Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:16. Akty riadenia súvisiace so spravovaním SGI za rok 2015 | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   16. Akty riadenia súvisiace so spravovaním SGI za rok 2015

16. Akty riadenia súvisiace so spravovaním SGI za rok 2015

Do 30. 11. 2015 prijal KO nasledujúce akty riadenia súvisiace so spravovaním SGI:

 • pokyn č. POK_UGKK SR_1/2015, zo dňa 02. 02. 2015, ktorým sa určuje kód kvality vybraných bodov v katastrálnej mape,
 • dodatok č. 1 (MN_UGKK SR_6/2015) k Metodickému návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov,
 • dodatok č. 1 (USM_UGKK SR_10/2015) k usmerneniu č. USM_UGKK SR_10/2013 vrátane jeho úplného znenia,
 • dodatok č. 1 (USM_UGKK SR_12/2015) k usmerneniu č. USM_UGKK SR_12/2013 vrátane jeho úplného znenia,
 • usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015, zo dňa 06. 05. 2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov,
 • list KO-2025/2015-355 zo dňa 31. 03. 2015 – Stanovisko k otázkam týkajúcich sa vyhotovovania geometrických plánov,
 • usmernenie č. USM_UGKK SR_24/2015, zo dňa 14. 10. 2015, ktorým sa ustanovuje postup pri číslovaní záznamov podrobného merania zmien po dosiahnutí čísla „9999“,
 • usmernenie č. USM_UGKK SR_20/2015, zo dňa 29.06.2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vytváraní elektronického výpisu z listu vlastníctva na právne úkony pre integrované obslužné miesto Slovenskej pošty,
 • usmernenie č. USM_UGKK SR_4/2015, zo dňa 24.03.2015 na zápis listín zaevidovaných v osobitnej evidencii listín a v registroch katastrálnych konaní osvedčujúcich alebo potvrdzujúcich právo k časti pozemku označovanú ako „diel“ ,
 • list č. KO-3000/2015-454 zo dňa 16.10.2015 - Geometrický plán pre elektronické podanie
 • list č. KO-7093/2014-877 zo dňa 02.03.2015 - Overenie kópie geometrického plánu notárom.

 

Aktualizované 03.02.2016