Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:3. 24-hodinová aktualizácia Katastrálneho portálu | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2013   3. 24-hodinová aktualizácia Katastrálneho portálu

3. 24-hodinová aktualizácia Katastrálneho portálu

ÚGKK SR v roku 2013 bez mediálneho ohlasu a v skromných podmienkach za pomoci technológie spracovanej Výskumným ústavom geodézie a kartografie pristúpil k dennej  (24 hodinovej) aktualizácii alfanumerických údajov katastra nehnuteľností, ktoré sú sprístupnené na verejnosti dobre známom Katastrálnom portáli. Systém automatizovane v čase medzi 18.00 a 22.00 hod. stiahne sieťou zo 75 okresných pracovísk a hneď aj skontroluje viac ako 32 000 databázových súborov obsahujúcich údaje katastra, vrátane údajov o katastrálnych konaniach. Tieto potom medzi 22.00 a 8.00 hod. zmluvný dodávateľ konvertuje do inej databázy tak, aby mohli byť verejne a bezplatne prístupné v ranných hodinách. Grafické údaje sa aktualizujú aj naďalej v sedemdňovej periodicite vždy v sobotu. Pre tento účel sa vždy v piatok stiahne technológiou Výskumného ústavu geodézie a kartografie viac ako 14 000 objemných grafických súborov. Táto služba je nesmierne cenná a znamená obrovský prínos nielen pre individuálnych vlastníkov, ale aj pre finančné ústavy, ktoré na základe takto poskytnutých údajov umožňujú skoršie čerpanie úverov, čo má pozitívny vplyv na úverový trh ako aj zlepšenie podnikateľského prostredia. Pre ilustráciu, úloha je porovnateľná s prenosom údajov z volebných výsledkov do parlamentných volieb, ibaže množstvo katastrálnych údajov je podstatne objemnejšie a štruktúrovane komplikovanejšie.

Aktualizované 12.08.2014