Preskočiť na obsah


Verejné obstarávania

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000 eur

Rok 2013


Rok 2012

Rok 2011

 

Zverejnenie zadania zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzvy na predloženie cenovej ponuky:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov:

23.09.2013 Kancelársky (xerografický) papier
23.09.2013 Tlačiarenské služby
23.09.2013 Renovácia tonerov

 

Aktualizované 26.09.2013