Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:7. Evidovanie číselných meraní v katastrálnych územiach s nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2013   7. Evidovanie číselných meraní v katastrálnych územiach s nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou

7. Evidovanie číselných meraní v katastrálnych územiach s nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou

Technológia zavedená do praxe 01.05.2013 umožnila presné evidovanie číselných výsledkov meraní vykonaných aj v prostredí nečíselných máp (mapy s najnižšou kvalitou). Treba uviesť, že už niekoľko rokov je presné určenie pozemkov v akomkoľvek type máp a teda aj v tých najmenej presných mapách legislatívne stanovenou povinnosťou, avšak dovtedajšia technológia neumožňovala integrovanie týchto meraní do nečíselných máp bez neželaných deformácií a presné merania by sa v súlade s touto morálne prekonanou technológiou do príslušných máp nikdy nedostalo. ÚGKK SR sa s odchýlkami nezriedka väčšími ako 5m nemohol uspokojiť (odchýlky medzi polohou bodu evidovanou v mape a skutočnou polohou toho istého bodu v teréne). Už za 8 mesiacov od platnosti novej technológie bolo do príslušných nečíselných vektorových katastrálnych máp presne zaevidovaných 480 000 pozemkov, pričom táto úloha veľmi úspešne k spokojnosti geodetov ako aj okresných pracovísk na úseku katastra naďalej pokračuje.

 

 

Aktualizované 12.08.2014