Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Archív   Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

Zmena Organizačného poriadku ÚGKK SR - schválená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-11820/2016 (účinnosť od 1.01.2017)

Zmena Organizačného poriadku ÚGKK SR - schválená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-195/2016 (účinnosť od 1.02.2016)

Zmena Organizačného poriadku ÚGKK SR - schválená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-2427/2015 (účinnosť od 17.04.2015)

Zmena Organizačného poriadku ÚGKK SR - schválená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-5773/2014 (účinnosť od 01.09.2014)

Zmena Organizačného poriadku ÚGKK SR - schválená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-3735/2013 (účinnosť od 14.06.2013)

Zmena Organizačného poriadku ÚGKK SR - schválená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-3367/2013 (účinnosť od 01.06.2013)

Zmena Organizačného poriadku ÚGKK SR - schválená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-7589/2012 (účinnosť od 19.02.2013)

Organizačný poriadok ÚGKK SR - schválený rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P-5724/2012 (účinnosť od 05.10.2012)

Aktualizované 23.10.2017