Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:2. Sprístupnenie rezortných periodík vydávaných ÚGKK SR | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   2. Sprístupnenie rezortných periodík vydávaných ÚGKK SR

2. Sprístupnenie rezortných periodík vydávaných ÚGKK SR

V snahe zabezpečiť informovanosť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti o činnosti ÚGKK SR, o interných aktoch riadenia a o odborných článkoch sprístupnil ÚGKK SR rezortné periodiká prostredníctvom svojho webového sídla . Jedná sa o zverejnenie všetkých vydaných čiastok úradného vestníka „Spravodajca ÚGKK SR“ od roku 1969 a o zverejnenie odborného periodika „Geodetický a kartografický obzor“, ktorý vychádzal v elektronickej verzii od roku 2013 a v tlačenej forme od roku 1955.

Aktualizované 28.04.2015