroky na jej modernizácii a rozvoji, aby uspokojil požiadavky jej používateľov. To sa prejavuje každoročne realizáciou a implementáciou množstva noviniek, ktoré sú priebežne predstavované. V súvislosti s 10. výročím SKPOS® sa konal odborný seminár pre používateľov služby.

V roku 2016 ÚGKK SR vydal Smernicu na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby č. O-84.11.13.31.12.00-16, ktorá definuje súhrn pravidiel a postupností pri vykonávaní geodetických meraní prostredníctvom služby SKPOS®, a ktoré ÚGKK SR odporúča dodržiavať na dosiahnutie kvalitných výsledkov pri všetkých geodetických činnostiach.

Aktualizované 13.06.2017