Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:10. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2016   10. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť

10. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť

Odborníci z ÚGKK SR sa každoročne zúčastňujú  konferencii a seminárov týkajúcich sa KN. V roku 2016 sa s odbornými príspevkami prezentovali na:

  • 51.  geodetických informačných dňoch, konaných 24. - 25. februára v Brne,
  • 4.  Slovenských právnických dňoch zameraných na KN, konaných 3. – 4. marca v Častej-Papierničke,
  • 22. medzinárodných česko-slovensko-poľských geodetických dňoch, konaných 5. – 7. mája v Košiciach,
  • 33. stretnutie predstaviteľov katastrálnych služieb krajín bývalej Rakúsko – Uhorskej monarchie v máji 2016 v Trenčianskych Tepliciach
  • CLGE -  Lotyšsko v septembri 2016,
  • Seminár „Katastrálne systémy v dunajskom regióne“ Konaný 19. októbra vo Viedni,
  • 24. Slovenských geodetických dňoch, konaných 10. – 11. novembra v Trnave, 
  • Konferencia Joint Conference of PCC, Eurogeographics-CLRKEN and EULIS, konaná 16.-18. novembra v Bratislave.

 

V rámci záverov z rokovania zástupcov ÚGKK SR a  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, sa uskutočnil dňa 9. februára 2016 v priestoroch univerzity súbor prednášok, v rámci ktorého expertný tím ÚGKK SR prezentoval študentom najmodernejšie inovácie prebiehajúce v aplikačnej praxi KN.

V recenzovanom odbornom a vedeckom časopise Geodetický a kartografický obzor (GaKO) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a ÚGKK SR boli v uplynulom roku publikované nasledovné hlavné články:

FRINDRICHOVÁ, M.: Hodnotíme náročný rok 2015
HORŇANSKÝ, I.–LEITMAN, M.–ONDREJIČKA, E.: Drobenie pozemkov a kataster nehnuteľností  
JAKUBÁČ, R.: Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim 
HORŇANSKÝ,  I. – ONDREJIČKA, E.: Výmera pozemku a výmera parcely
HORŇANSKÝ, I.–KUBASÁK, T.– ONDREJIČKA, E.: Príspevok k problematike 3D katastra
HÁJKOVÁ, E. –ZEMKOVÁ, I.: Problémy aplikácie zákona o kontrole v štátnej správe a zákona o priestupkoch v činnosti katastrálnej inšpekcie

Aktualizované 05.02.2017