Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:5. Optimalizácia počtu súborov vektorových katastrálnych máp | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2013   5. Optimalizácia počtu súborov vektorových katastrálnych máp

5. Optimalizácia počtu súborov vektorových katastrálnych máp

ÚGKK SR v roku 2013, rešpektujúc hranice územných technických jednotiek (katastrálnych území), ktorých je v Slovenskej republike 3559, pristúpil k optimalizácii počtu súborov vektorovej katastrálnej mapy, v ktorej sú zobrazené pozemky a iný obsah katastrálnej mapy. Po analýze faktorov, akými sú presnosť máp, spôsob a kvalita tvorby a aktualizácie katastrálnej mapy, jej mierka a pod., ÚGKK SR určil aktuálny počet súborov vektorových katastrálnych máp, pokrývajúcich celé územie SR na 4149 súborov, čo predstavovalo zmenšenie dovtedajšieho počtu súborov o 1168. Každé spojenie dvoch a viacerých súborov znamenalo zjednotenie vzťažnej mierky na 1:1000, čo vyvolalo potrebu prácnej kartografickej úpravy každej mapy (úprava cca 2 miliónov parciel). Bez tejto úpravy by nebola možná optimalizácia informačného systému a budúca sofistikovanejšia automatizovaná aktualizácia vektorových katastrálnych máp. Ďalším želaným dôsledkom optimalizácie počtu súborov vektorovej katastrálnej mapy pre geodetov bolo zjednodušenie tvorby a súčasne zníženie počtu a zjednotenie formy elektronických podkladov na aktualizáciu vektorových katastrálnych máp, ktoré geodeti vytvárajú v procese vyhotovovania operátu geometrického plánu.

 

Aktualizované 12.08.2014