Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:6. Nová kategorizácia súborov vektorovej katastrálnej mapy | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2013   6. Nová kategorizácia súborov vektorovej katastrálnej mapy

6. Nová kategorizácia súborov vektorovej katastrálnej mapy

ÚGKK SR v roku 2013 po stanovení počtu existujúcich (ako aj očakávaných) súborov vektorovej katastrálnej mapy na 4149 vykonal analýzu kvality týchto súborov a v súlade s technológiou aktualizácie vektorových katastrálnych máp platnou od 01.05.2013 rozdelil tieto súbory na tri skupiny podľa spôsobu ich vykonávanej aktualizácie tak, aby sa každé nové aj staršie meranie hraníc pozemkov korektne vykonané v štátnom referenčnom systéme na určovanie polohy mohlo stanovenou technológiou implementovať bez lokálneho „dotransformovávania“ do príslušnej vektorovej katastrálnej mapy. Jednotlivé rozdelenie súborov bolo nasledovné:

  • 1796 súborov číselných vektorových katastrálnych máp - množina najpresnejších máp vyhotovených najmä po roku 1971 (verne zobrazujú v štátnom referenčnom polohovom systéme cca 3,4 milióna pozemkov)
  • 459 súborov nečíselných vektorových katastrálnych máp s implementovanými číselnými výsledkami meraní (sú to mapy rešpektujúce doterajší spôsob ich aktualizácie, pričom svojou presnosťou umožňujú integráciu nových najpresnejších meraní a doterajší obsah mapy sa týmto meraniam pri aktualizácii mapy prispôsobuje)
  • 1894 súborov nečíselných vektorových katastrálnych máp transformovaných, ktorých obsah svojou presnosťou neumožňuje integráciu nových meraní tak, ako u predošlej skupiny súborov, ale ku každej takejto mape sa aktualizuje tzv. súbor prevzatých meraní, kde sa vkladajú presné merania bez neželaného deformovania. Je predpoklad budúceho predefinovania istej časti takýchto máp na nečíselné vektorové katastrálne mapy s implementovanými číselnými výsledkami meraní. Druhá a tretia skupina súborov zobrazuje spolu asi 3,7 milióna pozemkov.


V roku 2013 sa podarilo dopracovať a vyhlásiť platnosť 510 súborov vektorovej katastrálnej mapy, čo predstavuje najvyšší počet súborov dopracovaných v jednom roku, pričom plocha týchto 510 súborov predstavuje 12,3 % územia Slovenskej republiky. (V roku 2014 sa počíta s dopracovaním posledných 450 súborov zobrazujúcich 10,8 % územia Slovenskej republiky). Do tejto úlohy sa v prípade nečíselných vektorových máp s implementovanými číselnými výsledkami a vektorových máp transformovaných nezapočítava vkladanie korektných súradníc v referenčnom systéme, získaných meraním v teréne, ale jedná sa o tvorbu digitálnych vektorových ekvivalentov pôvodných papierových mapových listov. Táto úloha má za cieľ umožniť komplexné poskytovanie údajov katastra v elektronickej forme t. j. vrátane digitálnych máp.

 

 

Aktualizované 12.08.2014