Preskočiť na obsah


Obnova katastrálneho operátu

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.

10.05.2024

Oznámenie o začatí konania o námietkach v katastrálnom území Trstené nad Hornádom, okres Košice-okolie

20.02.2024

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Gelnica, okres Gelnica

21.11.2023

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Nová Polhora, okres Košice-okolie

28.08.2023

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Stará Huta, okres Detva

18.05.2023

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Horný Tisovník, okres Detva

31.03.2023

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Nižná Myšľa, okres Košice-okolie

13.03.2023

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Kalinovo, okres Poltár

15.02.2023

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Dúbravy, okres Detva

27.01.2023

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Dolný Tisovník, okres Detva

09.12.2022

Oznámenie o pozastavení zápisov vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Dolný Tisovník, okres Detva

28.11.2022

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Pôtor, okres Veľký Krtíš

02.11.2022

Oznámenie o začatí konania o námietkach v katastrálnom území Dolný Tisovník, okres Detva

29.09.2022

Oznámenie o začatí konania o námietkach v katastrálnom území Nová Polhora, okres Košice – okolie

24.06.2022

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Malé Straciny, okres Veľký Krtíš

21.06.2022

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Horný Tisovník, okres Detva

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Stará Huta, okres Detva

17.06.2022

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Hubová, okres Ružomberok

12.05.2022

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Malý Biel, obec Veľký Biel, okres Senec

07.04.2022

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Žakarovce, okres Gelnica

22.03.2022

Oznámenie o pozastavení zápisov vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Malý Biel, okres Senec

14.03.2022

Oznámenie o pozastavení zápisov vlastníckych a iných práv k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu v katastrálnom území Žakarovce, okres Gelnica

09.03.2022

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Dolný Tisovník, okres Detva

17.02.2022

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Dvorníky, okres Košice-okolie

26.01.2022

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Šebastovce, okres Košice IV

05.01.2022

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Predajná, okres Brezno

29.09.2021

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Iliašovce, okres Spišská Nová Ves
Oznámenie o pozastavení zápisov vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu v katastrálnom území Predajná, okres Brezno
Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Trstené pri Hornáde, okres Košice-okolie

13.07.2021

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Hriňová - intravilán IV.etapa, obec Hriňová, okres Detva

26.05.2021

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Pôtor, okres Veľký Krtiš

14.04.2021

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Milhosť, okres Košice-okolie

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Kechnec, okres Košice-okolie

29.03.2021

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Nová Polhora, okres Košice-okolie

12.03.2021

Oznámenie o začatí konania o námietkach v katastrálnom území Iliašovce, okres Spišská Nová Ves

13.10.2020

Oznámenie o pozastavení zápisov vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Veľký Ruskov a Malý Ruskov, okres Trebišov

09.10.2020

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Borovce – intravilán, okres Piešťany

05.08.2020

Oznámenie o pozastavení zápisov vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu v katastrálnom území Borovce, okres Piešťany

08.06.2020

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Hriňová - intravilán III, okres Detva

07.05.2020

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Malý Kýr – intravilán, okres Nové Zámky

06.05.2020

Oznámenie o začatí konania o námietkach v katastrálnom území Borovce, okres Piešťany

14.02.2020

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Mokrance – intravilán, okres Košice-okolie.

04.02.2020

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Malý Biel okres Senec.

30.01.2020

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Predajná okres Brezno.

27.01.2020

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Iliašovce okres Spišská Nová Ves.

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu v katastrálnom území Hubová okres Ružomberok.

05.11.2019

Oznámenie o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom operáte a výzva na súčinnosť v katastrálnom území Malý Kýr, obec Veľký Kýr, okres Nové Zámky

01.11.2019

Oznámenie o pozastavení zápisov vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu v katastrálnom území Mokrance, okres Košice – okolie

10.05.2019

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Hriňová - intravilán II. Etapa, okres Detva

29.10.2018

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Malý Kýr, obec Veľký Kýr, okres Nové Zámky

26.10.2018

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Borovce, okres Piešťany

09.07.2018

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Vyšná Hutka, okres Košice - okolie

19.05.2018

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v obci Kechnec v katastrálnom území Kechnec

18.04.2018

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Hriňová - intravilán I. Etapa, okres Detva

15.03.2018

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Milhosť, okres Košice-okolie

01.03.2018

Oznámenie o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte a výzva na súčinnosť v katastrálnom území Hriňová, okres Detva

02.03.2017

Oznámenie o vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Chvalová, okres Revúca

24.01.2017

Oznámenie o vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Nižná Hutka, okres Košice – okolie

16.01.2017

Oznámenie o pozastavení  zápisov vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu v katastrálnom území Nižná Hutka, okres Košice – okolie

Prehľady podľa krajov (stav k 08.01.2024):

Aktualizované 10.05.2024